صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > سند وزارت خارجه امریکا در مورد همکاری و معامله با طالبان

سند وزارت خارجه امریکا در مورد همکاری و معامله با طالبان

در سند آمده است که روابط ایالات متحده امریکا و افغانستان بر مبنای دوستی عمیق و تار یخی استوار بوده و امریکا خواهان روابط نزدیک و دوستانه با رژیم جدید (طالبان) درافغانستان میباشد.
حکيم نعيم | Hakeem Naim
شنبه 18 جولای 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در سال 1980 زمانی که بحران گروگانان امریکایی در تهران موضوع داغ سال بود، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا به جواب سوال یک خبر نگار که از نقش سیا در بر اندازی حکومت مصدق در سال 1953 و تاثیرات تهییج کننده آن بر گروگانگیران ایرانی پرسیده بود، گفت که که کودتا علیه حکومت مصدق موضوع تاریخ باستان است.

این را بخاطری اینجا نوشتم تا نشان بدهم که عملکرد خونین امروزی استعمار، فردا تاریخ باستان است و باید فراموش شود و تنها تاریخی را که برای حفظ ساختار استعماری ضرورت است باید طوطی وار تکرار کرد.
همانطوری که کودتای سیا بر ضد حکومت قانونی مصدق کمتر از سی سال بعد یک تاریخ کهن شمرده میشد و میشود، امروز هم نقش غیر قابل انکار امریکا در پیدایش و گسترش طالبانیزم در افغانستان و منطقه تاریخ باستانیست که باید فراموش شود و یا هر چند گاه بلندگو های استعماری، خیلی ها هم مغرضانه از آن باید یادآور شوند تا به نوع دیگری به بقای ساختار استعماری غرب کمک کند. بدون شک استعمار برای مشروعیت بخشیدن به برتریت و امتیاز طلبی یک اقلیت کوچک به دشمن های که بربریت و وحشی گری را تمثیل کنند، نیاز دارد و هیچ روش بهتری از ایجاد، گسترش و تغذیهءِ به ظاهر دشمن های که باید تاریکی و وحشت بیافرینند، وجود ندارد.

با تکیه به آنچه که نوشته شد، خوب است نظری بیندازیم به یک سندی (1 ) که از طرف وزارت خارجه امریکا درست چند روز بعد از اشغال کابل توسط طالبان به سفارت امریکا در اسلام آباد ارسال شده است. در این سند، که به تاریخ 27 سپتمبر 1996 یعنی زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون نوشته شده و توسط رابین رافایل معاون وقت وزیر خارجه امریکا طبقه بندی شده است، به سفارت امریکا در اسلام آباد دستور داده شده تا راه های عملی همکاری و معامله با طالبان جستجو شود.

در سند آمده است که روابط ایالات متحده امریکا و افغانستان بر مبنای دوستی عمیق و تار یخی استوار بوده و امریکا خواهان روابط نزدیک و دوستانه با رژیم جدید (طالبان) درافغانستان میباشد. در سند از نگرانی های امریکا در ارتباط به تروریسم و مواد مخدر به کرات یاداوری شده و تنها یکبار از از حقوق بشر نام برده شده است. در سند آمده است که سفارت امریکا در اسلام آباد صلاحیت دارد که یک نماینده به کابل بفرستد تا در موقع مناسب در مورد برقراری مناسبات با رژیم طالبان در کابل مذاکره صورت گیرد.

همچنان با آنکه درست دقایقی بعد از اشغال کابل توسط طالبان، غول های تبلیغاتی استعماری از بام تا شام، فرمان ها، "پلانها" و " استراتیژی" های قرون وسطایی طالبان را، چی در مورد منع بیرون شدن زنان از خانه و چی هم در مورد ماندن ریش و گرفتن موهای زیر ناف نشر میکردند و اورینتالیست های بیمار پنتاگونی از "بربریت اسلامی" سخن میگفتند، وزارت خارجه امریکا از سفارت امریکا در اسلام آباد خواسته است که تا در مورد "پلان" و استراتیژی" طالبان معلومات بدست آورد.

همچنان در سند آمده است که امریکا از آماده گی طالبان برای بسته کردن کمپ های " تروریستی" که توسط سیاف و حکمتیار اداره میشد، استقبال میکند و خواهان کمک بیشتر در این زمینه میباشد. در سند از گشایش دوباره سفارت امریکا در کابل با بهتر شدن وضعیت امنیتی، یاد آوری شده است و به طالبان اطمینان داده شده است که ویزه دیپلومات های رژیم ربانی در امریکا، بعد از این تمدید نخواهد شد.

جالبترین بخش سند، برخورد امریکا در مورد زنان است. هر چند عملکرد ظالمانه و وحشیانه طالبان بر ضد زنان رنجدیده افغانستان موضوع داغ روز بود و تیوریسن های طالبی به شمول اشرف غنی و انورالحق احدی آنرا "پالیسی موقتی طلبای کرام" میخواندند، در سند ارسال شده ی وزارت خارجه امریکا یک کلمه هم در مورد "پالیسی" طالبان در قبال زنان و یا معضل زنان به مثابه یک مسله انسانی نیامده است. تو گویی هیچ مشکلی وجود ندارد.

نباید فراموش شود که یکی از قویترین ابزار های که از آن در آماده ساختن اذهان عامه غرب برای اشغال افغانستان استفاده شده برخورد وحشت آور طالبان با زنان بود. این سند یکبار دیگر ماهیت اصلی دو گانه گی روش استعماری یک اقلیت امتیاز طلب غربی را نشان میدهد و درس خوبی باید باشد به قند بگیران و فند بگیران خورد بزرگ بومی پسا استعمار نو که آزادی و دموکراسی را در لابلای خون و باروت اهدا شده ی اهرام خونین قدرت جهانی جستجو میکنند.

منبع:

(1) University of California, Berkeley, Library Database.

سند وزارت خارجه امریکا در مورد همکاری و معامله با طالبان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جواب خوبیست برای تمام افراد کور و کری که ادعا میکنند غرب و امریکا از جنایت کاران طالب حمایت نمیکنند و در تأسیس این گروهک تروریستی دست نداشتند.

  این افراد به خواب رفته فکر میکنند که مجاهدین و طالبان بدون اطلاع غرب و امریکا بوجود آمدند و از طرف کشور های مزدوری چون پاکستان و عربستان حمایت میشدند و میشوند در حالیکه مغز متفکر تمام حرکات تروریستی همانا شیطان های بزرگ بودند وهستند نه شیاطین کوچک مانند سعودی و پاکستان که صرف در سواری دادن و تقلید از آنها ماهر اند. 

 • اسناديکه درموردطالبان درسفارت امريکابودهمه راخليلزادمصادره کردتامباداروزی بدست مخالفين امريکاوطالبان بيأفتدچراکه امروزدرسفارت امريکاهرنوع انسانی بحيث جاسوس ياترجمان ومتحدامريکاراه پيداکرده وميداندکه درين سفارت چه ميگذردولی اسنادوهرأنچه به ضررطالبان وهمکتيارودرمجموع پشتونهابودبعدازبن درهمان نخسنين روزهای اداره موقت کرزی ازوزارت خارجه ، رياست جموری ، وزارت داخله ، وزارت ماليه و----محوشدکه يک خيانت ملی وخدمت بزرگ بدشمن (پاکستان والقاعده) بودوحتی وقتی مردم ميخواستندموزيمی ازأثارجنايات طالبان ساخته شودشئونيستهافوق العاده مخالفت ومقاومت نموده وتلاش ورزيدندهيچ اثری ازجنايت طالبان نماندبنابرين درباره طالبان وجنايات أنهاوروابط شان باولايات متحده وپاکستان اسناد دست اول نابودشده وابهام حکمفرماست من مخالف اين نيستم که اتهام کشتارمليشه های طالب درشمال بايدازطرف يک مرجع بيطرف وصالح ومورداعتمادجهان تحقيق وبررسی شودوثابت شودکه ازين جمله چندفيصدشان ازکدام کشورهابودند
  وأنهاخودمرتکب چه جرائم جنگی درافغانستان شده بودند؟
  ولی بايدهرچه جنايتی درافغانستان از7ثورتاکنون صورت گرفته موردتحقيق دقيق قرارگيردخصوصاجناياتيکه شورای همأهنگی درکابل مرتکب شدوطالبان درشمالی وباميان ودايکندی وشمال وغرب کشوروهمچنان کابل مرتکب شدندتحقيق شودمگرمقتولين طالبان بشربودندوبقيه قربانيان کشورماحيوان ؟ بعدازبن تاکنون بنابرفشارهای پشت پرده کمترين توجه وبررسی درموردجنايات طالبان صورت نگرفته است ولی بخاطربرجنگهای کابل ترکيزداده شدکه ربانی وفهم ---(ائتلاف شمال) بايدزيرفشارقرارگيرنديعنی باجناياتی که درکشورماشده است تاکنون برخوردسياسی وحتی نژادی صورت ميگيردونه حقوقی وقانونی بنابرين بايدتاريخ سه دهه اخيردرکشورما بازنويسی شودوهمه حقائق روشن برخوردهای جانبدارانه وتکتيکی وسياسی نه تنهامشکل مردم افغانستان راحل کرده نميتوندبلکه عوامل بحران رابيشترميسازديکی ازراه های درک عوامل جنايت درکشورمانقش خارجی هاست که درعقب گلبدين وسپس طالیان وهمچنان شورای همأهنگی عليه مردم کشورماسنگرگرفته بودندخصوصانقش پاکستان وايران تاقبل ازکشتاردپلوماتهايش درمزارولی اسناداين همه جنايات هنوزهم مفقوداست وهرچه درباره سه دهه بحران وتراژيدی گفته ميشودفقط مبتنی برحدث وگمان است وبس بنابرين هرکی هرکی راخواست متهم ميسازدوهرچه دل تنگش خواست ميگويدچنين قضاوتهای خيالپردازانه درموردحوادث افغانستان خطرناک است

 • دنیای سیاست مانند دنیای تجارت از خود معامله و زد و بند های دارد.

  همانطور که تمامی تجاران دنیا باهم برادر و خویشاوند نیستند و در دنیای تجارت با متاع دست داشته خود با هم دیگر معرفی می شوند هذا القیاس در دنیا سیاست الگو ها و منافع سیاسی باعث شناخت و بیشرفت و کندی روابط میان ملل جهان است.

  ما نمی توانیم دولت امریکا را بارسال این نامه به حکومت وقت طالبان ملامت نمایم چون در همان زمان منافع سیاسی امریکا ایجاب ان چنان رو ابط را می نمود و حالا این چنینی است.

  بنا در یک معامله سیاسی یا باید خود کفا بود و از ان گذشت و یا ارزش معامله را بخوبی دانست و بان تن داد بعد از ثمره ان بشکل درستش برای اعاده کمبودی های منافع ملی و بین المللی
  استفاده کرد.

  معامله زمانی فاجعه بار است که یک طرف معامله سفیهی و یا خل و یا هم دیوانه باشد.

  پس علت ضرر دیدن افغانستان در معاملات سیاسی بین الملل— امریکا و یا کشور های منطقه نیستند بلکه حضور نماینده دیوانه در جمع سیستمداران حرفوی است.

  من باید برم ماستم را بخورم مارا چکار باین حرفها!!!

  • جالب است. معلوم است که تعدادی از دوستان از روی عنوان نظر می دهند. اگر این سند را به دقت بخوانیم می بینیم که در آن در مورد تروریسم و مواد مخدر ابراز نگرانی شده است. از طرفی در آن امریکا خواستار یک حکومت بر پایه های وسیع شده است و خواهان احترام به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی شده است.

   اتفاقا خود همین سند نشان می دهد که شرایط آمریکا چندان هم غیر انسانی نبوده است. بهتر است نویسنده محترام این سند را ترجمه می کرد و با عنوان خود تلویحا نمی گفت که گویا آمریکا از طالبان حمایت می کرده است. همه می دانیم که اگر امریکا از طالبان حمایت می کرد طالبان را هیچ کس شکست داده نمی توانست.

  • بسیار زشت و نارواست که اگر بگویم و با در باره آن حدس بزنیم که آمریکایها و اروپایها برای نجات مردم افغانستان آمده اند. طالبان همان که آمریکایها حمایتش می کند و آمریکایها همان که طالبان اطاعتشان می کنند. امروز هر افغانستانی اصیل میدانند که در کشور چه می گذرد

  • سلام دوستان
   چیزیکه عیان است ضرورت به بیان نسیت .
   طالبان+کرزی+ + عربستان +اروپا-آسیا=سیاست خارجی آمریکا در افغانستان بدون در نظر داشت که کی رویس جمهور باشد .
   این یک واقعیت است که گروه خودفروته و فاشیستی طالبان از بتن آمرکیا ،عربهای خر و تعداد از کشور های اروپای تولد و تغذیه گردیده اند و در هر زمان به هرنام که باداران شان خواسته باشند برای تخریب و برهم زدن اوضاع افغانستان و حتی منطقه آماده هر نوع فعالیت ترورسیتی مبیاشند .
   آیا تمام مصارفات که این گروه بنام مسللمان و خودفروخته شده داشتند بدون حمایه و سپورت آمریکا و کدام کشور زورمند امکان پزیر بود است ؟ که یقیننا خیر .
   ملت غیزیز افغانستا !
   طالبان که گروه خودفروخته شده و حلقه بگوش آمریکا و چتلستان (پاکستنان ) مانند کمونسیت های فاجر و ظالم (خلق و پرچم ) هیچگاز دساتیر اربابان خویش سرپیچی نکرده و نمینمایند . و اربابان شان تا موقه که از غلامان شان استفاده کرده بتوانند با اجیران خویش قطح رابطه نمی نمایند .

  • ابتدا از آقای حکيم نعيم که از نويسندگان ملی و ترقيخواه کشور ماست ، تشکر ميکنم . نوشته ايشان و سند متذکره ، نشان ميدهد که حقوق بشر، حق برابری زن و مرد ؛ وامثال آن ، ملعبه ايست در دست کاخ سپيد که گاه مانند افعی جادوگران از زير عبای دپلوماسی برون ساخته ميشود و گاه اين حقوق دروغين در قفس انداخته ميشود ! رژيم امريکا به آسانی و بی پروايی ميخواسته با طالبان رابطه دراز مدت ( استراتيژيک) بر قرار کند و اعدام زنان و نوجوانان در استوديوم کابل را ناديده بگيرد . امريکا همين اکنون نيز ميخواهد با عذر و التماس ، با رژيم خونخوار ايران رابطه بر قرار کند و از همه اعدام ها و شکنجه ها و بيداد رژيم ضد بشری ايران چشم بپوشد! البته پس از تهاجم وحشيانه امريکا به عراق و کشتن عجولانه صدام ؛ مردم منطقه مان ، امريکا را فقط لايق پرتاب يک جفت کفش کثيف ميدانند وبس! امريکا اگر زودتر افغانستان را ترک نکند ، خواب های طلايی او به کابوس وحشتناک مبدل خواهد شد . با ادب . عباس نکو منش

 • سلام به همه دست اندر کاران این برنامه ناب و خواندنی :
  باید متذکر شد که در طول تاریخ افغانستان ما شاهد جنایات و کشتارتوسط قدرت ممداران وقت صورت میگرفت .
  این اولین بار نسیت که مااین و یا ان را محکوم نمایم هر زمانیکه خود ما به پا نه ایستیم کسی دیگری مارا یاری نخواهد کرد،بدین اساس جوانان ما روشنفکران ،سیاست مداران با تقوا وظیفه دینی و ملی شان است تا برای مردم آگاهی دهند .

 • نتوانستم دانلود کنم. لطفا کمک کنید.

 • سلام و درود خدمت تمام کارکنان کابل پرس?.

  آمریکا دیوانه نیست که بخاطر آبادی و آوردن امنیت در افغانستان از ان طرف دنیا و با صرف مخارج سنگین بیاید.خود آمریکا الان در وضعیت بحران اقتصادی قرار دارد چطور امکان دارد که به افغانستان کمک کند؟! خودتان قضاوت کنید...
  آمریکا خودش دزد است و به دنبال دزد به افغانستان آمده. طالبان ساخته ی خود آمریکا هستند و بهترین بهانه برای استعمار افغانستان شده این طالبان.
  تنها راه آزادی افغانستان ایجاد خودباوری است...

 • سلام دوستان .
  امریکا دزد را می گوید دزدی کن وصاحب خانه را می گوید باخبر این بازی از بیست سال پیشتر طرح ریزی شده بود واکنون که امریکا به ارمان خود رسیده ودرخاک افغانستان قرارگاه دایمی ایجاد کرده دیگر چه ارزو خواهد داشت دیگر طالب وبن لاردن وچه وچه برای بقا امریکا مانند ببر کاغذی ترسیم شده وبس ...وهرزمانی که امریکا بخواهد نه طالب است ونه بن لاردن .این بازی ایست که ما قربانی ان هستیم .

 • ظاهــرشــاه: مــن از قبیــلۀ

  بنیــامین یهــودی هســتم

  وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

  سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه 15 جنوری 2010 به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.

  وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم. قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد... تحقیقات ما قبلا در بخشهای (ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون (دی ان ای) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ مالهباد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است...

  بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند. در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم (یهودیهای شرقی) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

  روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند. این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

  این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

  مؤرخین اسرائیلی میگویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای (بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها (بنیامین و یهودا) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

  روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

  سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

  همچنان این شبکۀ معتبر عربی زبان گزارش میدهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود. این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان (مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند. البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

  این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند. این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند. آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت (ایران، پاکستان و عربستان سعودی) قرار دارند. اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند. همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

  همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت (دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

  وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند. آنها میگویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند. از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی (پشتونوالی) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی (اتــن) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

  این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو میکنند. تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد. یکی از حاخامهای (رجال دین) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

  داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند. تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است. همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر میگردد به (افغان بن شاوول) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است. باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی (مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند
  افغان یا اوغان یا پشتون این سه تا نام یک است ما می توانیم افغانستانی باشیم نه افغان حالا به همه روشن گردیده که اوغان یعنی تروریست، اوغان یعنی تولید کننده ای تریاک ،اوغان یعنی طالب فرزندا ن نا مشروع آی اس آی پا کستانی بی فرهنگ واعراب وحشی که در سوف های توره بوره تولید وبه

  از زبان خود پشتون ها بشنویند که میگویند

  ما از اقوام یهود هستیم با معلومات بیشتر

  لطفآ این ویدیو ها را نگاه کنیند
  Afghans=Pashtuns=Lost tribe of Israel5

 • سلام و احترامات
  خواننده محترم اين سايتها حتمآ باز کرده مطالعه نمايد
  سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید
  http://www.ustadfaizi.com/index.htm
  http://www.google.ru/search?hl=ru&a... . .
  http://www.azmoone-melli.com/index... .
  http://www.islam411.com/library/

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس