صفحه نخست > خبر و گزارش > وارونه گویی های طالب نکتایی پوش

وارونه گویی های طالب نکتایی پوش

مگر مردم نمی دانند که برادر اشرف غنی احمدزی، حشمت غنی احمدزی، رسما و علنا پروژه ی کوچ اجباری را در مناطق مرکزی افغانستان پيش می برد؟ هر ساله گروه های تا دندان مسلح با داشتن سندهای جعلی صادر شده توسط پادشاهان ظالم، همراه با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به جان و مال مردم فقير مناطق مرکزی حمله می کنند و همين آقای حشمت غنی احمدزی است که می گويد آن هایی که مسلح و با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به ملکيت مردم تجاوز می کنند فقير هستند و مردم باشنده مثلا بهسود نباید مانع آنان شوند.
شنبه 23 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: حمله به خبرنگاران محکوم است و نيز البته سوء استفاده از نام خبرنگاران و ياوه گویی ها به بهانه ی دفاع از خبرنگاران همچنين.

موضوع از اين قرار است که طالب نکتایی پوش اشرف غنی احمدزی در يک نشست خبری از سه تن دفاع کرده است که يکی از آنان يکی از گردانندگان يک سایت اينترنتی ست. اين سه تن چند روز پيش در يک مراسم در حالی که به نفع اشرف غنی احمدزی تبلیغ می کردند، از سوی هواداران حامد کرزی مورد لت و کوب قرار گرفتند.

اشرف غنی احمدزی در نشست خبری خود برای نخستین بار مدافع آزادی بيان شده است و برای نخستین بار می شنویم که اين طالب نکتایی پوش که زمانی در وزارت ماليه مانع جدی اطلاع رسانی آزاد بود و در دانشگاه کابل نيز با جديت تمام مانع از پراکنده شدن آرای گوناگون می شد، طرفدار آزادی بیان شده است. خبرنگاران بیاد دارند که در زمان وزارت اشرف غنی احمدزی، چنان سیستم وزارت مالیه بسته بود که هيچ خبرنگاری نمی تواست معلومات را بصورت آزادانه بدست آورد و خلاف قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی با مانع مواجه می شد. در دانشگاه کابل نيز اين طالب نکتايی پوش اشرف غنی احمدزی بود که با جديت تمام با رشد زبان فارسی مقابله می کرد و حتا بارها دانشجويان بدليل استفاده از کلمات زيبا، روان و زيبای فارسی در آستانه ی اخراج قرار گرفتند. حال اشرف غنی احمدزی به بهانه ی دفاع از چند هوادار خود طرفدار آزادی بيان شده است. گفته های جناب اشرف غنی احمدزی کاملا مشخص بود که ايشان هيچ توجهی به دفاع از آزادی بیان ندارد و حتا نمی تواند نام يک جمع از خبرنگاران بنام "سفما"، " سفتا" نيست و سفتا سفتا می کند. تاکنون در افغانستان هفت خبرنگار کشته شده ، ده ها خبرنگار بازداشت، زندانی، لت و کوب و توهين و تحقير شده اند و جناب اشرف غنی امروز تازه از خواب برخواسته اند و مانند بيشتر نامزهای انتخابات رياست جمهوری به دروغ های انتخاباتی روی آورده اند.

اشرف غنی احمد در اين نشست خبری همچنين گفته است که دشمن مردم هزاره نيست و حتا گفته است که يکشبه کار ولايت شدن دايکندی را انجام داده است. او همچنين يک متهم نقض حقوق بشر کريم خليلی را نيز متهم کرده که کاری برای مردم هزاره انجام نداده است. اين کاملا درست می باشد که اين متهم نقض حقوق بشر فقط به منافع خود فکر می کند و با نام هزاره تجارت را در پيش گرفته است اما مگر مردم اشرف غنی احمدزی را نيز نمی شناسند؟

اشرف غنی احمدزی خود يکی از موانع جدی برای راه اندازی پروژه ی راه کابل – باميان بود و بسیار شرم آور، دايکندی در زمان ايشان، کمترين بودجه ی ممکن را داشت. اين سیاست تبعيض آميز اشرف غنی و ياران و همفکرانش توسط طالب نکتایی پوش ديگر انورالحق احدی پيش گرفته شد. مگر مردم نمی دانند که برادر اشرف غنی احمدزی، حشمت غنی احمدزی، رسما و علنا پروژه ی کوچ اجباری را در مناطق مرکزی افغانستان پيش می برد؟ هر ساله گروه های تا دندان مسلح با داشتن سندهای جعلی صادر شده توسط پادشاهان ظالم، همراه با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به جان و مال مردم فقير مناطق مرکزی حمله می کنند و همين آقای حشمت غنی احمدزی است که می گويد آن هایی که مسلح و با ده ها هزار گوسفند و بز و شتر به ملکيت مردم تجاوز می کنند فقير هستند و مردم باشنده مثلا بهسود نباید مانع آنان شوند.

دروغ های طالب نکتایی پوش و قانون شکنی که اکنون بنا به مصلحت طرفدار آزادی بيان و مردم هزاره شده است را مردم خوب می فهمند.

اشرف غنی احمدزی، حضور ضعیف در انتخابات و اتهام جاسوسی علیه او

حامدکرزی اکنون تبديل به يکی از منفورترين افراد در افغانستان شده است.

پنج شنبه 21 مه 2009


داکتر رمضان بشردوست با 24 هزار و 450 رای و کبوتر سپید رسما وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شد!

داکتر بشردوست: معاونین من اولاد این کشور میباشند که دست شان به خون مردم ، به غصب زمین ، خانه و پول مردم آلوده نیست. / داکتر رمضان بشردوست آقای محمد موسی بارکزی استاد انستیتوت زراعت کابل و خانم عفیفه معروف کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان معاونان خود برگزيده است. ايشان همچنين در محل کمیسیون مستقل انتخابات کبوتر سپید را به عنوان نشانه ی انتخاباتی خود انتخاب نمود.

پنج شنبه 7 مه 2009


عجب دولت دزد و ظالمی!

در دايکندی برای ما سالانه دو هزار و چهارصد دالر بودجه ی کشاورزی می دهند، کودکان ما تظاهرات می کنند که مکتب می خواهيم، در عوض می خواهند زندانی با استاندارهای بين المللی و به مصرف حدود يک ميليون دالر آمريکایی برای ما بسازند که احتمالا فرار نکنيم.

يكشنبه 26 آوريل 2009, نويسنده: کامران میرهزار

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • گرگ در لباس میش.

  • گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. این همان کوچی است که کوزه روغنش تا بحال در خانه هر هزاره هست تا هرسال بیاید روغن زرد خود را ببرد.

  • ای برادران درد دیده از چی بگویم و از کی بنالیم . اگر حقیقت را بیان کنیم میگویند تعصب داری . اگر دروغ بکوهیم این هم از نگاه قانون اسلام غلط است . پس چی باید کرد. حقیقت گفتن و شنیدن آن برای فاسدین جامعه سخت است . امروز نه بلکه از سالهای متمادی است که ما و کشور ما از دست همین وطن و ننگ فروشان درهر بار به خاک خون یکسان شده ومیشود. ما نمیدانیم که این گل های کاکوتی از کجا سمارق وار برای تباهی کشور ما سبز شدند؟ هرقدر فکر میکنم که در نهاد ازاینها غیرت و آبرو است ؟ مگر می بینم که خداوند در ازل به این ها غیرت و آبروی انسانیت را اعطاء نکرده است. اینها شیاطین هستند که شیطان را کمک میکنند. از طریق و جانب اینها است که اسلام روز تا روز به طرف بدنامی و رسوائی کشانیده میشود. غیر از این ها دیگر کدام ملیت ها و کشور ها ، اسلام را بدنام و رسوا کرده باشند. در جهان بیش از سه میلیارد اسلام زندگی میکنند. بغیر از این ها هیچ مسلمانان جهان کوشش نکرده اند که اسلام را در اذهان عامه جهان یک وحشت و دهشت معرفی کنند. شیطان است که با اسلام دشمنی و خصومت دارد . شیطان است که از طریقه های خاص اسلام را در جهان زیر سوال قرار میدهد. باید بعرض برسانم که وهابی های عرب از این امر هم مستثنا نیستند. این دوگروه برای بدنامی اسلام ارتباطات مستقیم دارند. برادران مسلمان غلط نگفته باشم . خداوند حاضر را می بیند . ما که حاضر را می بینیم و مشاهده میکنیم . هیچ عمل این ها با اسلام سرسازش و سازگاری ندارد. همه برخورد واعمال این گروه ها مغایر دین مبین اسلام بوده.

 • سلام قومای گل ودری زبانان عزیز
  احمق زی و خرزی اشک اژدها میریزند. این را همه میدانند. لیکن حقیقت اینجاست که
  تا زمانیکه ما ضعیف هستیم هیچکس به داد ما نخواهند رسید. زیرا در افغانستان قانون جنگل برقرار است و در جنگل کسی به موجودات ضعیف رحم نمیکند.
  هزاره ها به عنوان صلحدوستی در اولین مرحله خلع سلاح تمام سلاح های خویش را به یک دولت پشتونیست تسلیم کردند و این یک اشتباه بزرگ بود( البته خیانت بعضی رهبران ما درین پروسه نابخشودنیست) و امروز با همان سلاح ها مردم مظلوم ما قتل عام میشوند.
  در مبارزه علیه ظلم و تجاوز کوچی ها نه تنها هزاره ها بلکه باید تمام ملت های مظلوم کشور متحد شوند. زیرا اگر کوچی ها موفق به چپاول هزاره جات شوند پنجشیر، بدخشان، شبرغان و هرات نیز آرام نخواهد ماند. هزاره ها باید بهر قیمتی که میشود دوباره مسلح شوند زیرا داشتن سلاح مانند داشتن آذوقه برای ما حیاتیست. آنانیکه ازبرکت خون ملت ما به مقام وثروت های بزرگی رسیده اند باید همین امروز برای مردم ما سلاح تهیه کنند زیرا فردا صد در صد دیر خواهد بود. اگر این بار باز هم قتل عام شویم باید ازین رهبر های بی عرضه که هرکدام به گوشه یی لمیده اند بازخواست شود( البته به شکل انقلابی آن)
  اگر ما نتوانیم از خود دفاع کنیم خرزی یا احمق زی هیچگاهی از ما دفاع نخواهند کرد. خرزی و احمق زی پشتون ها را هر روز تحت عناوین مختلف مسلح ساخته و دست آنهارا در قتل عام مردم بیدفاع باز میگذارد. پس دست خالی بودن ما (بنام اینکه ما صلحدوست هستیم) خودکشی محض است.
  درین جنگل باید گرگ بود ورنه هر روز طعمه شغالان وحشی دو سوی دیورند خواهیم بود
  قومای عزیز و دری زبانان هموطن!
  رای خود راهرگز به آنانیکه کوچکترین حمایت را از کوچیها مینمایند ندهید. بلکه رای تان را به کسی دهید که حل معضله چپاول کوچی ها را در برنامه کاری خود داشته باشد.( مردم ما دیگر بازی وعده های دروغین خرزی، احمق زی وامثال آنها را نخواهند خورد)
  تاجکها!هزاره ها! ازبکها! بیدار شوید! از رهبر پرستی بپرهیزید! به رهبران خوابیده تان فشار بیاورید!( تا کاری کنند) متحد شوید !! زیرا اتحاد یگانه راه نجات است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس