IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > سرطان خبيثه

سرطان خبيثه

حبيب الرحمن الفت
پنج شنبه 28 اكتبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همه ميدانند كه سرطان خبيثه يك مرضى است كه اكثراً انسانها به آن مبتلا ميشوند وطب امروزى با وجود پيشرفتهايش از درمان آن عاجز ميباشد.

اما متاسفانه كشور ما را هم اختلافات سياسى، زبانى، قومى، سمتى و غيره از يك طرف و مداخلات كشور هاى خارجى بخصوص كشور هاى همسايه از طرف ديگر امروز به اين مريضى مبتلا نموده كه مردم ما و حتى جهانيان از تداوى آن عاجز ميباشند.

ازين كه اين اختلافات و زمينۀ مداخلۀ خارجى ها را چه كسانى و چه گروه هائى بوجودآورده اند به همه معلوم است و حاجت به تكرار ندارد. اگر در كشور ما يك زعيم ملى و يا يك رهبر ملى واقعى موجود ميبود اين اختلافات حل ميشد و يا اصلاً بوجود نمى آمد، مداخلۀ خارجى ها صورت نمى گرفت و مريضى كشور ما به سرطان مزمن و خبيثه تبديل نمى گرديد.

كشور هاى خارجى و كشور هاى همسايه هر يك منافع خود شانرا ميخواهند و حق هم دارند كه براى منافع كشور هاى شان از هر نوع امكانات استفاده نمايند. آنها براى منافع خود شان اختلافات داخلى را در كشور ما دامن زدند، در امور كشور مداخله كردند و كشور را اشغال كردند. يعنى منبع اصلى اين مرض همسايگان ما، پاكستان، ايران، شوروى سابقه و امريكا و عمال افغانى آنها ميباشند كه اين مرض را به كشور ما انتقال داده اند.

چون كشور ما با پاكستان روى مسائل سرحدى اختلاف دارد وعلاوتاً از ابتداى جهاد تا حال وطن ما بزرگترين منبع عايداتى براى پاكستان ميباشد و شايد كمك هائى را كه دولت پاكستان در ظرف تقريباً سى و پنج سال اخير از سبب نا آرامى هاى كشور ما بدست آورده به مراتب زيادتر از عوايد ملى پاكستان باشد و حالا هم كمك هائى را كه پاكستان از امريكا و متحدين آن از سبب نا آرامى هاى وطن ما حاصل ميكند به مراتب زياد تر از كمك امريكا و متحدينش به كشور ما ميباشد. بناً پاكستان به هيچ صورت حاضر نيست تا در وطن ما امنيت بوجود بيايد و يك دولت مستقل قوى تشكيل گردد و منافع پاكستان از بين برود. پاكستان به بركت همين كمك ها از سبب بحران وطن ما صاحب بم اتومى گرديد. رئيسان جمهور پاكستان از زمان على جناح تا حال، هر كدام اگر به كشور ما خيانت هم نموده اند باز هم براى پاكستان بهترين رئيسان جمهور بودند و در هر حال منافع كشور شان را در نظر گرفته اند. همين اكنون دولت پاكستان يك دولت قوى است، اگر هر عضو القاعده و يا طالبان را خواسته باشند ميتوانند در ظرف يك روز دستگير و يا به امريكا تسليم نمايند اما آنها نمى خواهند كه اين بازى شطرنج را ختم و منبع عايداتى را برخود مسدود نمايند. پاكستان به اصطلاح پول خود را ميگيرد و علاوه ازين كه براى بر قرارى صلح در افغانستان اقدامى نمى كند بواسطۀ عمال و نوكران افغانى شان كوشش ميكنند تا اين مريضى وطن ما تا حدى كه امكان دارد ادامه پيدا كند.

منفعت هاى اقتصادى ايران هم در كشور ما كمتر از منفعت هاى كشور پاكستان نيست. علاوتاً اختلافات ديرينۀ ايران با كشور ما، منافع اقتصادى ايران، موجوديت امريكا در منطقه و روابط لسانى و مذهبى ايران با بعضى اقوام در كشور ما سبب ميشود كه ايران در امور داخلى كشور ما مداخله نموده و از آمدن ثبات و يك دولت قوى در كشور ما جلوگيرى نمايد.

مداخلۀ ايران در وطن ما به اندازۀ عميق است كه حتى رئيس جمهور ما را به خدمت شان استخدام نموده اند. آقاى كرزى خودش اعتراف ميكند كه سالانه يك يا دو بار مبلغ پنج يا شش صد هزار آيرو از دولت ايران دريافت ميكند. آيا گرفتن اين پول توسط آقاى كرزى از دولت ايران شرم آور تر از آن عطيۀ نيست كه امير عبدالرحمن خان از وايسراى هند بدست مى آورد. اقلاً عطيۀ را كه امير عبدالرحمن خان بدست مى آورد آشكار بود و از مزد آقاى كرزى كسى آگاه نبود.

آيا آقاى كرزى در بدل اين پول هيچ خدمتى را به ايران انجام نمى دهد؟ هرگاه رئيس جمهور ما كه به اصطلاح در زير دالر غرق است در خدمت ايران و جيره خوار ايران باشد طبعاً اشخاص زياد ديگرى هم وجود دارند كه در خدمت ايران بوده و جيره خواران ايران ميباشند.

اين يك رسوائى بزرگ در تاريخ رؤساى جمهور دنيا ميباشد، ديده شود كه جامعۀ بين المللى و مردم كشور ما با اين رسوائى چه نوع معامله ميكند.

امريكا كه بنام مبارزه با القاعده و طالبان به منطقه آمده بود و دولت طالبان را هم سقوط داده، به عوض اينكه با القاعده در خاك پاكستان مبارزه كند از كشور ما با القاعده مبارزه ميكند و از كشور ما خارج نمى شود. همه ميدانند كه امريكا اصلاً از سبب كنترول مواد نفت و گاز آسياى ميانه و معادن كشور ما كه ارزش آن به تريليون ها دالر ميرسد كشور ما را اشغال نموده و نمى خواهد كه اين كشور مناسب در منطقه را ترك نمايد.

كشور هاى روسيه و چين هم نمى توانند موجوديت امريكا را در منطقه ناديده بگيرند و از معادن خداداد وطن ما صرف نظر نمايند. علاوتاً امريكا هم براى اينكه در منطقه باقى بماند بايد به كشور هاى چين و روسيه هم مانند كشور هاى ايران و پاكستان در افغانستان امتيازاتى بدهد كه اين امر مشكل و مريضى كشور ما را پيچيده تر ميسازد.

كشور ما با معادن سر شار (كه حالا ارزش آن هم معلوم گرديده) و با موقعيت جغرافيائى آن براى همۀ اين كشور هاحيثيت گاوى شيرى يا مرغ طلائى را پيدا كرده است و چون منفعت اين كشور ها در نا آرامى كشور ما است بناً هيچ يك ازين كشور ها نمى خواهند كه وضع وطن ما آرام شود. حتى اين كشور ها در مورد آيندۀ كشور ما با هم به موافقه رسيده اند تا همه مشتركاً بصورت دوامدار از وضع نا آرام و بى اتفاقى مردم ما نفع ببرند.

اين كشور ها در وطن ما شرايطى را بوجود آورده اند تا مردم متحد نشوند و يك دولت مستقل و قدرتمند تشكيل نگردد. اين كشور ها از يك طرف يكعدۀ زياد مردم هر قوم وهرگروه را نوكر خود ساخته اند كه آنها منافع باداران شان را با لا تر از منافع كشور شان ميدانند و از طرف ديگر اقوام و گروه ها را چنان به جان همديگر انداخته اند كه غير از تخريب همديگر در فكر نجات كشور شان نيستد و حتى بعضى گروه ها از نام افغان و افغانستان هم ننگ و عار دارند.

ايران، پاكستان و ديگر كشور ها در هر وقت و زمان رهبران، پادشاهان يا رؤساى جمهورى داشتند كه كشور هاى شانرا در وقت بحران نجات داده اند اما متاسفانه در كشور ما مخصوصاً درين نيم قرن اخير رهبران و قهرمانانى پيدا شدند كه اقوام را متفرق و كشور را تباه كردند.

اگر با وجود اختلافات داخلى، تنها امريكا و ناتو كشور را اشغال ميكردند و كشور هاى همسايه در امور كشور ما مداخله نمى كردند امكان نجات و اميد نجات موجود بود اما فعلاً كه مداخله و رول ايران و پاكستان در كشور ما نسبت به امريكا زياد تر است، قضيۀ افغانستان در داخل يك دائرۀ خبيثه ميچرخد و موضوع خيلى پيچيده است، بناً خارج شدن ازين دائرۀ شيطانى و نجات كشور ممكن به نظر نمى رسد.

كوشش هائى كه به نام هاى جرگۀ ملى صلح و آشتى ملى از طرف دولت كرزى و يا ديگر دولت ها صورت ميگيرد صرف براى فريب مردم و سپرى نمودن وقت و استفادۀ شخصى از بودجۀ اين جرگه ها ميباشد.

چندى قبل زندانى شدن ملا برادر نفر دوم طالبان در پاكستان، و تسليم نكردن وى به امريكا و باز آزاد ساختن ملا برادر از زندان بدون كوچكترين عكس العمل امريكا همه نشان ميدهد كه در زير كاسه نيم كاسه هاى زيادى وجود دارد و اگر طالبان به صلح حاضر شوند يا نشوند و يا در دولت اشتراك كنند يا نكنند صلح و آرامى در كشور ما تا وقتى بوجود نمى آيد كه امريكا، ايران و پاكستان بصورت دسته جمعى از مداخله در كشور ما دست كشيده و كشور مارا ترك نمايند و موضوع را صرف به خود افغانها واگذار شوند.

چون صرف نظر نمودن اين سه كشور از كشور ما نظر به منافع دايمى شان و سرمايگذاريهائى كه براى اشغال كشور ما از ابتداى جهاد مقابل روسها تا حال نموده اند نا ممكن به نظر ميرسد و اكثريت ملت هم به علت بيسوادى و يا فقر اقتصادى صرف در غم پيدا كردن نان هستند و اين توطئه هاى خارج را درك نمى كنند و يا اگر درك كنند هم از دست شان كدام كارى پوره نيست و طبقۀ تحصيل كرده و يا به اصطلاح روشن فكر هم در خدمت ديموكراسى و كشور هاى خارجى غرق و متفرق هستند، بناً در شرايط فعلى هيچ راهى براى در مان اين مريضى خبيثه وجود ندارد مگر اينكه خداوند(ج) كه شافى حقيقى است كشور ما را از ين مريضى نجات دهد. چون خداوند(ج) وضع و حال هيچ قوم را تغير نميدهد تا اينكه آنها نفس هاى خود را تغير ندهند و مردم ما نميتوانند نفس هاى خود را تغير دهند بناً به عوض مايوس شدن دعا مى كنيم كه خداوند(ج) خودش اول نفس هاى ما را اصلاح نمايد و بعد از آن وضع و حال كشور و ملت مارا تغير بدهد.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • مذاکرات صلح فقط زمانی نتیجه خواهد داد و منطقه زمانی به ثبات سیاسی نایل خواهد شد که مرکز تروریزم بین المللی در پنجاب چتلستان نابود شود.

  دلایل :

  - تهداب چتلستان بر اساس بنیاد گرایی اسلامی گذاشته شده است. این کشور کثیف و مصنوعی بدون افراطی گری سازمانداده شده اسلامی یک لحظه هم نمیتواند وجود داشته باشد.

  - پنجابی های کثیف از این رو از مذهب به حیث یک وسیله برای بقا و برای سیاست خارجی از جمله برای داشتن تاثیر و بی ثبات ساختن افغانستان و کشمیر استفاده میکند.

  - تداوم جنگ سی ساله در افغانستان و بر هم زدن ثبات در کشمیر برای قشر حاکم چتلستان بزرگترین منابع و منافع مالی برابر میکند که در صورت ختم جنگ چتلستان از لحاط مالی کاملا ً ورشکسته میشود.

  - چتلستان در جهت تعین هویت خویش با مشکلات بزرگ مواجه است و از همین رو در مناقشه دوامدار با هند کبیر قرار دارد. یگانه راه ختم این مشکل و برای اینکه هویت از بین رفته سند و پنجاب احیا شود همانا دوباره یکجا شدن با هند است که قشر حاکمه با استفاده از جنگ و ترور از این پروسته طبیعی جلوگیری میکند و برای اینکه به اصطلاح خودشان بیلانس قدرت را حفظ کنند از روابط دوستانه و طبیعی دو کشور و دو دوست تاریخی هند و افغانستان جلوگیری میکند.

  - بعد از تشکیل دولت مستقل بنگلدیش ، موجودیت کشمیر به حیث یک ایالت هند ، رشد نفوس مسلمانان در خود هند ، پنجابی های کثیف و بویناک میدانند که اساس ایجاد کشور چتلستان که اسلام و تیوری دو ملیت هندو و مسلمان بوده است بر هم خورده است و دیگر هیچکس به این مسله توجه ندارد. از همین رو نامگذاری راکت های پس لگد دار شانرا به نامهای غزنوی ،غوری و ابدالی نسبت از دست دادن کامل هویت و تیوری مذهب روی دست گرفتند.

  - نسبت قد علم کردن دوباره افغانستان به حیث پل ارتباطی - اقتصادی آسیای مرکزی و جنوب آسیا به علت موقعیت استراتیژیک آن که افغانها از آن منفعت های بزرگ مالی بدست خواهند آورد ، پنجابی های کثیف و بویناک با تلاش های مذبوحانه با استفاده از تروریزم و نوکران شان میخواهند که این منافع به لعنت آباد( اسلام آباد) تعلق بیگیرد.

  با در نظر داشت مطالب فوق آیا کدام کشور میتواند در صلح و ثبات با چنین یک همسایه غیر طبیعیف مصنوعی و تحمیل شده زندگی کند ؟

  این اگر هند باشد یا افغانستان؟

  • ملا تنویره !!!
   چیری وی دکوندی زوی گرسره نه معلومیدی لکه چه ده تنخواه د اخستلو په خاطر پنجاب ته تللی وی ..
   پخواه دی ویل چه کرزی پاچا پوه او با درایت سری دی هغه خو اوس د ایران جاسوس وختی او هوس خو هغه دیری روپی اخستی دی ....

   الفت خان نگفتی چرا چنین شرایط و نا با وری ها دامن گیر مردم و کاشانه ویرانه ما شده است ......

 • دوستان عزیز اجنت پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان عطا خیل زیر ده نام دیگر از هیچ توهینی به مردم افغانستان ابا نمیورزد ولی واقعیت این است که در ایران و چتلستان با وصف اینکه مشکلات سی سال افغانستان را نداشته اند وضعیت ملیت های غیر فارس و غیر پنجابی ملیونها مراتبه بد تر از افغانستان بوده واست.

  در چتلستان کشمیری ها، پشتونها ، بلوچها از ابتدایی ترین حقوق از جمله تحصیل به زبان مادری شان محروم اند

  کشمیری ها زبان شانرا از دست داده اند و اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند و پنجابی ها به اشغال بلوچستان و پشتونستان ادامه دهند شما خواهید دید که پشتونها و بلوچها هم زبان شانرا از دست میدهند.

  همین حالا پشتونها به زبان شان نوشته نمیتوانند.

  در ایران بلوچها، تورکها، لر ها ، کورد ها ،عربها از تمام حقوق ابتدایی محروم هستند و اگر به زبان مادری شان صحبت کنند مورد توهین قرار گرفته دشمن ایران خطاب میشوند.

  در دولت ایران فقط آن تورکهای مقام دارند که از تورک بودن شان انکار میکنند و خود را به اصطلاح "تهرونی" خطاب میکنند.

  سهم ملیتهای دیگر در دولت زیر صفر است.

  ملیتهای غیر فارس از شرم و اینکه مورد تمسخر و توهین قرار نگیردند از ملیت شان انکار میکنند.

  • پیروزی حزب جمهوریخواه را افغانهای که وطن شانرا دوست دارند و بر ضد دولت مصنوعی چتلستان اند و میخواهند این غده سرطانی محو شوند و هچنان آنانی که نمیخواهند افغانستان به دست طالبان وحشی بیفتد بادی به فال نیک بگیرند.

  • دوستان عزیز اجازه دهید به دو پیام فوق خویش قدری اضافه کنم

   - حکومت اوباما با اعلان تاریخ خروج قوا به پنجابی های کثیف و بویناک امیدواری دادند که با فرستادن تروریستها میتوانند به جنگ ادامه بدهند و افغانهای بیگناه را به شهادت برسانند.

   - حکومت اوباما با وصف اسناد غیر قابل انکار از اعلام چتلستان به حیث مرکز ثقل تروریستهای بین المللی تا کنون ابا ورزیده و نقش هند کبیر را به حیث کشور که میتواند ثبات منطقوی را تامین کند به صورت درست در نظر نگرفته است.

   - در زمان بوش حکومت امریکا میخواست تا هند عضویت شورای امنیت ملل متحد را حاصل کرده و به حیث قدرت اتومی مورد تایید قرار گیرد. اکنون با حضور اکثریت حزب جمهوری خواهان این مسله و مسله اعلام چتلستان به حیث مرکز ثقل تروریستهای بین المللی امید است تحقق بپذیرد.

   - اکثریت جمهوریخواهان چون خلیل زاد به این عقیده استند که چتلستان از پول های کمکی امریکا نه بر ضد تروریزم بلکه برای تمویل تروریستها استفاده کرده است.

   - جمهوری خواهان طالبان را به حیث تروریستهای بین المللی میشناسند و فقط آندسته طالبانی را که قانون اساسی افغان را احترام کرده و القاعده را رد میکنند حق مذاکراه با دولت افغان را میدهند.

   مسایل دیگری هم است که در مقایسه با دموکراتها هم برای ما و هم برای دوست نزدیک افغانها هند کبیر در وجود جمهوری خواهان بیشتر محسوس است.

   یک نکته اضافی به آنچه در پیام قبلی در مورد کشمیری ها نوشته ام.

   در حالیکه در چتلستان کشمیری ها زبان شانرا از دست داده و اکنون یا به پنجابی یا به اردو صحبت میکنند در هند کبیر کشمیری ها حق تحصیل به زبان خود شانرا دارند و کلتور و عنعنات مذهبی شان حفظ و احترام شده است.

   وسلام

  • لینک ذیل را حتما ً باز کنید. این یک عکس تاریخی است.

   این عکس لحظه ی را نشان میدهد که مهاتما گاندی کبیر به علی زنا که دریشی و نیکتایی هدیه شده از انگریز به تن مردار خویش دارد میگوید:

   " وقتی شما را ملبس با این لباس دیدم فکر کردم که کدام انگلیس که آفتاب هند چهره اش را سیاه کرده به دیدن من آمده است..."

   http://pakteahouse.files.wordp...

   علی جناح که نسبت شک و تردید در مورد پدرش به علی زنا مشهور است در یک مکتب مبلغین عیسوی یا Christian Missionaries تحصیل کرده و بعد از طرف همین مبلغین به لندن برای تحصیل فرستاده شده است یکی از بزرگترین غلامان انگریز به شما میرود که به تجزیه شبه جزیره هند بدست انگلیس ها با جان و دل لبیک گفته و مانند یک غلام کثیف در تطبیق پلان آنها کوشش کرده است. در ازای این خدمت دختر خود را به یک عسکر انگلیس هدیده کرده بود. از یاد نبرید که لوی درستیز قوای پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان تا سال 1963 یک انگلیس بود.

  • عکس تاریخی دیگری که در آن گاندی کبیر علی زنا را مورد تمسخر قرار میدهد.

   http://pakteahouse.files.wordp...

   و خبر جدید اینکه مککین یکی از بانفوذ ترین رهبران جمهوریخواهان در اولین اقدام بعد از پیروی حزبش در انتخاب نیم دوره یی اعلان کرده است که امریکا نباید از افغانستان خارج شود.

   این و سفر اوباما به هند کبیر که قرار است قرار داد های مهمی طی آن به امضا برسد و بر نقش هند در منطقه صحه گذاشته شود ، ضربات محکمی اند به دهن پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان و شبکه تروریزم بین امللی آی اس آی.

   http://pa.azadiradio.org/conte...

جستجو در کابل پرس