در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > شکایت يک گروه سیاسی علیه حامد کرزی، قسیم فهیم، کریم خلیلی، عبدالله عبدالله، شهنواز (...)

شکایت يک گروه سیاسی علیه حامد کرزی، قسیم فهیم، کریم خلیلی، عبدالله عبدالله، شهنواز تنی، ملا راکتی و لطیف پدرام

حزب همبستگی افغانستان: حامد کرزی : دردوره اقتدار 7ساله اش نه تنها درراه تحقق عدالت کوچکترین گامی برنداشت وجنایتکاران معلوم الحال را به محاکمه نه کشاند بلکه آنانرا برائت داده شرایط کسب امتیازات را برای شان فراهم نمود . گذشته از آن، آقای کرزی ناکامترین زمامدار در تامین امنیت؛دررفع فساد از ادارات؛ در جلوگیری از فقر وبیکاری؛ در جلوگیری از کشت وقاچاق مواد مخدر میباشد . وی باتعیین نمودن دومعاون متهم به جنایات جنگی، اهلیت کاندیدا توری راندارد.
يكشنبه 24 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

به کمیسیون مستقل انتخابات

موضوع:

شکایت رسمی علیه تعدادی از کاندیداهای ریاست جمهوری ومعاونین آن در دوره دوم انتخابات سال 1388.

تهیه کننده:

"حزب همبستگی افغانستان"

"حزب همبستگی افغانستان"شکایت نامه خود را در مورد تعدادی از کاندیدان ریاست جمهوری ومعاونین آن با شرح آتی درج مینماید:

1-حامد کرزی : دردوره اقتدار 7ساله اش نه تنها درراه تحقق عدالت کوچکترین گامی برنداشت وجنایتکاران معلوم الحال را به محاکمه نه کشاند بلکه آنانرا برائت داده شرایط کسب امتیازات را برای شان فراهم نمود . گذشته از آن، آقای کرزی ناکامترین زمامدار در تامین امنیت؛دررفع فساد از ادارات؛ در جلوگیری از فقر وبیکاری؛ در جلوگیری از کشت وقاچاق مواد مخدر میباشد . وی باتعیین نمودن دومعاون متهم به جنایات جنگی، اهلیت کاندیدا توری راندارد.

2- محمدقسیم فهیم ومحمدکریم خلیلی : دونفر از معاونین آقای کرزی به استناد گزارش های سازمانهای معتبر بین المللی چون"پروژه عدالت افغانستان"،"دیده بان حقوق بشر"و"سازمان عفو بین الملل"،بعنوان عاملین کشتار مردم بی گناه در سال های بین 1992-1996 می باشند، بنابران تعیین آنان توسط حامد کرزی بعنوان معاونین ریاست جمهوری توهینی به مردم افغانستان شمرده میشود.

3- داکتر عبدالله عبدالله : که از جمله اراکین مهم وتصمیم گیرنده در "شورای نظار "بود وبراساس گزارش سه سازمان معتبر فوق "شورای نظار"هم یکی از عاملین کشتار مردم بی گناه وویرانی شهر کابل در بین سال های 1992-1996می باشد، بناءکاندیدا توری وی نیز توهینی به خون 65000کشته شده های شهر کابل می باشد.

3- شهنواز تنی : وزیر دفاع دولت مزدور خلق وپرچم بود که به دستور وی انسانهای بی گناه بی شماری به قتل رسیده ،قراء وقصبات فراوانی ویران گردید.علاوتا شهنواز تنی بعد از ناکامی کودتایش در برابر نجیب ،به حزب جنایتکار گلبدین و آی.اس.آی پاکستان پیوست وبه این ترتیب مرتکب خیانت ملی دیگری در برابر مردم ووطن گردید.پذیرش کاندیداتوری این فرد نیز تمسخر وتوهین به ملت افغانستان تلقی میگردد.

4- ملا راکتی : که در دوران زمامداری ملاعمر،قومندان قول اردوی ننگرهار ویکی از مهره های بلند پایه این دار ودسته قرون وسطایی بشمار میرفت ،نیز در کشتار مردم بی گناه وطن ما،اختطاف وآدم ربایی وتجاوز
جنسی ،تحقیر وتوهین مردم دست داشت.کاندیداتوری وی به کرسی ریاست جمهوری، با ملوث شدن جریان انتخابات وتوهین به ملت ما مترادف می باشد.

5- لطیف پدرام : عامل خطرناک برای تجزیه افغانستانن ومبلغ افتراق ملی می باشد.کاندیداتوری وی در شرایطی که ملت افغانستان به وحدت ویگانگی نیاز دارد،جز خیانت به یکپارچگی وطن ووحدت ملیت های افغانستان نمی تواند تعبیر دیگری داشته باشد.

"حزب همبستگی افغانستان"علیرغم آنکه تمامی پروسه انتخابات ریاست جمهوری را به دلیل حضور گسترده نیروهای خارجی (که یقینا پول وتفنگ وتسلط آنان برتار وپود دستگاه ،در عزل ونصب کاندیدان موثر است) ؛ بدلیل ناامنی وحاکمیت تفنگ برسرنوشت مردم؛بدلیل مافیایی بودن دم ودستگاه حاکم و بدلیل عدم شفافیت جریان انتخابات وبی اعتبار شدن برگزار کنندگان آن(دردور قبلی انتخابات) را زیر سوال می برد و شکایتنامه خود را در مورد 6 نفر از کاندیدان و معاونین آن درج "دفتر شکایات کمیسیون مستقل انتخابات" مینماید، تا لا اقل زمینه ای باشد برای رساندن شمه ای از اعتراض مردم نسبت به پروسه انتخابات،در برابر جهانیان.

حزب همبستگی افغانستان

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388 را قدم به قدم در معروفترین سایت اینترنتی افغانستان کابل پرس دنبال کنید


فهرست کامل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388

رمضان بشردوست/ حامد کرزی/لطیف پدرام/ اشرف غنی احمدزی/ هدایت امین ارسلا/ عبدالله عبدالله / شهلا عطا/ بشیر بيژن/ نصرالله بریالی/ جبار ثابت/ شهنواز تنی/ گل احمد یما/ محمد اکبر بای/ ملا عبدالسلام راکتی/ و...همراه با نام معاونان انتخابی آنان و شرحی کوتاه از گذشته و عملکردشان

دو شنبه 11 مه


داکتر رمضان بشردوست با 24 هزار و 450 رای و کبوتر سپید رسما وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شد!

داکتر بشردوست: معاونین من اولاد این کشور میباشند که دست شان به خون مردم ، به غصب زمین ، خانه و پول مردم آلوده نیست. / داکتر رمضان بشردوست آقای محمد موسی بارکزی استاد انستیتوت زراعت کابل و خانم عفیفه معروف کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان معاونان خود برگزيده است. ايشان همچنين در محل کمیسیون مستقل انتخابات کبوتر سپید را به عنوان نشانه ی انتخاباتی خود انتخاب نمود.

پنج شنبه 7 مه 2009

پيام‌ها

 • سلام !

  در باره پدرام نظر خوب ندادید پدرام کسی است که افغانستان را میتواند در مدت پنج سال حکومت خود به پای ایستاده کند !!
  فقر و بیچارگی را بر چیند !
  پدرام اینمقه است که به زد پشتونها است از نظر فهم دانش خود بسیار عالی است !!

  وسلام !!

  مسعود

  • ba nazaram dar mawrid pedaram qazawat drost nest chon ioh bar aly beadalyty mobarazah me konad ...ioh ager rayes jamhor shwad wazyet taqher khahad kard...

  • ولا حزب محترم فکر کنم در کمپاین های انتخاباتی دخیل اند بخاطریکه بر علاوه مسایل فوق الذکر جناب اشرف غنی احمدزی هم کدام شمشیر را در ... نزده یا به عباره بر علاوه آنکه خدمت نکرده بالعکس در دوری اقوام پشتون از دیگران خیلی رول بسزایی داشته و کار نامه های ایشانرا مسوولین غیر وابسته به احمدزی و محصلین به خوبی درک کرده اند.

  • سلام دوستان !
   دوست اولی ما نظر داده بود که در مورد پدرام نظر خوب داده نشده است واو میتواند که افغانستان را در پینج سال حوکمتش به پا استاده کند . به هر صورت نظر خود تان است اما بهه خاطر معلومات تان همین چند لحظه قبل من فلم سکس خانم اورا دیدم اول او فامیل خودرا به استاده کند که زیر پای مردم نباشد بعد غم ملت را بخورد اگر این نوع فعالیت اورا شما دوست دارید که فامیل خودش لازم دیسده این پدرام مبارکت باد وما نکمیخواهیم.
   دوم اینکه هرکی ضد پشتون بود آدم خوب است چی نظری ؟ به نظر من صدها سال است که پشتون میمیرد ولی این وطن را نگاه کرده است بچیم این خواب را پدرکالانهایت هم به دوزخ برده بودند تو ببر

   شرارت

  • نه کل باند و نه کدو خاک در سر هردو شان . هیچکدام در افغانستان در طی ی260 سال خدمت نکرده اند. فکر میکنم که بعد از این هم کدام کس صالخ و با اهلیت پیدا نخواهد شد که برای ملت خدمت کنند. همه متوجه جیب خود هستند. ملت ازهمه این کاندیداتور ها نفرت دارند.

  • مسعودآغا بلا میکنی کتی ای لاف وپتاق هایت!!!پدرام اگر رستم داستان هم شوه نه درطی پنج سال بلکه تاپنجاه سال دیگه هم اگر امریکا وانگریز حاکم اصلی اوغاتستان باشن به اندازه ی سرسوزن به ای ملک خزمت کده نخات تانست، لالابارک ولالابراون از پدرام شما هم مثل بابه کرزی،مانند دستمال یکبارمصرف به نفع خود استفاده کرده بادآ اورادر آشقال دانی خواهند انداخت .فامیدی یا نی!!! اگرنفامیدی؟ خدابفامانیت...برو وقت مردمه کتی ای لافای بیجاو بی قالبت ضایع نکو ،خوب فکرکوباز بنویس.الایارت بادار!!!!

  • آقا خانم شرارت ، شما اشتباه کرده اید، فلم از زن کدام کسی دیگری خواهد بود، لطیف پدرام تا هنوز مجرد است و زن ندارد.

 • Dear My Afghan Sisters and Brothers!
  It is completely clear that Dr. Latif Pidram is the only and trustable person for politics. He is able to bring peace and tranquility between Afghan nations. He has enough ability to manage and struggle against problems, his strategy and policy can rescue our country from desolation and adversity. I admire his personality and character. I request all afghan people to cast your votes just for Dr. Abdul Latif Pidram. If you did not cast for him it means you would lose the vote and wil be a big mistake and betray to your people and Afghanistan.

 • ai khoda ajab duzdani namardi ra afaridi barai in millati khab rataf ajab padidai hai kasif wa khun ashamist

  • دوستان عزیز سلام من گپ زیاد ندارم فقط می گویم که از آقای شرارت عقل شراره کرده پدرام کجا و چه وقت ازدواج کرده که خودش خبر ندارد ولی آقای شراره خبر دارد ای نواسه های جعل کار معروف ای پیرو کتاب پته خزانه و سقاوی دوم دروغ گوی وجعل کار شرم کنید برای خدا از خدا بترسید با این همه دروغ سازی ها و دروغ بافی ها مگر شما نشنیده اید که خدا دشمن دروغ گویان است شما دارید فهمیده و دانسته با خدا دشمنی می کنید تا چه وقت دروغ تا چه حد دسیسه آخیر روی دروغ گوی سیاه شد رویتان سیاه شد تا ابد با احترام سید

 • به نظرمن هرکسی که غیر پشتون باشد وبرنده شود، سرنوشت این کشوربهتر وبهتر خواهد گردید؛ درغیرآن اگر ایم مردم درجوی کثیف گذشته آب ریزی کنند وچپن کهنه وپوسیده ی نابکار گذشته را دوباره به تن نمایند، روز وروزگارشان چنان خواهد بود که هست؛از پشتونها همین بدست آمد که تا امروز ما دچار آن هستیم، این تبار جزاندیشه ی ماندن سیستم پوسیده ی قبیلوی وقرون وسطی، دیگر چیزی در بساط ندارند. این برغیر پشتونهاست که بخاطر بهتر شدن زندگی ورشد وتکامل کشورشان هم اندیش شوند وبه کسی رای بدهند که در تغیر سیستم برنامه راستین دارد. از تلقینات ومصلیحتهای خانمان برانداز بایست که پرهیز کرد ودر فکر بدست آوردن حق شهروندی وتساوی حقوق ملی قدم برداشت واین کار زمان شده میتواند که ، ملیتهای غیر پشتون وپشتونهای خردمند رایشان را به فرزند نیکوکار وخدمتگذار این سرزمین بریزند ودر گزینش خویش دچار اشتباه جنایت بار نشوند. واز کابل پرس تمنا دارم که در باره این حزب واعضای بلند پایه ای این حزب کمی روشنی بیندازند تا بدانیم که این اشخاص چگونه هستند تا قضاوتهای ایشان مدار اعتبار قرار گیرد. تندرست باشید.
  درویش

  • بلی جناب، راست میفرمایید، یک غیرپشتون میتواند وطن را آباد کند، مثلی که بچه سقاو آنرا آباد کرد و همانطوری که برهان الدین ربانی در دوران طلایی حاکمیتش مخصوصا شهر کابل را گل باران و آباد کرد و به بهشت روز زمین مبدل ساخت!!!!

   وقتی کسی مسایل را از دید شوونیستی و تنگنظرانه مطرح کند، چه پشتون باشد، چه تاجیک و چه ازبک و هزاره و .... کور و کر و لال میشود و حقایق را نمیتواند ببینند.

   درین وطن مشکل پشتون و غیر پشتون نیست، هر ملیت خوب و بد خود را دارد، این حکام تمامی این ملیت ها اند که وطن را ویران کردند و وطنفروشی کردند.

  • بلی راست گفتی احمدشاه داکو، نادر غدار، عمر کور، حکمیتار...، احدی زنچو، کرزی ...، عبدالرحمن خان جلاد، تره کی ، امین و سایرین شما خوب آباد کردند
   باید متوجه باشی که هر وقت باشد قدرت بلاخره بدست روشنفکران تاجک، هزاره و ازبک قرار خواهد گرفت بخاطری که بعضی ها همیشه وطن را فروخته اند گاهی انگلیس، گاهی روس و گاهی پنجابی و عرب را به افغانستان آورده و ضمنآ در تخریب آریانا، خراسان و اوغانستان فعلی رول بسزایی را بازی کرده و تا هنوز ادامه دارد
   به امید شرمساری همیشه گی ...
   با احترام

  • شما اگر هرقدر بر ضد افغانستان چتیات بگوید افغانستان کشور افغانهاست که شامل پشتونها، دري زبانها، ازبکها،هزاره وسایر اقوام است. کسانیکه اتهام میبندند خودشان در جاسوسي به روسی، امریکا وایران بسیار اغشته هستند و میخواهند که از "بگیرش که نگیرت" کار بگیرد. لعنت بر دشمنان افغانستان واحد.

  • ساویز جان بسیار قضاوت احمقانه نمودید. حبیب الله بچه سقاو شخصیت مبارزه و یک قهرمان مسلمان بود که افغانستان را از چنگ اندیشه های غرب گرایی که قرار بود توسط امان الله پیاده شود، نجات داد. امان الله کسی بود که خانم خود را در سفرهای که در غرب داشت چادر را از رویش برداشت و مانند یک خانم غربی در مجالس شرکت میکردند. البته من مغایر اندیشه های غرب نیستم مگر در شرایط آن زمان که ملت مظلوم ما الحمدالله مسلمان متدین بودند ومیباشند اندیشه و پدبده ها ی غیر اسلامی را در کشور شان قبول نداشتند و تا امروز هم ندارند. روی همین هدف و منظور حبیب الله مشهور به بچه سقاو برای نجات ملت افغانستان ازگسترش وتوسعه اندیشه های غرب در کشورش با شجاعت و راد مردی حکومت امانی را واژگون و یک حکومت اسلامی را پایه گذاری کرد. آیا از نظرتاریک خودت این عمل و کار نیک حبیب الله غلط توصیف شده است؟ این شما پشتونها بودید که به سردمداری انگلیس همیش در پی بدنام کردن آزار شخصیت های مبارز واقعی کشور توطئه و دسیسه میسازید. آیا شما به غیر از وطن فروشی و خیانت چه افتخاراتی دیگر را بوجود آورده اید که اینقدر به گذشته و آیندۀ خود می نالید و میگریستید؟ آنچه افتخاراتی که شما را سرفراز داشته باشد لطف نموده بنگارید تا همه آنرا بخوانند. میدانم که خودت از دانش و علم بهره نبرده اید . اگر بهرمند میبودید به سخنان خواهر محمد نادر غدار که خانم برادر حبیب الله بچه سقاو میشود گوش میدادید و می شنیدید که آن موصوفه در باب شخصیت حبیب الله بچه سقاو چه خوب قضاوت و صحبت های نیک را بیان داشتند که از صحبت هایشان انسان لذت میبرد. اگر معلومات ندارید شما میتوانید افغانستان در قرن نیست و بیست یک را که تاریخ آن از طریق رادیو بی بی سی پخش میشد بشنوید. بعد قضاوت کنید که حبیب اله چطور یک شخصیت بود. آیا حبیب الله چه جرمی را مرتکب شده است که خشم شما حسودان کور دلان را برانگیخته است ؟ گناه آن همین است که اجازه نداد در کشورش اندیشه های غرب پیاده شود؟ اگر شما طرفدار اندیشه های غرب میباشید چرا طالبان و گلبدین را محکوم نمیکنید؟ حبیب الله به هیچ کشور مانند شما فروخته نشده بود. حبیب الله خادم دین رسول الله بود. حبیب الله غریب بود اما نوکر استعمار انگلیس نبود. حبیب الله بیسواد بود . اما همت والای غیرت ومردانگی آن بالاتر ازشخصیت های باسواد علمی فروخته شده به استعمار بود . خلاصه شما بیسواد های بی فرهنگ باید اول بخوانید و خود را مدلل سازید و بعد قضاوت نمائید

 • داکتر عبدالله و محترم پدرام را از لیست بیرون کرده بجای آن غنی احمدزی ومنګل را ثبت نموده نشان دهید که واقعآ خواهان همبستګی ملی میباشید.

  • شئونيستهاهميشه کسانيراکه طرفدارعدالت اجتماعی ، مشارکت ملی ، شايسته سالاری عوض قبيله سالاری ، پلوراليزم عوض انحصارقدرت اندتجزيه طلب ومزدورايران وروسيه مينامنداگرپدرام بخاطريکه داعيه فدراليزم راجمل ميکندتجزيه طلب باشدپس تمام کشورهايکه توسط نطام های فدرالی رهبری ميشوندچی بايدناميده شوند؟ درکوبک يکی ازايالات کاناداحزبی است بنام کوبکواکه بخاطراستقلال کوبک ازکاناداوتجزيه اين ايالت ازپيکرمادروطن مبارزه ميکندولی اين حزب هميشه انتخابات مشارکت ورزيده وچندين بارقدرت ايالتی رابدست گرفت درپارلمان وحکومت مرکزی دراتاوايعنی پايتخت عضوداردوبيشترازهرحزبی امتيازهم ازدولت ميگيردجالب اينکه درين اواخرکه همه احزاب مخالف هارپرصدراعظم برحال يعنی رهبرحزب حاکم ائتلاف کرده بودنديکی هم همين حزب بودوقتی ازاپوزسيون سوال شدکه شماچطوربايک حزب تجزيه طلب ائتلاف کرده ايد؟رهبرشان گفت حزب کبکوایاسلاح نمی خواهدکاناداراتجزيه کندبلکه بامنطق واستدلال ميخواهدبه نفع ايالت خودخدمت کندواين حزب ازطريق منطق وخدمت برای مردم توانسته درمراکزقدرت وپارلمان حضورش راتثبيت کندپس مابخش مردم کاناداراتجاهل ورزيده نميتوانيم "چندين باردرکاناداريفراندم شدولی مردم تجزيه کشورشان راکه خواست اين حزب بودردکردند دليل حزب کبکوا اين است که چون منابع ملی مانندثروت معدنی وگازونفت درين ايالت است چرابايد درسراسرکاناداتوزيع شود؟ چنين احزاب محلی درهندهم کمترنيست درحاليکه کنگره ملی افغاستان اولايک حزب محلی وقومگرانيست بلکه توسعه طلب ملی است ياهمچوحزب کوبکواتجزبه طلب نی بلکه طرفدارتغيرسيستم متمرکزرياستی به فدراليزم است تجزبه افغانستان بنابربافت اجتماعی وتاريخی محال است وجنون حتی يک فردهم شايد درافغانستان نتوان يافت که تجزيه طلب باشدولی درنوع تقسيم قدرت ومردم سالاری نسل امروزکشورديدگاه های مختلف دارندچون چهارنوع تفکرسياسی درافغانستان تبارزکرده است که 1-نظام رياستی 2-نظام پارلمانی 3-نظام مخلوط 4-نظام فدرالی ، نظام کرزی نظام مخلوط است که ثابت شدمانندنظام رياستی داودخان عقيم ومضربوده ونميتواندمشکلات جامعه ماراحل کندبلکه نتوانست وحتی عامل توسعه بحران نيزشدنظام پارلمانيی که جبهه ملی ميخواهدنظام مبتی برحاکميت احزاب سياسی است چون تاکنون درکشورماحزب سياسی به مفهوم واقعی وجودتبارزنکرده است همه احزاب پتانسيل قومی دارندبازهم صدراعظم ورئيس جمهورمانندخليلی وکرزی وفهيم باساس معامله وزدوبندهای شخصی ونامشروع تعين ميشوندکه گرچی بنام قوم ومنطقه است ولی جزباندبازی ديگرهيچ چيزی نخواهدبودزيراصدراعظم دريک انتخابات خودساخته وتقلبی تعين ميشودورئيس جمهورهم که ازطرف پارلمانی تعين ميشودکه اعضايش يادريک انتخابات تقلبی رویکارأمده انديا انتصابی اندوعلاوه برين دربدل پول أراء نمايندگان خريده ميشودکه نمونه اين خريدهاوخيانتهارادرين چندسال ديديم وعامل ديگرردياتأئيدنمايندگان نيزانگيزه نژادی وزبانی وسمتی است نه منافع ملی پس نظام پارلمانی دريک چنين جامعه قبيله وی که منافع ملی وفرهنگ سياسی درأن چندان تعريف وتبارزی نداردموثرنيست پس يگانه نظام مردمسالارکه متکی باراده مردم بوده وازطرف مردم مستقيمارهبرانش انتخاب وعزل شوندهمان فدراليزم است که حکومت های محلی ازميان مردم محلات مستقيمابرگزيده ميشوندوقتی والی وشهردارقندهارمثلاتوسط مردم قندهارانتخاب شوداين مردم خودراملزم ميدانندکه ازکسی که اورا برگزيده اندحمايت کنندواورانيزمراقبت نمايندولی زمانيکه باساس واسطه ورابطه ورشوت والی ، ولسوال وشاروال ازکابل فرستاده ميشوندبامشکل ميتوانندبامردم رابطه برقرارنموده ومردم دربرابراداره أنهااحساس مسئوليت کنندوقتی مردم يک ولايت خودوالی وشهردارشان راتعين کنندمگرتجزيه طلبی وخيانت ملی ومخالف وحدت ملی است يابهترين عامل ملت سازی وتحکيم وحدت ملی وتوسعه منافع ملی ؟ اولادرافغانستان امروزازکدام وحدت ملی ميتوان سخن گفت ؟وبعدهم حکومت مرکزی چقدربرافغانستان مسلط ودرخدمت مردم است؟ هندبيش ازهزارحزب داردونظام فدرالی اکثراين احزاب محلی وقومگراهستندوحتی حزب تجزيه طلب کشميردرانتخابات مشارکت ميکندولی رهبرش راکسی به محاکمه نمی کشداماداکترپدرام بايدمحاکمه شودبخاطريکه ميگوئيدقدرت بايدازمرکزبولايات برده شودوازدست نخبه هابه مردم عادی برسداين منطق قبيله است که همه مشکلات ملی راميخواهدهنوزهم بافورمولهای قومی حل کندامروزهرچی ميخواهيدبگوئيدوبکنيدولی فردادرستی نظرپدرام روشن خواهدشدچون ديگربامنطق عبدالرحمانی وطالبانی نميتوان افغانستان رارهبری کرد

  • ملا راکتی نشاندهنده وحدت ملی، دیموکراسی، حق زن و تمام حقوق میباشند که طی سالیان متمادی از مردم این کشور گرفته شده است. ملا راکتی خواهان محاکمه تمام جنایت کاران جنگی هستند وبه همین خاطر ملالی جویا را به حیث مشاور خود تعین کرده اند. تمام اتهامات برعله ملا راکتی دسیسه ایتلاف سمت شمال است. جای بسیار تاسف است که یک شخصیت ملی ودیموکرات وروشنفکر مانند ملا صاحب راکتی به یک چنین دسایس وتهمت ها سردچار گردد.

   ما زنان اروپا دیده با تمام قوت از ملا راکتی ودایه جندر طلبانه ایشان پشتیبانی میکنیم و اعلان میدارم که به تاریخ هزده جوزای سال روان یک گردهمایی به منظور حمایت از ملا راکتی در حمام زنانه قلعه نجارا(با اشتراک خود ملا راکتی!) به راه می اندازیم. از تمام خواهران تقاضا داریم که با گرد همایی دراین حمام برعلاوه استحمام به خط مشی ملا صاحب راکتی در عرصه تساوی حقوق زن ومرد که توسط دیپلومه انجنیر فروزان راکت یار به خوانش گرفته میشود گوش فرا دهند.

   نوت: از خواهران تقاضا میشود که عین ورود به حمام با خود گل سرشوی داشته باشند واز اوردن موبایل به منظور ثبت جریان محفل به خاطر معاذیر شرعی جدا معذرت خواسته میشود. برای علاقمندان نوار ایدیوی بیانیه بعدا به نشر خواهد رسید.

  • به همه سلام!
   به اخگر!
   شرایط کانادا و افغانستان با هم فرق دارد که نمی توان هند و کانادا را با افغانستان مقاسیه کرد.
   در این کشورها دولتهای نیرومند و قوی وجود دارد و در این کشورها اردو منظم و ساختار و تشکیلات نیرومند از سالها سال بدین سو موجود بوده است .
   در کشور ما از همچو مسایل الی اکنون خبری نیست چطور می توان فدارلیزم را جامعه عمل پوشاند؟
   در زمان حاکمیت تنظیم های اسلامی عملاً کشور به شکل فدارلی اداره می شد شما نتیجه انرا دیدید.
   امروز اگر در ولایت زمینه نظریه شمایان مساعد گردد ایا فکر نمی کنید همان زورمندان دیروزی که از ترس بی 52 خاموش بوده اند بار دیگر حاکم ولایات گردند.
   اگر شمایان طرفدار وحدت ملی و ترقی در کشور هستید دیگر راه خوب و راه خدمت به مردم در چوکات یک نظام مردمی واقعاً دموکراتیک متوان کارو مبارزه کرد تا این نظام روی کار شود
   هموطن اخگر !از نوشته شما معلوم است که شخص عقده به دل هستید و علیه هموطنان خود قرار گرفته اید.
   شاد باشید
   جلال ابادی

  • لالاجلال أبادی توهم همان ترانه های سردارسرخ راميخوانی که ميگفت : چون تاکنون شرايط برای تشکيل احزاب سياسی مساعدنيست فقط بايدمن روح ملت باشم ولی نتيجه همان شدکه همه ديديم اگراوفعاليت احزاب رامجازميساخت واجازه ميدادکه احزاب چپ وراست باهم بطورأشکارمصروف رقابت شوندازيک طرف سطح درک وأگاهی مردم بالاميرفت ودانشجويان ونسل جوان نه ازروی احساسات يابطورخصوصی بادروغ ونيرنگ بلکه درپرتوعلم وشناخت درپروسه سياسی جذب ميشدندونه احزاب مرتکب خشونت وفعاليت زيرزمينی شده وتعدادی ناگزيرميشدندتامليشه پاکستان شوندوداوديگانه کسی بودکه ازين رقابت استفاده ميکردولی کمونيستهاتوسط شخص داودحريفان خودرانابودکرده وبعدمصروف توطئه عليه خودش شدنداين بودشرايطی که مساعدشدشرايطی که مولودش تاکنون ماراميسوزاندامروزهم شماعين سخن راميگوئيدمگرچطورميتوان شرايطی رافراهم ساخت :ازطريق استبدادوقبيله سالاری ياپلوراليزم وشايسته سالاری وتمرين دمکرسی ؟ مگروقتی هند، پاکستان ، جرمنی ، امريکا، کاناداوصدهاکشورديگرنظام های فدرالی رابرگزيدندشرايط درين کشورهامساعدبود؟ اگرشماميگوئيدکه حکومت قوی مرکزی دارندبايدگفت درنظام فدرالی فقط مامورين ملکی درايالات توسط مردم انتخاب ميشونديعنی هيئت رهبری ولايات اما نيروهای امنيتی مانندوزارت دفاع ، داخله ، امنيت ملی ، ، وزارت صحت ، وزارت ماليه ، وزارت خارجه ، پارلمان مرکزی وخيلی اساسيات اداری درقبضه ی دولت مرکزی است وحرف نهائی رادرامورکشورمرکزنيشنان ميزنندوالی اختيارداردکه بولايت خدمت کندولی اونميتواندبامراجع خارجی تماس برقرارنموده ومعاهدات خودسرانه عقدنمايدامروزامريکا53حکومت داردولی شمافقط اوباماراميشناسيدوهيلاری کلينتون وگيتس راوبس شماعوض شفشف چراشفتالونمی گوئيديعنی استمرارحاکميت تکقومی زيرنام وحدت ومنافع ملی ؟روباهی هرقدرخيزک زدنتوانست گوشت رابرداردگفت تلخ است وجه مميزه فدراليزم اين است که حکومت های ايالتی باهم رقابت مثبت دارندچون رئيس حکومت مرکزی ازميان همين گونرهاياصدراعظم های ايالتی توسط مردم انتخاب ميشوندپس هرکدام ميخواهدکه موفق ترين باشدبنابرين اين يک نظام رقابتی است که هرکسی متاع خودرادرمعرض فروش ميگذاردکسيکه درولايتی تجربه ی اداره ورهبری داشته باشدمانندکرزی ديگرهشت سال نيازنداردکه تدريس شودشماکه همين قبيله سالاری خودراميخواهيدحق داريدولی برنظريه ديگران شاخ ودم نکشيدحقيقت نهان نيست بيدل ولی خيره نگاهان کوراندموفق نباشيد

  • به همه سلام !
   لا لا اخگر ! هر نظام در چوکات شرایط همان کشور شکل می گیرد و شرایط اقتصادی-اجتماعی و امنیتی کشور با ساختیار نظام فدارلی در شرایط کنونی و در اینده نیز مساعد نبوده، و چند تن از حلقوم فاسد حز ب دموکراتیک خلق استفراق و قی شده بعداً از تعصب و ضدیت با هموطنان خود این نظریه فدارلی را در افغانستان به میان اوردند.
   این تجزیه طلبان در دستگاه های جاسوسی روسیه تربیه و سازمان های به اصطلاح چپ را در کنار نوکران روسی ( برچم و خلق) ایجاد نمودند که الی اکنون چند نفر فاسد و بد اخلاق مانند پدرام پرچمی در عقب باد در دویدن قرار دارد.
   سوال این جا است که ایا در عقب باد دویدن کدام حاصل دارد؟
   لا لا اخگر بیاید برای یک نظام دموکراتیک و مردمی بدور از دسته های بدنام خلق و پرچم کار و مبارزه کنیم ، تاریخ و بشریت نظام های موفق دموکراتیک را مشاهده نموده اند و کشور ما مسا عد ترین کشوری است که ما بتوانیم نظام دموکراتیک را ایجاد نمایم و راه های حل همه و همه مشکلات در این نظام نهفته است و اگر در باره نظام های دموکراتیک معلومات ندارید بحثی دیگری است
   موفق باشید
   جلال ابادی

  • سلابرای ملت مظوم:
   برادرعزیزآیا ملاراکتی رامکمل میشناسیدچه قسم یک انسان است یاکه تنها بخاترپشتون بودن ایشان ازآن دفاع میکنیدشماجناب ازایشان چقدرتوصیف کردیدآیااین دروغ است که روزانه بیشتر15دخترجوان کابل درروزروشن بضورتفنگ میبرد5.6روزنگاه میکردآیااین دروغ است که بیشرمانه جوانهای کابل زنا کرده میکشت ویاهم بی عزت میکردبرادر من باگوشهای شنوای خوداز کسی شنیدم که آن شخص میگفت درروز روشن درمقابل چشمم درپوهنطون کابل آمده دخترجوان 18 ساله رابضورتفنگ بوردآیا به نظرشماآن شخص دروغ میگویدیعنی تنها کسی است که درافغانستان راست میگویداوهم شمماهستید بنظرمن شماکسی هستیدکه ازملاراکتی جلادیعنی تر ه کی عبدالرحمن ظاهر ملاعمر دوم یعنی ازجناب راکتی شما حمایت میکنید برادرگپ مفت نزن مردم دیروز نیست حمیشه حقایق پوشی کنیدازاین بعدنظردرست بدهید تشکر وسلا نصیر احمد توران

  • جلال آبادی لالا مثلیکه خودت قاطی کردی،زیرابزکشی جهادی هارافدرال نام گزاشتی،اول بهتر اس که مکتب بری ویک کمی درس بخوانی وبعدنظربدی،اگردرس خواندن بریت مشکل اس،ازجلال آباد یک کمی زحمت کشیده به پشاوربرو،دراونجا فدراله میبینی که چه رقم اس،اما دوستان گرامیت (طالبان کرام)با طرفداری از نظریات عالمانه ی خودت میخواهند با عملیات انتحاری شان فدرال رادرپاکستان نابود وحکومت( لر اوبر)قوی مرکزی خود شانه مانند دره ی سوات مطابق میل تو بسازن ، اما توبایداحتیاط کنی که خدا ناخواسته طعمه ی حملات انتحاری یاران هم عقیده وهم مفکوره ات هنگام مسافرت به پیشاور نشوی.الله یار وخرد مددگارت .

  • سلام به همه مردم غیور افغانستان!/
   جوامع حقوق بشر و نهاد های های حقوقی دایم از دادگستری و عدالت سخن میزنند - ولی متاسفانه و بدبختانه بسیار جای شرم است که یک مجرم و زنا کار که دیروز به باداران پنجابی و پاکستانی خود دلالی میکرد امروز میخواهد که وفاداری خود را به مردم افغانستان بخصوص مردم شریف کابل نشان بدهد و دستگدائی به رای آنها دراز نماید.
   ملا صاحب راکتی شما به کدام حق و در رابطه به کدام خدمت تان به مردم افغانستان خواهان رای از آنها شدید.
   آقای کرزی در همه سخنرانی های خویش اظهار میدارد که ما عدالت میخواهیم - پس جناب رئیس صاحب جمهور شما هستید که به چنین افراد فاسد و مملو از فحشا و قتال زمینه را مساعد ساختید که امروز میخواهند به همان ملتی که دیروز وفا کرده بود امروز خود راکاندید نمائید و خواهان رای شود. آیا نهاد های حقوق بشر خواب هستند؟و یا در وقتی خدمت آقای راکتی تاسیس نشده بودند؟ بسیار جام شرم است که جوامع حقوق بشر از دادگستری و عدالت سخن میزنند به عوض اینکه محاکمه شوند آنها را تشویق به کرسی ریاست جمهوری مینمایند.
   خواهش من از شما مردم با غیرت و شهامت افغانستان و بخصوص مردم شریف کابل این است که اگر خدای نخواسته به ملا راکتی و امثال آن و کسانیکه چنین زمینه را برای محترم محیا ساخته رای ندهید و رای دادن به چنین افراد با وفا و وطندوست امضاء فروش افغانستان و بی ناموسی به ملت غیور افغانستان است.
   به کسی رای بدهید که واقعأ افغان باشد و احساس وطندوستی و مردم دوستی داشته باشد نه به کسی که در دسترخوان مردم کلان شده باشد و هیچ پی از افغانیت و افغان بودن نداشته باشد.
   من منحیث یک فرزند جوان این مملکت درد دیده از تمام مردم غیور خود میخواهم که بکسی رای بدهند که واقعأ افغان باشد خودکش بیگانه پرور نباشد.
   من از هیچ کس حراس ندارم و در هرگونه شرایط دفاع از کشور خود ، از مردم خود مینمایم حتی اگر به قیمت جانم هم تمام شود.//
   تشکر از شما مردم غیور/
   احمد جاوید "چکری" کابل
   0700884039

 • به نظر من بهتر بود حزب همبستگی افغانستان به جای این شکایتنامه آبکی از خود انتقاد میکرد که چرا در دور اول انتخابات برای برنده شدن کرزی کمپاین کرد و هیاهو راه انداخت.

  حال که نامبرده ها اهانتی به مردم و انتخابات شمرده می شود، چرا نباید برای بشردوست، احمدزی، نابغه و ده ها فالبین دیگر کمپاین کرد، چون حزب همبستگی با نفس انتخابات مخالفت ندارد بلکه با شمار افرادی که در این انتخابات حضور دارند مخالف است.

  • سلام به هموطنان گرامي كرذاي نه متواند افغانسان را آباد كند چونكه كرزاي با همان آدم كشان و چپاول گران مانند خليلي ومحقق و قسيم فهيم بسياري اينها بر سري قدرت آينده افغانستان معامله انجام داده است و اين همكار هاي كرذاي تفكر وحشي گري
   دارند و تفكراينها چور چپاول است واي بحال ملت مظلوم افغانستا كه در گروگان اين چپاول گران است

 • من يک پيشنهاد ميکنم انانى که عليه پشتون ها هستند اکثريت شان برادران هزاره شيعه ما اند
  اگر از طريق جامعه بين الملى دراين راستا کار صورت بگيرد که شيعه هاى هزاره تبار افغانستان که پيروى قبله مقدس خود ( ايران هستند ) به ايران فرستاده شوند و در عوض کرد هاى سنى ايرانى به افغانستان اورده شوند اين مشکل حل خواهد شد زيرا اين طپقه بسيار نا شکر هستند دولت ايران تا امروز هيچ مليت اقليت خود را حق نداده است تا از زبان مادرى خود استفاده کنند از عنعنات مذهبى خود پيروى کنند حق تحصيل را ندارند اينکه در دولت کار کنند يک جرم بزرگ است امادر اينجا ما اين اقليت را با لاى شانه هاى خود شانديم از معاون ريس جمهور الى وزير پارلمانى و غيره غيره شدند اما بآز هم نا شکر هستند بگذاريد تا اينها به قبله مقدس خود بروند ببينيم که در ايران اينها چى موقف و مقامى خواهند داشتند من باور نميکنم که مانند خليل و محقق و غيره به جز از جارو کشى و تشناب پاکى کدام وظيفه ديگر بيابند

  • ا قای محمود کردها هم مثل شماپشتونها هستند در هر کشوری که کرد ها زندگی میکنند دیگر ملیت ها از دست ایشان در رنج وعذاب هستند همانطوریکه در افغانستان وپاکستان دیگر ملیت هااز دست شما پشتون ها یک روز در ارامی بسر نمیبرند همینطور کشور های که کردهازندگی میکنند مثلا" ترکیه در عراق ایران وسوریه مانند غده سرطان هستند عین شما پشتونها

  • باسلام خدمت خانندگان محترم جواب محمود كه نوشته بودن هزاره ها عليه پشتونها است ولي من ميگويم اين طور نيست اين آقاي محمود شايد يك سيد باشدهزراه ها امروز ازايران شديدا متنفر است چون كه ايرانيها هزاره هارانژادمغول ميدانند و و ايرانيها نژاد پرست است در مدت چند هزاره هاراحسابي كوبيدهاست و بيشتر به به گلبدين وبرهاندين و دكتر عبدوالله و قانوني و مسعود كمك كردند ومن كهيك هزاره هستم تمام اقوام افغانستان رادوست دارم ولي نه ميدانم نظرديگر اقوام افغانستان نسبت به هزاره ها چيست ؟
   بيايم يك نظربياندازيم به به سيد هاي شيعه در افغانستان اينها نخل بارور شان از خمس كه ازهزاره ها بنام پير مورودي گرفته است واز عقايداين مردوم سوئ استفاده كرده است ورشد كردند اينها زندگيشان مديون هزاره ها است ولي اين سيد ها خيانت كار ترين مردم است چون پدر بزرگش خمني است كاكابزرگش خامينه اي وكاكا بزگي ديگرش فهد عربستان و بچه كاكاهايش هو محمد عمر وطالبان است و قضيه افشاركابل ياد تان مياد كه سيد انوري درمقابل پول قلابي فروخته بود

  • آغای بینام هوش ته بگی چرندیات نگو ،کردها مانند پشتون ها قوم حاکم نیستن،بلکه مردم سرگردانی استن که سرزمین شانه اشغلگرهای ایرانی ،عراقی ،سوری وبدتروزشت تر ازهمه ترکی بین خود تقسیم کده وهر وقتیکه صدای آزادی خواهی شان بلند میشه، توسط حاکمای هرچارکشوراشعالگروحشیانه وبی رحمانه سرکوب میشن.قضاوتت غیر مصفانه بود خداکنه که درآینده،خوب وبده یک سان زیر شلاق غیر عادلانه نه گیری.بروسخی یارت.

  • سلام برای ملت بیچاره:
   دوست عزیزشما اگریک انسان درست میبودید هیچ وقت این طور نمی گفتیدکه هزاره را ازافغانستان کشیددرجای آن کردهارا درافغانستان داخل کنیم من گرچه هزاره نیستم یک جوان ازبک هستم اما مخالف بانظرشماهستم چراکه وقتی که طالبان جلاد درافغانستان آمده بود میگفت که ازبک درازبکستان بره تاجک به تاجکستان کزاره به این هم مثل طالبان وحشی نظرشماهم یک نظرپوچ وبیمعنی میباشدچون که پشتون یک غده سرطانی است درجان همه گی داخل شده باعزاب ساخته شما ملامت نیستین پدرکلان شماهینطور بود مثل احمدشاه که بچه گیش رادرپیش نادرافشار تیرکردونام خراسان نازنین را ویا آریای بزرگ رادرافغانستان کسیف مبدل ساخت وطالبان وحشیتان نام اسلامرادرجهان تروریست ویاهم افراتگراماندوعبدالرحمان جلاد شما نسل افغان درهندفروخت وچندین بزرگان ازبک تاجک وهزاره را به شهادت رساند وتنهادرمزارشریف چه ظلمی نکردودرفاریاب دریک روزمردم بیگناه راقتل عام نمود ودر یک روز4قبرستانی راازخون مردم فاریاب آبداد

  • بچیم محمود بخیالم مرچ ده...... افتیده چطور تو فکر می کنی که هزاره ها علیه پشتون ها نوشته می کند بدون فهمیدن به کسی اتهام بستن کار یک انسان عاقل نیست. من هرگز این مضمون را نمی نوشتم اما به علت قضاوت دروغین شما که متاسفانه عادت همیشه گی تان شده نا گزیرم تا جواب تان را بدهم . و یک حرف دیگر اینکه اولا هزاره ها هیچگاه به ایران وابسته نیستند زیرا ایران کشوری است که همیشه نزاد را نسبت به مذهب ترجیح داده . و دیگر اینکه شما هم به آسانی به کسی حق نمی دادید . این ثمره قربانی این مردم بود که حالا به این مرحله رسیده اند و شما کاره نیستید که به کسی چیزی توزیع کنید و این را هم بدانید که حالا زمان ر تغیر کرده که شما مردم را محروم نگه می داشتید تا مبادا فردا برای شما مشکل ساز شود .زیرا دیگر این افوام محروم آن مردمان صد سال پیش نیستند. به امید این عقل تان .....................

 • شما بد میکنید که پشنهاد میکنید شما چکاره سر پیاز ویا کون پیاز !!!

  • سلام بردست اندرکاران سایت خوب کابل پرس ، سلام به شخصی آقای میرهزار وسلام بر خواننده های سایت وزین کابل پرس من خواستم چند نکته را در این سایت برای روشن نمودن اذهان خوانند ها ونظر نویسی در مورد شکایت
   حزب هم بستگی ملی اوغانستان به عرض برسانم : این حزب که هنوز معلوم نیست اعضای برجسته اش کی ها اند ؟ و چه شاه کارهای را در عرصه بهبود وضع کلی جامه ما انجام داده اند
   اگر این این حزب اشتباه نشود همان حزب آقای مسکین غار باشد . مسکین غار بارها آزادانه میگوید که تلویزیون من دکان است و وظیفه من دکان داری این مسکین غار نه خودش بدرد مردم میخورد نه اولادش و نه هم حزبش وظیفه این ها جز نفاق افگنی دروغ سازی و جعل کاری چیزی دیگری نیست این ها در هیچ کدام موارد مشکلی کلی میهن ما استراتژی روشن و کارا ندارند .آمدیم سر شکایت این حزب به کمسیون شکایات شما خوب توجه کنید قضاوت این آدمان کوتاه فکر وقبیله پرست را درک می کنید اتهامات که به دیگران می بندند تا جای حق دارند چون در حکومت های که دوام وبقای شان جنگ بوده وظیفه داشتن بطور مثال تنی جنرال تنی ولی در برابری این آدم ها نام پدرام را آوردن شکایت شان را نسبت به دیگران هم بی ارزش می سازد شکایت این ها این است که پدرام برای تجزیه اوغانستان ریس جمهور میشود .بی بینید شکایت کاری نا کرده ای را در برابر اعمال انجام شده دیگران این ها فرق سوته را با تیاق نمیدانند این قضاوت ایشان است از این شکایت من چنین برداشت دارم که این حزب واعضای این حزب دلقکان دربار استن که آن دربار مدت ها ازمیان رفت و این ها درخواو کنجاره ریشهای خودرا سپید می کنند این ابلهان ساختن نظام فدرال را توته کردن اوغانستان میدانند من به شما می گویم یکبار زحمت بکشید دور نروید در همین سایت خط مشی آقای پدرام را که شش سال پیش اراعه نموده بخوانید و خوب بخوانید واز دیگران هم درمورد کمک بخواهید بعد میدانید که نجات مردم سرزمین مان نجات خاک مان سرافرازی کیش و اندیشه های مان در عملی نمودن چنین خط مشی خواهد بود. پیروزی پدرام در انتخابات چند چیز را عملی می کند
   ۱- حل دایمی و همیشه گی مشکلات ما با پاکستان وخط دیورند
   ۲- نجات افغانستان از چنگال قبایل و نوکران انگلسی
   ۳- ختم اندیشه های طالبی اخوانی کمونیستی با آوردن نظام فدرال
   ۴- انتخابی شدن والی ها ریسها و قواماندان در فدرال ها در تمام کشور
   ۵- ایجاد رقابت های سالیم میان فدرالها وساختن کلی افغانستان
   ۶- بردن نام و هویت ملی مان به رفراندوم
   ۷- بازنیگری کلی تاریخ جعلی مان تی چندین قرن
   ۷- ازمیان برداشتن اندیشه های فاشیستی و قوم پرستی و برتری خواهی
   ۹- باز نمودن را دولت ملت شدن و کشور شدن با معیار های بین المللی
   این چیز های بود که در روز دوم ریس جمهوری پدرام برای عملی نمودن در دست کار گرفته خواهد شد حال این حزب همبستگی ملی که معلوم میشود از هم بستگی کرده در نفاق موفق تر است با این طرز فکر چقدر موافق است .ذای مردم سرزمین من به پدرام اگر رای نمی دهید برای عملی شدن چنین پلانها رایی بدهید تا از شر بیگان پرستی و ریختن خون مردم این سرزمین در پای بیگانه ها نجات یابیم با احترام کلکانی

  • بهترین وشایسته ترین کاندید اقای پدرام است اگر ایشان ریس جمهور شود یک دولت فدرالی میسازد وان به نفع ملیت های غیر پشتون خواهد بود درانوقت دیگر ملیت ها از شر پشتونها خلاص شده ونفس ارام میکشند

  • پدرام در بین کاندیدان لعنتی ترین و وطنفروش ترین است، او یک فاحشه سیاسی‌ست تا آدم واقعا سیاست مدار.

   پدرام در دروان روسها با خاد همدست بود و حتی داستانهای تجاوز جنسی اش به دختران معصوم بر سر زبانها بود، بعد هم خود را به ربانی و باندش فروخت و سالها از طریق رادیو بی بی سی به نفع ربانی و باندش، و آنهم در روزهایی که در کابل خون میجوشید، گلو میدرید. یکبار به خوبی به یاد دارم که در میزگرد رادیو بی بی سی سروصدا داشت که گویا ربانی رئیس جمهوری دموکراتیک و قانونی است چون "شورای اهل حل و عقد" را را برگزیده است!!!!

   یکچنین انسان لومپن و بداخلاق و خاین حق دیدن به سوی کاخ ریاست جمهوری را ندارد و حتی اگر جاروب کش ارگ شود توهین به این ملت است!!

   اما از بخت بد ما نتیجه انتخابات را انکل سام تعیین میکند و برای امریکا و ناتو وطنفروشانی مثل پدرام کار‌آیی را دارند که از وی دست بردار نخواهد شد.

   همانگونه که خاینانی مثل کرزی، احدی، فهیم، خلیلی، اشرف غنی و ..... به پست های مهم این وطن دیدنی داری که به آن هرکدامشان شاشیده اند، رسیدند، شکی نیست که فردا ببینیم پدرام منفور هم به مقامی برسد.

  • پاینده لالا میگم بیشکت که چقدر اخلاق وتربیت خوب داری،اما فکرت باشه که بیجای زورمیزنی وبی خلته فیر میکنی، بهتر اینست تابجای دشنام به پدرام که نه سر پیازاست ونه کون پیاز،روی دشنام خودرا طرف کرزی لالاودارودسته اوغانملتی همه کاره اش دور بدهی ،زیرا هم بخچه بردار بوش لال وبلیر لالا وبارک لالا وبراون لالامیباشن وهم دربرابر جنایات باداران(امریکائی وانگلیسی )شان مانند بودنه ی بگیل قر گفته سرشان خم وازته وبالای شان صدانمی برایه.ها لالااونه بس فامیدی که اس بیادرهایش هم درجنایت کاری کم ازاونیستن،یکیش کل فامریکه های اوغانستانه مفت قاپیده حتی سرمصطفی کاظمی ودیگه کساهائیکه مخافت میکردن ازتن شان جداکرد تاپندبه اونها وعبرت به دیگه ها شوه،اونه دیگه بیادرکرزی خانه خودت خوب میشناسی که اوغانستانه باکمک بادارای خارجیش به پایتخت تریک دنیا تبدیل کرده وازی مدرک میلیاردهادالر سالانه به جیب زده چه کیفی که نمیکنه؟خاکنه که یک کمی سرت خلا ص شده باشه.برو بادار خدایا یارت.

 • اکثر دوستها به جای اینکه نکاتی را که در شکایتنامه ای همبستگی ذکر شود مورد تحلیل قرار دهند موضوع را باز هم به مسایل بچگانه قومی و لسانی کشانیده و حتی هم به پاکسازی قومی رجوع کرده اند.

  من شخصاً شکایت این گروه را هر چند هم عملی نمیدانم ولی خیلی به جاه میدانم. آنها واقعا ً از کرزی تا ملا راکتی ، پدرام و عبدالله همه را با کلمات دقیق و سنجیده شده مورد انتقاد و نکوهش قرار داده اند.

  همین ها اشخاصی اند که بهترین شرایطی را که بعد از سقوط طالبان برای ایجاد یک افغانستان مرفه، دموکراتیک و آزاد مساعد گردیده بود با دامن زدن به مسایل قومی - لسانی ، همدست شدن با جنایتکاران جنگی ، قتل، تهدید مخالفان و منتقدین جنایتکاران جنگی و هزاران جنایت و خیانت دیگر بر باد دادند.

  همین ها با این عمل چنان شرایط را به میان آوردند که دولت به جای ایجاد اردوی ملی ، پولیس و استخبارات قوی به قوتهای بیگانه بیشتر و بیشتر بچسپند و از بیرونی ها طلب کمک شوند.

 • اقاى کلکانى ميگويند تماشاچى عقل چهل وزير را دارد شما در مورد پدرام قضاوت يک جانبه و افراطى کرديد همين اکنون من در يک سوال از شما شخصيت اقاى پدرام را زير سوال ميبرم ايا رفتن اقاى پدرام به خانه اکبر باى با عبدالرشيد دوستم و اوباش هاى ديگرش ان هم در حالت نشه و انچه که انها در انجا انجام دادند از نظر قانون و انسانيت چى مفهومى دارد ؟ و ديگر اينکه پدرام شخصى است که پا بند هيچ فلسفه جزفلسفه بد اخلاقى نيست جزشراب نوشيدن ، لواطت کردن وظيفه ديگرى ندارد يک خاديست حکومت کمونيستى ،يک پابوس ربانى و مسعود يک غلام حلقه به گوش ايران و فرانسه کدام کمالى ديگر ى ندارد
  بلبل بابلبل بازباباز __همجنس باهمجنس کند پرواز
  بلى شخصيت پدرام را در ايينه دوستانش بايد ديد مانند عبدالرشيد دوستم ، عطا محمد نور ،ربانى ، مسعود و ده ها جنايکار
  از سوى ديگر پدرام مسله فدراليزم را به خاطرى دامن ميزند که وى از بد بينى اکثريت قاطع اين کشور يعنى پشتون هادرمورد خودش اگاه است وى ميداند که در صورت يک پارچه بودن اين کشورارمان ريس جمهور بودن و به قدرت رسيدن را به گورخواهد برد در زمان حکومت منحوس ربانى مسعود و فعلا کرزى غلام عملا فدراليزم پياده است اماملت به جز نتايج منفى چيزى ديگرى از ان نديد

 • گپ ها و نظرات همبستگی صحیح است، اما یادش نرود که خود همی همبستگی بود که بنفع کرزی خاین کمپاین می کرد و بیصبرانه منتظر پیروزی این خاین ملی بود. مگر در آن زمان همبستگی نمی دانست که کرزی خاین است و وابسته به امریکا و غرب؟ همبستگی تنها خوش دارد بنویسد و تفسیر و تحلیل کند. این همبستگی اگر واقعا در فکر مردم می بود و واقعا واقع بین باشد باید اصلا کل این انتخابات را رد کند. مگر نمی داند که انتخابات و دمکراسی با نیروی متجاور گر خارجی آورده نمی شود؟ همبستگی از خود هیچ ندارد. تنها با فلم و کاغذ بازی می کند و هر روز با انشعابات داخلی و رفتن افرادش از اعتبار می افتد. رهبرانش هم تمامی تلاش خود را بخاطر پول پیدا کردن برای روز مبادا خرچ می کنند. اینها در حالیکه قیافه روشنفکران دلسوز و آگاه را می گیرند اما غرق در خود خواهی های داخلی، استبداد در رهبری و غیره و غیره اند. چند بدبخت و بیچاره را هم با دادن خرچ ماهانه اش از خود کرده اند بیخبر از اینکه حتی همان شخص با یافتن کوچکترین امکان مالی همبستگی و سازمان پدر را ترک خواهد گفت. این همبستگی اگر از پایه بین مردم ما برخوردار میبود باید که در عمل و میدان نشان می داد. هر کس نوشته میتوانه. مشکل است؟ این قلم و این کاغذ و این هم نوشته. هر سازمان که در شرایط فعلی از انتخابات حمایت کند و یا بیطرف بودنشه زیر سوال نبرد خاین به ملت و مردم و تاریخ است. امریکا و نیروهای متجاوز با این درامه ها و مکاری ها میخواهند نشان بدتن که دموکراسی طلب اند و با این کار مردم ما را بازی میدهند. همبستگی باید بخود آید و متجاوز را متجاوز گوید و علیه متجاوز ها و نوکران شان مبارزه کند نه ایکه گاهی با کرزی، گاهی با آن خر دیگر و این خر دیگر معامله کند. کمپاین به کرزی چه حاصل داشت؟ خون و بمباران و کشتار بیشتر مردم بیگناه ما توسط متجاوزگران و جنایت و خیانت بیشتر توسط نوکران و بچه ریش های (کرزی- قانونی- عبداله- فهیم- سیاف- ربانی- احدی- سپنتا- کریم خرم- محقق- خلیلی- دوستم و غیره و غیره) وطنی شان. همبستگی ها باید بفامند که مردم در خون اند و نان خوردن ندارند و راه اش تنها جنگ با متجاوزگران داخلی و خارجی است نه نصیحت های تسلیم طلبانه به مردم و قبول انتخابات اشغالگران. کجا شد تحلیل های چپی تان؟ آیا همه چیز فراموش تان شد؟ شما هنوز در داخل خود گرفتار سردرگمی و تفرقه و دیکتاتوری فردی استید و خوش دارید که رهبر باشید و نوشته کنید. از شما کرده بهتر هزاران نویسنده در جهان اند و اما شما خوش اید که با نوشتن میتوانید رهبر شوید و ملت را به خود جلب کنید. نه این شدنی نیست که. انتقاد کنید که آنچه به کرزی کدید بد کردید و از مردم معذرت بخواهید و بعد در فکر توسعه خود باشید و در فکر اوردن دموکراسی حزبی در درون خود و بعد در افغانستان. حزبی که خودش دموکراسی نداشته باشد نمیتواند به مردم و کشور دموکراسی بدهد. اما چیز هاییکه در مورد کاندید های بی ناموس و نوکر و خاین گفتید صد در صد درست است.

 • There is no legal basis to the false allegations made by known elements against Dr. Abdullah. Dr. Abdullah and Dr. Razamaz Bashardost are the only candidates with the best credentials. The government knows that it has no chance of winning against Dr. Abdullah this time.

 • خداوند بزرگ را شکر گذاریم که زمینه انرا مساعد ساخت تا ملت بلا کشیده افغان رهبر وزغیم ملی خود را انتخاب کنند که دراین میان ملا عبدالسلام راکتی این ممثل حقوق بشر ودیموکراسی برای اعاده حقوق زنان ومردان افغانستان کمر همت بسته است. ملا عبدالسلام راکتی با یک عمل بی سابقه کابینه خود را قبل از پیروزی قرار ذیل معرفی میدارد:

  1. صوفی دهشکه وزیر دفاع ملی
  2. ظابط پیکا وزیر داخله
  3. عبدالستار بیردیم وزیر امور خارجه
  4. ملا مومن شلکا وزیر حج واوقاف
  5. ملا رحیم بی پسلگد وزیر امور مهاجرین
  6. اخند زاده گل اغا ار پی جی پرست وزیر اطلاعات وفرهنگ
  7. سید اجان بی پنجا ودو وزیر مالیه
  8. فروزان راکت یار وزیر امور زنان
  9. فرزانه سکربیست وزیر امنیت دولتی
  10. ملا شکرالدین غرنی وزیر اقوام وقبایل وسرحدات
  11. نظرالدین اوراگان وزیر اب وبرق
  12. عبدالباری سکاد وزیر شهدا ومعلولین
  13. گل اغا لونا وزیر معارف
  14. قربانعلی پوچک دوست وزیر تحصیلات عالی ومسلکی
  15. گل پادشاه الوانداز وزیر انکشاف شهری
  16. رحمان الله کباری فروش وزیر انکشاف دهات
  17. ملا دادالله کلاشینکوف وزیر اقتصاد ملی

  لست سایر برادران وخواهران که به پست های بعدی معرفی میشوند بعدا اعلان میشود ولی قابل یاد اوری است که خانم شرین کروز به حیث وزیر مشاور ملا راکتی در مسایل جندر تعین بست گردیده اند!

  • قرار اخبار سر چوک ملا راکیتی پست شاروالی کابل را برای ملا عمر پیشنهاد نموده است

  • الله بی نیاز را سپاس گذارم که در این کشور پس مانده وبی سواد برادر بزرگ و مجاهید ما عبدالسلام راکتی با شهامت و درایت که دارند در راه دموکراسی وترقی و باوری کامل به برابری حقوق زن ومرد و آزادی بیان و حتی حفظ حقوق حیوانات خود را کاندید ریاست جمهوری نموده اند از انکه برادران و اندیوالان مارا به کابینه خود در آینده انتخاب نموده اند اظهار تشکر دارم چون من هم چنین تخلص اسلحه ی دارم درلیست کابینه ی برادر مسلمان نیستم گیله مندم اگر واقعا از من خبر ندارد خیر است از ایشان تقاضا دارم تا بنده را هم از خدمت به وطن به خاک محروم نسازند من در هالند استم بنام جلال پپشه مشهورم در بازار سیاه بی فورویک دکان رنگ فروشی دارم وهمه بنام پپشه با من آشنا هستند خواهش دارم بنده را در همین هالند در لاهه نماینده فوق العاده و با صلاحیت دولت اسلامی مقرر نماید تا خدمتی در عرصه دین و دولت کرده باشم از برادر که لیست را تهیه دیده ممنون نام بنده را هم علاوه نماید

  • برادر مجاهد جلال خان از هالند. خدا را شکر گذاریم که داعیه انسان وحیوان دوستانه الحاج مولانا عبدالسلام راکتی زابلی رحمت الله عله امروز به هرگوشه جهان رسیده است وروزانه صدها بلکه هزار پیام تهنیت وشادباش از دفاتر وسازمان های حقوق بشر به ادرس ایشان میرسد واز ایشان تقاضا میکنند که یک کتاب در مورد حقوق بشر بنویسند. ما خوشحالیم که شما علاقمند شده اید که با تیم ملا راکتی همکاری کنید! اما اجازه دهید که خدمتتان عرض کنم که تازمان که ما ضرب شصت شما را در انداخت اسلحه نبینیم برای تان کدام پستی وعده نمیکنیم زیرا ما متخصصین استفاده از اسلحه را بنابر عقاید بشر دوستانه خود انتخاب میکنیم در غیر ان یک تعداد زیاد از اندیوالان ملا صاحب راکتی وجود دارند که راکت را بی خلطه فیر میکردند وباعث قتل عام افراد ملکی میشدند که این در مغایرت تمام با عقاید بشر دوستانه ملاصاحب راکتی قراردارد! اما خوشحالم که به شما اطلاع میدهم که ما به یک متخصص سلاح قدیمی روسی یعنی په په شه ضرورت داریم زیرا انبار های اسلحه ملا صاحب راکتی تا هنوز هم مملو از این اسلحه بیمود است. چون شما سالها قبل به هالند مهاجرت کرده اید حتم داریم که با فنون اسلحه جدید اشنایی ندارید. بنا ما بعدا شما را به حیث ملا جلال په په شه مین (یعنی عاشق په په شه) بعد از اخذ امتحان به یک پست کلیدی مقرر خواهیم کرد. با احترام فایقه

   ملاهه فروزان راکت یار ریسه کمپاین تبلیغاتی مولانا راکتی سلام الله عله

  • ملا راکتی باید خود را کاندید کند چون به همه معلوم است که چه تعداد از مردم بیچاره را در کندی پشت قلات به شهادت رساند و آنها برای راکتی رای خواهد داد و کرزی و طرف دارانش درین دنیا

  • برادر یا خواهر ش.ر،

   واله با تمامی نفرتی از از طالب و ملاعمر و اندیشه فاشیستی شان دارم، اگر از حق نگذریم، همین پست شاورالی کابل اگر به ملاعمر داده میشد، به مراتب بهتر از شاروال های نکتایی پوش و "دموکراتیک" چند سال گذشته کار میکرد. مگر ملاعمر بهتر از جگدلک منفور نیست؟ در دوران حاکمیت طالبان شاروال هایشان چقدر زمین های کابل را غصب کردند؟ ولی در طی این چند سال هر شاروال آنچنان چور و چپاول کردند که وزیر شهرسازی یوسف پشتون مزدور خودش اعتراف دارد که 4 میلیون جریب زمین تا حال غصب شده!!!

   در دوران طالبان مگر به همین حد فسادی که امروز است بود؟ کرزی چندی قبل خودش اعتراف کرد که دولت ما بدتر از دولت طالبان است!!!

   شکی نیست که طالبانیزم معادل هیتلریزم است و حاکمیت شان به افغانستان بازی تلخ تاریخ بود، اما این دولت هفت هشت سال گذشته بدتر از طالبان بودند و خاینان چهار آتشه و حرامی!!!!

  • با عرض سلام به تمام مردم افغانستان عزیز!
   مژده مژده مژده ملاراکتی آخنزاده به کرسی ریاست جمهوری افغانستان نامزد گردید از آنعده وطنفروشنا و همدستان ملا صاحب تقاضا بعمل میآوریم که ملا صاحب زمام امور را عنقریب در هدیره فاسدین به عهده خواهم گرفت بودن شما وطنفروشان و تنفگداران عزیزالقدر ضروری بوده تا وی را یاری نموده و به کرسی های بلند مکافات شوید.
   بسیار جای شرم است که شما آقای راکتی زحمت کشیده اید و خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری نموده اید یکی از معاونین خود را معرفی میکردید ما خواهان زحمت کشیدن شما نبودیم شما عزیز القدر هستید .
   آگاهـــــــی آگاهــــــی آگاهـــــی :- کسیکه به آخنزاده راکتی و امثالان آن رای میدهد در اصل آن آنها دلالی وی را تجدید مینمایند. رای به راکتی فروش افغانستان و آرمان های شهدا افغان است. رای به راکتی بی ناموسی به مردم افغانستان است.
   مه منحیث یک فرزند جوان این کشور درد دیده از مردمم میخواهم که به کسی رای بدهید که او وقاعأ افغان باشد و در دسترخوان بیگانه بزرگ نشده باشد غلام نباشد، وطنفروش نباشد فاحش نباشد که این همه صفات در وجود مبارک آقای راکتی و کسانیکه او را در چنین راهی همکاری نموده و زمینه را برایش مساعد ساخته وجوددارد.
   من از هیچکس ترس و حراس ندارم و غلامـــــــــی را هم یاد ندارم.
   // تشکر از شما بانو فروزان همیشه فروزان بودند را از بارگاه ایزد متعال خواهانم.
   // احمد جاوید "چکری" کابل // 0700884039

 • وای به حال تاجک ها که مرد میدان شان عبدالله جان و پدرام خان شرابی۰لچک۰ پوچ دهن است۰ نوش جانتان قوم با فرهنگ۰ به خدا همو هزاره را که موشخور میگفتید از شما کرده کاندید صد برابر خوب دارند (محترم بشردوست)

  • راست گفتی فرید جان. نوش جان پشتونها همرای ملا عمرو گلبدین وکرزی واحدی! ویا نوش جان هزاره ها همرای محقق

  • راستی همبستگی يافراموش کرده ياتجاهل که نام يکی ازمنفورترين جاسوسان حقيرپاکستان رانيزدرين ليست ميأموردگرچی ازکسی پوشيده نيست که خانواده گيلانی که توسط انگليس ازعراق بافغانستان بخاطرتخديرعوام أورده شده بودندتاکنون اعضاء استخبارات انگليس اندودردوره جهادهم درخدمت استخبارات پاکستان درأمدندکه درين نوکری بحيث اجيرومعاش بگيربقدری صداقت خودرانشان دادندکه پاکستان درزمان طالبان سيداحمدگيلانی رابحيث صدراعظم طالبان عوض ملاربانی پيشنهادکردولی طالبان اوراگفتندفاسداست وردنمودندواين خانواده که درزمان مقاومت درخدمت پاکستان مصروف فعاليت بودندبعدازبن تاطفل گهواره هم درحکومت باثرفشارپاکستان استخدام شدندوحتی سيداحمدگيلانی باپول پاکستان خودرابرای رياست دولت نامزادکردوبعدهم که پله کرزی سنگينی کردبه نفع کرزی گذشت واين جاسوس حقيرپاکستان درجمله ديگرجاسوسان دشمن يک امتيازداردوأن اينکه دردفاع ازمنافع ومداخله پاکستان جرئت بيشترداردکه ماديديم چندين بارمداخله پاکستان رادرافغانستان ردکردخوب درين جاسوسی أنهاتنهانيستندگرچی پيشنه ی تاريخی درجاسوسی دارندوحرفوی اندولی سيداحمدگيلانی که گرچی ازنظرقومی خودسيدوعرب است ولی بخاطريکه ازطرف پشتونهانماينده شده وهميشه ازپشتونها ارتزاق ميکندودرمناطق پشتونشين زندگی وبلکه هميشه دردربارحکام پشتون خادم واجيربوده اندهميشه تبعيض وتعصب رادرافغانستان دامن زده وهمواره ادعاميکندکه پشتونها اکثريت مطلق قومی راتشکيل ميدهندوقوم اکثريت اندفقط اينهابودندکه دربرابرشوروی جنگيدندوبيشترين ويرانی رامتحمل شده اندولی اوهرگزنگفته که درين هشت سال ميلياردهادالرفقط درجنوب سرازيرشده وزيرساخت های قبائل انکشاف يافت وهرفردپشتون ازطرف پاکستان جداوامريکاوجامعه جهانی جدامعاش گرفته وشب طالب وتروريست اندوروزتاجروترجمان خارجی اودرزمانی پاکستان واعراب وحشی در کنارمليشه های قبائلی شان مليتهای ديگرافغانستان راجنوسايدوقتل عام ميکردندوزمين ودرخت وحيوانات مليتهای اسيرومظلوم راپترول وأتش ميزدندکجابودوأياگاهی صدايش ربدفاع ازمردم شمالی وباميان شنيده بوديدبلکه همه تلاش شان اين بودکه چگونه طلبه کرام پيروزشوندتا" صلح ، وحدت ملی ، حاکميت ملی ومنافع ملی افغانستان " تأمين شودسيداسحاق گيلانی بحيث يک منافق بزرگ ، جاسوس حقيروتفرقه اندازوضدمليتهاوفرهنگ های ديگربايدمحاکمه شودمگراودربرابرکلمه دانشگاه قرارنگرفته ونگفت که درعمرش چنين کلمه ای رانشنيده است ؟ اوباين گفته خودفرهنگ وحضورپارسيگويان افغانستان را انکارکردشوربختانه چنين چهره های پليدومقدسمأب ، که هميشه ازدين استفاده ابزاری نموده وازعواطف عوام سوء استفاده ميکنندازعوامل بارزعقبماندگی اجتماعی وذهنی مردم افغانستان انداين پيران وپيشوايان ساخت انگليس هميشه خون عوام خوشباوروغافل رامکيده وبنام دين تجارت کرده اندبنابرين سيسستم سربسته ی قبيله وی بهترين شرايط وزمينه برای چنين عوامفريبی وخيانت بوده وسخت ازدمکرسی وپلوراليزم وحشت دارندگيلانيهاخصوصاسيداسحاق هميشه درنفاق اندازی وجداکردن مردم افغانستان بنام اکثريت واقليت نقش کليدی داشته ودستورات وبرنامه های استخبارات پاکستان راعوض دستورات الهی پياده کرده است اودرهيچ مصاحبه وازهيچ فرصتی نيست که ازين اکثريت مزعوم يادودفاع نکندوعليه مليتهای ديگرمستقيم وغيرمستقيم نتازد دربرابرمليتهای ديگرعقده عجيب ودرچاپلوسی برای قبائل مهارت خاص داردهمبستگی ملی اگرراستی وابسته ومزدورنيست بايدازين عروسک پليدنيزبه مراجع حقوقی وملی ومدنی شکايت نموده وبرويش تف بيأندازدلعنت خدابرين تاجران دين فروش ودنياپرست ومنافقين مسخ شده اوکه خودرااولاده پيامبرميگيردچطورازاولاديهودحمايت ودفاع ميکند؟ امروزدرخترگيلانی که خودراسادات ميگيرندبارهبرنازيهای افغانستان ويک يهودی مسلمانماازدواج کرده واين خانواده که خودراسادات وازنسل پيامبروقريشی ميپندارندبااولاده يهودمحشرشده وروابط خونی برقرارکرده اندوبنابرين مسخ شده وازشفاعت پيامبر"ص" محروم اندچون هويت يهودی گرفته وبه کلمه عبری افغان که نام جدپشتونهاست افتخارميکنندحالانکه بايدازاسلام ، وهويت اسلامی خويش دفاع ميکردندوميکوشيدندعوض کلمات عبری افغان و--- کلمات سچه ی اسلامی راجاگزين کنندلعنت به کسانيکه هويت اسلامی وبومی خودرامسخ کرده باشندودرخدمت دشمنان اسلام وافغانستان قراردارندگيلانی بزرگترين منافق وخائن ملی است درحاليکه خانم اوخيلی زن مسلمان وخوبی است خوب درخانواده برخی پيامبران هم زنان مومنه بوده است

  • به محترم ملاهه راکتیار سلام وصد سلام من جلال په په شه مدت ۳۰سال پیش با اسلحه په په شه روسی برای چندین سال یک جای زنده گی نمودیم و زبان یکدیگر را خوب میدانیستیم از قضا
   روز گار طور آمد که من با این دوست دیرینه و محافظ مال وجان خود وداع گفتم اگر باور ندارید یک توضیحات مفصل به ارتباط په په شه : پپشه سلاح خفیفه ناریعه و جاریحه است که در جنگهای پیاده کوچه به کوچه خانه به خانه و تکاو به تکاو بدرد می خورد په په شه در حقیقت از دشمن کرده دوستان و اندیولان را بهتر و خوبتر می کشد و در کشتن افراد ملکی هم بد نیست چون یگانبار سر بخود فیر می کند په په شه از چند قیسمت خورد وبزرساخته شده
   میل پوش میل قنداق (دیپچک) و شاجور نسبت گرد بودن شاجورش حمل کردن برای انسان کمکی مشکل است دارای سه شاجور می باشد که در هر شاجور۷۱ کارتوس جای میشه یعنی در حقیقت من همیشه با این سلاح ۲۱۰+۳مرمی با خود داشتم برای انکه شما اطمنان کنید در مورد کار های عملی هم داشته ام این روایت را به شما می نویسم در یک هجوم وپاک سازی وطن از اشرار در آن وقت ها اشرار می گفتن در جمع ۷۰۰نفر سرباز اوغانی دفاع انقلاب
   دفاع خودی و قوت های انترناسیونالیست دوست شوروی من هم بودم جالب این بود که در این۷۰۰نفر تنها من بودم که پهپهشه د اشتم حتی خود افسران وسربازان روسی از من می پرسیدن که این سلاح
   ساخت کجاست بخیالم در خود اردو شوروی هم این سلاح از مود رفته بود من هم در آن زمان خیلی شوخ بودم می گفتم : کاکایم از چوب برایم ساخته است جناب ملاهه راکتیار آن زمان که من پهپهشه تخلص می کردم این ملا صاحب راکیتی حق نداشت چاقو بی دسته آشپز ناخه شان را هم بردارد حال تو میدانی و انصافت که مارا در کابینه ملا صاحب مقرر می کنید یانی با احترام جلال په په شه

  • همبستگی اگرقرارباشدکه کسی رامحاکمه کندبايدرهبرش باشدچون سيداسحاق گيلانی يک خائن ملی ، جاسوس خارجی يعنی انگليس وپاکستان وتفرقه اندازبزرگ است اکردرين کسی شک داردمصاحبه هاوصحبت هاوسوانح اورابخواندمردی چنين رسواوروسياه رهبرهمبتگس است وچنين مردمی درمقام قاضی عليه ديگران فتواصادرميکنندازدين سوء استفاده وباعواطف دينی عوام تجارت ميکنيدبس نيست که بازترورشخصيت مخالفين سياسی خودراشروع کرده ايدشرم کنيدخرهاسگهاجاسوسان مادرزادوقتی درخانواده گيلانی زنی حامله ميشوداورابه غرب روان ميکنندتادرشفاخانه های غربی طفل کندچون برايش ستيزن شيپ ميدهندهمين زن سيداسحاق گيلانی تاکنون درلندن ولادت کرده است ميدانيدچقدرپول يک چنين ولادتی نيازدارداين پول ها ازکجاميشود؟ اين خانواده جزجاسوسی وخيانت بوطن ومردم وتفرقه اندازوحکومت کن ديگرکاری ندارنديعنی گيلانيهاخوب مردم اينهاراخوب ميشناسندبه رنگی همی خواهی جامه می بوش من ازطرزخرامت ميشناسم اسحاق گيلانی ادعاميکندمن اسيران روسی رادرخانه خودم نگاه ميکردم جهاداوراکی ديدکه اوروس رازده باشد؟ همه ی عمرش درگدائی بنام جهادوعياشی درخارج گذشت دروغ هم ازخودحدی دارد؟ البته اين خانواده دردروغ گفتن مهارت دارندميگويندوقتی سيداحمدگيلانی شراب مينوشيد: ديگرخودش رامی باخت درين حالت که مريدهابديدارش ميأمدندخانواده وکنيزهاميگفت پيرصاحب درحال ملاقات انديعنی باخداوجدش يک باردرحاليکه مست شده بوداورامريدهايش کجای می بردندناگهان درمسيرراه به جوی افتادهمه فريادزدندکه پيرصاحب درعالم روحانی عروج کرده اندوباطدمنتظرماندتا ازديدارخداوپيامبرش برگردندچون مردم قبائل جاهل وخرافات پرست اندبدين ترتيب شکارجادوگری اين خانواده شيادگرديده بودندوحتی درپاکستان جدشان را چنانچه برادری يادکرده انگليس ازعراق أورده بودولی يک مهاجرازکجا اين هزارهاجريب زمين راپيداکرداين همه أرگاه وخرگاه ازکجاشد؟ ازهمين دين فروشی وجاسوسی دين درحقيقت دکان گيلانيهاوحضرتهابوده وهست وبازهم تاوقتيکه مردم ماجاهل وخوشباورباشندخواهدبوداين دکانداران حرفوی وشيادچنان درين تجارت مهارت دارندکه همواره توانسته اندعوام راتخديرکنندامروزبازدرپهلوی اين تجارت بنام وحدت ملی ومنافع ملی وحقوق اکثريت وخارجی ستيزی!؟ دکان ديگری بازکرده اندوقتی دين درخدمت سياست بازی های حقيرانه قرارداده شودچقدرخطرناک است خداوندمردم افغانستان را ازشراين کفچه های خوش خط وخال نجات دهدتاجران نقابپوش دين وکشور

  • دوستان محترم لطفآ وقت تانرا باجروبحث درمورد یک موضوع بی ارزش به دلایل زیرضایع نسازید: 1- رهبر حزب شکایت کننده ازجمله جواسیس کهنه کار خارجی است؛ 2- هیچ کاندیدی خلاف اراده ی خارجی هااگررائی تمام مردم مارا به اتفاق آراهم باخودداشته باشد،هرگز رئیس جمهور نخواهد شد؛3- رئیس جمهوریک آدم دست نشانده ومزدوربیگانه خواهدبود،مزدور خارجی هیچگاه نخواهد توانست خدمتی به مردم وکشورما انجام بدهد،لزاتوقوع اینرا داشتن که فلان کاندید فدرال میآوردوفلان کاندید به شکل دیگری درشرایط اشغال به مردم وکشور مصدرخدمتی گردد،ساده لوحی وسطحی نگری بیش نیست. این حقیقت را خودکاندیدها خوبتر میدانند،بنابرین مانیزباید بدانیم که کاندید هادرمجموع به جزهدفی نامقدس،خودفروشانه وآزمندانه چیزدیگری ندارند.حیف وقت گرانبهای آدمهای چیز فهم که درابراز نظر نمودن درباره ی یک موضوع روشن وبی ارزش ضایع گردد.البته روی سخنم طرف آنانیکه به دوودشنام وتوهین هم دیگر مصروف هستند،نمیباشد.شماجنابانیکه همدیگرتان راویا کاندیدانیکه خوش تان نمآید دشنام میدهید ،لطفآ ادامه بدهید، بدیگونه تربیت واخلاق خودرابه نمایش گزاشته ،به جز به شخصیت خود تان به کسی دیگری آسیب رسانیده نمیتوانید. والسلام.

  • فرید بادار سلام!شما بی جهت مردم را دوودشنام داده «لچک» وپچک خطاب میکنین ! رابراصلی وفرمانروای تمام اقوام و کل کشوراوغانستان نه کرزی خان است ونه مرزی خان ونه عبدالله خان ونه کسی دیگری،هرکدام اینهارا اگر امریکائی ها وانگریزهارئیس هم بسازن،بازهم مانند ملا عمرو ،گلو،ربانیو،خلیلیووغیره...مزدورانی بیش نیستند. درحقیقت پادشاه اصلی کل اوغانستان(بارک اوباما ومعاونش گوردون براون است)وشما بیجهت به جان یکدیگر افتاده ایدو هر کدام تان زورمیزنین،گلون پاره میکنین ومیخواهین ثابت کنین که کدام قوم برتراست وکدام رهبربهتر؟برین لالا کله های تان راخوب درکارپرتین ودرست به اندیشین تاراه بهتری رابرای نجات اوغانستان پیداکنین. اونه الله یارتان دیگر.

  • جناب جلال په په شه

   بسیار خوشحالیم که یک شخص متخصص مانند شما علاقمند کار کردن با تیم جناب ملا راکتی اخوند رحمت الله عله واندیوالان هی شده اند. ما شما را به تیم ملا راکتی عله سلام خوش امد میگویم وشما را وزیر مشاور در امور بریدن واره کردن تانک های باقیمانده از اردوی سابق تعین میکنیم تا شما از استعداد تان در اره کردن بقایای کمونیزم استفاده کرده وان اهن پاره هارا به کشور دوست ومسلمان وبرادر و هم خون پاکستان فرستاده تا انجا به کوره های اتش افگنده شده وبه سزای اعمال خویش برسند.

   ملا راکتی به شما شخصا ستری مه شی میگویند ومیفرمایند چی الله دی راولی وهرکله راشی! اگر کدام امر وخدمت دیگری داشته باشید لطفا برای ما بگویید!

 • سلام برای همه:
  اول من درباره نظرجناب شرارت جواب بدهم.جناب شرارت اول معلومات پیداکرده ودرمطالعاتتان افزوده نظربدهیدبهترخواهدبودجناب عبدالطیف پدرام نه اینکه افغانستان راتجزیه میکندبلکه حق وحقوق ملت مظلوم افغانستانراازدست ظالمان میگیردچراپول صفحات شمال وشمال شرق وشمال غرب راطالبان نیکتایی دارورحمان خانی های جلادتره کی ها امینی هاملاعمری ها حکمتیاری هااستفاده کندکه آیااین مناطق ازخودآبادی نمیخواهدامنیت نمیخواهد مکتب نمیخواهد آیامردم جنوب بادارتمام مردم است که شمابدون کدام معلومات درباره آقای پدرام نظربیمورد میدهید.آیاشمایکبارهم تاریخ رادرست داریدعبدالرحمان جلاددرمزارشریف حمله کرده بزرگان فامیل هاراکشته دردست دخترهای مزارمهرزده درهرخانه یک تن از عساکرخودرامانده وفرمان داد که شمامیتوانیداینهارابرده درهندبفروشیدامثالدرشهرمیمنه حمله برده دریک روز4قبرستانی پرازمرده مردم شهرمیمنه کرده بود وکسی دیگرآن آن جناب ظاهرکه لقب بابای ملت رادادندآیاازظلم آن خبرندارندکه درداخل خانه اش دخترهای افغان رابضور لوچ نموده یکجاآببازی میکردودربین مردم نفاق انداخته درهرولایت افغانستان پشتونهاراجابجانموده بودکه بزرگترین خیانت درحق این ملت کرده بودتاحال مردم دچاراین است.برادران ازتک تک شمامیخاهم برکسی ریای بدهید که لیاقت اش راداشته باشدخودانتخاب کنیم نه اینکه فلان رحبرازفلان کس حمایت میکندبیاکه من هم ازاوهمایت کنم شکرهرجوان افغان فکرعالی دارندحال چشم شان خوب و خراب تفکیک کرده میتواندبرادرامن نمیگویم برای پدرام رای بدهیدبرای هرکس که رای میدهیدباوجدان کامل صادقانه رای بدهید وسلام (توران)

  • آقای توران سلام!مثلیکه شما حرفهای صوفی دهشکه رایا نخواندید ؟ویا هم مدلل نشدید؟که بازهم پافشاری دارید: به این رائی بدهید ویا بآن رائی بدهید،آیارائی شما نزد حاکمان اصلی کشور (امریکاوانگلیس )به اندازه ی پوست پیاز ارزش دارد!!! واگرشماتاهنوزهم این را درک نکرده اید؟؟؟پس الله یارتان بادارگل...

  • سلام گل جان عزیز
   من بانظرشما موافق هستم شما میگین که امریکا تعیین میکند رییس جمهور ماراپس کارت دردست داشته تان چه هست درست است که امریکا تعیین میکند ماهم یک کمی تلاش کنیم کسی که لایق است صادق است به اورای بتیم تاکه ناموس دردست داشته خودرا یعنی کارتی راکه در دست داریم ا. یک ناموس یک ایمان برما هست او ره در یک آدم درست بسپاریم انشاالله آن شخص کامیاب خواهد شد تشکر بیایید که ماوشما دوست شویم
   Naseer_turan yahoo.com
   Naseer.turan gmail.com
   0093700804016 نمبر تیلفون من است

 • یک تعداد "مفسران" بدون معلومات کافی در مورد احزاب و به گفته مردم بی خلته فیر می کنند. آغایان اگر معلومات کافی ندارید نظر ندهید. ما همه ماشااله دو گوش داریم و یک دهن. اما بدبختانه از یک دهن بیشتر از دو گوش استفاده می کنیم و از دو گوش گاهی اصلا هیچ استفاده نمی کنیم. این همبستگی همبستگی خاندان جاسوس و عوام فریب گیلانی نیست. نام آن حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان است. و این همبستگی که شکایت کرده تنها حزب همبستگی افغانستان است که رهبری ظاهری و فرمایشی ش ره عبدالخالق نعمت دارد. اما یادتان نرود که این عبدالخالق اصلا از سیاست و غیره بوی نمی برد. پشت سر کسانی دیگر اند که حزب را می چرخانند و نعمت آغا با پاس المانی مصروف جمع اوری پول در یکی از وزارت های افغانستان است. زمانیکه رهبر حزب با پاس خارجی مصروف پول دراوردن باشد گلیم ان حزبک را نیز باید خاند و جنازه اش را در مسجد شاه دو شمشیره برپا کرد. اما حرف های مفسران در مورد اسحق گیلانی بسیار واقعی و قابل قدر است. این خاندان های جاسوس که بنام مذهب و تف کردن در دهن و سر و روی مردم دارای جاه و مقام در بین مردم شده اند باید اول بخاطر ترویج فرهنگ خرافات و سو استفاده مذهبی و سیاسی از آن محاکمه شوند. این خاندان ها بشمول خاندان مجددی جاسوس و عوام فریب بوده اند و خواهند بود. دختران و پسران شان در غرب عیاشی می کنند و این سید ها و مجددی ها با تف در دهن مردم کردن و جف و پف کردن مردم را فریب می دهند و جامعه را بعوض پیشرفت به قهقراه می کشانند. این ها به همان اندازه خاین هستند که کرزی و غیره جهادی ها و طالبانی ها. مرگ به مجددی ها و سید گیلانی ها که همانند شیخ های کثیف عرب مصروف عیش و نوش و فساد اند و اما با نقاب و چهره دیگر مردم را خر می سازند. راستی گفتنی است که از قرار معلومات موثق خویشاوندان بسیار نزدیک مجددی (طبقه اناث اش) در دنمارک در حوض های مشترک (زن و مرد ایل و غیل) شنا می کنند و همچنان از قرار معلومات مویق دیگر بستگان نزدیک اسحق و سید احمد گیلانی با پتلون ها چسب و یخن های چاک با نام و نشان عوضی در کاباره ها و دسکو های لندن شب های خود را بسر می کنند. یکی از دختران جوان آنان دوست پسر انگلیسی نیز دارد که جنت را در همین دنیا تجربه می کند.

  بهر حال، این است ماهیت اصلی کسانی که دو چهره داشته و مصروف عوام فریبی و خیانت به مردم اند. و شما پیام دهنده ها نیز باید سوابق احزاب را بخونید بعد پیام دهید تا باشد از مکس کردم اسحق با نعمت و نعمت با اسحق جلوگیری شود.

  • ولی این حزب ملی ملی ملی ملی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   نظر خود را درباره سمبول وحدت ملی اوغان ملتی ها چادرنشین بیان نمیکند.

   چند سوال
   1- چرا قبیله فکر میکند فدرالیزم تجزیه معنا دارد.

   2- چرا قبیله از سر شماری هراس دارد و در این راه سنگ اندازی میکنند.

   3- چرا قبیله از رشد وانکشاف استفاده زبان دیگران می لرزد وفشارخون ملا ,عامی ,باسواد وبیسوادشان بالا میرود.

   4- چرا قبیله فکر میکند بازسازی یعنی مصارف پول لا حساب ولا جواب در قندهار ننگرهار خوست کنر پکتیا......

   5-چرا قبیله فکر میکند قهرمان یعنی غرغشت و غرغشتیان .

   6- چرا قبیله فکر میکند ملی بودن وملی عمل کردن وملی فکر کردن فقد وفقد با ذکر اسما چارتاشتر چران خلاصه شود.

   7- چرا قبیله در برابرانتقاد توپک انگلیسی با گلوله های پنجابی وچانته عربی را از کیکدیی در میاورند.

   8- چرا قبیله میم زبر مه کلش از مه را اسلام وعدالت فکر میکند.

   9-چرا قبیله عرف وعادات شانرا نسبت به قوانین اسمانی وزمینی رجعان میدهند.

 • پیام تهنیت تام کروز هنرپیشه هالیود عنوانی ملا عبدالسلام راکتی

  شهر لاس ویگاس- اضلاع متحده امریکا

  ساعت دونیم صبع

  جناب ملا عبدالسلام راکتی. اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وبعد. خداوند منان را شکر گذارم که زمینه انرا برای این بنده حقیر مساعد ساخت که بانام مبارک شما اشنا گردم. من از طرف سازمان های حقوق بشر مورد ملامت وشماتت قرار گرفته بودم زیرا تخلص من اسم یک راکت کشنده ساخت ایالات متحده امریکا است که هزاران بیگناه را به خاک سیاه نشانده است. زمانکه خبر شدم که شما ممثل دیموکراسی وحقوق بشر وشما نایب انسانیت در این کره خاکی که حق مستمندان توسط زورمندان خورده میشود قد علم کرده اید وتخلص تانرا راکتی گذاشته اید ویک قدم فراتر پا نهاده خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده اید (که ایام به کام وقدرت درکنام تان باد) باور کنید که از خوشحالی زیاد وضویم شکست! دانستم که بنده مبارکی مانند شما تخلص راکتی را بالای خود گذاشته ولی خودش ممثل دیموکراسی وازادی بیان، حق خود ارادیت حیوانات به خصوص گاو وخر، واعاده حقوق زنان میباشد در این کشور وجود دارد.

  جناب ملا راکتی اجازه بدهید که من وخانمم از طریق ایمیل دست های شما را ببوسیم. خانمم مشتاق دیدار شماست زیرا به ما اطلاع رسیده است که شما برای زنان اجازه داده اید تا در دریای کابل غسل ویا اب بازی کنند (البته با چادری). این اقدام شما گام بزرگی است در تحقیق دیموکراسی وهم حفظ جلد نازک خانمها زیرا شما با استعداد خدا داد تان دریافته اید که شعاع افتاب بنابر استعمال گازهای گل خانه یی مضر است وبنا شما امر کرده اید تا ایشان با چادری اببازی کنند.

  من طرفداری خود وهالیود را از شما اعلان میدارم. لطفا چهار نعل به پیش بتازید واز مشکلات فرا راه نهراسید.

  با احترام

  • به محترمه ملاهه فروزان راکتیاره (سلامونه او تقدیمونه )از مقرریم در مشاورت اره نمودن سپاس گذارم چون شنیده ام : نباش تیشه که میزنی تیشه بر ریشه ، نباش تبرکه داره ضررو ارباش که گاهی به دیگران و گاهی بخود معنی اره این است ( به تو به من به تو به من به من به تو به من به تو) و سلام های جناب ملا صاحب راکیتی برادر بزرگوار را که به وسیله شما بمن رسیده اند :اینه در جایم استاده شده به زبان خودش سه بار می گویم ((ژوندژوندژوند ))....من می کوشم سر از همین روز به فعالیت های خویش جهت کمپاین به ملا صاحب راکیتی فعالیت کنم بنا از تمام خانم های شهر کابل تقاضا میدارم تا در سخن رانی ملا صاحب ریس جمهوری آینده اوغانستان عبدالسلام خان راکیتی که در دانستن وارج گذاشتن حقوق زنان نظیر دارد اشتراک کرده سوالاتی را نسبت برخوردشان با شوهرانشان بعداز کامیابی ملا راکیتی در میان بگذارند تا باشد صد سال دیگر مردان برای اعاده حقوق خود مبارزه نکنند. محل سخن رانی راکیتی و جمع
   دیگه کاندیدان اعلامیه اش در سایت تاجیک مدیا که یک سایت سوچه وصفا تاجیکی است به نشر رسیده و این تاجیک ها هم یک رقمی پشتی بانی خویش را از ملا عبدالسلام راکیتی نشان داده اند این هم نشانی و اعلامیه سخن رانی با احترام « په په شه»

   نوشته شده توسط بنیاد آرمانشهر
   دوشنبه ، 11 خرداد 1388 ، 01:18
   بنیاد آرمانشهر شهروندان را به گفتگو با کاندید های ریاست جمهوری دعوت می کند.http://www.tajikmedia.com/
   تاجیک مدیا پایگاه سیاسی ـ فرهنگی تاجیکان که برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند

  • جناب په په شه

   مولانا عبدالسلام راکتی زابلی سلام الله عله نامه برقی شما را خواند وبرایتان ژوندی اوسی فرمودند. ایشان بسیار خوش خواهند شد که اعلامیه های تیم کاری ایشان از طریق هرمدیا چه تاجیک مدیا ویا چه ازبک مدیا ویا ایماق مدیا به نشر برسد زیرا همگان ضرورت دارند تا از شخصیت ایشان واز کار روایی های ایشان در عرصه اعاده حقوق بشر با خبر گردند وایشان ممنون میشوند که بیانیه های ایشان از هر طریق ممکنه به نشر برسد.

   امیدواریم که شما هم مانند په په شه در خدمت کاکای تان یعنی ملا راکتی قرار بگیرید ومانند په په شه سخنان ملا راکتی را هرجا نقل کنید.

   وسلام

 • حکومت زیر کنترول الحاج ملا عبدالسلام راکتی زابلی رحمت الله عله تلاش خواهد کرد که حقوق حقه حیوانات را که طی سالیان متمادی زیر پا گردیده است برایشان دباره اعاده کند. ملا عبدالسلام معتقد هستند که طی یک هفته حق را به حقدار در میان بنی ادم خواهند رسانید بنا زیادترین تشویش ملا عبدالسلام- فار دی تایم بی انگ - مسله حق حیوانات هست. بنا ملا عبدالسلام با سایر علما واندیوالان تصمیم دارند که در اولین روز های رسیدن به قدرت قانون حقوق حیوانات را از طریق یک لویه جرگه تصویب کنند. خلاصه این قانون قرار ذیل خواهد بود
  1. هیچکسی حق ندارد که خر خود را از این به بعد بار بزند زیرا خر ها در طول تاریخ جبر کشیده اند و ملا عبدالسلام شخصا وفطرتان خود را شریک درد خرها میداند
  2. اگر کسی قرار باشد همرای خر خود بار ببرد پس باید خود وی بار را پشت کند و برای خر خود موتر کرایه کند.
  3. چون خر ها در ادوار گذشته اضافه بار میشدند وفعلا به امراض گونا گون سردچار شده اند بنا برای هرخر در پهلوی کلینیک های سیار که برای کوچیان ساخته شده کلینیک های سیار که بتواند امراض شایع میان خرها مانند دیسک کمر وغیره را تداوی کند ساخته شود.
  4. ملا عبدالسلام همچنان طی گفتگوی که با نماینده گان گوسنفندها و اقوام بزها داشت و چون خود وی هم یک عمر در میان بز وگوسفند زیسته است منبعد اعلان میدارد که هیچ کسی حق ندارد که از پشم گوسفندان تجارت کنند زیرا اکثر گوسفندان بنابر سردی هوا ونبود پشم به سینه وبغل مصاب شده اند. اما جهت رشد تجارت پشم ملا عبدالسلام طی قانون جداگانه مردها را مکلف خواهد ساخت که طبق شریعت ریش گذاشته و تجارت پشم را مانند زمان امیر المومنین دوباره رونق بخشند.
  5. هیچ کسی حق ندارد که گاو خود را از طرف صبح بدوشد زیرا باعث نارام خوابی ایشان میشود بهترین وقت برای گاو دوشیدن طبق استخراج ملا عبداسلام راکتی رحمت الله عله میان نماز شام وخفتن است.
  6. همه مجبور هستند که برای ماکیان های خانه گی خود حد اقل هفته سه بار نان روغنی پخته کنند و از این به بعد خروس ها حق ندارند که بیش از چهار خانم داشته باشند. همچنان ملا سلام مرغ هارا تشویق خواهند کرد که منبعد تخم های بزرگ نگذارند زیرا ادمیان از تخم های ایشان استفاده و برای مرغ ها صرف ....پاره گی به میراث خواهد ماند.
  7. چون شتر ها همیشه دهنشان پر از اب است واین اب دهن شان به زمین ریخته باعث شیوع امراض میشود بنا صاحبان شتر ها مجبور هستند که همرای خود تف دانی داشته تا شتر های شان در تف دانی کار خود را بکنند.
  8. چون شیر طی سالیان متمادی سلطان جنگل بود ونتوانست عدالت را رعایت کند بنا ملا عبدااسلام راکتی زرافه را بنا بر بلندی گردنش که ایشان را قادر میسازد تا تمام جنگل را نظاره کنند تعین خواهند کرد. البته چون ملا عبدالسلام همراه با زرافه ها واسپ ها الاغ قرابت خونی دارد به همین دلیل خر را به حیث وزیر مشاور زرافه در امور جنسی تعین میکند.
  9. ملا عبدالسلام کمسیونی از اندیوالان وهمفکران طالبی وروشنفکر خود را تعین خواهد کرد که در عرصه زبان حیوان شناسی کار کنند تا زبان حیوانات کشف گردد تا در اینده بنی ادم بتواند به اسانی از مشکلات انها با خبر گردد. به همین علت ملا عبدالسلام راکتی زابلی اخوند (رحمت الله عله) استاد حبیب الله رفیع توپچی را به حیث ریس این کمسیون و اسمعیل یون پچیس را منحیث واضع کننده الفابیت نوشتاری این زبان تعین میکنند زیرا این اشخاص تخصص در زبان مشابه دارند.
  10. یک روز در تقویم هم به نام روز حیوانات مسما و در این روز رژه نظامی حیوانات مانند سالروز پیروزی مجاهدین باید صورت بگیرد. همچنان از فداکاری های حیوانات در جریان جهاد باید یاد اوری شود وبه همین منظور کله خر به حیث سمبول کشور در بیرق دولت زیر اداره ملا عبدالسلام تعین شود.

  • فروزان جان سلام ، تمام پیشنهاداتت معقول اما یک کمبودی احساس میشود . باید یک مادۀ دیگر در ارتباط تعرض جنسی انسانان بالای حیوانات نیزاضافه گردد . آیا شما فکر آنرا کرده اید ؟

  • مزاری جان. جناب ملا راکتی نمیخواهند با ذکر این ماده خاطر مبارک خودرا با ان واقعات ناگوار که ایشان در اثنای نوجوانی ونادانی مرتکب شده بودند مکدر سازند. لطفا از ذکر این ماده ما را معاف دارید ولی بعدا در صورتکه پارلمان اینده کشور بخواهد (که شاید هم نخواهد زیرا اکثر پارلمان چیان اینده کشور بگروند چوپانی ویا رمه چرانی را دارند وشاید انها هم مرتکب این جنایت ضد حیوانیت شده باشند) ملاصاحب راکتی انرا وضع خواهد کرد!

   نوت: ملا راکتی فعلا یک جلسه اضطرای با بعضی چهره های مطرح در عرصه حقوق بشر دارند که جزیات این ملاقات به زودی به استقامت همگان انداخت خواهد شد

  • سلام بر همه دست اندرکاران سایت و خواننده های سایت ، دوست عزیز آقای مزاری شما درست نقطه اساس را متوجه شده اید .ولی من با این نقطه نظر شما مخالفم برای انکه اگر درمورد کدام
   قانون سخت گیرانه را برادر بزرگ ما در این زمان اساس (زمان انتخابات) طرح می کرد اکثریت عظیم جوانان رای شان را به کسی دیگری می انداختن دوم انکه آیا شما مانند دیگران وما ملا ها جوانی را نگذرانیده اید . از دل جوانا باید آمد ، اگر در این ملک با این فرهنگ وبا این غیرت اوغانی این حقوق از جوانا گرفته شود چه فکر می کنید؟ چه میشود من فکر می کنم فاجیعه بار می آید دیگه بچه بازی به اوجش میرسد تجاوز بر کودکان نابالغ از سرحدات عبور خواهد کرد و حتی پیر مردان و پیر زنان نیز از این عافت در امن نخواهند ماند .باز هم از ملاهه فروزان راکتیار
   تقاضا داریم تا پیشنهاد شما را جمع پیشنهاد بنده برای توشیح به جناب برادر ملاعبدالسلام تقدیم کنند هر تصمیم که جنابشان گرفتند منحیص قانون نافذ خواهد بود با احرام
   بی نام و نشان چون تخلص اسلحه وارو ندارم

  • طی یک گردهمایی باشکوهی که امروز در سراسر جهان صورت گرفت مردم جهان از کاندیتاتوری الحاج ملا عبدالسلام اخند زابلی راکتی رحمت الله عله پشتبانی خود را اعلان فرمودند. دراین گردهمایی که صدها ملیون اشخاص ازاده و هیومنست در شهرهای ناگازاکی، تورنتو، لاس ویگاس، پاریس، لندن، ماسکو وناپل اشتراک کرده بودند الحاج ملا راکتی را سمبول وحدت، حقوق حیوانات وناجی بشریت خواندند واز ایالات متحده امریکا خواستند که الحاج ملا راکتی را سلطان افغانستان بکنند واین چوکی را درنسل وی برقرار دارند تا بعدا از ملا عبدالسلام راکتی فرزند ارشد ایشان طالب العلم عبدالکلام راکتی سلطان اوغانستان گردند.

   در این گردهمایی سیمین تنان شهر ماسکو وپاریس وتورنتو لباس های زیر خودرا که درانها عکس مبارک ملاراکتی نصب شده بود برای حاضرین نشان دادند که مورد استقبال قرار گرفت! همچنان کاندوم های ملا راکتی که مستقیما در کاندوم نقش صورت ملا صاحب کشیده شده هم به قسم رایگان برای حاضرین توزیع گردید تا بدین صورت ادای احترام به این شخصیت انترنشنل صورت گرفته باشد.

   قابل یاد اوری است که شهریان شهر ناگازاکی طی یک اقدام نمادین وبیسابقه محل وصل تمام کانال های بدرفت شهر خویش را به نام (نقطه اتصال ملا راکتی Mullah Rocketi Contact Point ) نام گذاری کردند زیرا از این نقطه شهر همان بوی خوشی که هنگام سخن گفتن از دهن مبارک ملاراکتی به بیرون می اید قابل استشمام است و بوی کننده هارا ناخود اگاه به یاد ملا راکتی رحمت الله عله میندازد.

   قرار است که ملا عبدالسلام راکتی زابلی حج الله فرجه به زودی در کازینوهای لاس ویگاس یک استرپ دانس برهنه را دورادور یک لوله شخصا انجام بدهند که البته تکت های این محفل حتی دربازار های سیاه به فروش رسیده است. بعدا ملا صاحب یک چنین دانس را در باغ وحش ناپل هم انجام میدهند که البته علاقمندان مطلع باشند.

  • فروزان جان ! یک پیشنهاد دیگر هم برایت دارم !

   میشود که بعد ازین خود را ملاهه نه نامید ، زیرا ملاهه در زبان فارسی دری مورد استعمال ندارد . اگر اجازۀ راکتی صاحب باشد شما را( بی بی ملا فروزان راکتیار ) و یا ( ماجی ملا فروزان راکتیار ) یاد نمایم و شما نیز بعد ازین ازین نامها استفاده نماید خوب تر خواهد بود .

  • مزاری جان عزیزوم سلام ! هر کس سرپلی نمیشه که جوابتانه از زیر دلکیتان بته . به اجازی وزیر صاحیبی امور زنان خانم فروزان راکت یار (اگه نی دو میله ره ده راکت چی) و بابای قوم چل میله و ملکه قشنگ بی بی کلکوف مه میخایوم ای ماده کمبودی قانون اساسی ره پوره بکونوم . ده ماده ای چار بند چاری فصل چار بخاطر حقوق چارپایان و جلو گیری از فسات با چارپایان ایتو نویشته میکونوم : صاحیب های خر ها و اسپ ها باید به خرها و اسپ هایشان ایزار بپوشانن . اگه ده قدرت صاحیبی اسپ و خر جور کدنی ایزار نباشه کم از کم بریشان نیکر بسازن . جور کدن سینه بند ضروری نمی باشه . هر کسی که از ای ماده ای قانون ما سرکشی میکونه ده دومبی اسپی نر بسته میشن و کسی که ده فسات کدن گیر آمد ده دان توپ بسته خات شود . و آقای مزاری مین پال ره قاضی جزا مقرر میکونوم . و خودیم افتخاری سکرتری خانم فروزان ره میکونوم بشرطی که راکتیشه اسو پرته و یگان تی تی گکه بخاطر روزی مبادا ده کمرکیش بسته کونه . با احترام به امیدی که دونیا گل و گلزار شوه و خرا ام صاحیبی ایزار شوه و مزاری بی تشویش سر خرکیش سوار شوه .

  • شوما ام راست میگین آقای مزاری جان پوچک پران ! ده ای وقت و زمان پور تمدن نام ماجی ملا و ملاهه و بی بی حاجی زیب نداره بهتر است باید از نام های مدرن مثل (مس) (میدم) و (پرینس) کار بگیریم اگه نی مردوم خات گوفتن که اینا از پوشتی کدام کوی قاف آمدن . برین مه نام ای دانشمند و تحلیل گری سیاسی و راکت شناس ره به ایجازی شان (شل دز) میمانوم و ده مزاری جان پوچک پران ده ای گپای مقبول شان یک دانه گک تفنگکی دان پور توفه میتوم بشرطی که ازی باد امو غولک شانه (کشک) اوسو پرتن و از فلخمان کار بگیرن و ده وقتی شکار راکیتیار ها و راکتی ها از (چگس)و تور کار نگریفه از قبقان ایستفاده بکونن . و ایچ وقت شیر ره کتی موشگیرک نگیرن . با احترام

  • حاجی صیب لوی لوی سلامونه ! خوب شد که بخیر از سفرک تان آمدین . خدا کنه که این پیام شوما ره بابک جان هم بخانن وببینن که کی شور انداز اس . مه یا شوما ! دلک کی ده گپ رفته و ده پیسه میخره ؟

   مه فکر میکدوم که از سر پیام هایم همیتو مثل بربرک واری تیر میشین ، ولی نی . ده دلکتان گپکایی اس که ایسو اوسو چنگو هستین . میخاستوم قت غولک و امپولق و ملتق های دان پر آزارکتان بتوم ، باز هم مقام حاجی بودن تان ده نظروم آمده لیاظ تانه کده گیستوم . باز یگان تاره ناق شاهد میگرفتین . قناعت کنین حاجی صیب ای گپ مه خو نی بم اس و نی پتاقی و نی پوچک پرانی .

   راستی حاجی صیب مبارک باشه لقب فیلسوفی تان ! حالی فامیدیم که ایقه پروفیسور و داکتر و انجنیر و استاد از کوجا شوده گیستک ؟ به خدا جان که حاجی جان نی از حاجی بودن تان خبر داشتوم نه از فیلسوف بودن تان ! آینده ده خدای پاک مالوم که تخم میشه یا چوچه . په درناوی .

 • برادران، طالبان وخواهران روشنفکر وهمسنگر

  شکر خدارا که کمسیون انتخابات بلاخره بعد از یک مدت زمان طولانی بر یگانه خواست بنده که همانا رد کاندیتاتوری ان عده اشخاصی که در طول سالیان متمادی به جنایات جنگی ورشوت وخیانت دست های خودرا پلید کرده اند توجه کرده وبلاخره اسامی 57 تن از این اشخاص را از لست کاندیدها بیرون انداخت نموده اند، سبحان الله!

  مایان وتیم انتخابی مان تحت قومانده صوفی دهشکه وعبدالغفار بیردیم و ملا ابراهیم شلکا و بی بی وزیرستان فروزان راکتیار از مدت تقریبا یک شاجور (سی روز) قبل خواهان ان بودیم که این اشخاص مانند مرمی های نم رسیده هستند که قابل انداخت نیستند وامکان دارد که هنگام فیر نمودن در داخل سلاح بکفند وباعث کشته شدن مجاهدین ما گردند بنا بهتر است که به دور انداخته شوند تا یک روزی پای دشمن بالای ان قرار گرفته وانفجار کند. ما معتقد هستیم که باااین ها بااین بسنده نشود. به نظر ما بهتر است که انها در یک توپ بی پسلگد بسته شده وانداخت شوند!

  وسلام

  غند ضربتی کمپاین انتخاباتی مولانا عبدالسلام راکتی زابلی رحمت الله عله

  • نخست سلام عرض میدارم خدمت تمام عزیزانم آرزو دارم که همیشه خوش و موفق باشید! من در مورد هیچ کاندیدی کدام حرف بد نمیگم چونکه هیچ کدام تاثیر نخواهد داشت پس حالا باید خود از فکر ز هوش کار بگیریم و برای شخصی رای بدهیم که اهلیت داشته باشد نه اینکه مثل یک رقاسه به دول دیگرکشورهای استعمارگر به رقص بیاید ما همه شکر مسلمان هستیم پس به شخصی رای دهیم که بتواند مرحمی برای زخم های اقتصادی / فرهنگی / سیاسی / و حل بهرانها در افغانستان شود پس بیاید افغانستان را از این همه نابسامانیها نجات دهیم . تشکر ازهمه شما عزیزانم}}

  • گزارش مفصل از پشتی بانی جانداران اتحادیه اروپا از جناب محترم سلام راکیتی برای به تخت وبخت رسیدن و سلطانی کشوری بنام اوغان ستان !!
   امروز تاریخ ۱۰می سال حضرت عیسی مسیح تمام جانداران از فیل گرفته تا ماد رکیکا در مقابل دفتر حقوق جانداران هاگ گرد آمده بودند و طرفداری خویش را از جناب ایشان با دلایل مقنی ومنطقی که زبان عامیانه نیست به زبان خودشان بیان کردند وهمه به یک صدا از خط مش ملا عبدالسلام راکتی در عرصه حقوق حیوانات که قبلا توسط بی بی ملا فروزان بدست نشر رسیده بود اعلان حمایه کردند و از جامعه جهانی خواستند تا از کاندیدی زابلی حمایه نموده و مستقیما در انتخابات برای پیروزی ملا صاحب مداخله نمایند برای انکه در اوغانستان مداخله ها زیاد است و ملا صاحپ پس نماند .اما درمیان این جانداران ، نماینده سگان بنام اوغان برزی سگ شکاری مشهوری اروپای شرقی که اعلامیه ملا صاحب را بدست داشت سخت عصبانی بود و گپ های رد وبدل و نا سزا به آدرس ملا صاحپ می گفت : برای من گذارش گر هم جالب واقع شد و رفتم تا از این نماینده با صلاحیت سگان در مورد معلوات بیگیرم که چرا همه جانداران خوش حال اند و به یک پیروزی امید وارند ولی این سگ که نام اوغان و تخلص برزی را هم دارد چرا غضب است ؟
   سگ در حال که با قهر طرفم می دید گفت: (غوغوغوغو هوهوهو) من که با این زبان بلد نبودم از سمسور اوغان کمک خواستم تا ترجمانی کند سمسور خان برایم توضیح داده با تشریحات وتفسیر فرمود که این سگ شکاری که اوغان برزی نام دارد و از تمام سگان عالم نماینده گی می کند میگوید : بی بین ژورنالست محترم در خط مشی این نیمچه ملا از تمام جانداران یاد شده ولی از ما نام نبرده در حالیکه این اژداد ما بود که اولین بار از جانداران در تاریخ دنیا به انسان عهد وپیمان دوستی بستند واهلی شدند ،همین پدران ما بودند که ۳۰۰ سال با پیامبران در غار انجلیس ماندند، و ما هستیم که پاسبان ناموس و مال و جان انسان بودیم وهستیم ،همین ما سگان هستیم که در زمان ضرورت حتی روزی رسان شما هم میشویم و هزاران هزار خدمات دیگر حتی برای خوشی شماانسان ها با یک دیگر می جنگیم ....در برابر این همه خدمات چه بدست آوردیم ، قدر خر هم نشدیم ... بنا از بی بی ملا فروزان می خواهیم عرض و تمنا های مارا به ملا صاپ برساند تا ماهم از خوردن وبردن پس نمانیم گذارش گر جلال په په شه ار بازار بیفورویک هالند

  • 13 جون: الحاج ملا عبدالسلام راکتی زابلی رضوان الله تعالی امروز با نماینده گان سگ ها ملاقات تعارفی داشتند. در این ملاقات مولانا راکتی گله سگ هارا که اخیراً از طریق رسانه ها به نشررسیده بود موجه دانستند و خودرا خون شریک درد وغم سگها دانستند وفرمودند که دراین جای شک نیست که بنده هم سگ صفت بوده وحتی از سگ کرده هم دونتر میباشم. بعدا ملا راکتی به تشریح اصل ونسب خود پرداختند وفرمودند که ایشان از نسل سگ عار میباشند زیرا سگهای دیگر خاندان به صاحبان خود وفادار میباشند ولی ملا راکتی از بدو مبارزه تا بحال هربار صاحب تبدیل کرده وبه این اکتفا نکرده بلکه پای صاحب قبلی خودرا هم شدیدا گزیده اند. ملاراکتی فرمودند که این بسته گی به فطرت ایشان دارد زیرا هرگاه که سگ عار شد اول صاحب خود را میگزد! ملا راکتی به نماینده گان سگ ها وعده داد که به ایشان یک یک نمره زمین در ساحه میرویس میدان شهر کابل ویا احمدشاه بابا مینه هرجای که خواسته باشند برایشان بعداز پیروزی خواهد داد. نماینده گان سگها هم وعده سپردند که در کمپاین انتخابی ملا راکتی فعالانه سهم گرفته وشبانه دروصف ملا راکتی قوله کشی نموده وخواب را به چشمان بنده گان خدا حرام کنند.

   قابل یاد دهانی است که در این ملاقات سمسور افغان که همانا یون صاحب باشند هم سهم داشند وبه مولانا راکتی ونماینده سگها وعده سپردند که در وصف ملا راکتی قصیده سروده و گروه موزیک سگهای قصابی شهرارا انرا به شکل زوزه سروده واین اهنگ تبلیغاتی غند کمپاین انتخابی مولانا راکتی در هنگام مبارزات انتخابی باشد. باالنوبه ملا راکتی هم به سگها به خصوص برای سگهای عار وعده سپردند که ورود واکسین سگ دیوانه را درکشور ممنوع اعلان کنند تا برادران سگ های عار ازادانه بتوانند در زیر سلطه حکمروایی ملا راکتی هرکسی را که خواسته باشند بگزند و شب وروز خوش بگزرانند. این گردهمایی با اجرای اتن در منطقه کمپنی خاتمه یافت وملا راکتی و دوستان سگ شان با خوردن یک یک استخوان با همدیگر وداع کردند.

 • در این اواخر غند تبلیغاتی مولانا راکتی دریافته اند که یک عده اشخاص عقده مند وبقایای کمونیست که امروز نام خود را روشنفکر گذاشته اند بالای تخلص این شخصیت مبارک ریشخندی میکنند! غند تبلیغاتی مولانا راکتی میخواهد بدین وسیله اعلان نماید که این تخلص کاملا شایسته جناب مولانا است وبرعکس ان عده اشخاصی که تخلص های مضحک بالای خود گذاشته اند اصلا باید مورد خنده وریشخندی وتفریح قرار بگیرد. مثلا، یکی از کاندیدها تخلص بشر دوست را بالای خود گذاشته است که واضحا نشان میدهد که این شخص باید در گذشته ها کدام جنایت ضد بشری کرده است وبدین دلیل امروز نام خود را بشر دوست گذاشته تامردم از گذشته وی پی نبرند.

  تا جایکه مربوط به مولانا عبدالسلام راکتی زابلی میگردد ایشان واقعا واصلا بشر دوست واقعی در تاریخ این کشور است زیرا ایشان جان ان عده از اشخاصی را که در زندگی به جز از مفلسی ودربدری چیزی جز جانکنی ارمغان نداشتند گرفته وایشان را به جنت مامون رهنمون گشته اند. به همین خاطر هزارها بلکه ده ها هزار نفر عم از طبقه کارگر، معلم، دهقان، شاگرد مکتب، مزدورکار، عسکر وسایر مردم از طبقات پاینی که هرلحظه عمرشان به سختی میگذشت صرف با تحمل یک سوزش در گردن توسط دست های مبارک ملا راکتی به دار باقی شتافتند و در جنت اعلی اسکان گزیدند وانهاهستند که امروز دعا گوی مولانا زابلی میباشند واز کاندیداتوری مولانا راکتی در ان دیار پشتبانی میکنند! بنا ان عده کسانی که بالای تخلص وکارنامه های مولانا زابلی ریشخندی میکنند اصلا مردم دارای فهم فهیم وفخیم واستراتژیک نیستند واشخاص لوده میباشند زیرا از سرنوشت کسانی که به دست های مبارک ملا راکتی رحمت الله عله به درک رفته اند بیخبر هستند. انها کمونیست هستند زیرا فکر میکنند که ملاراکتی جنایت مرتکب شده وعمر این اشخاص را ختم کرده در حالکه این اشخاص که زندگی در گردن شان بارگرانی بیش نبود اکنون در کنار حوض کوثر مشغول نوشیدن شراب ومعاشقه با حور های بهشتی هستند وبه سرسلامتی مولانا راکتی زابلی پیک هارا با هم جنگ میدهند.

  برادر وخواهر روشنفکر، این وظیفه ایمانی، وجدانی، قانونی، انسانی وحتی حیوانی توست که باید مامیت مولانا را از هرطریق ممکنه وبه هرقلم که مینویسی به گوش همه برسانی تا دنیا بداند که چرا درمورد مولانا راکتی شک وجود داشت که اسمش از میان کاندیداتورها بیرون گردد (اگرچه بیرون نشد ولی بازهم حتی این طرز تفکر هم قابل تعمق است!) در حالکه مولانا راکتی زابلی راکت الله عله ولی عصر جدید است

جستجو در کابل پرس