در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > وزارت امور خارجه آمريکا و آموزش توهين و تحقیر فرهنگ ها و استفاده از (...)

وزارت امور خارجه آمريکا و آموزش توهين و تحقیر فرهنگ ها و استفاده از غيرنظامیان به عنوان سپر انسانی

يک کاپيتان سابق نيروی هوایی آمريکا در نوشته ای در کابل پرس افشا می کند که ديپلمات های آمريکایی در حملات از غيرنظاميان خارجی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
يكشنبه 31 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تمام ترجمه هاى اين مقاله : [English] [فارسى]

کابل پرس: "متئو ناسوتی" يک کاپيتان سابق نيروی هوایی آمريکا در نوشته ای در بخش انگليسی کابل پرس افشا می کند که چگونه بخش ويژه ای در وزارت امور خارجه اين کشور در رابطه با تروريزم، به ديپلمات ها آموزش می دهد که از شهروندان و غير نظامیان خارجی مانند شهروندان و غير نظاميان عراقی به عنوان سپر انسانی استفاده شود.

اين کاپيتان سابق نيروی هوایی آمريکا که وکيلی در لس آنجلس نيز بوده است می نويسد که در ماه مارچ سال 2008 بخش آموزش امنيت ديپلمات ها به ما گفته بود که اگر ما با وسیله ی نقلیه ی زرهی سفارت رانندگی می کنیم و واقعه ای تروریستی اتفاق افتاد يک تروريستی از کمين خارج شد، ما باید وسیله نقلیه زرهی را پشت سر نزديک ترين وسیله ی نقليه غيرنظامی هدايت کنيم و اين می تواند گلوله ها را در خود فرو برد حتا اگر کودکان در آن وسیله نقلیه باشند.

آموزگاران امنيت ديپلماتيک از خارجی ها به عنوان " گيرنده يا دریافت کننده گلوله ياد می کنند.
اين همان چيزی ست که القاعده به افرادش آموزش می دهد.

نويسنده می افزايد که او علی رغم اينکه موضوع را به مقامات اطلاع داده اما هيچ واکنشی دريافت نکرده است.

اين مقاله حاوی نمونه ها و معلومات ديگری از نوع برخورد وزارت امور خارجه آمريکا با شهروندان و غير نظاميان خارجی ست. در اين مقاله همچنين به آموزش توهين و تحقير فرهنگ های محلی توسط وزارت امور خارجه آمريکا اشاره می شود.

برای خواندن نوشته ی کامل " متئو ناسوتی " در بخش انگلیسی کابل پرس اينجا را کليک کنيد.

Former U.S. Air Force Captain reveals how U.S. State Department trains employees to humiliate and demean local cultures

Is the U.S. State Department fit to represent America in Afghanistan?

Thursday 28 May 2009, by Matthew Nasuti

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس