کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > انتخابات > آیا کرزی هنوز انتخاب برتر است؟

آیا کرزی هنوز انتخاب برتر است؟

خواهر و برادر عزیز! ما هم می توانیم آینده بهتری داشته باشیم. آینده بهتر ما بستگی در انتخاب بهتر ما دارد، در مورد انتخاب خود هوشیار باشید. کسی را انتخاب کنید که صداقتش را در گذشته به ما ثبوت کرده باشد، دستش به خون برادران ما آلوده نباشد، دروغ نگوید.

سه شنبه 11 آگوست 2009, بوسيله‌ى سلیمان صمیمی

بعد از شکست شوروی از افغانستان، مجاهدین به جان هم چسپیدند، سبب جنگهای داخلی شدند. در این جنگ ها خیلی اطفال بی پدر، زنان بیوه، خانه ها خراب، ... شدند. این همه بد بختی مصیبت بزرگی بود اما مردم ما دچار مصیبت دیگری شد، گروهی طالبان ظهور کرد، بعد از چند سال جنگ بر 95٪ خاک افغانستان مسلط شد. با نظام که طالبان داشت مردم هرگونه امیدش را برای رهای از این مصبیت از دست دادند، رسیدن به آینده بهتر فقط یک رویا بود. حادثه یازدهم سبتامبر اتفاق افتاد، پای امریکا و دوستانش( اعضای ناتو) به خاک افغانستان باز شد، طالبان شکست خورد و حکومت موقت کرزی شروع شد. درین دوره شش ماهه، که زمانی کمی بود، مردم بار دیگر به آینده امید بستند، با آنکه حکومت بوجود آمده، حکومت انتخابی مردم نبود، اما بخاطر رسیدن مردم به امنیت نسبی، کرزی به شهرت و محبوبیت بی نظیری رسید. مگر مردم از حاکمش چه می خواستند بجز امنیت، آزادی، رفا، صحت و فرصت های شغلی و تعلیمی، در این دوره امنیت و آزادی نسبی فراهم شده بود، اما رفاه و سایر جوانب اجتماعی که وقت بیشتر می خواهد، مردم هم از این دوره حکومت کرزی توقع نداشت.
حکومت انتقالی کرزی شروع شد، در این دوره دوساله باز هم امنیت بهتر از امنیت امروزی افغانستان بود. چیزی که مردم می شنیدند سرازیز شدن کمک های جهانی بود ولی مردم هیچ تغییری در زندگی شان حس نمی کردند. موضوعات قانون اساسی، و کارزار های انتخاباتی ریاست جمهوری از گرمترین موضوعات این دوره بود. مردم به سوی انتخابات سراسری نزدیک می شد و نامزد ها هم هرکدام آینده درخشان کشور را در وجود خود ترسیم می کردند. انتخابات شد، با اینکه یک عده از نامزدها از تقلب در انتخابات حرف می زد، کرزی برنده اعلام شد. با اعلام نتیجه این انتخابات، کرزی که دوسال شش ماه به افغانستان حکومت کرده بود، برای پنج سال دیگر انتخاب شد. گویی زمان آن رسیده بود که کرزی خواستهای مردم را بجا کند.

حالا که در پایان حکومت کرزی قرار داریم، بد بختانه چندان تغییر مثبت در زندگی مردم ایجاد نشده، بلکه وضعیت بد تر هم شده، البته بعضی موفقیت ها را مثل بازشدن در مکاتب برای دختران( که با آمدن حکومت طالبان بسته شده بود)، سهم زنان در ادارات، باز سازی جاده کابل قندهار و تعدادی جاده های دیگر در کشور را نمی توان نادیده گرفت، اما در مقایسه با حضور چهل کشور خارجی در افغانستان خیلی ناچیز است. مردم که دوران جنگ به کشورهای همسایه مهاجر شده بودند بیشتر شان برگشتند، چون آینده روشنی نداشتند دوباره مهاجر شدند. اگر این موارد صورت نمی گرفت باز می توانستیم به کرزی امید داشته باشیم:

1. اگر امنیت بهتر می شد. در زمان حکومت موقت وانتقالی کرزی افغانستان به امنیت نسبی رسیده بود، اما بد بختانه روز به روز امنیت بجای بهتر شدن بدتر شده رفت. سال گذشته خونین ترین سال از شروع حکومت کرزی بود، هم تلفات ملکی بخاطر بی دقتی نیروی های خارجی و هم بخاطر حملات انتحاری خشونت گران.
2. اگر کشت مواد مخدر در کشور افزایش نمی یافت. در دروه موقت کرزی افغانستان 60 ٪ مواد مخدر دنیارا تولید می کرد و آن هم به این سبب بود که از نظر طالبان کشت مواد مخدر هیچ مشکلی نداشت و کشور تازه ازچنگ طالبان رهایی یافته بود، اما تا سال 2008 کشت مواد مخدر در کشور افزایش چشمگیری داشت، در سال 2008 افغانستان 95 ٪ مواد مخدر دنیا را تولید کرده است. ایکاش این همه افزایش در درآمد سرانه ما می بود، نه در تولید مواد مخدر. کشت مواد مخدر نه تنها که در انسان های برون مرزی ما ضرر دارد بلکه ما خود نیز قربانی آن هستیم، اولا بیشتر پول آن به جیب خشونتگران می رود، دوم معتادان در کشور ما به دو و نیم میلیون نفر رسیده است.

3. اگر دولت مردان ما در کشت و قاچاق مواد مخدر سهم نمی داشتند. قبلا گفته شده بود که بعضی از والی ها در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارد، اما به نهایت شرمساری رسید که، یک منبع معتبر غربی برادر ریس جمهور مارا به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد. اگر برادر رییس جمهور ما در قاچاق مواد مخدر دست داشته باشد، آیا بازهم امیدی برای ریشه کن شدن مواد مخدر از کشور است؟

4. اگر فساد کاهش می یافت. حالا فساد اداری در کشور ما به نهایتش رسیده است، گزارش شده اند که دو سوم کمکهای جهانی هدر رفته است. بیشتر از 30 میلیارد دالر کمکهای جهانی که در افغانستان از شروع حکومت کرزی تا هنوز شده است، 20 میلیارد آن به جیب دولتمردان رفته است. فقط ده میلیارد آن به مردم عادی رسیده است. ده میلیارد دالر کمک در خلال 7 سال که به مردم عادی رسیده مبلغ خیلی ناچیز است. کشور مالیزیا که تقریبا به اندازه افغانستان نفوس دارد، در سال 2008 چهل میلیارد دالر تنها در آمد شان از صنعت توریزم بود. حالا 10 میلیارد کمکهای جهانی که در خلال 7 سال، به مردم عادی رسیده را با آن مقایسه کنید. اثر این همه فساد را ما روشن می بینیم، ثروت کارمندان بلند رتبه دولت، یا بصورت روشن ثروت برادران ریسس جمهور، ثروت برادران معاونین ریسس جمهور، ثروت وزرا، ثروت والی ها بلند رفته است. ولی مردم عادی در فقر و بد بختی دست و پنجه نرم می کند. رییس جمهور ما اعلام می کند که تمام دارایی اش 11 هزار دالر است، اما گزارش ها می گوید که در کرزی در کارزاری انتخاباتی اش بیشتر از 80 میلیون افغانی مصرف کرده است، اگر کرزی تمام یازده هزار دالر خودش را مصرف کارزار انتخاباتی اش کرده باشد، باقی این همه پول از کجا شده است؟ مردم، باقی آن حق من و تو است که به حق خود نرسیده ایم.

5. اگر مشکل بیکاری حل می شد. در کشور ما هیچ آمار دقیق وجود ندارد، اما به نسبت بالای مردم ما از بیکاری رنج می برد. بیشتر مهاجرین که عودت نموده بودند، اگر در کشور فرصت های کاری فراهم می بود، آنها دو باره مهاجر نمی شدند. می دانیم که مهاجرین ما در کشورهای ایران پاکستان چه روزگاری دارند.

6. اگر نرخ تورم به 40 ٪ نمی رسید. بانک مرکزی در گزارش 2008 نرخ تورم را 40٪ اعلام کرده است. خیلی به دور هم نمی رویم، در ایران که نرخ تورم را بانک مرکزی شان 15٪ اعلام کرده بود، داد و بیداد مردم بالا شدند، حالا آنرا با کشور ما مقایسه کنید. تورم 40 درصدی یعنی اینکه در مدت یک سال پول افغانی 40 درصد ارزش خودرا از دست می دهد. 60 افغانی در اول سال برابر است با 100 افغانی در آخر سال! چنین نرخ تورمی هیچ قابل قبول نیست.

7. اگر فرهنگ وزیر فرهنگ اینگونه نمی بود. افغانستان یک کشور چند ملیتی و چند زبانه است، و همیشه از این ناحیه ها رنج برده است. برای یک چنین کشوری باید چیزهای را تقویت کرد که به وحدت و یکپارچکی مردم بیفزاید، و این هم وظیفه دولت است، دولت نباید بر عکس، مصدر نفاق بین ملت اش باشد. مثلا زبان فارسی- دری در افغانستان یکی از بهترین وسیله برای یکپارچگی افغانها است. چرا کسی که به زبان مادری اش حرف زده از وظیفه اش سبگدوش می شود؟ چرا تابلوی " نگارستان ملی" به "گالری ملی" تبدیل می شود. اگر گالری ملی به نگارستان ملی بدل شود، می شود گفت که وزیر فرهنگ خدمت کرده است ولی وقتی بر عکس اتفاق می افتد به صورت واضح می توان گفت که تعصب است، جهل است، خود ستیزی است.

8. اگر کتابها غرق دریا نمی شد. چیزی جاهلانه تر در صده بیست و یکم از این عمل پیدا نمی شود. دولتمردان کرزی تشخیص دادند که از 22 تن کتاب 7 جلد آن مخالف وحدت افغانها است، اولا ، این تشخیص کاملا متعصبانه است، دوم بر فرض اینکه 7 جلد کتاب مخالف اسلام و مخالف وحدت باشد، باید 22 تن کتاب را در آب انداخت؟! مثلا اگر در شهری کسی مجرم باشد، تمام مردم آن شهر مجرم است باید به زندان افگنده شود؟! این چه منطقی است. کتاب به دریا انداختن تنها کار والی هلمند نیست، کار حکومتی است که در راس آن کرزی است.

9. اگر کرزی به وعده هایش عمل می کرد. نشان انتخاباتی کرزی در انتخابات کذشته ترازو بود. ترازو یعنی عدالت، عدالت کرزی را که به چشم خود دیده ایم، ثروت برادارنش را که معلوم نیست از کجا بدست آورده با تنگدستی مردم مقایسه کنید و نام کرزی را پدرعدالت گزارید. خیلی وعده های دیگر که تحقق نیافته همه به یاد داریم.

10. اگر تمدن بشری در بامیان شکسته باقی نمی ماند. مجسمه بودا در بامیان که تمدن بشری است، از صده دوم تا پنجم میلادی ساخته شده بود، تا رسیدن گروه طالبان استوار باقی ماند. برای مردم افغانستان غرور آفریده بود که ما هم روزی صاحب تمدن بوده ایم و همچنان منبع خوب پولی بود. اما بد بختانه طالبان این تمدن بشری را ویران کرد، شکسته های بودا هنوز بجا مانده است. بنا به گفته والی بامیان چندین کشور آمادگی اش را برای دو باره سازی آن اعلام کرده ولی با مخالفت وزیر فرهنگ روبرو شده است. با مخالفت وزیر فرهنگ تنها کسانی که ضرر می کنند مردم افغانستان است. بعد از چند سال دیگر حتا شکسته های بودا را هم نخواهیم دید.

****

حالا به نظر شما هنوز کرزی انتخاب برتر است؟ آیا او همانطور که وعده می کند عمل هم خواهد کرد؟ آیا او این همه رنج مردم را خواهد زدود؟

خواهر و برادر عزیز! ما هم می توانیم آینده بهتری داشته باشیم. آینده بهتر ما بستگی در انتخاب بهتر ما دارد، در مورد انتخاب خود هوشیار باشید. کسی را انتخاب کنید که صداقتش را در گذشته به ما ثبوت کرده باشد، دستش به خون برادران ما آلوده نباشد، دروغ نگوید.

بهتر را انتخاب کنید.

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


111 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > انتخابات > آیا کرزی هنوز انتخاب برتر است؟

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

 • دوست فرهیخته؛
  نوشته تان فشرده و دقیق است. بدون شک کرزی و عبدالله بهترین گزینه نیست، اما این باداران خارجی شان هتسند که می خواهد با میکروسکوپ آنها را بزرگ کرده و برای مردم افغانستان برنده قلمداد کنند. در حالی که اگر انتخابات به مفهوم واقعی آن برگزار می شد؛ یعنی آرای مردم تعیین کننده می بود، بدون تردید آقای بشردوست برنده میدان می بود اما این مشخص است که انتخابات افغانستان صرف نمایشی است برای مشروعیت بخشیدن به حکومت دست نشاندة جامعة بین المللی به ویژه آمریکا در افغانستان. اما به همه حال، رای دادن به بشردوست باعث می شود که وجدان ما احساس آرامش داشته باشد.
  سبز باشید

 • کرزی یک شخص دروغ گو وعده خلاف مردم فریب است وزیر اطلاعات فرهنگ اصلاً طالب ودستنشانده پاکستان است درتخریب بودای بامیان خود وزیرفرهنگ دست داشته است یکی ازوظایف وزیرفرهنگ ازبین بردن فرهنگ وتمدن افغانهااست وظیفه اصلی اش ترویج نفاق است
  امیدوارم که تمام افغانهادرک کند پنج دقیقه سکوت کند درباره کرزی ،کابینه ، اطرافیان وکارکرد های وی بادرنظرداشت کمکهای جامعه جهانی وحضور بیش ازچهیل کشور درافغانستان فکرکنند ورای خودرا استعمال کنند

  تبسم ازمزارشریف

  • دوستان عزیز! کشور بلاکشیده که سی سال آتش نفاق ، بدبختی ، جنگ ، تجاوز ، کوچیدن و مهاجر شدن در آن وجود داشت نمیشود که یک شبه همه را تغیر داد و خود را به مدینه فاضله رساند به نظر بنده حد اقل سه دهه دیگر ما نیاز خواهیم داشت تا بتوان خود را حد اقل با کشور های همسایه نزدیک کرد هر چند بنده طرفدار و حمایت از هیچ یک از کاندیدان ندارم و موضع قضاوت بنده در برابر همه یکسان است اما اگر بجای کرزی هرکس دیگر میبود وضع بهتر نیمشد و یا هم اگر بعوض کرزی هر شخص دیگری انتخاب گردد وضع تغیر نمیکند زیرا با فردر ما نمیتوان جامعه را تغیر داد برای تغیر جامعه ما نیاز به اجتماع برخواسته از جامعه و افراد دلسوز بیشتر داریم . ظرف هفت سال گذشته به نظر بنده پیشرفت های زیادی صورت گرفته ولی از اینکه نیاز فوق العاده بالا است همه فکر میکنندکه کاری انجام نشده است. بطور مثال ساختن بیش از ششهزار مکتب ، اعمار صد ها کلینک ، هزاران کیلومتر سرک اسفلت شده و به ده ها هزار سرک خامه و صده موارد دیگر همه چیزهای است که طی این مدت ساخته شد. و بازهم از نظر دور نداشدته باشیم که در بسیاری موارد دولت نیز دست کوتاه در انتخاب و نحوه مصرف پول داشتند . معادله افغانستان چند بعدی است و چند مجهول دارد که متسفانه در بسیاری موارد تعداد مجهول بیشتر از تعداد معادله است که حل آنرا دشوار میساز د بیایید حداقل برای یک دهه قدرت طلبی و قدرت خواهی را کنار گداشته و دست بدست هم داده و خود را از این منجلاب دور سازیم انگاه فرصت برای رقابت ها اماده خواهد گردید و میتوان بمیدان رقابت رفته و با عرصه برنامه های خوبتر و بیشتر پرداخت و حریفان را به چالش کشید.
   ببینید که امروز افغانستان قادر نیست که حتی مصارف انتخابات خویش را خود ش بپردازد آیا ما چقدر نیاز به چنین انتخابات فرمایشی و وولخرش داشتیم .
   امیدوارم همه دوستان یکسو امده و دو و دشنام و بد و رد گفتتن را کنار گداشته "من" را به "ما" تبدیل کرده و یک شعار واحد بتوان وطن را آباد نماییم.
   ناظم علی
   شهر کابل

  • برادر عزیز ناظم علی از کابل سلام
   اینکه افغانستان یک کشور جنگ زده است, سرو سامان دادن به آن آسان نیست, حرف متین است. اما در سروسامان دادن چنین کشوری دولت نقش اول دارد. شما از باز سازی هزاران کیلو متر سرک حرف زده اید, این هزارن کیلومتر سرک در کجا ساخته شده است؟ اگر بهانه دولت امنیت است,در مناطق امن دولت چه کار کرده؟ هنوز شنیده ای, دولت کاری را در تخار, دایکندی و... انجام داده باشد. بشر دوست در سفرش به دایکندی می گوید" در دایکندی حتی خشتی بالای خشت هم گذاشته نشده است", چرا؟. باید از شروع حکومت کرزی وضعیت بهتر می شد نه بدتر.

 • کرزی بهترین انتخاب است. و آن به خاطر آنکه در مقابلش کسی قرار دارد که دستش به خون هزاران بیگناه از جمله 75 هزار کابلی بیگناه آغشته است. عبدالله این چوکره باند جنایتکار ملی مسعود با شیطان الدین ربانی و برادران مسعود کابل را یکبار دیگر به جهنم واقعی برای ما مبدل خواهد کرد. این شیطان صفت شریک جنایات غیر انسانی بر علیه مردم بیگناه ملکی در زمان چهار سال حکومت ربانی - مسعود در کابل است.

  ما کابلی ها آنقدر بدی و بد بختی از دست این جنایتکاران به نام مسلمان دیده ایم که سگ کرزی را بر آنها ترجیع میدهیم. کرزی در زمان خیلی دشوار زمام امور را بدست گرفت. او از ته دل کوشید تا کثافت کاری های را که جنایتکار ملی مسعود و برادران جهادی او ، و بعداً طالبان بر علیه کابلی های سخاوتمند انجام دادند پاک کند ولی حیف که این شیطان الدین ربانی و باند پنجشیری های جنایتکار ملی مسعود مانع انجام این کار گردیدند .

 • اگر ما به 7 سال حکومت آقای کرزی بر گردیم در ابتدا ایشان در بین مردم خیلی محبوبیت داشت البته فراموش نباید کرد کاری که در کشور انجام شده آقای کرزی انجام نداده است بل کمک دنیا برای ملت افغانستان بوده است به نظر من هر کس اگر جای آقای کرزی بود بیشتر از این کار میکرد و برای ملت رنج دیده افغان چیزی بیشتری انجام میدا بلکه بد بختانه این کار که هیچ بلکه ملت کاملاً به قهقرا کشانیده شد فساد اداری؛ کشت و قاچاق مواد مخدر؛ روابط بر ظوابط در ادرات دولتی؛ تقسیم قدرت به اساس مصلحت های فردی؛ به قدرت رساندن جنایت کاران؛ معامله گری با طالبان و زورمندان؛ امتیاز دادن به قوماندانان محلی و افراد غیر مسول؛ ترویچ فرهنگی گرائی بین ملت؛ تلف شدن حق مظومان؛ حیف و میل پول های کمک شده اینها همه عوامل است که آقای کرزی به بار آورده است فعلاً همه ملت از این دولت دل خور شده اند و دیگر نمیگذارند این کوله بار غم را تا 5 سال دیگر بدوش بکشند و دوباره فرد که برایشان هیچ چیزی انجام نداده است را بیازمایند. ملت افغان هشیار باشید.
  ن-ع-ولایت غور

 • اقای کرزی یک کمی دروغ گو است ولی دوازده سال چه که عمر هزار ساله سپری خواهد شد و انوقت این بار گناه مملو از دروغ را به کجا خواهد برد.

  اقای کرزی ایا برای ان دنیا هم امادگی داری یا نه که گفته اند گنج به قارون نماند و ملک به سلیمان.

  • دعوت طالبان بهرقیمت
   نویسنده : ا.پولاد
   برگزیده از سایت آریایی
   قابل توجه آقای کرزی!!!!
   خبر نگارمصاحبه کننده بی بی سی از کرزی پرسید که شما امنیت را با کدام پلانی درکشور خواهید آورد؟ جواب شان این بود که با مخالفین دولت به مذاکره مینشینند. آری این درست است. پرسیده شد شرایط آنهــــــا را میپذیرید.؟ آری میپذیرم، همه شرایط شانرا بهر قیمتی که باشد؟ بلی برای امنیت درافغانستان هرشرط را بهر قیمتی که باشد میپذیرم. این است صاف و ساده خیانت بحق همه زنان و تعلیم و تربیه وطن.
   اول اینکه باید گفت این توضیح و تشریح خود آقای کرزی نیست و این مطلب را از چند جا باید اخذ نموده باشد. از فشار قوای ناتو بخصوص انگلیسها، زیرا وزیر خارجه انگلستان با تمام قوا جیغ میزند که با طالبان مشوره و صحبت شود. این مشوره تفاهم کردن شما نو نیست. از روزیکه پا در سر زمین افغانها نهاده اید عمل، گفتار و رسانه های شما همین بیت ها را تکرارمیکنند. آری این یک کار مفید شاید باشد، اما نه برای ما بلکه برای خود تان. درغیر آن شما به مقصد نمیرسید. مشوره با طا لب یعنی مشوره با آی اس آی – مشوره با آی اس آی یعنی تسلیمی بلا قید و شرط. ختم همه گونه آموزش علمی، زندانی ساختن،لت وکوب و کشتن خانمها، تحقیر هر افغان بنام های مختلف، بستن در مکاتب بخصوص مکاتب دختر ها، از بین بردن آثار تاریخی که بشکل مجسمه باشد. منع استفاده از هر گونه وسایل رسانه جمعی که در بیداری افکار یک جامعه مهم و قابل توجه است. زیرا بدون قبول این شرایط طالبها با شما نمی آیند، آنها بار ها این شرط های خود را تکرار کرده اند. درعمل نشان داده اند که آنها همه این وسایل را دشمن اند. پس شما با کدام دلایل به این صراحت میگویید که ما با طالبان موافقت میکنیم بهر قیمتی که باشد. ما برای صلح در افغانستان مذاکره مینمائیم وآنرا میپذیریم بهر قیمتی که باشد. این خود مگر کمر بستن به شستن سرنوشت نیست؟ و اگر شما این گفته خود را بنا به دلخوشی مردم برای رأی گرفتن و برای پس نماندن از وعده دیگر کاندید ها عنوان کرده اید عواقب آن برای شما بسیار وخیم نخواهد بود؟ یا اینکه برای دلخوش ساختن کشور ثروتمند سعودی این راه را پیش گرفته اید؟ خوب به خاطر داشته باشید که هردوی ملحوظ کارو زحمت کشیهای شما را اگر در دوره آینده به آن عمل کنید به صفر ضرب میکند. زیرا عمل کردن به آن صاف و ساده فروش وطن است. و نکردن بران شما دست تهی تر ساخته و به پلانهائی که در مخیله خود میبافید و اعمار میکنید نمیرسا ند.
   قسمت دیگر توضیح شما عین روند را نشان میدهد که در مورد برسمیت شناختن خط دیورند است. شما میگوئید صلاحیت این امر را من به مردم میگذارم . این صاف و ساده بازی به سرنوشت کشوراست. به این معنی که تجزیه افغانستان از همین کلمه آغاز میگردد. به اینصورت که:
   پشتونها به این امر موافقت ندارند. اما نا آرامیهای دوامدار و تضاد های حاد ساخته شده بین پشتون – هزاره ، تا جک و ازبک بدانجا رسیده است که تاجکها، ازبیکها و هزاره ها برای آرامش خود واقلیت ساختن پشتون روی این خط نام نهاد میخواهند مهر تائید زده شود. بنا بران در مرهله اول این دو قشر رو بروی هم قرار گرفته و درگیری سختی را سبب میشود. این درگیری طالبان را فراموشت خواهد کرد. زیرا بفکر اینکه دی دی آر مردم را خلع سلاح کرده است خود را فریب میدهید. همه جناحهای درگیـــر کافی مسلح اند. شما درین مغاره ها موفق به یافتن و خلع سلاح کردن افغانها نمیتوانید شوید.
   دوم اینکه گیرم حرف خود شما باشد. شما این تغیر موضع را که مذاکره و بمیان آوردن صلح درجامعه بهر قیمتی که باشد ازکدام زمان اخذ کرده اید. بعد از سروصدای دپلماسی انگلیس؟ در تجربه دریافته اید ویا اینکه روی احتیاج به این کار تن درداده اید؟ از آخر شروع میکنم : اگر روی احتیاج تن درداده باشید احتیاج شما به این عمل پوره نمیشود، زیرا اگر نماینده خود سعودیها روی کار نیاید که آقای نابغه سید جلال نواسه پاچا صاحب است، به شما اعتماد نمیکنند. بنا بران احتیاج شما رفع نمی شود، اگر هم شود یک فیصد احتیاج شما را هم کفایت نخواهد کرد. اما اگر از تجربه دریافته اید، کدام تجربه ؟ مگر شما همه اعمال طالبان را در کار هشت ساله تان نیافتید که از طریق آی اس آی به پیش برده میشود. پش باید شما بدانید که مذاکره شما با طالبان یعنی مذاکره با آی اس آی، است. این دستگاه به این آسانی به این کار بسنده نیست. آنها تجزیه افغانستان را میخواهند زیرا بقای عمر پاکستان به تجزیه افغانستان ممکن است در غیر آن باید پاکستان تجزیه شود. سرو صدای دپلماسی انگلیس نیز همین خط را تعقیب میکند. چون من تا این سرحد نزول را در شان شما نمی بینم به این هم باور ندارم که اینهمه توضیحات بلند و با لا از خود تان باشد.
   برای اینکه این توضیحات درست فهمیده شده بتواند به تعقیب آن اهمیت توازن نیروی بشری و رول آن را در استراتیژیهای منطقوی که ازان سوء استفاده ها شده و میشود توضیح و تشریح خواهم کرد.
   XXV-VIII-MMIX

 • نخیر اما نظر به این اصل بنگریم کرزی در زمان که انتخاب شد خوب بود اما مصلحت طلبی های ان با سران گروهای جنگ سالار ولایان ووزیران دزد بی کفایت اش تمام ارزوهای مردمرا به باد فنا برد فساد خلاف ارزو به اندازه اوج اش رشد کرد قوماندان ها ی مرده را دوباره باز زنده کرد و طالبان برباد رفته رشد کرد که تا پیش بینی ما خو رسید اما چه بگویم چه میدانستیم فکر کردیم که دیگر به افغانستان جنگ نخواهد شد اما که برعکس گوسفند را به دهن گرگ دادیم کرزی خود طالب به کرزی کی بود که بالای اش امریکا اعتبار کر د معلوم که یا ای اس ای پاکستان ویا سی ای ا امریکا ویا جاسوس ونوکرغلام حلقه به گوش امریکا که با تاسف استفلال وتمامیت ارضی مارازیر سوال بردمارابا مداری گری خویش در گرداب بدبختی فساد مواد مخدر وغیره وغیره دچارساخت بازهم تمام مردان باغیرت که ماقبل ازدنیا رفته اند زنده شود این ننگ را نمیتوانداز بین ببرندومارا ازاد سازد ایا کرزی خبرنمیشود که تمام یورنیم هلمند توسط غارت گرهای بین اللملی غارت میشود کرزی نی کورزی

 • دوم رمضان در آینه‌ی تاریخشهریور ۰۱«خوب کردیم ده میلیون دلار رشوت گرفتیم!» (فیلم)اخبار نظر دهیددر این فیلم یک خانم افغانی در امریکا، به عبدالله عبدالله می گوید که در کتاب ” بوش در جنگ” نوشته است، و نام خودت را گرفته است که از امریکاییها ده میلیون دلار رشوت گرفته ای. عبدالله عبدالله اعتراف می‌کند و می‌گوید: “خوب کردیم “.
  در یک فیلم نشر شده در یوتیوب به تاریخ ۱۶ ماه جاری، وزیر خارجه سابق و نامزد ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله اعتراف کرده است که در هنگام حمله امریکا بر افغانستان بخاطر بر اندازی طالبان مبلغ ده میلیون دلار را از امریکایی‌ها رشوت گرفته است. نامبرده این اعتراف را در یک نشست با افغانهای مقیم امریکا، در پاسخ به انتفاد یک خانم افغانی در زمانی که وزیر خارجه بود کرده است، این خانم عبدالله را شدیدا انتقاد مینماید.
  دراین فیلم، این خانم افغانی به عبدالله عبدالله می گوید که ما فعلا معنای عزت را نمی‌دانیم که عزت چه را می‌گوید؟ عبدالله عبدالله می‌گوید که معنای عزت در گذشته چه بود؟ خانم افغانی در پاسخش می‌گوید که در گذشته افغانها با عزت بودند، آبرومند بودند، به پول، خویش را نمی فروختند، مزدور، غلام، جاسوس، خاین، و منافق نبودند و نه بخاطر منفعت شخصی شان منافع ملت شان را زیر پا می‌کردند.
  این زن افغان خیلی احساساتی می‌گردد و فریاد می‌کشد که زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان، مرگ بر آدم کشان و مرگ بر خاینان ملت افغانستان، ومرگ بر قاتلین پشتون و مرگ بر قاتلین تاجک ومرگ بر قاتلان ازبک. و به عبدالله اشاره می‌کند.
  سپس این خانم افغانی به عبدالله عبدالله می گوید که در کتاب ” بوش در جنگ” نوشته است، و نام خودت را گرفته است که از امریکاییها ده میلیون دا رشوت گرفته ای. عبدالله عبدالله اعتراف می‌کند و می‌گوید: “خوب کردیم “.

  http://www.youtube.com/watch?v=sW1P9tZzB9o&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Esunni%2Dn ews%2Ecom%2F%3Fp%3D7014&feature=player_embedded

  دوستان عزیز
  آیا فکر نمیکنید که ادعای عبدالله مربع نه تنها که بی اساس بلکه خیلی بچه گانه است ؟
  اول باید پرسید که چرا یک هزاره به عبدالله رای بدهد ؟ برای اینکه عبدالله مسول قتل بهترین فرزندان هزاره همراه با جنایتکار ملی مسعود است ؟
  دوم چرا پشتون به عبدالله رای بدهد ؟ برای اینکه عبدالله با جنایتکار ملی مسعود در زمینه امنیت گرفتن قوای روس در طول شاهراه سالنگ برای روسها شرایط مناسبی را مساعد ساخت تا به نقاط پشتون نشین کشور قوا و مهمات نظامی شانرا حمل کرده و باعث قتل یک میلیون پشتون شوند ؟
  چرا ازبک ها از عبدالله دفاع کنند و به او رای بدهند ؟ زیرا عبدالله در همکاری با جنایتکار ملی مسعود به همان ازبکهای که مسعود را در رسیدن به قدرت کمک کرده بودند بعد از سقوط نجیب الله جفا کرده و باعث قتل بهترین سربازان ازبک گردید ؟
  چرا نورستانی ها به عبدالله رای دهند ؟ زیرا عبدالله و جنایتکاران ملی مسعود یگانه نماینده آنها داکتر عبدالرحمن را به قتل رساندند ؟
  تاجکها را اگر بگویید ، دو دسته شده اند. حتی پنجشیری های مسعود جنایتکار ملی دو دسته شده اند. فهیم ، جنرال جرئت، صالح، بسم الله ، از کرزی دفاع میکنند. تنها ربانی و برادران مسعود از عبدالله دفاع میکند .
  آنانی که رهبری این و یا آن گروه قومی را بدست دارند چون خلیلی، محقق، دوستم ، فهیم، اسماعیل خان از کرزی دفاع میکنند.
  پس کی به عبدالله رای داده که او چنین ادعای بچگانه برای پیروزی دارد و حتی گرفتن آرای مطلق را دعوا میکند ؟
  من فکر میکنم نسبت به عبدالله رای بشردوست خیلی باید زیاد باشد زیرا او بدون هیچگونه مسله قومی و قبیله ای به کمپاین خویش آغاز و پایان داده و کتله های بزرگی از مردم از تمام اقوام کشور از او دفاع میکنند

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.