IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > مافیایی زمین در صدر اداره مبارزه با فساد

مافیایی زمین در صدر اداره مبارزه با فساد

نامبرده در حومه شهر مزارشریف در منطقه موسوم به کمربند بابه یادگر دهها جریب زمین را به طور غیرقانونی غصب نموده و حالا به فروش آن دست زده است .
بهار بلخی
دوشنبه 1 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

طی پنج سال اخیر، هنگامی که سخن از فساد اداری به زبان میاید ، افغانستان به مثابه کشوری محسوب میگردد که در سطح جهان مقام اول را در این بخش از خود ساخته است .

اداره شفافیت بین المللی ( ترانسپرنسی انترنیشنل) در گزارش تازه افغانستان را کشور صدر نشین مفسدین جهان خوانده است .

اگر چه حامد کرزی طی چند سال اخیر ادارات مختلف را برای مبارزه با فساد به وجود آورده است اما متاسفانه نه جلو گسترش فساد گرفته شده است بلکه دامنه فساد وسیع و وسیعتر گردیده است.

روسا، وزرا، مامورین پایین رتبه خلاصه کلام از سر تا پای اداره حامد کرزی حالا با فساد ملوث شده است .

هیچ نوع اجرات حکومتی بدون دادن رشوت در ادارات حکومتی صورت نه میگیرید و همین دلیل است که در بسیاری از قسمت های افغانستان مردم برای حل و فصل مشکلات روزمره ایشان به طالبان مراجعه مینمایند.

ریس جمهور کرزی اخیراً اداره را به نام اداره عالی نظارت بر راهبرد مبارزه با فساد اداری تشکیل نمود.

ظاهراً هدف از ایجاد این اداره شدت بخشیدن مبارزه با فساد اداری عنوان شده است اما در توجه به اجرات و شخصیت که ریس این اداره دارد به نظر میرسد که ریس جمهور خود نه میخواهد دست مفسدین را از ادارات دولتی کوتاه نماید.

محمد یاسین عثمانی کسی است که در راس این اداره جدید التشکیل قرار دارد در حالیکه نامبرده از کهولت سن میرنجد، تمرکز فکری خود را نیز از دست داده است .

اقای عثمانی هشتاد و پنج ساله تابعت دوگانه افغانستان کانادا را دارد و تا حال پاسپورت کانادایی خود را باطل نه نموده است در حالیکه نظر به قوانین نافذه افغانستان هیچ مقام ارشد دولت افغانستان نه میتواند تابیعت دوگانه داشته باشد.

این اولین قانون شکنی اقای عثمانی است که به ترتیب از موارد دیگر نیز تذکر به عمل خواهد آمد.

در حال حاضر فامیل موصوف در کانادا به سر میبرد .

نامبرده در حومه شهر مزارشریف در منطقه موسوم به کمربند بابه یادگر دهها جریب زمین را به طور غیرقانونی غصب نموده و حالا به فروش آن دست زده است .

اجرات اداری وی خیلی ها ضعیف بوده و همین دلیل است که تا حال هیچ مقام حکومت افغانستان که ملوث با فساد اداری است از سوی این اداره متهم شناخته نه شده است.

خویش خوری ها وقوم گرائی:

ریس اداره مبارزه با فساد اداری از زمان تقررش تا حال چندین تن از اقارب نزدیک خود را در نزدیکی با خود مقرر نموده است .

اول: به اسم اقبال یکتن را به صفت سکرتر مقام تعین نمود که موصوف نواسه عثمانی بوده و در عین زمان شوهر خواهر زاده او نیز میباشد که بعداً از طریق بورس های که برای کارمندان متخصص این اداره از سوی کشور هند اهدا گردیده بود جهت پروگرام ماستری به هندوستان فرستاده شد .

دوم: جناب همایون که در حال حاضر سکرتر و معاون مقام ریاست دفتر وی میباشد نیز داماد خواهرش بوده و صلاحیت وی تا حدی است که آمریت ادارات دیگر این ریاست در مقابل وی صحبت نمایند .
همایون کسی است که راز دار اقای عثمانی بوده و همه گذارشات مخفی اداره را به کمک کسانی که از سوی عثمانی استخدام شده است به جناب انتقال میدهد .

سوم: اقای هشتاد ساله در عین زمان به اسم سروری یکتن را به حیث آمر منابع بشری مقرر نموده است که از نزدیکان و وفاداران وی بوده که نامبرده بعداً با استفاده از صلاحیت وضیفوی و شاید هم که موافقه اقای عثمانی چندین تن را که اعضای فامیل وی میابشد بالای پست های مختلف این اداره مقرر نموده است .
در همین های مدیره بخش جندر اداره عالی نظارت نیز از نزدیکان اقای سروری آمرمنابع بشری بوده که بعداً به اقای عثمانی پیوند میخورد.

رشوه ستانی در این اداره :

رشوت خوری حالا اداره عالی مبارزه با راه برد فساد اداری را نیز در خود پیچانده است .

رشوت خوری و خویش خوری به حد رسیده است که مراجعین باید برای سپردن قضایی فساد اداری جهت پیگیری آن از سوی مامورین تعقیب قضایایی این اداره به آنان رشوه بدهند در غیر آن دوسیه و شکایت آنان در جعبه های میز فرسوده خواهد شد .

ادامه دارد.............

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس