IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > اگر شهروندان افغانستانی مقیم خارج، حق شرکت در انتخابات را نداشته باشند،دولت آینده (...)

اگر شهروندان افغانستانی مقیم خارج، حق شرکت در انتخابات را نداشته باشند،دولت آینده مشروعیت دارد؟

دولت افغانستان موظف هست ، در کشور های که نمایندگی سیاسی دارد ،انتخابات برگزار نماید/ کرزی نمی خواهد بشردوست رأی بیاورد
اسدالله جعفری
يكشنبه 24 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

سخن گوی کمیسیون مستقیل انتخابات اعلام نموده است که مهاجران خارج از کشور نمی توانند در انتخابات پیش رو شرکت کنند چون دایرکردن انتخابات در این کشور ها نیاز مند هزینه ی 50 میلیون دلاری می باشد.
حال سؤال این است که در این صورت وقتی بیش از دو ونیم میلیون شهروند افغانستان حق رأی دادن ندارند ،مشروعیت دولت آینده چه حکمی دارد؟

اصلا چرا دولت افغانستان نمی خواهد که در خارج از کشور انتخابات برگزار شود؟


پاسخ سؤال اول

اگر مهاجرین حق رأی نداشته باشند دولت آینده مشروعیت قانونی وحقوقی ندارد.

طبق مواد قانون اساسی کشور وبراساس آموزه های حقوق اساسی ،مشروعیت دولت ها تابع رأی تمام شهروندان کشور است وهیچ دولتی حق ندارد که شهروندی از شهروندانش را از حق انتخاب شدن وانتخاب کردند محروم کند مگر در صورتی که آن شهروند برای انتخاب شدن وانتخاب کردند منع قانونی داشته باشد.

انتخابات مجلسین تابع قوانین مخصوصی است که ممکن است شهروندی ویاشهروندانی به خاطر حضورنداشتن در محل انتخابات از حق انتخاب شدن وانتخاب کردن محروم شوند.

اما انتخابات ریاست جمهوری تابع این قانون نیست بلکه سیره عملی کشور ها ی که مشروعیت خود را از رأی مردم می گیرند،این بوده وهستند که برای ریاست جمهوری انتخابات فراکشوری برگزار می کنند ودر جا های که نمایندگی سیاسی داشته باشند در آن جاها نیز صندوق رأی گیری می فرستند ونمایندگی سیاسی کشور مسئول برگزاری انتخابات وحافظ صندوق های رأی گیری هستند.

بنابر این، دولت افغانستان موظف هست ، در کشور های که نمایندگی سیاسی دارد ،انتخابات برگزار نماید تا کارمندان سیاسی دولت نیز در انتخابات شرکت نموده به کار خود ودولت منتخب مشروعیت ببخشند وچنانچه انتخابات در آن نمایندگی ها برگزار نشود اصل نمایندگی سیاسی کشور وادامه کار دیپلمات ها مورد سؤال واقع می شود.

حال باتوجه به حضور بیش از دو ونیم میلیون مهاجر افغانستانی در کشور های جهان ومخصوصا کشور های که دولت ،نمایندگی رسمی دارد ودیپلمات های افغانستانی مشغول کار هستند،اگر انتخابات برگزار نشود ،دولت آینده مشروعیت ندارد ونمایندگی های دولت نیز از مشروعیت قانونی وحقوقی برخوردار نخواهند بود.
چون این انتخابات نه انتخاباتی اضطراری است ونه انتخابات دولت عبوری وموقت تا که بهانه باشد برای شرکت ندادن شهروندان خارج از کشور.

در انتخابات دموکراتیک، یک رأی می تواند دولت را مشروعیت ببخشد ویا از مشروعیت بیندازد .چون رئیس جمهور بارأی 50 به علاوه یک مشروعیت می یابد و50 منهای یک دولت را از مشروعیت ساقط می کند.
حال که یک رأی می تواند دولت را از مشروعیت ساقط کند ویا به دولت مشروعیت ببخشد، آیا عدم دو ونیم میلیون رأی شهروندان افغانستانی نمی تواند، دولت را از مشروعیت ساقط کنند؟

پس دولت اگر می خواهد مشروعیت قانونی وحقوقی داشته باشد ،چاره ی ندارد جز این که درکشور های که شهروند افغانستانی حضوردارند باید انتخابات برگزار نماید تا مشروعیت داشته باشد.

اگر شهروندان خارج از کشور حق شرکت در رأی گیری نداشته باشند ،دولت حق اظهار نظر درباره سرنوشت این شهروندان را ندارد.

درصورتی که دولت در این کشور ها انتخابات برگزار نکند تا شهروندان به رئیس جمهوری دل خواه ومنتخب خود رأی بدهند،دولت آینده حق ندارد در باره سرنوشت این شهروندان با دولت ها وسازمان ملل وارد مذاکره شود ودرباره نحوه باز گشت مهاجرین از ایران وپاکستان ودیگر کشور ها به افغانستان سخن بگویند ویا پرتکول امضاءکند.

دولت آینده زمانی می تواند درباره سرنوشت شهروندانش در خارج از کشور سخن بگوید وبادولت های مقصد وسازمان های بین المللی وارد گفت وگو ومذاکره شود که این شهروندان حق شرکت در انتخابات را داشته باشند وبه رئیس جمهوری منتخب خود رأی داده باشند .

وقتی دو ونیم میلیون شهروند کشور از حق رأی محروم باشند و ندانند رئیس جمهور آینده دارای چه طرح وبرنامه است وبرای باز گشت وآینده دو ونیم میلیون انسان چه طرح وبرنامه دارد ودر صورت باز گشت مهاجرین به کشور، از چه حقوق وکرامت شهروندی برخوردار هستند،نمی توانند به کشوربرگردند وبه مذاکرات چنین دولت نامشروع با کشور های مقصد وسازمان های بین المللی حسن نیت داشته باشند ومطئن باشند که دولت نامشروع از حق شهروند ی وکرامت انسانی شان دفاع می کند.

پاسخ سؤال دوم

کرزی نمی خواهد بشردوست رأی بیاورد.

انتخابات چهار سال قبل ،به کرزی یک درس بزرگ داد وآن اینکه کرزی در خارج ازکشور نمی تواند رقبای خودرا شکست بدهد .چون در انتخابات گذشته ثابت شد که مهاجران ایران وپاکستان به ایشان رأی قابل توجه نداده بودند ورأی کرزی در ایران تقربا صفر بود ومحمد محقق بیش ترین رأی را داشت .به همین خاطر بود که صندوق های رأی گیری ایران ومخصوصا مشهد باطل اعلان شد وبخشی از صندوق ها بازشده رأی های بسته بندی شده درداخل آن ریخته بود.

این بار نیز خلق همیشه درصحنه هزاره به بشردوست نه بعنوان یک هزاره بلکه بعنوان یک شهروند خدوم ودارای اندیشه وتدبیر جهانی وبشردوستانه به ایشان رأی می دهند چون خلق هزاره به فرموده پیشوای شهید شان مزاری بزرگ،عاشق قیافه ی هیچ کسی نیست ودست هرانسانی خدوم به ملت ودلسوز به خلق وانسان دوست را می فشارند.
اکنون که بشر دوست نه بعنوان یک هزار ه بلکه بعنوان نماد از جامعه مدنی وبشردوستی وتجسم آرزوی های دوصد ساله اقشار محروم وستم دیده ومغضوبین استکبار وظالمان وشاهان شکم پرست وزن باره ،به میدان آمده است ودرداخل وخارج از کشور محبوبیت فوق العاده دارد.لذا کرزی سعی بر آن دارد که حد اقل یک میلیون رأی بشردوست را در خارج سدنموده تا بشر دوست را از این یک میلیون رأی بی نصیب کند ونتواند با او رقابت کند.
البته غیر از بشردوست ،کاندید های جناح چپ ومخصوصا حبیب منگل ،بیش ترین ونز دیک به اکثریت طرفدارانش در خارج از کشور به سر می برند واگر شهروندان خارج ازکشور حق شرکت در رأی گیری را نداشته باشند کاندید های جناح چپ نیز شانس چندان نخواهند داشت.

پس برطرفداران بشردوست وکاندید های جناح چپ ،لازم است که اعتراض خودرا براین انتخابات اعلام کنند ودر صورت حق نداشتن شرکت در این انتخابات ،اصل انتخابات را تحریم کنند چون در آن صورت انتخابات انتخابات عادلانه وبی طرفانه نخواهد بود.

طرفداران بشر دوست در خارج از کشور ومخصوصا کشورهای اروپایی،اگر می خواهند که بشردوست رأی بیاورد ورئیس جمهورآینده افغانستان باشدتا افغانستان فردا افغانستان دموکراتیک وحقوق محورباشد وعدالت اجتماعی در همه عرصه های زندگی سایه خویش را بگستراند وافغانستان افغانستان آبرومند در جهان مدرن باشد وشهروندانش شهروندان دارای فرهنگ متعالی وزندگی اقتصادی متعادل ورفاه اعتدال مدارانه باشند.

پس اگر طرفداران بشردوست می خواهند که کاندید محبوب شان رئیس جمهور آینده باشد ،حتما اعتراض خود شان بر محروم کردند دو ونیم میلیون مهاجر از شرکت نکردن درانتخابات ،ابراز دارند تا بشردوست از یک میلیون رأی در خارج از کشور محروم نگردد.

داکتر رمضان بشردوست با 24 هزار و 450 رای و کبوتر سپید رسما وارد رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شد!

داکتر بشردوست: معاونین من اولاد این کشور میباشند که دست شان به خون مردم ، به غصب زمین ، خانه و پول مردم آلوده نیست. / داکتر رمضان بشردوست آقای محمد موسی بارکزی استاد انستیتوت زراعت کابل و خانم عفیفه معروف کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان معاونان خود برگزيده است. ايشان همچنين در محل کمیسیون مستقل انتخابات کبوتر سپید را به عنوان نشانه ی انتخاباتی خود انتخاب نمود.

پنج شنبه 7 مه 2009


حمایت گسترده مردم از بشردوست

تاکنون مدیران ده ها وبلاگ و وب سایت با نشر بنرهای تبليغاتی سایت کميته حمایت از بشردوست، حمايت خود را از نامزد مردمی نشان دادند./ بشردوست در گفت و گو با کابل پرس پيروزی خود را در انتخابات با توجه به حمايت های گسترده مردمی حتمی دانست./ به همراه بخشی از اهداف رمضان بشردوست نامزد مستقل ریاست جمهوری

شنبه 9 مه 2009

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • یا هو
  شرکت در انتخابات حق قانونی هر تبعه افغانستان خواه در داخل و یا خارج کشور هستند میباشد و این حق را قانون اساسی به هر فرد افغان داده است فلهذا کمیسیون انتخابات موظف است تا زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در هر کشوری که تعداد مهاجرین بیش از 500000 نفر است مهیا نماید و هیچ کمکاری به بهانه کمبود بودجه قابل قبول نیست.و هیچ ارگانی حق ضایع کردن حقوق شهروندی یک افغانستانی را ندارد.حتی میبایست برای مهاجرین در پارلمان و شوراهای ولایتی حق انتخاب نماینده را میدادند همین کم بها دادن به مهاجرین سبب شده تا کمیسیون انتخابات حالا حق این مشارکت سیاسی را نیز از مهاجرین بگیرد.

  repondre message

 • رای ما به داکتر بشردوست

  repondre message

 • salam va drod

  besyar tashakor azi ke dar bari afghanistanihai moqime kharej va intekhabat naweshten
  masalan inja ke
  besyar az afghanistanihai moqimi sweden ke taraf dare dr bashardost astan az raei dadan memana

  long live dr bashardost

  repondre message

 • سلام خدمت این نویسنده بزرگ کشور
  خوب شد که این نویسنده خوش قلم کشور نیز به جمع حامیان بشردوست مجببوب قلب های بشردوستان پیوست
  چه خوب بود که عکس این روحانی جوان را نیز منتشر می کردید تا فهمیده شود که روحانیون هم همه اش تاریک اندیش نیست

  repondre message

 • سلام آقای استاد جعفری
  خوشحال شدم که قلم زیبا وپرشور شما را در این سایت بسیار پرطرفدار نیز به خوانش نشستم
  راستی آقای جعفری چرا این نوشته شما چون دیگر نوشته های شما آن زیبای وشور آفرین وتصویر سازی را ندارد؟

  repondre message

 • سلام استاى جعفري
  تشكر مي كنم قلم شما

  repondre message

 • خدىاراشكر كه أخوند ها هم أمده است

  repondre message

 • سلام استاد جعفري
  اميد وارم براي همشه در كابل برس بنويسيد

  repondre message

 • عزیز دل برادر!
  کشور های دیگری که صندوق رآی را برای شهروندان خویش در برون مرز ها فراهم مینمایند دلیلش اینست که آن شهروندان به طور موءقت در برون مرز ها قرار دارند یا برای کار یا درس و یا سیاحت. 99 فیصد این شهروندان دوباره به کشور شان برای زندگی بر میگردند.
  برعکس 95 فیصد افغانهای که با هزار هیله و نیرنگ خود و فامیل خویش را به اروپا، امریکا، کانادا و استرلیارسانده اند هرگز قصد دوباره برگشت به افغانستان را ندارند. در این صورت حق رآی برای آنها مناسب نخواهد بود. البته حق رآی برای هموطنان ما در ایران و پاکستان قابل بحث میباشد.

  repondre message

  • هموطن عزیز آقای بهارستانی سلام: یادداشت شما را خواندم. میخواهم براش شما تذکر مختصری بدهم و ان اینکه شما در قضاوت تان علیه مهاجرین افغان مقیم کشور های غربی و اروپائی از عجله کار گرفته اید. اگر حوادث سی سال گذشته را بدقت مطالعه نمائید و دلیل مهاجرت ها را ارزیابی کنید من یقین دارم شما در قضاوت تان تجدید نظر خواهید کرد. ما مهاجرین مقیم غرب براساس دلخواه به اینجا نیامده ایم بلکه این تند باد مهاجرت و جبر زمان بود که ما ها از کاشانه ما بدور ساخت و بهر گوشه و کنار جهان پرتاب مان نمود و هیچ تفاوتی میان مهاجرین افغان در اروپا و امریکا و کانادا و ایران و پاکستان و عربستان وجود ندارد همه مهاجرین جبری و رانده شده ای وطن هستیم و امیدوارم در این بخش نوشته تان تان که 95 فیصد با هزار و حیله و هیرنگ خود ها را بخارج رسانیده اند تجدید نظر کنید چون این بخش شما معنی توهین به هموطنان عزیز ماست موفق و کامگار باشید

   نصیر خالد - تورنتو کانادا

 • سلام به همه ی خوانندگان خوب کابل پرس وسلام مخصوص به استاد دانشمندجعفری صاحیب
  به نظر من استاد جعفری به نکته بسیار تاریخی وحساس اشاره نموده واگه ما به این گپ جعفری صاحیب خوب گوش تیزکنی می فامی که استاد از سردرد ومسئولیت شناسی همی گپ رازده واینالی ما هزارگیا باید سرعقل بیایی که اگه به حمایت ازبشردوست مظاهره نکنیم بشر دوست از رای نیم مردم ماروم می شوه.
  پس اگه می خوایید که دموکراسی پیروز شود ودیگه ظالم ومظلوم نداشته باشیم باید به پیشنهاد استاد جعفری عمل کنیم برای پیروزی دموکراسی به طرف داری از بشر دوست مظاهره کنیم

  repondre message

 • مه اول ده جعفری صاحب سلام می گم
  بعد به ای برارک خوموگوم که او برار تو خو در امی نوشته های خو خوب گبا می زنی ولی نمی فاموم که بری چه استاد خلیلی ومحقق صاحب را لعن ونفرین می کنی
  برارک مه اگه جان خوره دوست دری ای چقدر مزاری واری سرسبز خوره با ای قلم سرخ خو ده باد ندی آخی ازره آلا آلا به ای قلم خوب ودل نشین تو نیازدهره

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس