IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > داکتر رمضان بشر دوست، نامزد شایسته و مناسب

داکتر رمضان بشر دوست، نامزد شایسته و مناسب

اکنون این وظیفه ما ست که از شعار های تکراری چپاول گران و ناقضین حقوق بشر دوری ورزیده و با کمک خود به آقای بشردوست وی را در راستای اهداف اش که همانا پیشرفت کشور، مبارزه با فساد، اختلاس و کشت مواد مخدراست یاری کنیم
محمد کریمی
دوشنبه 6 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری درکشور، کماکان بعضی از نامزدها و احزاب دخیل در زد وبند های سیاسی درکشور تبلیغات خود را شروع کرده اند.

جالب اینجاست که کسانیکه خود دراین سالها درقدرت و حاکمیت سهیم بوده اند، امروزه با پیش گرفتن استراتیژی جدید به منتقدین حکومت کنونی مبدل کردیده اند. این افراد تا زمان احرازپست های مهم و کلیدی نه هیچگونه اعتراض و نه هیچ گونه برنامه بدیل برای پیشبرد کارها دردست نداشته بوده اند حالاآنکه هرکدام آنان دوسیه های اختلاس و فساد اداری درسابقه کاری خویش دارد.

این امر واضح و روشن است که این افراد همانطوریکه در طی این سالها در دستگاه حکومتی آقای کرزی، نیزحضور داشتند و با اختلاس و غصب دارایی های ملی اکنون شعار های پاکسازی فساد را در بر نامه انتخاباتی خویش قرارداده اند.

دربین نامزد هاییکه تاکنون حضور شان در انتخابات آتی قطعی گریده ، شخص کرزی میباشد که در بیش از هفت سال حضور خود درپست ریاست جمهوری تنها بریک سوم ازخاک افغانستان حکومت میکند طوریکه نیروهای دولتی در نزدیکترین نقطه از پایتخت در ولایت های ؛ وردک و لوکر در چند کیلومتری کابل هم کنترل کامل را در دست ندارد.

شورشیان در این ولایات درهر زمانیکه میخواهند بروی سرک ها پیاده شده با ایجاد پست های بازرسی اموال مردم را غارت کرده دست به قدرت نمایی میزند.

از نگاه دیگر آقای کرزی با حمایت ازجنگ سالاران و قچاقچیان مواد مخدر باعث نفوذ آنان در داخل دستگاه دولتی گردیده است که اکنون این افراد به دوشمنان جامعه تبدیل گردیده است .

از دیگر چهره هایی که احتمال میرود در انتخابات ریاست جمهوری حضورداشته باشد، میتوان ازاشرف غنی احمد زی نام برد، کسی که علاوه بر داشتن شهروندی خارجی در زمان تصدی خود بر وزارت مالیه با دزدی از بیت المال وباغارت کردن اموالی مردم پولی هنگفتی بجیب خود زد
اکنون با پولها که در زمان تصدی بر وزازت ملیه بدست آورد بود کاخ چند جريبی را در منطقه ی دارالامان ساخته است.

اشرف غنی احمدزی که هیچ پایگاه مردمی ندارد

وی که بطورغیرمستقم از رژیم طالبان حمایت میکند با کمک حکومت فاسد کرزی حتی نامزد پست دبیرکل سازمان ملل شد که خواشبختانه ناکام ماند .

اشرف غنی احمدزی که هیچ پایگاه مردمی ندارد با حمایت بعضی از کشور های دخیل درافغانیستان خود را یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری سال آینده کشورمیداند.

نامزد احتمالی دیگردرانتخابات ریاست جمهوری آتی، میتواند علی احمد جلالی باشد، که چند وقتی در کابینه دولت بعنوان وزارت داخله اجرای وظیفه میکرد.

علی احمد جلالی باشد،

آقای جلالی در زمان احراز پست وزارت داخله ، با ایجاد سروصداهای تبلیغاتی مبنی بر دست داشتن بعضی از مقامات بلند پایه دولتی درقاچاق و ترافیک مواد مخدرازاین سمت کناره گیری کرد ولی هیچگاه مشخصاً ازکسی نام نبرد که درواقع ازآن زمان تا کنون با همین افراد مصروف چانه زنی های سیاسی و آماده گیری برای انتخابات بعدی بوده است.

داکتر رمضان بشر دوست، نامزد شایسته و مناسب

داکتر رمضان

دربین نامزدهایی که فعلاً کاندید شده اند داکتر رمضان بشردوست ؛ تنها کسی است که دارای مدارک عالی تحصیلات و سابقه درخشان است که در هیچ ازجنگهای داخلی حضور نداشت است
و در اولین حضوری رسمی خود بعنوانی وزیر پلان درکابینه دولت برنامه های شفاف داشت .
با اعلام کردن برنامه های برای مبارزه بافساد و اختلاس واجرای تغیرات در وزارت پلان کار خود را شروع کرد که در همان اسنا بامخالفت مقامات بلند پایه حکومتی مواجه شد.

آقای بشردوست ؛ ضمن اعتراض به حنيف اتمر، وزير احيا و انکشاف دهات افغانستان که در اختلاس و غضب دارای مردم دست داشت از وی به دادگاه عالی شکایت کرد
که با وجودی جنگ سالاران و ناقضین حقوقی بشر در دستگا ه قضای این امر نادیده گرفته شد.

آقای بشردوست ؛ دراقدامی دیگر در تاریخی 9 دسامبر با اعلامی به تعليق در آوردن بیش از 2 هزار سازمان غيردولتی (NGOs) فعال در افغانستان که برای دوزدی و غضب دارای های مردمی فعالیت میکردن از آنها خواست تا در مدتی یک ماه دفاترشان را تعطيل و کارکنان خود را مرخص کنند.
این امر موجبی اعتراض مقامات بلند پایه دولتی از جمله شخصی حامد کرزی ؛ و اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی و حنيف اتمر روبرو شد واین افراد از جمله کسانی بودن که با مانع تراشی و مخالفت باعث اجرا نشدن برنامهای آقای بشردوست شدند.
اما آقای بشردوست که خود را در حلقه جنایت کاران دید با یک حرکتی مردمی و برپایه کانفرانس خبری در کابل ضمن افشای حلقه فشار دولتی از سمت خود استعفا داد.

درحرکت دیگرآقای بشردوست با حضوریافتن در انتخاباتی پارلمانی کشور توانست با رأی قابل توجهی در انتخابات برنده شود .
در مدت حضور، خود در پارلمان چندین طرح را در خصوص مکتوب سازی و مبارزه با فساد ارائه کرده است.
اما با وجود جنایت کاران جنگ سالاران همچون سیاف؛ و امثال آنها اکثر این طرح بتصویب نرسیده است. اکنون این وظیفه ما ست که از شعار های تکراری چپاول گران و ناقضین حقوق بشر دوری ورزیده و با کمک خود به آقای بشردوست وی را در راستای اهداف اش که همانا پیشرفت کشور، مبارزه با فساد، اختلاس و کشت مواد مخدراست یاری کنیم.

همه ما میدانیم که تا زمانیکه فاسدان و اختلاس گران در افغانستان وجود دارند برگزاری انتخابات بدون تخلف امکان پذیر نخواهد بود و این مساله مانند روز روشن است.

اما آقای بشردوست مدنی ترين راه ممکن را برای تحقق آرمان های مردمی خود برگزيده است.

داکتر رمضان بشردوست بارها اعلام کرده است که فقط کمک های مردمی را می پذيرد. برای این کار می توان با اینجا مراجعه کرده و از جزئیات آن اطلاع پیدا کنید.


بشردوست، مردمی ترين انتخاب!

اشرف غنی احمدزی کسی که افغانستان را با قبيله اشتباه گرفته است و يکی از حاميان معنوی آدمکشان طالب بود، اکنون تبديل به يکی از منتقدان فساد و اختلاس شده و شعار ها و دورغ های معمول انتخاباتی را بر زبان می راند.

پنج شنبه 22 ژانويه 2009, نويسنده: کامران میرهزارزلمی خلیل زاد، علی احمد جلالی و اشرف غنی احمدزی شهروندان افغانستان نيستند

بند اول ماده ی 62 قانون اساسی در شرایط رييس جمهور: تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد.

جمعه 30 ژانويه 2009


دروغ های انتخاباتی طالب نکتایی پوش!

طالب نکتایی پوش انور الحق احدی که خود در اختلاس و چپاول دارايی های همگانی دست داشت و تا همين چندی پيش بدنه ی اصلی تيم کرزی را تشکيل می داد و...

سه شنبه 24 فوريه 2009


طالب نکتایی پوش دیگر هم می آيد

کنترل بخش های مالی در دولت افغانستان توسط طالبان نکتايی پوش کاملا با برنامه ريزی صورت گرفته است. هدايت امين ارسلا، اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی، حنيف اتمر و فاروق وردک کليدی ترين عناصری محسوب می شوند که در ساختن حکومت فاسد و سرشار از اختلاس و فساد سهم داشتند و تقريبا بيش از هشتاد و پنج درصد جابجایی های مالی در دولت افغانستان زير نظر آنان صورت گرفته است

چهار شنبه 25 فوريه 2009


دست اندازی های وردک در انتخابات!

منابع مختلف پيشتر به کابل پرس خبر داده بودند که فاروق وردک عضو گروه بنيادگرای حکمتيار و وزير فعلی معارف افغانستان، با استفاده از نفوذ خود در تلاش برای جابجایی افراد همفکر و هم گروهش در کميسيون مستقل (؟) انتخابات می باشد

سه شنبه 17 فوريه 2009


چپاول و بنيادگرایی اين خانواده!

محمود کرزی در زد و بند به ثروت های باد آورده می رسد، احمد ولی کرزی، پادشاهی هرویین را بدست می گيرد، قیوم کرزی همراه وکیل احمد متوکل وزير خارجه آدمکشان کشان طالب و سفیرشان ملا ضعیف، برادر عزیزشان ملا عمر را با دستگاه حامد کرزی آشتی دهد، جميل کرزی مست سوار بر موتر حادثه ای ترافيکی را در کابل بوجود می آورد و پنج تن کشته و يک تن زخمی می شوند، به هيچ عنوان بازخواست نمی شود.

يكشنبه 8 مارس 2009


صدها تن نامه ی سرگشاده به باراک اوباما را امضا کرده اند!

در حالی که طالبان نکتايی پوش مانند اشرف غنی احمدزی، زلمی خليل زاد و انورالحق احدی به جولان پرداخته اند، امضا کنندگان نامه ی سرگشاده به باراک اوباما تاکيد کرده اند که داکتر رمضان بشردوست انتخاب مردم افغانستان است

چهار شنبه 18 مارس 2009


سایت کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست


چگونه از رمضان بشردوست حمايت کنيم؟

داکتر رمضان بشردوست بارها اعلام کرده است که فقط کمک های مردمی را می پذيرد. برای کمک به داکتر رمضان بشردوست از دو طريق می توان وارد شد.

کمک های مالی:

داکتر بشردوست برای برپایی يک کمپاين گسترده در زمان تبليغات نياز به کمک مالی شهروندان افغانستان دارد. برای کسانی که در خارج از افغانستان زندگی می کند ارسال مثلا صد دالر آمريکايی کار چندان سختی نيست. اما جمع شدن اين کمک ها می تواند کمک شایانی به برگزاری کمپين آينده ی انتخابات کند.

شماره حساب داکتر رمضان بشردوست:

Beneficiary: Ramazan Bashar Dost

Account number: 0505701000461618 AFN

SWIFT CODE: AFIBAFKA

Account with: Afghanistan international Bank (AIB ) Intermediate Bank:
Commerz Bank

SWIFT CODE: COBADEFFXXX
Account no: 400870105400 USD

شهروندانی که کمک مالی به حساب آقای بشردوست ارسال می کنند، بهتر است يک ايميل نيز به ايشان و يا کميته ی دفاع از ايشان ارسال کنند:

ايميل داکتر بشردوست : bashardost bashardost.org

ايميل کميته ی حمايت از داکتر رمضان بشردوست: info ramazanbashardost.com

کمک برای برگزاری کمپاين:

شهروندان افغانستان در گوشه گوشه ی افغانستان و جهان می توانند برای کمک به داکتر رمضان بشردوست برای برگزاری کمپاين کمک کنند. در کنار راهنمايی، نظرات و پيشنهادات برای برگزاری هر چه بهتر کمپاين، افراد می توانند در شناسایی داکتر بشردوست به سایر افراد اقدام نمايند.

دست در دست يکديگر و با حمايت از داکتر بشردوست، انتخابات ریاست جمهوری را تبديل به محکمه ابتدایی دزدان، خاينان و جنایتکاران کنیم!


پيوند (لينک) دادن به سایت انترنتی کمیته ی حمایت از داکتر رمضان بشردوست

اگر شما سایت انترنتی يا وبلاگ داريد، می توانيد يکی از تصاويری را که مناسب با طراحی سایت و يا وبلاگ شما می باشد را انتخاب کرده و با دادن پيوند (لينک) به سایت کميته، حمايت خود را از داکتر رمضان بشردوست نشان دهيد. معمولا سایت ها و وبلاگ ها روش های مختلفی برای نشر تصاوير دارند. شما می توانيد مستقيم تصاوير زير را ذخيره کرده وسپس منتشر کنيد و يا اينکه با قرار دادن کدهای مربوط به هر تصوير در صفحه ی وب خود، آن را نمايش دهيد. دريافت کد تصاوير

<!—>

Dr. Ramazan Bashardost

<!—>

<!—>

Dr. Ramazan Bashardost

<!—>

<!—>

Dr. Ramazan Bashardost

<!—>

Mohammad karimi

آنلاين بنگريد :

wwww.afghanpayam.blogfa.com

loading...
loading...

پيام‌ها

 • سپاۀ ادب
  نعمت الله مختارزاده 08\04\2009شهر اسن آلمان

  ای هـموطن بخیز و ، خــــِرَد را شـعار کن

  انـدیـــشه کـــرده ، راۀ نــوی اخـتــیار کن

  حـرف ِ دروغ ِ طـــالب و از رهــبران ِمفت

  نـشـنـیـده کار ِ خـــویش به منطق عیار کن

  بر ناعـقین ِ تـاجـر و بقـال ِ دیــن فــــروش

  نفـــرین فـرست و ، لعنت ِ حـق را نثار کن

  از چنگ ِ پاچــه گیر و گــریبان دران ِ دهر

  تــا مـیتــــوانی زود گــریـز و ، فــرار کن

  خـود جـستجــو نمــــوده بــرو راۀ مستقیم

  نــــه پــیــروی ز چادر و ، لـُنگیِّ غار کن

  از کـــرگســان ِ لاشــــه خـــور ِ زادۀ خطــا

  روز ِ هــــزار شکـــوه بــــه پـروردگار کن

  آن ( گـُلـبَـدِّیـن ِ ) جـــانی و راکـتـپـران را

  با ِاشک و آه ِ بیــوه زنان ، سر به دار کن

  بــر خائـن ِ ســتمگـر و خونخوار ِ بدکـُنِشِ

  شـــعری سرا و ریشک ِ او ، تار تار کن

  در انتخـــاب ِ کـــرسی یی جمهـوریی وطن

  غـَور و مُـداقــه هــــای بسی بیشمار کن

  کرزی! دگــــر بس است به مادر وطن جفا

  ترس از خــــدا و ، بیمی ز روز ِ شمار کن

  تنهــــــا یگـانــه راۀ نجـــاتسـت ، مر تـرا

  شــــرم و حــــیا نمـوده بــرو ، انـتـهار کن

  گــــر ذره یی شــهــامت و غـــیرت بُوَد ترا

  بــــا بـــانـــــدِ مــافـیــا و بــــرادر فـرار کن

  یارب ، بـــه ذات ِ پاک و، بـه پروردگاریت

  صلح و صـــفـا ، به میهن ِ ما برقرار کن

  هـــر آنکه است ، لایق و شایسته تر ز کل

  جمهـــور ِ ناس سازَش و ، تدبیر ِ کار کن

  تا ریشــه کن شود زجهان جنگ و دشمنی

  آیــات ِ صلـح و وحـدت ِ خــــود آشکار کن

  گبر و یهــود و هـــندو و ترسا و این و آن

  کل را بــــه صُـقع ِ واحـد ِخود در قطار کن

  افغــــــان ســتــان ِ میهــــن ِ ویرانــــۀ مـرا

  رشک ِ تمام ِ کشور و، شــــهر و دیـار کن

  آید اگر جناب ِ ( بشردوست ) در مــیان

  یارب ! موفـقش به چنین کــــار و بار کن

  الحـــق کــــه از میانۀ مـــردم ، کشیده سر

  عـــــزم ِ مـتـیـن و راســـخ ِ او پـایــدار کن

  فعـــــلا ً چــو او مُدبّری نـبــود مـیـان ِ مــا

  او را حفــاظـــت از شــرِّ اژدار و مـار کن

  زیرا که اوست ، خادم و فرزنــــد ِ راستین

  بدخـواه ِ او هـــر آنکـه بود ، شرمسار کن

  صد پـــاره گشته سـینۀ مادروطــن ، ورا

  مــرهــمگــــزار ِ زخـم ِ دل ِ بـیـقــــرار کن

  فــــرزنـد ِ راستین ِ وطن ، بایـــد این چنین

  ای ملـــت ِ غــیـور ، بــه او افـتخــــار کن

  از بنز و منز صرف ِ نظر ، رََو پــــیاده کار

  دفــتر ، بــه زیـــــر ِ خـیمۀ پـُر افتخار کن

  بگذر ز باغ و ، خانــۀ چون قصر ِ دلکشا

  مسکـــن بـــه کنج ِ پــارکک ِ زرنگـار کن

  ترک ِ محــافظین و سگ و بادیگــــارد هــا

  مـــردانــــه از میانــــۀ مـــردم ، گـُذار کن

  یارب ! تو حفظ کـــرده ، مـوفــق بـِدارَدَش

  تـصـمـیـم ِ قــاطـــعــــانــــۀ او اســتوار کن

  اینست راد مردیکــــه ما را ضرورت است

  درد و بــــلاش ، بر سر ِ هر بی وقــار کن

  ای همــوطن ! بخیز ، کـه میهن تباه شـد

  از نقــــد ِ نظم و نثر ، ســــلاحی تیار کن

  با لشکـر و سپاه ِ ادب ، حمله ور بـه پیش

  فتــــح ِ مـــــدیــنــۀ دل ِ اغــــیار و یار کن

  هـــر رهبری کـه مفسد وجنگ آفر و شریر

  مشتی بـه پوز و ، بر دهنش ، وار وار کن

  بـــر مُحسنی و کــرزی و قانون ِ زن ستیز

  لعنـت فرست و تـُف به چنین کار و بار کن

  این قرن ِ بیست و یک ، که تساویِّ مرد و زن

  اشـــــرار را ز عصرِ حجــر ، بر کنار کن

  زن چون گل است و مرد ، چو بلبل به دور ِ او

  پس ، نغمه های وحدت ِ عـــالم ، شعار کن

  از طـــالبان ِ دهشت و ، از عالــمان ِ جهـل

  صابــون پـــز و ، ز کاسبی اش احتکار کن

  اینها کـه جملــه مفسد و بی دین و بی خدا

  بینی ِ یی شانرا بـه دُم ِ خـــر ، مَهــار کن

  ای وا ، ز زن ستیزی و شلاق و حکم ِشرع

  قانون ِ وحشــیانـــه و « دِینش » نـَظار کن

  دیــدی صدا و ضربــــۀ شــــــلاق ِ ناکسان

  بــــر هـفــــده سالـــه دخترک ِ روزگـار کن

  در پیش ِ چشم ِعــام ، فــتـــاده بروی خاک

  ســنگ ِ دل آب و، پــردۀ جان ، پار پار کن

  فـــــریـــاد و ، آه و، نالــۀ او سوزدم جگر

  کــــر دین بُود چنین ، ازو ننگ و عـار کن

  جمعی که میگـَه دین وسیاست، شود یکی

  این ناقصان ِ عقــلـَه سر خــــر سوار کن

  ترسم رســـد زمانی کــــه گویند ، هندوان ،

  باید کــــه خـتـنـه گشته و ، تـرک ِ دیار کن

  زیـن دُم بریــده ها نبود ، شک ، برادران !

  حتا اگــــر بـه خــواهـر و مـادر فـــشار کن

  این طایفه چو قــوم ِ عـَنـُود اند و عنکبوت

  هـشـیــار بـاش و بـر گپ ِ من اعـتـبـار کن

  گـــر پـرده اش دری ، بـِتـَنـَد پــــردۀ دگــــر

  یعنی کــــه احـتـیـــاط ، زمـــلای هـار کن

  «نعمت»! نوای عشق ومحبت شنید نیست

  تـــرک ِ حـــدیـث و آیــــــۀ ناپـایــــــدار کن

  repondre message

  • جناب بشردوست را ميتوان روشنفكر راستين جامعه افغاني ناميد روشنفكري
   كه با عملكرد خودش در ساليان گذشته ثابت كرد كه وي انسان متعهد وراستگوست ا و وجدان خودش را تا كنون نفروخته است او هميشه به عنوان يك منتقد و فريادگر راستين در موارد مهم سياسي كشور موضع گيري نموده واز منافع مردم افغانستان دفاع نموده است وي از محدود كسانيست كه تاكنون براي خودش خانه وزمين وثروت دست وبا نكرده ولي با كمال تآسف در سرزمين ما كه همه چيزش از خارج و از جانب دوستان واربابان تحميل ميشود ارزشهاي انساني روز به روز كم رنكتر ميشود صداقت امانت شهامت ديگر آنچنان بازاري ندارند و بجاي آن خيانت فريب و مزدوري براي ديگران هرروز بر رنگتر ميشود در اين حال واحوال بشردوست را به عنوان سمبول ارزش هاي انساني با يد مورد حمايت قراردارد آنانيكه از اوضاع كنوني به ستوه آمد ه اند و خيانت را با چشم سر مشاهده ميكنند حمايت از بشردوست براي همگان در انتخابات آينده به عنوان بك تكليف ومسئوليت ملي در آمده است ... و السلام علي عبادالله الصالحين مولوي حقگو

  • راي من و خانه واده ام بشر دوست عزيز است سلام من به رمضان بشر دوست آقاي بشر دوست عزيز ببخشيد كه من شمارا نه توانستم كمك مالي كنم چون من فقيرم ولي مدت 7 ماه است تبلغات انتخاباتي شمارا در وبلاگم گذاشتم من فداي اهداف پاك شوم تورا دوست ميدارم همچون وطنم افغانستان

  • من يك مهاجر افغاني كه در ايران زندگي مي‏كنم با شما هموطنان گرامي افغانستان

   به حيث يك فرد افغاني و هموطن شما از تمام اقوام پشتون- هزاره- تاجيك- ازبك- پشي و نورستاني و حتي هندوهايي كه افغاني هستند و كوچكترين و اقليت‏ترين اقوام افغانستان از شما عاجزانه خواهشمندم اينك كه انتخابات رياست جمهوري را در پيش رو داريم يك مسأله‏اي بسيار حساس و آينده همه‏ي هموطنان افغان و جغرافياي افغانستان بستگي به اين انتخابات دارد من از شما ملت افغانستان عاجزانه خواهشمندم كه اين انتخاباتي را كه پش رو داريم بسيار با دقت و با هوشياري كامل توجه داشته باشيم كه افراد متخصص و دلسوز كه دوراز تبعيض نژادي باشد كه همه‏ي اقوام افغانستان در نظر ايشان يك ملت افغان باشيم اميدوارم با چشم باز به اين انتخابات نگاه كنيم كه آينده ما بستگي به اين انتخابات دارد خود شما مي‏دانيد كه 35 سال پيش ما افغان‏ها مثل برادر با هم زندگي مي‏كرديم. اما متأسفانه بعد از تجاوز روسيه يا شوروي سابق و تشكل‏هاي مجاهدين وبعد تبديل شد به خودخواهي و بسياري از افرادهاي فرصت طلب كه اين جهاد مقدس را تبديل به جنگسالاري و آدمكشي و هيچگونه جنايات را درباره ملت افغانستان دريغ نكرد و اين آرامش برهم خورد.

   اينها اكثراً جنگجو و آدمهاي خطرناك كه تمام افغانستان را به خطر انداختند كه ميليون‏ها انسانها بي گناه را اين افراد جنگ‏طلب و سودجو كشتند و آواره كردند و تمام زيربناهاي امنيتي و اقتصادي علمي و فرهنگي ملت افغانستان را نابود كردند وقتي كه كرزاي صاحب رئيس‏جمهور افغانستان شد.

   كرزاي براي به قدرت رسيدن با ائتلاف با اين جنگ‏سالاران به رياست جمهوري رسيد اما مدت 7 سال است كه اين آقاي كرزاي با هم‏پيمانان و مؤتلفين‏شان هيچ كاري براي مردم و ملت مظلوم افغانستان و آوارگان افغانستان انجام ندادن فقط كارهاي آقاي كرزاي براي رضايت مؤتلفين كه همان جنگ‏سالاران، آدم‏كشان و غاصبان هستند انجام دادند حيف از اين كه هيچ توجهي به بيوه‏زنان و يتيمان افغانستان و معلولين و ديگر مردم افغانستان انجام نشد حالا هم مشاهده مي‏شود كه آقاي رئيس‏جمهور كرزاي براي باقي ماندن بر رياست‏جمهوري ائتلاف‏هاي پشت‏پرده با جنگ‏سالاران سودجويان در صدد است به رياست‏جمهوريشان باقي بماند اي مردم دلير و شجاع افغانستان شما هوشيارانه يك انسان مفيد و متخصص و دلسوز مردم افغانستان را انتخاب كنيد براي شما فرق نكند كه اين آدم پشتون- هزاره- تاجيك- ازبك- پشي – نورستاني يا از هر يك از اقوام افغانستان باشد فقط كسي باشد كه بتواند امروز كشور ويرانه ما را آباد كند رأي دهيد. و توجه به آوارگاني كه ازافغانستان در كشورهاي خارجي هستند مثلاً در اروپا – آمريكا- انگليس و يا درهر جاي دنيا مهاجر افغاني است كه بي‏شك داراي تخصص‏هاي زيادي هستند كه براي آباد كردن افغانستان و عودت دادن به افغانستان بدون شك براي ساختار زيربناي علمي و فرهنگي واقتصادي افغانستان مؤثر مي‏باشد. مهاجران افغاني در پاكستان و ايران كه اينها در طول تاريخ مهاجرت رنج‏هاي بيشماري كشيدند كه امروز چشم به راهي آدم ناجي هستند كه رئيس‏جمهور افغانستان شود و افغانستان را آباد كند و از اين اوضاع نابسامان و ناامني در افغانستان و مهاجرت و تحقيرها نجات يابند و به كشورشان برگردند.كه از تحقيرها و سؤاستفاده از آنان از نظر كاري و جذب كردن در نظام تروريستي كه در پاكستان جذب گروههاي تروريستي مي‏شوند نجات يابند و به كشورشان بازگردند.

   اين راه محقق نمي‏شود مگر اينكه ما يك رئيس‏جمهور پاك و دلسوز كه دور از هرگونه نژادپرستي و جنگ‏سالاري باشد. اين رئيس‏جمهور اول بايد مهم‏ترين مسأله‏ي افغانستان يعني امنيت كه مردم ديگر از نظر امنيت هيچ تشويشي نداشته باشد اگر در افغانستان امنيت كامل باشد مردم افغانستان سخت‏كوش و هوشيار هستند كه با چنگ و دندان افغانستان عزيز را آباد ميكند اما وقتي امنيت نباشد هيچ‏كاري از دست كسي بر‏ نمي‏آيد كه حتي معاش زندگي‏اش را تأمين كند. ناگفته نماند مهاجرين افغاني كه در ايران هستند تحقيرهاي زيادي را متحمل شده‏اند و عدم برگشت اينها به افغانستان تنها اقتصاد نبوده است بلكه ناامني افغانستان باعث شده است اينها به افغانستان برنگردند و در ايران رنج‏هايي را متحمل شوند از جمله اين قشر هيچ نوع حقوق انساني را در ايران برخوردار نيستند البته ملت ايران ملت شريفي هستند كه ما خيلي ممنون هم هستيم ما هيچ‏گونه مشكلي با ملت ايران نداريم اما سياستهاي دولت ايران درباره مهاجرين افغاني و فراموشي جناب رئيس جمهور كرزاي و دولت‏مردانشان نسبت به مهاجرين افغاني در ايران باعث شده است كه الآن دولت جمهوري اسلامي ايران مهاجرين افغاني را از هر نوع حق انسانيت محروم كرده است و مهاجرين را در تنگناي شديدي قرار دادند از مهاجرين قانوني كه در ايران زندگي مي‏كنند در مدت 6ماه اقامت خانواده‏ي 10 نفري 380 الي 500هزارتومان – خانواده 7 نفري 280هزارتومان و خانواده 6نفري 240هزارتومان دريافت مي‏كنند و بابت 6ماه كار از هر كارگر افغاني 300 هزارتومان دريافت مي‏كنند به صورتي كه كارگرهاي افغاني در زمستان بيكار بودند و همچنان حالا در تاريخ 2 ارديبهشت 1388 هم همينطور بيكارند و تعداد زيادي از اين مهاجرين قادر به سير كردن شكم زن و بچه‏هاشون يا پرداخت اجاره خانه‏شان نيستند وحتي براي تحصيل هم به آموزش‏وپرورش جمهوري اسلامي ايران بابت هر دانش‏آموز پول پرداخت ميشود ما امروز شاهد بوديم كه يك خانواده فقير افغاني كه سرپرستشان به دفتر اتباع خارجه ايران مراجعه كرده بودكه قادر به پرداخت پول نبوده و گفته است كه من قادر به دادن اين پول نيستم به ما تخفيف بدهيد اما رئيس بخش اتباع گفته بودند بايد شما اين پول را پرداخت كنيد اما ايشان معترض شده و گفته بودند كه شما مبلغ پولي را كه از مهاجرين افغاني زياد ميگيريد و از مهاجرين عراقي مبلغ كمي مي‏گيريد اما با مهاجرين افغاني اين كار را مي‏كنيد ما برادر مسلمان شما هستيم اما رئيس اتباع در جواب گفته: ما با عراقي‏ها كار داريم آنها برادران ما هستند .

   ما با شما افغان‏ها كاري نداريم و اين كار را مي‏كنيم كه بريدگمشيد به افغانستان خرابشده‏تان. اما حرف من اين است كه اين آقاي رئيس اتباع حق اين را دارد كه اينطور صحبت كند و توهين كند. چرا كه حدود يك ميليون مهاجر چندين سال است كه سربار دولت ايران است اما آقاي كرزاي تو براي ملت افغانستان چه كردي؟ آقاي كرزي بي‏شعور ما چه طورمي‏توانيم به شما رأي بدهيم كه توهيچ فرقي با آن جنگ‏سالاران و آدم‏كشان كه ماها را آواره كرده اند نداري آقاي كرزاي من از شما مي‏پرسم كه در مدت رياست جمهوريت درباره‏ي مهاجر افغاني در ايران چه خدماتي انجام دادي آيا لازم نيست كه تو رئيس‏جمهور افغانستان ويرانه بيايي و با دولت‏مردان ايران صحبت كني كه مهاجريني كه در ايران هستند حداقل باآنها اسلامي نه بلكه انساني برخورد شود. اما آقاي رئيس‏جمهور كرزاي تو خيلي بي‏شعور هستي با تروريستها و جنگ‏سالاران قاطعانه برخورد نمي‏كني خودت مسئول ناامني در افغانستان هستي چون بي‏كفايتي تو ايجاد ناامني را در افغانستان شديد كرده است در خاتمه از ملت شريف افغانستان از تمام اقوام افغانستان از تمام مذاهبي كه در افغانستان وجود دارد خواهشمنديم مسئوليتي را كه براي آبادي و آزادي افغانستان داريم كرزاي و جنگ‏سالاران تنها گذاشته و به يك آدم دلسوز و پاك دور از نژادپرستي و متخصص در امور افغانستان رأي بدهيد كه افغانستان آباد و آزاد و صالح و پيشرفته داشته باشيم كرزاي و مؤتلفين‏شان يعني جنگ‏سالاران و آدم‏كشان را تنها گذاشته.

   ناگفته نماند رئيس‏جمهور كرزاي من يك هزاره هستم ولي قبل از اينكه يك هزاره باشم يك افغاني هستم من در سالي كه انتخابات رياست‏جمهوري تو به محقق رأي ندادم اما من فقط به تو رأي دادم چون من فكرمي‏كردم با وجوديكه كه ملل‏هاي دنيا تو را مي‏شناخت و اميد اين بود كه بتواني افغانستان را آبادكني اما متأسفانه نتوانستي چون با همان كساني ائتلاف كردي كه اين همه مصيبت‏ها را بر سر ملت افغانستان آورده بودند پس تو يكي از آنها هستي.

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس