کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > کارتون > امنیت ملی و امرالله صالح

امنیت ملی و امرالله صالح

يكشنبه 6 سپتامبر 2009, بوسيله‌ى عتيق شاهد

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plansآنلاين بنگريد : کابل پرس
60 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > کارتون > امنیت ملی و امرالله صالح

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

  • برای ریاست امنیت ملی افغانستان در این شرایط جنگی ما به به شخص توانمند و مقتدری چون داکتر نجیب الله ضرورت داریم که مانند اداره خاد سازمانی دشمن شکنی را ایجاد کند. این صالح بچه نه تنها که ضعیف و بیکاره است بلکه اصلا استعداد رهبری یک سازمان جاسوسی- اطلاعاتی را که ضربتی و دشمن شکن باشد ندارد.

    مشکل دیگر صالح این است که از صبح تا شام وصف جنایتکار ملی مسعود را میکند و عکس آن شیاد را در دفتری نصب کرده که از آنجا داکتر نجیب الله دل دشمن اصلی افغانستان یعنی پنجابی های کثیف و بویناک پاکستانی را سیاه کرده بود. ولی حیف که همین مسعود جنایتکار و کارمل خائین آن مرد بزرگ را نگذاشتند که افغانستان را به صوب ترقی و پیشرفت رهبری کند.

  • محدودمقامات افغانستان اکنون حاضرمیشونددرحالیکه عضودولت باشندازکارکردهاونابسامانی های رهبری انتقادنمایندوبخاطرمردم خودکدام اهمیتی به قدرت دولتی ندهنداما این نوع خودگذری رامادروجودامرالله صالح میبنیم بدون درنظرگرفتن آینده سیاسی خودانتقادشدیدازپدیده نوتاسیس(پاکستان)اعلان اینکه مجرمین دستگیرشده به دلایل نامعلومی توسط حلقاتی بخصوص رئیس جمهوررهامیشوندبه این ادعای مامهرصدق میگذارد.
    بجواب هموطن مریض ماکه گفته گویادرشرایط کنونی مابه شخصی مانندنجیب الله ضرورت داریم که اداره ای رابه نام خادبسازدوازآن برعلیه مردم استفاده کندوبه همینطورموردتوجه بیگانه هاقرارگرفته بعدازکنارزدن رهبرش به ریاست جمهوری برسدبایدبگویم مردم افغانستان باگذشت سی سال ازخادوخادی هابابه یادآوردن آن ظلم وستم کشتارهای دسته جمعی اشک میریزندودرشرایط کنونی مردم افغانستان به یک شخصیت جبارنه بلکه به یک رهبرمهربان ضرورت دارند.
    بنده میپذیرم دوره ریاست جمهوری نجیب الله تقریباًلکه های سیاه راازشخصیت خادی اوپاک مینمایدامااین موضوع تاآن اندازه که شمامبالغه نموده ایدقابل پذیرش نیست شخصاًبنده ازجمله کسانی هستم بادرنظرداشت دوره های قبل مرحوم نجیب الله دوره ریاست جمهوری اوراازبهترین دوره ها میدانم شمادوست عزیزازمسعود(قهرمان ملی کشور)بانفرت نام برده ایدبایدبگویم هیچگاه خودداکترنجیب الله باچنین لحنی ازاویادننموده بودبرعکس اورا(درزمان اقامتش درنماینده گی سازمان ملل متحد)آمرصاحب میگفت وجوانمردی احمدشاه مسعوددربرابرمرحوم نجیب الله راهمه امروزمیدانیم که هیچ نوع صدمه به حیات اووبرادرش نرساندوحتی قبل ازخروج دولت اسلامی ازکابل برایش پیشنهادخروج ازکابل رادادمتاسفانه چراغ های سبزی که برایش نشان داده شده بودباپیشنهادمذکورموافقت نکرددرنتیجه به نابودی خودش برای همیش انجامید.

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.