صفحه نخست > دیدگاه > منكر حقايق نشويم؟

منكر حقايق نشويم؟

امضا محفوظ است
شنبه 16 جون 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شخصي به نام علاءالديني در پاسخ به مقاله «ماهيت روحانيت شيعه افغاني؛ خدمت به ايران و خيانت به افغانستان» مطالبي را ذكر كرده بود كه قصد كردم با پاسخ دادن به آن تا حدودي ذهن ايشان را روشنتر كنم.

ايشان مي فرمايند كه بنده در تقسيم بندي جامعه مهاجرين افغان مقيم ايران راه درستي نرفته ام. بنده در حد سواد خودم به اين نتيجه رسيدم و اين يك برداشت كلي است و قصد ندارم كه از اين پيشتر بروم چرا كه اين كار كساني است كه خود به اين مسائل آگاه هستند ولي در كل اين تقسيم بندي را به طور كلي درست مي دانم. علاء الديني مي گويد كه در ميان افغانهاي مهاجر روشنفكر و سرمايه داري نداريم. واقعاً مايه تعجب است كه وجود اين دو گروه بزرگ را منكر مي شوند. من گفته ام كه اكثر جماعت روشنفكر ما از ميان اساتيد و دانشجويان بر آمده است و اين حقيقتي است كه انكار آن ممكن نيست و اگر به اين جماعت نگاهي بيندازيم لااقل مي بينيم كه تحصيلات آكادميك آنان در سطح عالي اي است ولي هيچ گاه نگفته ام كه دانشجويان ما تماماً روشنفكر هستند چرا كه در ميان هر گروهي خرده اي سنتي جماعت نيز وجود دارد. روشنفكران حال حاضر ما كه سن و سالي براي خودشان پيدا كرده اند نيز روزگاري جواني را از سر گذرانده اند و اكنون همين جوانان تحصيلكرده ما در آينده به روشنفكراني تبديل خواهند شد و نبايد با خودخواهي خودمان وجودشان را ناديده بگيريم. ايشان مي گويند كه از لقب استاد و امثال آن استفاده نابجا مي شود و بسياري اين القاب را نابجا با خود يدك مي كشند. در اينجا بايد گفت كه شعور مردم در آن اندازه است كه تشخيص استاد را از غير استاد بتواند بدهد و تشخيص روشنفكر نيز از غير روشنفكر به راحتي ممكن است اما در كل تحصيلات دانشگاهي نقش مهمي در بوجود آمدن طبقه روشنفكر در هر جامعه اي دارد.

در مورد گروه سرمايه داران مهاجر. ايشان به مثالي بسيار سطحي اشاره كرده اند. من نمي دانم كه در نظر ايشان سرمايه دار چه گونه جماعتي است؟ آيا ايشان فقط افرادي مانند بيل گيتس را سرمايه دار مي دانند و بس؟ مطمئن باشيد كه در هر كشوري به دلايل اقتصادي نوع سرمايه دارانش متفاوت مي باشد. بايد بدانيم كه اكثر سرمايه داراني كه افغانستان وجود دارند به گرد پاي سرمايه داران كشورهاي پيشرفته نمي رسند و ما معدود افرادي از نوع بيل گيتس ها داريم. اكنون به هيچ وجه نمي شود نقش گروه سرمايه داران را در ميان مهاجرين ناديده گرفت. آنها براي خود بلوك هاي هر چند ناپيوسته اقتصادي تشكيل داده اند كه اگر كمي انسجام داشتند شايد در اين مدت طولاني كه در ايران بودند مي توانستند نقش سازنده اي براي مملكت خود ايفا كنند و بيشتر از آنكه دارند داشته باشند.

علاءالديني مي گويد كه زنان و كودكان در كجاي اين تقسيم بندي شما جاي مي گيرد؟ شايد هم درست مي گويند ولي از نظر بنده كه در ابتدا هم تاكيد كردم كه در اندازه خودم مي نويسم و نه بيشتر در اينجا جوابم اين است كه: ما روشنفكر زن داريم، سرمايه دار زن داريم، كارگر زن داريم ... ما جامعه مهاجر را از نظر جنسيتي و سني تقسيم بندي نكرده ايم.

علاءالديني در جاي ديگري به نحوه برگزاري مراسمات مذهبي مهاجرين اشاره مي كند. ايشان درست مي گويند در جاهايي هم ديده شده كه گروه سرمايه دار مهاجر وجود نداشته اند ولي در كل اگر نگاهي بيندازيم و اگر كمي فرصت براي اين كار بگذاريم و در دهه اول ماه محرم به هيئت هاي مهاجرين در شهرهاي تهران و قم سر بزنيم مي بينيم كه در صدر كار گروهي از طبقه سرمايه دار مهاجر باني اين كارها شده اند كه البته در اينجا نبايد فراموش كرد كه بسياري از اين متوليان هدفي به جز فخر فروشي و رياكاري در بين عوام ندارند و متاسفانه با چنين كارهايي جايگاه بزرگي در ميان مردم پيدا مي كنند و اگر زماني يك مهاجر درمانده به مشكلي بر بخورد و در خانه يكي از اين جماعت را بزند شايد هيچگاه اين در به رويش باز نشود كه البته حساب آنها با كرام الكاتبين است.

در پايان ايشان به بحث اصلي كه همان نقش روحانيت است مي رسند و به دفاع از آنها بعنوان مظهر دينداري و لعنت بر تجدد مي پردازند. در اينجا قصد دارم كمي مفصلتر پاسخ بدهم. علاءالديني عزيز ما به سنت هايمان احترام مي گذاريم ولي نبايد اجازه بدهيم كه عده اي بنام دين بسياري چيزها را مصادره كنند...

هر گروهي اكثريت و اقليتي در ميان خود دارد و متاسفانه در ميان روحانيون مهاجر مقيم ايران كه اكثرا شيعه هستند اكثريتي ناسالم و وطن فروش جمع شده اند كه حساب آنها را بايد جدا از حساب اقليت گذاشت. شايد اشتباه من در اين بوده است كه اسم از اين اقليت حتي در يكجاي مقاله نبرده ام و پوزش مي خواهم اما امان از دست اين اكثريت. اين اكثريت اسلام را مقدم بر وطن شان مي دانند البته آن هم اسلام دروغيني كه در ظاهر نشان مي دهند. اين روحانيون بر سر منبرهايشان ابتدا به جوانان مي تازند و آنان را از مسايل سطحي همچون چشم چراني و ... برحذر مي دارند ولي خود ناتوان تر از آن هستند كه فرزندان خود را به سادگي و به يك سطح تربيتي معمولي برسانند. اين روحانيون بر سر منبرها مسايل وطن شان ـ همان افغانستان فراموش شده ـ را در انتهاي بحث شان قرار مي دهند و شايد هم هيچ ولي ذكر دعا گفتن و فرستادن صلوات براي رهبر رژيم فاشيست ايران را مقدم بر همه چيز مي دانند. اين جماعت به راحتي به انواع تريبون ها و بودجه هاي هنگفت مالي دست دارند و مي توانند به راحتي از آنها در جهت مقاصد شوم رژيم فاشيست ايران استفاده كنند. امام صادق، امام ششم شيعيان در حديثي بر داشتن عزت تاكيد كرده اند و اين در حالي است كه اين پست فطرتان عزت افغاني بودن خودشان را به راحتي به پاي چند روزي اقامت بيشتر در خاك ايران و گرفتن مواجبي نامشروع از رژيم زير پا گذاشته اند. آيا اينان براي فرداها جوابي دارند كه بدهند؟

در روزگاري كه شوروي قصد وطن ما كرده بود كمونيست هاي نادان افغاني، اصالت خود را زير پا مي گذاشتند و به سادگي مي گفتند كه در كنار شوروي آينده اي بهتر براي افغانستان در نظر خواهد بود. چند سالي گذشت و اين بار طلاب وطن فروشي به نام طالبان كه مزدوران مستقيم پاكستان بودند چنين ادعايي را سر مي دادند و اسلام را مهمتر از وطن مي دانستند و به راحتي در مسير اجراي نقشه هاي پاكستان راه مي رفتند. اكنون موج سومي در راه است كه اگر اكنون خموشيده و يا ساكت كه بايد بدانيم در آينده دور يا نزديك مي خروشد. موج وطن فروشان جديدي كه اين بار از سوي مرزهاي غربي افغانستان مي آيد. كساني كه سالها تحت لواي ولايت دروغين فقيه زندگي كرده اند و باز هم اينان شعار دروغين اسلام را سر مي دهند. در حاليكه همسايگان قلدرمان روزبروز قدرتمندتر از گذشته شده و تا حدودي تعداد همسايگان اتمي ما روزبروز بيشتر مي شود ما در حال تصفيه حساب هاي شخصي با خودمان هستيم. اين همسايگان از جمله ايران و پاكستان براي آينده ما ساكت ننشسته اند و تدبيرها دارند كه بخشي از آن تربيت وطن فروشاني است كه قصد زدن ريشه افغان و افغانستان را دارند.

اما بدانند كه افغان و افغانستان تا ابد زنده است.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • با سلام.

  متاسفم که این پیام رابطه مستفیم با مقاله آقای جواد دهقان ندارد.

  سایت افغانی آریانانت http://www.ariananet.com

  آدرس زیر را هم برای سایت خود ثبت کرده است:

  http://www.kabulpress.com

 • برادران عزیز چرا به مسائل بی ارزشی چون آخوند و روحانی و کذایی می پردازید

  اینان فقط از جهت تنبلی و تن پروری به این مسلک روی آورده اند چراکه اگر در مدارس علمیه شهریه نباشد بقول ایرانیها از .... گشادی اکثر اینها به گدایی روی خواهند آورد،
  یکی از هموطنان ما که به دنبال شاگردی کار خیاطی می گشت و کار پیدا نکرده بود، یکی از همین آخوندها به ایشان توصیه می کرد کرد که بیا در حوزه درس بخوان که در آمد ش بیشتر از خیاطی است.
  آخوند هایی را می شناسم که فرزندانش اعم از دختر و پسر در مراسم عروسی از بهترین رقاص ها بوده اند و هستند.
  وهمچنین آخوندی از نزدیکان ما هست که در عروسی دخترش 2 تا رقاصه ایرانی را کرایه کرده بود و به هرکدام در یک شب 60 هزار تومان پرداخته بود.
  و خیلی مسائل از اینها دیده ام که ارزش وقت تلف کردن ندارد.
  اگر باور ندارید بیایید در قم ببینید.

  • ما چند نوع مرتد داریم 1-مرتد ملی 2-مرتدفطری 3-مرتدروحانی و حوزوی --- این (طلبه سابق افغانی)از نوع سوم آنست ---این ملعون را بلادرنگ باید گردن زد.

  • جواد جان اگر ممکن است چند تا از همان روشنفکر هارا برا ی ما معرفی کنید که مثل دکتر شریعتی و دکتر سروش با شد ویا لا اقل دارای
   یک اثر در خور باشد وما منکر تحصیل کرده گا ن شریف دا نشگا هی نیستیم اگر بفهمید!بین تحصیل کرده وروشنفکر فرق از زمین تا آسمان است

  • جواد جان اگر ممکن است چند تا از همان روشنفکر هارا برا ی ما معرفی کنید که مثل دکتر شریعتی و دکتر سروش با شد ویا لا اقل دارای
   یک اثر در خور باشدحتی از میان سگ شویان که از فرنگ برگشته وهرکه یک پیچول در گردن انداخت به آن روشنفکر گفته نمی شوددر ضمن ما منکر تحصیل کرده گا ن شریف دا نشگا هی نیستیم اگر بفهمید!بین تحصیل کرده وروشنفکر فرق از زمین تا آسمان است

  • من نمیدانم که این آقا جواد چه میخواهد؟
   فکر کنم کدام ملا و یا طلبه کارش را از پس خراب کرده است. او طلبهء سابق که کارش تمام تمام است.

   بچه مه میر هزار! تو هم تازه کونی له میکونی! داد میزنی که سانسور نمیکنم، نمیکنم!!!!!!!! چرا دروغ میگویم و پیام های مرا چند بار است که نشر نکرده ای و سانسور کرده ای!

   من نمیخواهم بی ادبی کنم اما از دست این جواد لعنتی و آن مرتد طلبهء سابق دیوانه شده ام، از دست دروغ تو هم به ستوه!!!!!!!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس