صفحه نخست > خبر و گزارش > ما قانون می خواهيم اما دموكراتيك

ما قانون می خواهيم اما دموكراتيك

عکس هایی از اجتماع افغانستانی های مقيم نروژ در اعتراض به قانون طالبانی احوال شخصیه/ همراه با قطعنامه ی اين اجتماع
شنبه 25 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قانون احوال شخصيّۀ اهل تشيّع افغانستان که چندی قبل درپارلمان افغانستان تصویب وتوسط رئیس جمهور حامد کرزی توشیح گردید، شامل موادي توهين آميز به حيثيّت و كرامت انساني زن ومغایر با روحیۀ فرهنگی وروند اجتماعی کنونی جامعه هزاره می باشد. گروهی از سنت گرایان به رهبری شیخ آصف محسني، دریک اقدام سیاسی، ديدگاه هاي واپسگرایانه ی خود را به نام شريعت، برمردم شيعه مذهب افغانستان تحميل كرده است.

ما به قانون دموكراتيك نياز داريم ونه به فتوای افرادي واپسگرا ومعلوم الحال؛ بنا براين، ما افغانهای مقیم نروژ، انجمنهای مدنی وگروههای مدافع حقوق زنان وحقوق بشر وبرابری انسانی توجه جدی مجامع جهانی، دولت افغانستان ورئیس جمهور حامد کرزی، و وزارت عدلیه این کشور را به مطالبات ومحورهای مهم ذیل معطوف می کنیم:

1. ما جدًا خواهان تعدیل اساسی مواد زن ستیزانه ای درقانون احوال شخصیه ی شیعیان هستیم که درتضاد آشکار با شأن انسانی وحق شهروندی زنان ودرمغایرت جدی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشورملل متحد، وحتا قانون اساسی افغانستان می باشد

2. ما داشتن یک قانون مستقل ولی دمکراتیک را ازحقوق مدنی وشهروندی جامعه ی شیعیان بعنوان یک اقلیت مذهبی ـ اجتماعی می دانیم وازآن حمایت می کنیم

3. ما خواهان به رسمیت شناختن شأن انسانی وحقوق شهروندی زنان درکلیه ی قوانین موضوعه وتمام قوانینی هستیم که درآینده مورد تدوین وتصویب قرار می گیرد

4. ما خواهان کوتاه شدن دست عناصر واپسگرا ازسرنوشت وزندگی مردم هستیم که از د کان دین ومذهب، متاع جهل وتعصب وتاریکی برای توده ها می فروشند ودرتلاش هستند عده ای را به افراط گری، تعصب و واپسگرایی سوق دهند

5. ما خواهان فراهم آمدن شرایط برابر برای رشد همه جانبه ی اجتماعی ـ فرهنگی، آموزشی وهنری، وزمینه های مساعد ومساوی برای فعالیتهای آزاد درحوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدنی واجتماعی برای زنان ودختران افغانستان هستیم

6. ما خواهان کنترل ونظارت بر برخی مراکزمشکوکی هستیم که در داخل افغانستان، بویژه درپایتخت کشور تحت پوشش مدارس دینی وآموزشی، با حمایتهای پولی وسیاسی منابع خارجی، به ترویج تفکر طالبانی وتولید تحجر دینی ومذهبی مصروفند

7. ما حمله وتعرض غیر قانونی گروهی تحریک شده را به زنان ودختران مظاهره کننده دراعتراض به قانون احوال شخصیه ی شیعیان درکابل، درچهار شنبه 15 آپریل2009 ونیزتعرض همزمان گروه اجیر شده ی دیگر رابه لیسه ی عالی معرفت شدیدا محکوم می کنیم که از جانب عناصر ومجموعه های خاص و واپسگرای مذهبی هدایت وترویج می شود.

8. ما همچنین حمله عده ای نا شناس به مورخ، محقق واسلام شناس شناخته شده ی کشور، حاج کاظم یزدانی به قصد ربودن وی را نشانه ای ازتلاش سیستماتیک گروههای فشار تحت رهبری عناصر سوء استفاده جوی متحجر برای سرکوب، تهدید وارعاب وحذف فیزیکی دگراندیشان، نوگرایان وروشنفکران ومحدود کردن آزادی بیان وتفکر وعقیده دانسته ونسبت به پیامدهای خطرناک آن به دولت افغانستان ومجامع جهانی مدافع حقوق بشر به شدت هشدارمی دهیم، وخواستار دستگیری ومجازات عاملان ومجریان وطراحان این دسیسه ی شوم وخطرناک هستیم.

افغانهای مقیم نروژ

سازمانها وانجمنهای مدنی مدافع حقوق زنان


loading...
loading...

پيام‌ها

 • سازمان هاي مدافع حقوق بشر ،خود اين قانون را نفهميدند . سازمان هاي استخباراتي براي پيشبرد منافع مقطعي و سياسي خود دست به غوغا سالاري زدند و از نفهمي كانون هاي مدافع حقوق بشر سوء استفاده كردند . متعاقبا اين كانون مردم از مردم بي اطلاع كه همان افغان هاي مقيم خارج استند و دختران خرد سال و حتا زنان بوديست و سيك و ... سوء استفاده ميكنند . اگر اين تظاهرات درست و اگاهانه است و برخاسته از اراده ي زنان افغاني است چرا چنين تظاهراتي در افغانستان بوجود نيامد جز يك مرتبه كه آنهم خواستگاه تظاهرات افشا شد و آن مكتب سياسي معرفت بود كه زنان اهل هنود را جمع كرده بودند ؟ به ما هر خبر مي رسد آمدن طومار هاي زنان از ولايات مختلف است براي حمايت از اين قانون نه چيز ديگر . در غرب ابتدا اين قانون را براي زنان مسلمان افغان بخوانيد و نظريات دانشمندان را برايشان تبيين كنيد بعد موذيانه بخواهيد از انها كه دست به تظاهرات بزنند .

 • آفرین به هزاره ها که چنین بر سر سخن حق ایستاده میشوند. کسانی که با استفاده از سخنان به ظاهر مذهبی در چهره نگهبان دوزخ بر آمده و مردم مظلوم ما را میهراسانند گپ شان بعد از چند مدت باد هوا خواهد شد. هزاره بر سخن راست ایستاد نشود کی ایستاد خواهد شد. نخبه گان و روحانیان هزاره باید مردم مظلوم خود را یاری کنند. مردم هشیارند مگر مظلومند و زخمی و بیرمق اند.

  • دوست عزیز نقد شما نا بجا است

   شما اول باید اصول تشیع را بدانید و بعداً هزاره باشید تا بتوانید در این باره نقد و نظر دهید. البته من نمی خواهم که از محسنی و دیگر ملایان شیعه دفاع کنم ولی به صورت خلاصه برایتان می گویم که محسنی و دیگر مراجع تقلید تنها دستور می گیرند و دستور را اجرا می کنند. این مقوله تنها در افغانستان نیست، در ایران ، عراق و هر جای شیعه نشین دیگر آیت الله ها دستور می گیرند و مجبور اند آن را به اجرا در آورند و جرئت این را هم ندارند بر خلاف دستوری که برایشان صادر می شود کاری را انجام دهند. حالا دستور دهنده کی هست را همه نمی دانند و تنها بعضی از خواص می دانند.
   من فکر می کنم اگر پراگندگی و تشنج در خصوص این قانون در جامعه شیعه بیشتر شود احتمالاً شاهد تشکیل جوخه های مرگ و قتل های سیاسی زیادی چه در داخل و چه در خارج کشور خواهیم بود. پس بهتر است غربی ها مداخله نکنند و باعث تشنج بیشتر نشوند. این کار بی فایده است. اصول تشیع بالاخره همین است و نمی شود کاری با آن کرد. اگر کسی شیعه باشد حتماً این مطلب را درک می کند، کسانی از عوام شیعه هستند که به بعضی مسائل آگاهی ندارند.
   مردم هزاره افغانستان هم که بعضی از آنها مخالفت کردند و اکثراً در خارج اند مردم عوام هستند و به بعضی مسائل پشت پرده واقف نیستند و عددشان هم کم است.
   البته کسانی که خارج از جامعه شیعه هستند البته مخالفت خود را ادامه خواهند داد ولی به مرور زمان مخالفان نا آگاه در داخل جامعه شیعه به نحوی مجاب خواهند شد و این بحران خواهی نخواهی در جامعه شیعیان فروکش خواهد کرد.

 • قانون برای اصلاح جامعه هست و حتی جنگل های دنیا که از نعمت قانون بر خوردار شدند زیبا شدند و دنیا را زیبا جلوه می دهند ،یک جامعه زمانی زیبا و منظم و متمدن می شود که از قانون پیروی کنند نه فرار . پول سوسیال خوردن چه آسان هست در اروپا هزاران و یا ده ها هزار افغانی زندگی می کنند خوشبختانه عدهء کمی با صدای طبل اروپاییها رقصیدند و نا خود آگاه به سرکها ریختند و حق هم دارند شاید بتوانند از این حرکت در خواست پناهندگی شان مورد بررسی قرار گیرد و اقامت بگیرند اما خنده دارش اینجاست که اینها شعار شان حمایت از زنان افغانستان بود . ای کسانی که در اروپا هستید و شعار حمایت ولی انزجاز سر می دهید چه غم دارید از نعمت آزادی بر خوردار هستید اگر راست می گویید حمایت از زنان بیایید در افغانستان و از نزدیک حمایت کنید
  ما که به قانون غربی ها و حقوق بشر اروپایی صدای اعتراض بلند نکردیم آنهاچه حق دارند قانون مذهبی و دینی مارا مورد تو هین قرار دهند و عده هم آلت دست انها قرار گیرند . آیا دختری در افغانستان حاضر می شود با کسی ازدواج کند در بین شان مهریه وجود نداشته باشد از عروسی گرفته تا آخر عمر زن و مرد نصفه به نصف خرج زندگی را فراهم کنند ؟ در شرایط کنونی افغانستان کار برای دختران با این امنیت و جو کاری امکان پذیر نیست آیا دختران می توانند برای تامین هزینه زندگی به کار های که در افغانستان پیدا می شود مشغول شد؟ برابری حقوق مرد وزن غربی مگر همین ها نیست . بعد در اروپا امکان پذیر هست و عملی هم هست ولی برای افغانستان زود هست ای گاش این برابری زود تر در افغانستان هم ملی می شد به نفع مردان بود . رسانه های اروپایی نوعی خبر را پخش کردند که گویا از روز که که قانون تصویب شده دیگه در بازار و یا هیچ جایی رد پایی از زنان پیدا نمی شود و همه در کنج خانه محبوس شده اند اما اگر کور نباشند بیایند ببیند که عده بیشتر از مردم اتفاقا در همان جاهای که شیعیان هستند برادر پانزده و بیست ساله می رود با مشقت کار دست و پنجه نرم می کنند تا خواهران بتوانند خرج و لباس مکتب تهیه کنند و درس بخوانند مرد با مشقت کار دستهای پینه بسته دارد و لباس کهنه به تن اما زنان برای شرکت در شب عروسی خویشاوندان چهار مدل لباس پر زرق و برق به تن کرده و هر چند ساعتی عوض می کنند و هیچ مردی هم لب به اعتراض باز نکرده . معنی اینکه باید از مرد اجازه خروج از منزل را گرفت این هست که به مصلحت هم در زندگی گام بر دارند و این نه که باید هرگز از منزل خارج نشود . بیاید با دروبین های خبرنگاری و از همه جای مناطق شیعه نشین دیدن کنید با مردان و زانان اینجا مصحبه کنید بعد به ساز حقوق بشر برقصید . اینها همه جنگهای روانی است و مسله قانون و بشر نیست . خدا همه زوج هارا با مهر و محبت بین شان محفوظ بدارد چون اگر مسله زن و شوهر به قانون و دادگاه و محکمه رسید بی مزه می شود چه فرق می کند برنده مرد شود یا زن جنجال بین خانواده و زن و شوهر برنده و بازنده ندارد اگر شاد و خوشبخت بود ند خوش به حال به هردو اگر کار به محکمه رسید هردو بی بخت ....

جستجو در کابل پرس