صفحه نخست > دیدگاه > امنیت میدان هوائی کابل به یک کمپنی خارجی تعلق گرفت

امنیت میدان هوائی کابل به یک کمپنی خارجی تعلق گرفت

قبل ازاینکه تصمیم بخاطر عصری ساختن تجهیزات وتخنیک میدان گرفته میشد باید درمورد تربیه کادرمسلکی افغانی ان نیز تصمیم اتخاذ میگردید
عبدالصبور
جمعه 4 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بانهایت تاسف از تلویزون اریانا که ازکابل نشرات دارد خبر تکان دهنده شنیدم که واقعاً خیلی مایوس کننده بود در ملک ما هیچ فرد مسلکی بافهم ودانش لازم واعتماد کامل پیدا نمی شود که در میدان هوائی بین المللی کابل مسولیت کنترول وامنیت میدان را بدست گیرند وکنترول نماید واقعاً خجالت اور است .

اقای فاروقی وزیرصاحب ترانسپورت درجلسه شورای ملی احضارشده بودند تا به سوالات یک عده ازوکلا درمورد عملکردهای ان وزارت معلومات دهند دراین ضمن موضوع سپردن امنیت میدان هوائی بین المللی کابل به یک موسسه امنیتی خارجی که نا م و مملکت که این موسسه به ان متعلق است گرفته نشد شاید این مملکت که موسسه امنیتی مربوط ان است ازمردم عام وکافه ملت افغان محرم باشد نباید کسی بدانند که این موسسه مربوط کدام کشور است وبخاطر این خدمت چقدرپول این ملت بییچاره را میقپند ملت که از کشورهای دیگر گدائی میکند وهزارها انسان با گرسنگی وبیکاری دست وپنجه نرم میکنند بهترین متخصصین در بازارها مصروف دست فروشی میباشند ویا درکشورهای بیگانه درهجرت بسرمیبرند ولی درملک ایشان بیگانه ها جای کار انها را پرکرده وجوانان ما بخاطر پیدا کردن کاروروزگار درکانتینرها جهت دریافت کار دسته جمعی هلاک میشوند اما مقامات دولتی مصروف استخدام خارجها بخاطرکارمیباشند .

به هزارها صاحب منصبان مسلکی پولیس دربازارها بدست فروشی مصروف اند ولی مابخاطر امنیت میدان هوائی خود که یکی ازمهمترین بنادرهوائی درمملکت بشمارمی اید افراد خارجی که هویت شان مخفی نگاه داشته میشود ضرورت داریم وانها را استخدام میکنیم تا امنیت طیارات ومسافرین ما را بگیرند ایا ریا ست امنیت ملی ما توان نظارت به عملکردهای ضدجاسوسی خارجیان را دارد؟؟؟

اقای فاروقی میگوید که ما تاهنوز افراد که به نورم های بین المللی درمورد امینت طیارات اگاهی داشته باشند نداریم ،زمانی ما صحبت از امنیت ووسائل پیشرفته میکنم سوال پیدامیشود که چراآقایون بخاطر این کار کادرهای مسلکی تربیه نکردند زیرا این کاردوراز امکان نبود یک پولیس مسلکی میتواند درظرف سه ماه هرنوع تخیک جهت بررسی مسافرین وامنیت طیارات را فرابگیرد این معجزه نیست.

قبل ازاینکه تصمیم بخاطر عصری ساختن تجهیزات وتخنیک میدان گرفته میشد باید درمورد تربیه کادرمسلکی افغانی ان نیز تصمیم اتخاذ میگردید ،چه نوع وسائل وارد میشود وبرای اموزش ان به چه تعداد پرسونل نیاز است هرملک که چنین تجهیزات را به فروش میرساند مکلف است که مشاور ویا انجنیر مربوط را نیزباان اعزام نماید تا صورت استفاده ازتجهیزات انرا فراهم کنند ولی دراین مورد نه ازطرف وزارت ترانسپورت ونه ازطرف ریاست امنیت ملی کدام اقدام صورت گرفته است .

اهمیت سپردن بندرهوائی بین المللی خود را به یک کمپنی خارجی انهم درشرایط که به هزارها سرباز خارجی وکارمندان خارجی ازکشورهای مختلف جهان در کشور حضور دارند شرایط دروطن جنگی است وامنیت کلی درملک وجود ندارد دولت بالای همه منابع طبعیی وذخایرسرشار جواهرات ومنرالهای قیمتی واشجارتسلط کامل ندارد چطور میتوان ما بندر هوائی خود را در اختیار خارجیان قراردهیم تا هرچه خواسته باشند داخل کنند وهرچه خواسته باشند خارج کنند وهم چنان این کار درمورد افراد واشخاص که به کشور سفرمیکنند ویا ازکشورخارج میشوند وحتی دستکاری درطیارات که دران مقامات به سفر میپردازند دورازامکان نیست دراین جای شک نیست که خارجیان مقیم به شیوه های دیگر هم میتوانند اگربخواهند دست به غارت اشجار قیمتی وترانسپورت مواد مخدر بزنند ولی سپردن یک بندر هوائی کارایشان را بسیار سهل ترمیسازدواین عمل برعلاوه انکه اعتماد مردم را درمورد پولیس وامنیت ملی ازبین میبرد .استقلال وازادی کشورمارانیزتحت شعاع قرار میدهد .

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس