در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > پرچمی های سابق، در شبکه جهانی بی بی سی هم حضور دارند ،هم نقش!

پرچمی های سابق، در شبکه جهانی بی بی سی هم حضور دارند ،هم نقش!

نويسنده: فولاد
شنبه 15 آگوست 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

( ببرک «کارمل » در دوران تحصیل و بعد از تاسیس ح د خ ا بعضی اوقات برای ملاقات و دیدنم می امد و همیشه دست های مرا می بوسید ....ولی من بالای وی اعتماد نمیکردم.....) « از خاطرات بابای ملت شاه سابق افغانستان» خوانندګان ګرامی ، به خاطر دارند، که محترمه مینه« بکتاژ» یکی از تهیه کنندګان برنامه های بی بی سی برای افغانستان ، در سپتمبر 2005 ګفتګوی اختصاصی و جالب در کاخ ریاست جمهوری« حرمسرای کاخ سابق سلطنتی» با اخرین شاه سابق افغانستان در سن 91 سالګی انجام داد . محمد ظاهرمدت 40 سال( 1933 الی 1973 ) حکمران کشور بود .جریانات سیاسی چپ و راست منجمله ح د خ ا در دوران سلطنت او به مثابه یک جریان سیاسی چپ طرفدارمسکو در سال 1965 تاسیس ګردید . بدون تردید شاه سابق فعالیت و عملکرد رهبران ح د خ ا را توسط ارګانهای امنیتی اش تحت نظر و مراقبت داشت . اظهارات شاه سابق یقینأ در مورد نظام شاهی، جمهوری سردار محمد داود، دوران حاکمیت ح د خ ا بعدآ حزب وطن منجمله رهبران ح د خ ا میتواند برای تاریخ نویسان رسالتمند و بی طرف کشور ممد واقع ګردد. چیزی که مرا متمایل ساخت تا توجه خوانندګان ګرامی را بار دیګر به ګفتګوی اختصاصی محترمه مینه« بکتاژ» جلب نمایم این است که: دیدګاه ها و خاطرات شاه سابق افغانستان در مورد برخی رهبران ح د خ ا منجمله مرحوم ببرک «کارمل» ( ببرک «کارمل » در دوران تحصیل و بعد از تاسیس ح د خ ا بعضی اوقات در ارګ برای ملاقات و دیدن من می امد و همیشه دست های مرا می بوسید.... ولی من بالای وی اعتماد نمیکردم.....) پسر یکی از جنرالانش که نسبت به هر رهبر دیګر ح د خ ا با وی از دوران جوانی اش اشنایی داشت ، بنا بر تمایلات و علاقمندی ها ی برخی از پرچمی های دیروز که در شبکه جهانی بی بی سی خدمت مینمایند در مشوره با ظاهر« طنین »سانسور و از نشر ان خود داری صورت ګرفته است و فقط ان بخش دیدګاه و خاطرات شاه شابق در مورد رهبران حزب وطن سابق ح د خ ا نشر شده است که مصاحبه کننده به ان علاقه داشت . هرګاه مساله کبر سن محمد ظاهر شاه سابق افغانستان در زمینه بهانه قرار داده شود ،در ان صورت اصولأ لازم نبود تا در سن 91 سالګی با وی ګفتګوی اختصاصی انجام میشد. به هر حال وقتیکه شبکه جهانی بی بی سی به این اهم رسیدګی کرد پس لازم بود که بدون تصرفات خاطرات و دیدګاه های شاه سابق نشر میشد، نه یک قسمت ان؟ ! در اخیراز مسولین شبکه جهانی بی بی سی بخش افغانستان جدا تقاضامیګردد تا به این اهم که یک بخش از تاریخ حقیقی افغانستان به ان ارتباط میګیرد، رسیدګی نمایند و اظهارات ظاهر شاه بدون تصرف منجمله در مورد مرحوم ببرک کارمل به اګاهی مردم افغانستان رسانیده شود.

منبع خبر کارمندان بی بی سی کاپی به کابل پریس

مرده ای که نان زندگان را می خورد

يک منبع: ديکتاتور مرده است

يک منبع ديگر:ديکتاتور اختلال حواس دارد و حتا خانواده ی خود را نمی شناسد

يكشنبه 22 آوريل 2007, نويسنده: کابل پرس


ميراث شوم محمد ظاهر

کارتونی از عتيق شاهد

سه شنبه 25 مارس 2008


قصاب 3 عقرب مرد!

عبدالولی داماد محمد ظاهر و پسر کاکايش متهم به قتل دانشجويان، سرکوب جنبش آنان و غصب و فروش هزاران جريب زمين شخصی و دولتی در نقاط مختلف افغانستان بود. / او به بيماری شبيه بيماری محمد ظاهر دچاربود که در دو سال آخر زندگی در حضور مقامات بين المللی هذيان گويی می کرد

سه شنبه 1 ژوئيه 2008, نويسنده: کابل پرس

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • فولاد جان! مگر هیچ مطلب و مضمون در کشورت نیست که باز به مرده ها و لاشخوران سابق چسپیده ای. البته در این شکی نیست که پرچمی ها در بسیاری از رسانه ها و سازمان ها و ارگان های خارجی و داخلی نفوذ قابل ملاحظه دارند، اما این داستان دست بوسی کارمل و یا هم اعتماد نکردن پیر خرف ظاهر آغا هیچ درد ملت و مردم را دوا نمی کند. دوران آنان به پایان رسیده و همه بخوبی می دانند که نه شاهان چیزی به ملت کردند و نه هم پوشالی ها.

  به نظر من در شرایط فعلی خوب است تا دشمنان فعلی مردم کشور ما افشا گردند. باید مقاصد استعماری امریکا و متحدانش و نیز بنیادگرایی مذهبی را که به شکلی در پیوند با برنامه های جهانی قدرت های غربی است افشا کنیم. و افشا کنیم که کرزی چگونه نوکری و چاکری می کند و "رهبران" فعلی و اعضای پارلمان ما و وزرای بی حیثیت و پول پرست و بی کفایت ما کی ها اند و از کجا ها همچون لکه ی ننگ ابدی در دامان ملت ما انداخته شده اند. باید بگویم که قدرت های غربی تمامی سران دولت و حکومت فعلی افغانستان را در چنگال دارند و هر طوری دلشان خواست می کنند. اینان نیز مهره های بی ارزشی اند که تنها بخاطر الت و ادای دمکراسی غربی از سوی قدرت های جهانی روی صحنه ی سیاست افغانستان جا باز کرده اند والا کرزی تا هنوز با برادران و اقارب اش رستوران داری می کرد.

  افسوس به حال ما که هنوز دانا نشده ایم و هنوز در دست خارجی ها چپ و راست فریب می خوریم. هنوز هم به انتخابات نمایشی و رهبران نوکر و بی صلاحیت خویش افتخار می کنیم و هنوز رازق جان این انتخابات را به شکلی مثبت بررسی می کند. رازق جان و غیره جان ها از خواب برخیزید! دنیا آنطوری نیست که شما می بینید. ما همه برده ی بزرگترین کمپنی ها و شرکت های فراملیتی جهان هستیم. هنوز سرنوشت ما در دید و بازدید های بلیونر ها و نمایندگان سیاسی آنها (که رهبران سیاسی دنیای غرب اند) تعیین می شود. هنوز چین با تمام قدرت اش از غرب هراس دارد و می داند که هست و بود اقتصاد اش و تکنولوژی اش وابسته به بازار های غرب و سیاست های اقتصادی غرب است. ما برده ایم برده. دنیای ما از سوی بلیونر ها اداره می شود و کشور های جهان سوم نیز همچون گوشت دم توپ مورد بهره برداری اقتصادی، سیاسی، و استراتژیک قرار می گیرند. باید این چیز ها را افشا کنیم. لعنت به ببرک و دست بوسی اش و هزار لعنت به آن پیر خرف که جز عیاشی و زن بارگی چیزی دیگری ازش ساخته نبود.

 • به همه سلام ،
  بلی این حقیقت دارد که شبکه بی بی سی نه از لندن بلکی از مسکو است،
  من قبلا راجع به گفتار و تهدید که از طرف کرزی نسبت به امریکاشده بود بنا به خواست بی بی سی از کرزی سوال من این طور صورت گرفته بود که اگر کرزی پیروز شوند با روسها چه گونه روابط دوستانه خواهد داشت و سوال دومی این بود که ایا کرزی از ملت راجع به دوستی و روابط نظامی با روسها مشورت کرده بود لیکن به تاسف که هر دو بخش بی بی سی توسط نوکران KGB اداره می شود هم پشتو. هم دری و از نشر و درکل از این دو سوال انها از کرزی نه پرسیدند.
  جلال ابادی

  • روابط افغانستان با تمام دنیا از طرف ( سی آی ا ) تعین میشود نه کرزی خان .

   و این روس ها هستند که تصمیم میگیرند که با کشور مانند افغانستان که فقیر تر از زمان شاهی است و هنوز بیست بلیون قرض دوران داود و ظاهر را نداده است چگونه رابطه داشته باشد .

   بی بی سی توسط برتیش برودکاستنگ سیستم که از لندن تمام انگلند را اداره میکند پخش میشود . نه از طرف چند نفر ایرانی و پاکستانی و هندی که در ان کمپنی نوکری میکنند .

   پرچمی ها سیاسی های هستند که از روز اول تا اخر عمر خود برای افغانستان و مردم افغانستان در جنگ هستند و خواهند بود و در دانش سیاسی خود , خود را بر مبنای احتیاجات مردم افغانستان مصلح میسازند . امروز هیچ سیاسی چپ افغانستان وابسته به هیچ قدرت بین المللی نیست و اهسته اهسته یکجا شده در مقابل قلدر های داخلی و خارجی خواهند ایستاد .

   در زمان حکومت کارمل همه شما نانی تان گرم و اب تان یخ بود و شب راحت زیر بیرق افغانستان میخوابیدید . بهر حال تاسف این است که شما با وجود تجربه های سیاسی گذشته باز هم میخواهید به حرف های کسی که اولاد های شما را غلام بچه میساخت و خود برای کشیدن چرس و تریاک به کاریزمیر همرای دختران نوبالغ که رحیم غلام بچه از راه و رو اختطاف مینمود , میرفت . اعتبار دارید . به جای اینکه نام پشتون و یا تاجیک را به خود میچسپانید تا ادم مهمی جلوه نماید , میتوانید غم واقعی مردم افغنستان را که اسارات است از خود بسازید و خود را اماده نبرد در یک یک لحظه زنده گی تان برای افغانستان و مردم بی بضاعت ان بسازید .

   صنوبر عزت زیاد .

 • گويند :
  خان شبی از خوراکه ( بادنجان سياه ) تعريف نمود و سپس از ( نوکر ) خود که به گونه
  اغای « جلال آبادی » مرد فلوته باز . هردم خيال . معجوب . و بلی گوی بود تصديق کلام خواست !
  نو حاضر جواب بگفت « قربان شوم خان صاحب را که چگونه « گل » فرموده واقعأ بادنجان خوراک شاهان است » ازمقتضی روز گار خان از بادنجان سياه « بد» بگفت وصديق کلام خود را از اغای « جلال آبادی » خواست موصوف هر انچه عيب که در مورد
  « بادنجان » نبود بگفت !
  مرد خردمندی که ناظر هر دو حالت « نوکر خان» بود از نوکر علت را جويا گرديد « نوکر» زوال بخت با سرافگنده گی گفت « من نوکر خانم نه بادنجان » !!!!
  اغای که شـــــــــوربختانه ( جلال آبادی ) جاه زده نخست از اپتدايی ترين سواد بهره نداشته . ثانيأ ستقرار فکری .ذهنی .حافظوی ضعيف داشته گه از جريان .حادثه تعريف تمجيد نموده و بسيار اتفاق افتاده موصوف عليه نظر قبلی خود قرار گرفته به گمان اغلب ايشان از دو حالت بدور نيست !!
  يا رنجور ميباشــــــــــــــند !
  يا وظـــيفــه دارند !
  در مورد اينکه مرحوم ببرک کارمل نزد ( محمد ظاهر چرســـــی) ميرفت و بر استان قاتل مردم بوســـــه ميزد مدت « ده سال » زندان دهمزنگ را باساير روشنفکران سپری نه ميداشت و مانند هزاران دست بوس و استان بوس در رژيم خونين وفاسد [ محمد ظاهر] مقام ومنزل ميداشت و در پارلمان به دستور ( شاه چرسی) و تحريک ارتجاع داخلی و تشويق ســــــردار ولی داماد شاه مورد لت کوب ساير نماينده گان قرار نه ميگرفت
  بنأ مصاحبه مينه بکتاش که هر گز پرچمی نبوده اصلأ بر محور اين مطلب نبوده و اينکه امروز راديو (B.B.C) توسط پرچمی ها اشغال گرديده نماينگر استعداد . لياقت . دانش .فهم . درايت انهاست که هيچ مجاهدی .هيچ طالبی . هيچ تکنوکراتی . هيچ ارسطوکراتی و هيچ غرب پروری ندارد چون حزب وطن (500000) کادر . متخصص و دانشمند وکارشناس داشت و امروز عدم موجوديت انها در رژيم پوشالی باعث هزاران نابرابری . ورشکستگی . فساد . سوی استفاده . گرديده و اين حقيقت جامعه ماست بايد پذيرفت که ( شــــــير ســـــفيد ) است مخالفت با اين تکامل مخالفت با حقيقت و روشنی بوده مخالفين بايد يا کور باشند يا کودن ! ( جلال بايانی ــ سويدن )

  • به همه سلام !
   جلال بایانی ایا می دانید که از کارمل روس پرست خود روسها چه گفته اند،
   شما کتاب جنرال گروموف را بخوانید و در باره این شرابی بی وطن خواهد دانست،کارمل کشمیری و گروپ جاهل و بی خرد وی برای ما و افغانها یک لکه ننک و داغ سیاه برای پرچمیهای که از همه چیز در مقابل روسها گذشته بود است شما توبه کنید و عذر بخواهد و امپریالزم گفته گفته نفس تان برامد و بالاخره به امپریالیزم شما بی همه چیز پناه بردید و چقدر درست از سویدن با ننگ و خجالت پیام می دهید شما مگس هر دوغ هستید بخ شما جاهلان و بی... گفتگو برایم ... است
   جلال ابادی

 • بعضى ها درخواب اند مانند سابق فكر ميكنند كه هركسىرا باروس بيوند ميدهند فكر ميدنند اكر اين كارا كنند به شخصيت ان اشخاص صدمه وارد كرده اند.ويا زير باى امريكايي اوفتادن افتخار است براى شان. درين باره خاموش اند .
  اينكه شاه سابق در 91 ساله عقل خودرا از دست داده و طفل كشته بود او اكر جيزى هم كفته باشد اعتبار ندارد.ولى كارمل يكانه شخصيت بى همتا و محبوب ترين درزمان خود بود. كشتمندهزاره صدراعظم او بود صلاحت هاى عام وتام داشت او ساحه كار كشتمند را محدود نكرده بود كه قبيله برستان هميشه براى ديكرا ن ساحه فعاليت را محدود ميكرده اند.او بشتو ن بود ولى قبيله برست نبود.منكه برجمى نبودم ولى امدن كارمل سبب نجات من شد . منكه در زندان بل جرخى با هزاران تن از افراد وطن دربند بوديم هر لحظه امكان مرك موجودبود.منكه از زندان بل جرخى خارج شدم و با دوستان واقارب به طرف شهر حركت كرديم كويي همه مردم كابل به طرف بل جرخى درحركت بودند.انانيكه عزيزان خودرا زنده يافته بودند به عساكر روسى كل ميدادند و خوشى ميكردند.من فكر ميكنم كه كارمل بخاطر نجات رفقايش شتافت همه جيز را فداى ان كرد.روسها از اتوريته شخصيت ومحبوبيت كارمل استفاده كردند او را اوردند. از فاشيزم امين تركى از ان وحشت كه خوستىهاى بى فرهنك و بكتيوالهاى زن فروش شبشى بحال مردم اورده بود روس صد درجه خوب بود.برجمى ها همين هالا درغرب همه كار دارند به هزارها هزار نفرشان درمسلك هاى مختلف مصرف كاراند .كرجه ظاهر طنين داكتر طب است او در عرصه خبرنكارى اين داد خدا است.ولى بهترين زورناليستان را برجمى ها دا شتند.بهترين هارا هركه ميخواهد داشته باشد.نه تنها بى بى سى.
  اسب تازى شده مجروح به زير بالان...طوق زرين همه بركردن خرميبينم

جستجو در کابل پرس