در همین بخش

صفحه نخست > عکس > 25 عکس راوی درد و رنج کودکان افغانستان و ظلمی که بر آنان می رود!

25 عکس راوی درد و رنج کودکان افغانستان و ظلمی که بر آنان می رود!

قسمت دوم: بامیان، دایکندی، هند، جلال آباد، کابل/ خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش از حقوق اوليه هر کودک است.
دوشنبه 1 جون 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قسمت اول | قسمت دوم | قسمت سوم

بامیان/ رویترز

دایکندی/ نسیم فکرت

بامیان/ رویترز

هند/ اسوشیتد پرس

جلال آباد/ اسوشیتد پرس

کابل/ اسوشیتد پرس

کابل/ رویترز

کابل/ گتی ایمیج

قسمت اول | قسمت دوم | قسمت سوم

واژه های کلیدی
حقوق کودکان و زنان

پيام‌ها

  • سلام دوستان:
    همین چندروزپیش درچهاراهی طره بازخان کابل یک صحنه بسیارناخوشایندی را دیدم.قضیه ازین قراربودکه طفلک میخواست موتر گرانقیمتی را(لکسیس)پاک کاری کند وبسیار مظلومانه با کهنه های که دردست داشت موتر متذکره را پاک کاری میکردکه ناگهان مردی با پیراهن تنبان سفیدوبا چهره ای خشن وهیکل قوی به طفلک نزدیک شده وچند سیلی محکم به صورت کودک کوبید.وبا صدای بلند وباغرور میگفت :حرامزاده موتر مرا خراب میکنی با این تکه های کثیفت.برو بچه حرامی گمشو.آیا این آقای پولدار این موتررا ازپول باقیمانده ای پدرکلانها واجدادش به ارث برده؟واضح است که نه.این ها ناموس فروخته تا به اینجا رسیده اندازپول حلال که نمیتوانی تنها موترت را یکلک دالربخری.آیافرزندی خوداین پولداربی شخصیت اگردرچنین موقعیتی قرار میداشت وکسی بافرزندش چنین برخوردی میکردآیاتحمل میتوانست؟درحالیکه آن طفلک پدر-مادروفامیل دارد فقط پولدارنیست ودرعوض خداوند چیزیکه به اوداده است هیچکس دیده نمیتواندهمانا غیرتی اوستولعنت برکسی که پولداردشخصیت وغیرت ندارد.خوش به حالی کسیکه پولداردودرکنارخود چند خانواده ای هموطنی خودرا تمویل میکند.زنده باد چنین افراد خیرخواه.

جستجو در کابل پرس