در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > سنگسار در اسلام

سنگسار در اسلام

نگاهی به قوانین جزایی دراسلام قسمت دوم
محمد جاوید حسینی
سه شنبه 16 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کشانیدن هزاران جوان و پیرو اطفال درمراسم سنگساروسربریدن توسط طالبان که یکبارمن هم مجبورا شاهد آن بودم وهرگز فراموش نمی کنم،جز ترویج خشونت وخشونت گرایی چیز دیگری نیست و مردم به حد توان خود باید درمقابل این نوع وحشیگری مبارزه نمایند وآگاه باشند که مصالحه دولت دست نشانده کنونی با طالبان باردیگرافغانستان را به دامن همان بربریت و وحشیگری خواهد انداخت.

اینجا را کلیک کرده و بخش نخست این نوشته را بخوانید

بخش دوم

حالا چی دراول، درقرآن آیه به نام سنگساروجود داشته وچی نداشته باشد اما فعلا سنگساریکی ازقوانین شناخته شده جزایی دراسلام است که دراکثرکشورهای اسلامی مانند افغانستان، ایران، عربستان، یمن، امارات متحده عربی وسومالی وسودان و نیجریه اجرا می شود. اجرای سنگسار هم طوری است که فردمحکوم را دربین پارچه سفید رنگ می پیچند واگرمحکوم زن باشد تا کمر درزمین دفن اش می کند واگرمرد باشد تا لگن خاصره و بعدا با سنگ های نه چندان بزرگ و نه هم خیلی کوچک می زنند تامحکوم با زجر وآهستگی تمام بمیرد.اجرای این اعمال وحشیانه را سنت های روایات شده اززندگی محمد توجیه می کند. اگرچند دربین مسلمانان کسانی نیزاستند که سنگساررامحکوم می کنندتا بدین طریق چهره زیباتری ازاسلام ارایه نمایند ودلیل آن راهم نبودن همچودستوری درقران می دانند اما اسلام تنها قرآن نیست. قرآن بیشترا به کلیات یک مساله می پردازد ومثل قانون اساسی است که جزئیات آن راعلم حقوق تشریح می کند و سنت هم یکی ازمنابع معتبری حقوق اسلامی است که براساس آن فقه اسلامی و علم قیاس به وجود امده تا به مسایل حقوق اسلامی و مجازات و فرایض دینی بپردازد و کیفیت و اجرای آن مسایل را روشن نماید.

قدرت سنت دراسلام به حدی است که چنانچه قبلا اشاره کردم که محمد بنابردید شخصی اش به سگ، بدون اینکه درقرآن ازآن چیزی امده باشد نجس دانسته وهمه مسلمانان هم به همین نگاه سگ را می بینند.

درقرآن بسیاری ازمسایل تشریح نشده است وحتی فرایض دینی مثل نمازوروزه و زکات و خمس به صورت اشاره های کوتاهی امده ولی حدود و اداب و مقدار و نوبت های نماز و تعداد رکعت های آن توسط همین سنت و فقه اسلامی تشریح شده است.

بسیاری ازمسایل دیگری نیزدربین مسلمانان وجود دارد که اصلا درقرآن ازآن ذکری نشده وبه طورمثال ختنه را می شود نام برد. هیچ مدرکی وجود ندارد درمورد اینکه محمد خودش ختنه شده باشد. چون به باورمسلمانان، محمد ختنه شده به دنیا امده است. دلیلی را که یکی ازعالمان مشهور دینی به نام ملا محسن کاشانی درکتاب محجه البیضا اورده این است که با انجام عمل ختنه ما با خداوند، با خون خود پیمان ناگسستنی می بندیم. این دیگر ابتذال یک استدلال را نشان می دهد. آخر چرا انسان ها باید حتما این پیمان را با خون سرالت تناسلی خود امضا نماید؟ چرا اگرختنه برای سلامتی مردان خوب است، زنان را دربسیاری ازکشورهای اسلامی با وجود اعتراض پزشکان درحالیکه زیان های آن ثابت شده است، ختنه می کنند؟

یکی ازدلایل جنگ های داخلی مسلمانان هم همین کلی گویی قرآن و سکوت آن درمقابل بسیاری از مسایل، و ایه های ناسخ و منسوخ و سنت های مختلف روایت شده ازمحمد می تواند باشد. مسلمانی را نمی توان در جهان یافت که روایت های تمام اشخاصی مانند صحیح بخاری، نهج البلاغه، صحیح مسلم، مسند احمد، السنن الدارمی، المحلی ، وغیره را قبول داشته باشد. درچنین وضعیتی مکتب ها واحزاب وبرداشت های زیادی ازاسلام می شود وهرکدام به خاطرتحمیل نمودن حقانیت خود ازطریق علم نمودن بیرق جهاد، جنگ را برمردم بیگناه تحمیل می نمایند.

در قرآن اولین آیه ای که به مسایل مربوط به روابط جنسی می پردازد آیه تحریم است ودرآنجا امده که: " به زنانزدیک مشوید که همانا زشت کاری و بدترین راه بوده است".ال اسرا ایه 32.

در ایه که قبل ازآن امده یعنی سوره الفرقان و ایه 68 اشاره ای دارد بر اخلاق و صفات یک مومن و می گوید: "کسانی که به جزالله هیچ خدایی را نمی خوانند و جانی را که الله محترم داشته جز برحق نمی کشند وزنا نمی کنند، و هرکس چنان کند کیفر سختی خواهد دید".

از آنجاییکه کیفر شرک قایل شدن به خدا وکشتن ناحق قصاص است بنا همردیف قرارگرفتن عمل جنسی خارج از ازدواج هم می تواند به شکلی قصاص باشد.

درسال هفتم يا هشتم هجري حكم مجازات زن ومردزناكاردرقرآن به‌روشني بيان شده كه مجازات زن و مرد زناكار، يكصد تازيانه درملأعام است. و دردنبال اين آيه، آيه‌ي ديگري تصريح كرد كه ازدواج با زناكار به‌كلي حرام است وهيچ مرديازني نبايد با زن يامردزناكارازدواج كند.الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [سوره‌ي النور، آيات 2- 3]ترجمه: زن زناكارومرد زناكار، به هركدامشان صد تازيانه بزنيد، و اگربه الله و روزديگر ايمان داريد نبايد كه شمارانسبت به ايشان ترحمي بگيرد؛ وبايد كه شكنجه‌شان راگروهي از مؤمنين نظاره كنند.مرد زناكاربه‌جزبا زن زناكاريا زن مشرك نكاح نميكند، وزن زناكاررا جزمردزناكاريا مشرك نكاح نميكند؛ اين براي مؤمنين حرام است.
درجای دیگری ازسوره نساه هم امده است که زنان زنا کاررا درخانه نگهدارید تا بمیرد.

وقتی من تمام این تناقض گویی ها را می بینم به یاد آن طعنه شیرین حافظ می افتم که می گوید:

پیر ما گفت خطا برقلم صنع نرفت

افرین برنظر لطف خطا پوشش باد

با توجه به این که دردین یهود ومسیحیت که آیه های بیشترو واضح تری درمورد سنگسارو دیگرمسایلی که درجهان کنونی درتضاد با حقوق بشروکرامت انسانی قرار دارد- وجود دارد اما همیشه ازآن ادیان به عنوان دین های صلح طلب و انسان دوست نام برده می شود نیازاست تا مسلمانان هم بسیاری ازمسایلی را که درجهان کنونی قابل پذیرش نیست تغیر دهند.

دلیلی که دین اسلام رامترادف با خشونت درجهانی امروزی قرارداده، درکنارتاریخ اسلام و جنگ های خونین محمد دراوایل و جنگ های داخلی مسلمانان که با خشونت و وحشی گری تمام اتفاق می افتد و بی توجهی به ابعاد مختلف دین اسلام است. بسیاری ازمسلمانان ازقرآن فقط واژه های چون جهاد و کشتن و بستن و تاراج کردن وسنگسار و زندانی کردن را یاد می گیرند و به دیگران هم یاد می دهندو در زندگی شان هم عملی می کنند. درحالیکه در قرآن هرچند به ابعاد کم ،اما بازهم ازانسان دوستی و محبت نام برده شده و می شود آن مسایل را که هم برای خیر جامعه مفید باشد و هم برای اسلام، ترویج و تبلیغ کرد.

کشانیدن هزاران جوان و پیروطفل درمراسم سنگساروسربریدن توسط طالبان که یکبارمن هم مجبورا شاهد آن بودم وهرگز فراموش نمی کنم،جز ترویج خشونت وخشونت گرایی چیز دیگری نیست و مردم به حد توان خود باید درمقابل این نوع وحشیگری مبارزه نمایند وآگاه باشند که مصالحه دولت دست نشانده کنونی با طالبان باردیگرافغانستان را به دامن همان بربریت و وحشیگری خواهد انداخت.

اینجا را کلیک کرده و بخش نخست این نوشته را بخوانید


فلم را می توانید در لینگ زیر ببینید

http://7thghoghnoos.blogspot.com/2010/01/stoning-of-sorayam.html

http://kawagharji.wordpress.com/

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • jenabe gharji agar momken bashad ba ma begoyeed ke khode shoma aya ba kodam yak az adyane mawjod aqeda dareed ya na ,chon hech fardi bedone deen wa aqeda nest wa mohemtar az hama eenke bedini ham khodash yak deen ast ok

جستجو در کابل پرس