کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کارتون > دیروز کرزی بعد از این کورزی

دیروز کرزی بعد از این کورزی

کاری از انتقاد

جمعه 26 جون 2009

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


53 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > کارتون > دیروز کرزی بعد از این کورزی

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

 • Haif waqt insan ki ba nawishtan balay in insan watan firush, rahbar band mafiyay ba hamdasty beradaranash, wa bay kifayat tarin insan rui zamin masraf shawad

  Lanat bar in khain watanfirush ba hamdast shaikhushayatin way

  Asad

  • سلام،

   صرف میخواهم بگویم که کابل پرس صرف به نقد از رهبران و چهره های مطرح غیر هزاره میپردازند، و باید به یاد داشته باشیم که این هم یک حقیقت مسلم است که عبدالعلی مزاری را که حال به نام بابه مزاری مشهور است یکی از منفور ترین و ظالم ترین جنایت کار که چه کاری نکرد و از وی و کارنامه هایش در این سایت هیچ یاد آوری نمیشود شاید این هم درست نباشد که صرف غیر هزاره ها را توهین کنیم و هزاره های که اصلا انسان شرمش میاید که وی را افغان خطاب کند بابه و پدر بگوییم.

  • اولا سلام به برادرم آقای انتقاد با طرحای زیبا و جا ن دار ایشان که مشت محکمی به دهان این اراذل میکوبد.
   دوما سلام برادر افغان _ پیامت را خواندم لازم دیدم تا جوابی هر چند مختصر برایت بنویسم. جان برادر درین مورد که خیلی ها شرم شان میاید که افغانش بخوانند.من هم اتفاقا ازین که کسی مرا افغان خطاب نماید فکر میکنم زشت ترین توهین را به من نموده است زیرا نه من افغانم و نه افغان میشوم و نه افغان خواهم شد!آیا تو روزی خود را هزاره یا تاجیک یا ازبک خواندی ؟اگر کسی ترا ترک و بلوچ بگوید طبعا که احساس خوب نمیکنی پس به به ما هم حق بده که ازین نام مردار که بالای همه این مردم چسپانیده اند با تنفر بیزار باشیم . میدانید در دنیای کنونی افغان یک سمبول شده است .افغان یک لوگو هست برادر جان.این نام را هر کسی که میشنود متعاقب آن انتحار،وحشیگری، دزدی.چپاول.غارت.رهزنی. وطن فروشی. نوکری .خون آتش .فرار و هزار نگبتی های دیگررا بیاد میاورند.اگر قبول نداری یک بار از غژدی سری بدر کن و بیا ببین که دنیا درمورد این نام مشمیز کننده چه فکر میکنند.تاریخ میگوید از دوران حاجی میرویس هوتکی و احمد شاه درانی.تا کرزی همه همسان و بدون تعارف وطن فروشی مردم خوری .غصب و هزار ان چیز ازین قبیل رابرمردم این سرزمین تحمیل داشته اند.راستی روزی فکر کردی که از خیرات سر همین افغانیت بود که کشور ما اولین کشور درآخر لیست کشورهای زیر خط فقر قرادر دارد؟.از برکت همین امرای افغان بود که امروز در هر گوشه و کنار دنیا آواره های این کشور نفس با خفت میکشند همین افغانیت برای ما عقب ماندگی های چندین قرن را به ارمغان آورده است و و و .افتخار حاکمان این کشور همیشه سرکوب مردم این کشور بوده است .اگر قبول نداری یک مورد از سهم این کشوررا درمورد مثلا تکنالوژی یا صنعت یا چیز دیگری یاد نموده و مارا شرمنده سازید.من دوستان زیاد بین برادران عزیز افغان (پشتون) داشتم .همیشه متاسفانه افتخارات آنها کشتار ها تجاوزو قتل عام های سلاطین امرا و رووسای این کشور بوده است.مگر انسان را خدا برای تجاوز آفریده یا برای غارت همنوعان؟چه کنم بیسوادی ورنه برایت میگفتم تاریخ را ورق بزن تا به زیبایی این نام (افغان ) پی ببری.یقین دارم اگر توبهره از آگاهی حقایق میداشتی هربار با گرفتن این نام حالت به هم میخورد.یقین دارم اگر توچیزی بنام وجدان داشته باشی افغانیت را لکه یبر دامن این سرزمین میدانی برادرم.اگر تو شهامت این را میداشتی که حق را زیر پا نکنی از مزاری این گونه با مزمت یاد نمیکردی.اگرتعصب های جاهلانه چشمانت را ازت نگرفته بود .مزاری را با صفات خودش تعریف مینمودی .او اولین انسان این سرزمین بود که فریاد برابری را سر داد.مزاری یگانه رهبری بود که خواهان لغو امتیاز طلبی های نا بجای قومی بود.مزاری حسنی که داشت این بود که میخواست نه حق کسی را تلف کنی و نه کسی حق ترا تلف کند.درین مورد حرف بسیار است که درین مقال نمیگنجاید.ولی این را بدان که راه این مردم که همانا عدالت خواهی به معنی واقعی آن است برا یهمیشه تاریخ ادامه واهند یافت

  • اولا سلام به برادرم آقای انتقاد با طرحای زیبا و جا ن دار ایشان که مشت محکمی به دهان این اراذل میکوبد.
   دوما سلام برادر افغان _ پیامت را خواندم لازم دیدم تا جوابی هر چند مختصر برایت بنویسم. جان برادر درین مورد که خیلی ها شرم شان میاید که افغانش بخوانند.من هم اتفاقا ازین که کسی مرا افغان خطاب نماید فکر میکنم زشت ترین توهین را به من نموده است زیرا نه من افغانم و نه افغان میشوم و نه افغان خواهم شد!آیا تو روزی خود را هزاره یا تاجیک یا ازبک خواندی ؟اگر کسی ترا ترک و بلوچ بگوید طبعا که احساس خوب نمیکنی پس به به ما هم حق بده که ازین نام مردار که بالای همه این مردم چسپانیده اند با تنفر بیزار باشیم . میدانید در دنیای کنونی افغان یک سمبول شده است .افغان یک لوگو هست برادر جان.این نام را هر کسی که میشنود متعاقب آن انتحار،وحشیگری، دزدی.چپاول.غارت.رهزنی. وطن فروشی. نوکری .خون آتش .فرار و هزار نگبتی های دیگررا بیاد میاورند.اگر قبول نداری یک بار از غژدی سری بدر کن و بیا ببین که دنیا درمورد این نام مشمیز کننده چه فکر میکنند.تاریخ میگوید از دوران حاجی میرویس هوتکی و احمد شاه درانی.تا کرزی همه همسان و بدون تعارف وطن فروشی مردم خوری .غصب و هزار ان چیز ازین قبیل رابرمردم این سرزمین تحمیل داشته اند.راستی روزی فکر کردی که از خیرات سر همین افغانیت بود که کشور ما اولین کشور درآخر لیست کشورهای زیر خط فقر قرادر دارد؟.از برکت همین امرای افغان بود که امروز در هر گوشه و کنار دنیا آواره های این کشور نفس با خفت میکشند همین افغانیت برای ما عقب ماندگی های چندین قرن را به ارمغان آورده است و و و .افتخار حاکمان این کشور همیشه سرکوب مردم این کشور بوده است .اگر قبول نداری یک مورد از سهم این کشوررا درمورد مثلا تکنالوژی یا صنعت یا چیز دیگری یاد نموده و مارا شرمنده سازید.من دوستان زیاد بین برادران عزیز افغان (پشتون) داشتم .همیشه متاسفانه افتخارات آنها کشتار ها تجاوزو قتل عام های سلاطین امرا و رووسای این کشور بوده است.مگر انسان را خدا برای تجاوز آفریده یا برای غارت همنوعان؟چه کنم بیسوادی ورنه برایت میگفتم تاریخ را ورق بزن تا به زیبایی این نام (افغان ) پی ببری.یقین دارم اگر توبهره از آگاهی حقایق میداشتی هربار با گرفتن این نام حالت به هم میخورد.یقین دارم اگر توچیزی بنام وجدان داشته باشی افغانیت را لکه یبر دامن این سرزمین میدانی برادرم.اگر تو شهامت این را میداشتی که حق را زیر پا نکنی از مزاری این گونه با مزمت یاد نمیکردی.اگرتعصب های جاهلانه چشمانت را ازت نگرفته بود .مزاری را با صفات خودش تعریف مینمودی .او اولین انسان این سرزمین بود که فریاد برابری را سر داد.مزاری یگانه رهبری بود که خواهان لغو امتیاز طلبی های نا بجای قومی بود.مزاری حسنی که داشت این بود که میخواست نه حق کسی را تلف کنی و نه کسی حق ترا تلف کند.درین مورد حرف بسیار است که درین مقال نمیگنجاید.ولی این را بدان که راه این مردم که همانا عدالت خواهی به معنی واقعی آن است برا یهمیشه تاریخ ادامه واهند یافت

 • با تاسف روند گزینیش استعمار همین است تا از آدم های استفاده نماید که حافظ صادق منافع خارجی های مهاجم باشد. کسی که به نفع ملتش یا مردم کار کند چیزی برای اجنبی متجاوز نمیماند لهذاست که برادرن پشتون ما همیشه برای این کار برگزیده میشوند زیرا این قوم هیچ گاهی پایبند تعهد شان در قبال منافع ملی نبوده یا بهتر است بگویم که چیزی بنام منافع ملی نزد این قوم هنوز محلی از اعراب نیافته است.تاریخ این را میرساند که تا هنوز این کشور ریس جمهور.امیر.پادشاه.سلطان و یا ریس حکومتی نداشته که بر اثر مشارکت و انتخاب مردم روی کار آمده باشند.بدبختانه غرب شیطان صفت تازه دارد درین جا جای پا باز میکنند و این روند تا صد ها سال دیگر ادامه خواهند داشت تا داشته های این مرزو بوم را از ریشه برداشته با خود ببرند و ما این همه مصیبت های ملی را از خیرات سر قوم پشتون داریم
  موفق باشی برادر انتقاد

 • کارتون جالب بود اما ایکاش گردنبندی از گل کوکنار که بزرگترین دست آورد جناب شان و برادرانش میباشد به گردنش آویخته ميشد تا اگر دیده نمیتوانست، بویشش را احساس میکرد.

 • درود برآقای کامران میرهزاروبعداگرآقای انتقاداین تصویررامنفورزی نام میگذاشت خوشحل میشدم.

 • سلام
  چهره ی واقعی کرزی را ترسیم نموده ای، خوش به حالت!

  هر خاینی آمد بلا بر سر ماشـــــد

  مزدور هر کشورو هم بی سرو پا شـد

  گه کرزی گه کورزی و گاه شاه شجاعی

  غـرور این مردم آزاد کجا شــــد؟

  افرد این کشور خیلی آرزو داشــت

  اهداف شهیدانش به یکبارگی سودا شد

 • ایا واقعا اقای کرزی نمی بیند که ماهیان دریا همه کتاب خوان استند.

  • زی گوفته ده اوغانی خو ولد ره میگن . یانی که حامد ولد کر و ولد کور . ای خو عدالت نشود . سراسر بی انصافی و ظلم است . خودیشه هرچه میگین بگوین پدری کرزی خو ده کس خیانت نکده باشه . بسیار که کده باشه یک کمترک کوکنار کشت کده باشه که به شوما ها چیییییییی .

 • درود بر شما انتقاد نازنین.ولی نزدیک به سه قرن است که مکروب زی ها و زوی های زالو صفت این مردم را میمکد.دیگر ما برای باختن چیزی نداریم.همین زی ها و زوی ها آبرو عزت .افتخارات ملی دارایی وهست و بود این کشوررا تباه نمود خداوند این آمیب های مضره زی و زوی را از روی زمین پاک نماید.

 • سلام. باید شما بدانید که آقای رئیس جمهور کرزی یکی از رهبران وقعی و تکرار ناپذیر درتاریخ افغانستان میباشد و این جفا است که و یک حرکت غیر انسانی است که یک رهبر را چنین با کلمات رکیک و بی معنی یاد کرد. امید که شما هرچه زود تر اصلاع شده و از این کار های طفلانه تان دست بکشید.

  • سلام بره همه دوستان و خواننده گان سایت کابل پرس .
   خدمت ک-ف آیا شما چشم ندارید؟ یا گوشندارید ؟ مانند کرزی هستید و به جز پول به دیگر چیزی فکر نمی کنید و باید هم فکر نکنید چراکه چیزی در کله تان بنام مغز نیست .اگر به پول که در افغانستان به حیف میل رسیده و به اداره آقای کرزی ببینید وجدانآ در باره بی کاری، ناامنی ،رشوت اختلاص ، فقر و...
   چی خواهید گفت ؟
   پس ک -ف فریب این آن را نخورده واقع بینانه عمل نماید .
   تا بتوانید که آینده خود وطن واطفال تان را تامین کنید .
   این کرزی چی خدمت به این مردم کرده که به او چیزی نگویند؟

  • ولا بیادر تاوقتیکه خیل وزی است وطن آباد نمیشه

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.