صفحه نخست > دیدگاه > با رشوه می توان به بهترین رتبه های نظامی دراردوی افغانستان دست یافت

با رشوه می توان به بهترین رتبه های نظامی دراردوی افغانستان دست یافت

خیر است پول حرام به حرام مصرف میشه که به پایان نمی رسه درد ندارد.
مبارز
دوشنبه 21 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بعد از تقریبا 3 دهه جنگ خانمان سوز درافغانستان وسرانجام کنفرانس بن که برای اداره سالم افغانستان وخاتمه جنگ دراین کشور ایجاد گردید. حکومت انتقالی با ریاست حامد کرزی ایجاد گردید. که موجب تشکیل اردوی ملی با ترکیب جدید وبا سهم دادن تمام گروه ها شروع به کار نمود .که هر گروه با تفاهمی که دراجلاس بن نموده بود نفرات سرشناس خود را به کرسی های مهم وزارت خانه ه معرفی وا شروع به کار نمودن . از جمله می توان به شخصی بنام تورن مراد علی یاد نمود که قبل از این جنگ به رتبه دوهم بریدمنی از دانشگاه نظامی کابل درمسلک توپچی فارغ شده بود که بعد از فراغت دردوران زمامداران وقت به کار گماشته شد. سرانجام با روی کار امدن جنگ های تنظیمی به سوی منطقه خویش رفت وبا امدن طالبان به جنگ علیه انها پرداخت. که یکی از بهترین دست اوردها وی دران وقت با خالی نمودن سنگر دریکی از بخشهای بامیان موجب سقوط بامیان وتصرف بایمان توسط طالبان گردید.بعد از خروج طالبان وبدون اینکه به سلسله مراتب به ارتقا رتبه خویش بپردازد به رتبه تورنجنرالی می رسد. که طبق ضرب المثل می توان گفت که ( خدا پای ترقیده را موزه نده ) که با گماشتن وی دراین سمت گرسنه گی های چند ساله را درچند روز هفته های نخست دوره پیژنوالی وزارت دفاع ملی سیر نمود. طبق اظهارات دریور دوره ریاست استخدام پرسونل : هرروزرئیس صاحب کیفی را به من می داد که داخل موتر بگذارم درهفته اول فکر می کردم که اسناد استخدام پرسونل می باشدولی درهفته های بعدی مشکوک شدم واین مشکوکیت موجب شد که کیف را چک کنم که صحنه غیر باورکردنی را دیدم که تقریبا چند بندل هزاری پول بود که به نظرم هرهفته بیش از یک میلیون افغانی را با خود به خانه میبرد و توسط همین پول ها چندین زمین درکابل ودیگر ولایات خریداری نمودوهم چنین هر روز موبایل افسرانی که برای تعین بستی می امدن را میگرفت وبه بهانه اینکه شما را دریک جای خوب تعین می نمایم.

این رسوائی های بود که دردروان ریاست خود درپست استخدام پرسونل دروزارت دفاع ملی با کمال میل پیش می برد تا تاوان ان روزهای که گرسنه سر به زمین می گذاشت را بگیرد. که بعد از خانه نشین شدم وبعداَ به واسطه سران حزبی تقریبا چندماه به حیث معاون قول اردو 203 تندردرپکتیا به کار گماشته می شود که درانجا هم روسوائی سابقه خود را نیز با افتخار دوام میدهد.خصی کردن اشخاصی قراردادی که بواسط هر امضا بروی اسناد انها چه مقدار باید پول می پرداخت . میله های هفته گی انها وبه قول خودشان به یاد اوردن دوران داکتر نجیب که درهرماه حداقل دو یا سه هفته با بوتل های مشروب برسرقبر داکتر نجیب خود وامرینی که درپارت وی بودن را نشه می کردند.وبعداز برگشت درموقعیت قول اردو دست به اعمال فجیع تجاوزجنسی نمودن با سربازان زیبا چهره ودیگر اعمال دیگر........

که این اعمال موجب گردید که بصفت قوماندان قول اردو209شاهین درشهرمولا علی تعین گردد. که با این انتصاب زینه های فساد وی اوج بگیرد که می توان گفت :

• بی اهمیت نمودن وظایف معاون قول اردو

• بی اهمیت نمودن وظایف رئیس ارکان قول اردو

• تشبث دروظایف امرین

• خصی نمودن اساسی قراردادی ها

• استفاده تخصیص های نظامی برای مصارف شخصی

• حساب سازی برای تخصیصات ارسالی از وزارت

• بکار گیری واستفاده اموال نظامی بطور شخصی درقریه خویش

• اکمال نظامی مردم قریه که مبادا حکومت دوباره به حالت جنگ برگردد.

• تجاوز های جنسی به سربازان زیبا چهره

وبیشتر از ان انتقال زن فاحشه از سطح شهر مزار شریف وسپری نمودن با فاحشه برای ساعتها در ساحه نظامی
که مهم ترین دست اوردهای وی درمدت این چند سال قوماندانی می باشد.

توزیع وخرید زمین های دولتی برای پرسونل خویش وخریدن زمین درولایات توسط پول های که از قراردادیان بطور رشوت میگیرد وهمچنین تخصیص دولتی برای خریدن وساختن تعمیرهای دل خواه .

که یکی از این دست اوردها یک زمین درمنطقه زراعت شهر مزار شریف که به گفته وی خیر است پول حرام به حرام مصرف میشه که به پایان نمی رسه درد ندارد که بطور که خودش بیان می نمود چیزی برابر 80 هزار دالر امریکائی برای ساخت ان مصرف نموده است.

این همه رسوائی درسطح یک قوماندان قول اردو ایا موجب پیشرفت یک اردو وایجاد صلح وثبات که وی یک نماینده ارشد تام اختیار یک وزارت می باشد درست است.

ایا این کارها برای وی تاسف بار نخواهد بود ؟

همان طور که سردمداران ما هنوز هم به فکر سلطنت وبی خبر از مادون خویش می باشند.

وزارت دفاع ملی هرچند وقت یک دفعه هئیت را بنام هئیت تفتیش به قول اردو روان می کند که مسئول هئیت نیز با گرفتن چندین هزار دالر پول بدون کدام گپ وسخن به کار خود با بهانه اینکه این قول اردو به بهترین سطح درکار خود اگاهی داشته پایان داده ویک راپور دروغین را به روسای ارشد سطح رهبری وزارت دفاع می دهد وانها را خوشحال می سازد که نماینده ما درزون شمال با اگاهی وتوانائی کامل به کار خویش تسلط دارد. ولی افسوس خبرندارند که چی میگذرد؟

وایا این ملت درد دیده وشهید داده باید به این اندازه زجربکشد که کسی نیست از خون ریخته شهیدان ان به واقعیت پاسداری کند ؟
واین درد تاچه وقت ادامه خواد داشته ؟

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

  • haqeqat ra khoda danad, magar anche man medanam een ast ke dar een roz ha hama chonan mashghole entekhabat hastand ke kase ba een gap ha gosh namedehad baz agae gosh ham konad ki? hama aloda and ay dost ba joz dast na rasane ke daste shan base kotaaaaaaaaaaaaast ok

    repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس