در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > جنرال دوستم و رقیبانش

جنرال دوستم و رقیبانش

آقای دوستم اشتباه را که پس از سقوط رژیم داکتر نجیب الله مرتکب شد نمیخواهد تکرار کند۰وی نمیخواهد که دوباره دچار وعده خلافی های رهبران سابق جهادی شود
یولداش ترکستانلیک
سه شنبه 15 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

فعالیت های اخیر سیاسی ستر جنرال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیان گذار جنبش ملی اسلامی افغانستان و درستیزوال قوای مسلح کشور باعث واکنش های گوناگون و نګرانی های در داخل و
خارج از کشور شد۰

دوستم:شما مردم سی و چند سال قبل نیستید،خوب مانور سیاسی را درک میکنید۰

واکنش ها نظر به منافع هر گرو ه کاملأ مختلف بود۰ ‌طرفداران آقای دوستم چه در شمال و چه در دګر نقاط کشور و هم در بین حامیان ریس جمهور حامد کرزی ګرم و مثبت بود و از برګشت او به کشور به حیث شکست رقبای سیاسی و انتخباتی هردو آقایان دوستم و کرزی تلقی شد در حالیکه رقبای وی از ریس جمهور امریکا باراک اوباما ګرفته تا چاپلوسان کشورهای اشغالګر به همان سیاست های کهنه از جمله استفاده واژه های نوساخته امریکا یعنی جنګسالار و تفنګسالار و ناقض حقوق بشر و متهم به جرایم جنګی، علیه آقای دوستم پرداخته و برګشت وی را به امنیت کشور اشغال شده افغانستان، خطرناک توصیف نمودند۰

وقتیکه باراک اوباما به منظورکاهش مشکلات امنیتی و خوش ساختن هردو طالبان نکتای پوش و طالبان آشوبګر در آستانه انتخابات افغانستان و برګشت جنرال دوستم به کشور، خبرآغاز تحقیقات در بارهء هلاکت اسیران طالبان در شمال کشور را اعلام کرد، سولاتی زیادی درذهنم ایجاد شد و نزد خود ګفتم که زیرکاسه نیم کاسه ای وجود دارد۰

اګر عقل سلیم دارید خوب به نکات ذیل فکر کنید و خود قظاوت نماءیید۰

یک: در زمان انتقال آنعده ‌طالبان هلاک شده در دشت لیلی و در راه ولایات کندوز و جوزجان،آیا عساکر و جاسوسان امریکای و انګلیسی با نیروهای دوستم همراه نبودند؟ و بالای طالبان در قلعه جنګی در ولایت بلخ کی بم نیم تن و یک تنی پرتاب کرد؟ طیارات دوستم بود یا امریکا؟

درین مورد اګر آقای اوباما میخواهد تحقیقات آغاز کند که بجز ازرسوای امریکا نتیجه دیګر دور از احتمال است، پس دا ګز دا میدان۰

دو: چرا امریکا که آنقدر از حقوق بشر و جرایم جنګی علیه پسران با شهامت ، غیور و و طن پرست این کشور ګلو پاره میکنددر مورد کشتار غیر نظامیان افغان توسط نیروهای امریکای و ناتو که روزانه تعدادش به دها نفر میرسد، تحقیقات همه جانبه و بی طرفانه آغاز نمیکند؟ مثلأ حوادث اخیر در ولایات کندز و هرات۰

سه:در حالیکه امریکا و ناتو تلاش دارد از هر راه که شود رهبران طالبان و حزب اسلامی افغانستان را که حامیان سر سخت شبکه تروریستی القاعده بودند و هستند در حکومت افغانستان سهمی دهند تا افغانستان اشغالی ایشان بخاطر پیشبرد اهداف اصلی خود در منطقه آرام شود آیا جنرال دوستم مانع آنها میشود که با فشار های ګوناګون میخواهد وی را از صحنه سیاسی افغانستان دور کند؟ ویا اینکه رهبران آن ګروه ها بخاطر پیوستن در پروسه سیاسی کشور، برکناری و دوری دوستم ازسیاست افغانستان را شرط ګذاشته اند؟

چهار: آیا امریکا واقعاً میخواهد اففانستان آرام شود؟ به نظر من امریکا و ناتو هیچګا نمیخواهد اینکشور اشفالی اش آرام شود۰ زیرا اګر میخواست، با ‌طالبان و حزب اسلامی از طریق دولت های مختلف برای شرکت در حکومت مزاکره نمیکرد و وقتیکه جنرال دوستم چندسال پیش پیشنهاد کرد که اګر واقعا میخواهید طالبان ازین کشور نابود ګردند به وی ده هزار عسکر بدهند تا در ظرف شش ماه یا خودرا نابود کند و یا طالبان را، اما چرا امریکا و حکومت، این پیشنهاد را رد کرد۰ اګر امروز امریکا جنرال دوستم را شر پسند و برګشت وی را برای کشور نا امن تلقی میکند، پس میګذاشت که یا خودرا ګم میکرد یا هم طالبان را که در هردو صورت به نفع امریکا تمام میشد ولی امریکا نمیخواهد افغانستان آرام شود زیرا اګر این کشور اشغالی امریکا آرام ګردد، مردم در ظرف چندهفته اخراج نیروهای اشغال ګر را تقاضا خواهند کرد و این نکته را امریکا خوب میداند ۰

پس زیرکاسه نیم کاسه است۰ اهداف امریکا آرامی افغانستان نیست بلکه دسترسی به ذخایر سرشار آسیای میانه است و به نظر من امریکا و متحدینش جنرال دوستم را مانع اصلی اهداف خود در آسیای میانه میداند۰زیرا آقای دوستم یګانه رهبر سیاسی در افغانستان است که از طرفداری تقریبا همه ترک تباران این کشور اعم از ازبک، ترکمن، ایماق، قرغز، هزاره وغیره و اعم از عده کثیر روشن فکران واقعی دیګر اقوام برخوردار است که تعداد شان حد اقل به ۱۲ ملیون نفر میرسد و همچنان آقای دوستم دارای یک و نیم ملیون رای واجدین شرایط رای دهی میباشدکه حمایت اش از هر کاندید باعث برد آن کاندید میګردد۰ به همین دلیل است که امریکا از آغاز تحقیقات در باره هلاکت طالبان در شمال افغانستان در آستانه انتخابات اخیرکشور در حال خبر داده و برګشت وی به کشور و اشتراک وی درین انتخابات را برای این کشور اشغال شده خطرناک توصیف میکند که روابط اش با کرزی به سرد ګراییده و نمیخواهد آقای کرزی به برای پنج سال دیګر ریس جمهور این کشور باقی بماند۰ پس جنرال دوستم به افغانستان هیچ تهدیدی ایجاد نیمکند بلکه به اهداف امریکا تهدید جدی تلقی میشود۰

در عین حال مانند آقای دوستم دیګر رهبران محبوب هزاره ها و تاجک ها آقایون کریم خلیلی، محمد محقق و مارشال قسیم فهیم نیز با همان کلمات مانند جنګسالار و ناقضین حقوق بشر و مرتکبین جرایم جنګی، زیر فشار امریکا قرار داشتند و آنها بخاطر پاداش ناجوانمردانه همکاریشان در جنګ علیه تروریزم به رهبری امریکا شدیدا از اداره امریکا ناراض بودند۰

ضمنا روابط ریس جمهور حامد کرزی با غرب به رهبری امریکا بخاطر سیاست های پوچ این کشورها و عملرکردشان در جنګ با طالبان از جمله تلاشی خانه های مردم که لکه بر ننګ آنها دانسته میشود و کشتار غیر نظامیان در جریان عملیات هوای امریکا و ناتو به سردی ګراییده بود که انتخابات اخیر باعث شد همه ناراضیان سیاست های امریکا بجز از طالبان و حزب اسلامی به تیم آقای کرزی بپیوندند که این سخت مایه نګرانی غرب شد۰زیرا نتیجه این انتخابات نشان خواهد داد که آیا مردم واقعاً چیزیکه امریکا میخواهد دوست دارند ویا چیزیکه رهبران قومی این کشور که امریکا آنهارا با بهانه های ګوناګون بدنام ساخته و عاملین اصلی مشکلات افغانستان تلقی میکند۰

در مقابل امریکا و حامیان غربی اش در تلاش برای شکست ناراضیان خود با چندیدن کاندید دیدارهای طولانی داشته است اما نمیدانم که از کاندید خاصی درین انتخابات حمایت کردند یا خیر۰
خوب اګر حمایت کرده هم باشند امروز، هم کاندید مورد نظرشان شکست خورده و هم امریکا در قضاوت علیه رهبران با نفوذ کشور مانند جنرال دوستم ،محقق ،خلیلی و فهیم اشتباه کرده و به عوض پزیرفتن این اشتباه ، در جستجوی بهانه های دیګری هستند تا این انتخابات دیموکراتیک را که
خودشان اساس ګذاشتند غیر دیموکراتیک جلو دهندو شاید هم نتایج این انتخابات جنجال بر انګیز باشد۰ عجیب نیست؟

درین میان آقای کرزی با جلب حمایت جنرال دوستم ،محقق ،خلیلی و فهیم در آستانه انتخابات چال راکه در مقابل جبهه متحد بازی کرد، این جبهه را پاش پاش کرد و یکبار دیګر نشان داد که واقعا سیاست مدار زیرکی است۰اما این چال وی طرفداران داکتر عبدالله عضو فعال جمعیت اسلامی شاګرد وفادار برهاندالدین ربانی رهبر این حزب ، دوست ظاهرا نزدیک احمد شاه مصعود فقید و رقیب اصلی کرزی در انتخابات را بسیار پریشان ساخت که سر و صدا هایشان از سایت های انترنیتی تا دیروز بی طرف، بالا شد۰

طرفداران عبدالله به جای اینکه زیرکی و سیاست های زیرکانه آقای کرزی را بپزیرند بالای جنرال دوستم تاخت و تاز را آغاز کرده، به ګونه از سیاست امریکا علیه دوستم پشتیبانی و حمایت کردند و میکنند۰ همین جنرال دوستم که باعث شد حکومت قانونی داکتر نجیب الله سقوط کند و مجاهدین راکه مانند طالبان امروز، در مکاتب را می بستند و یا به آتش میکشیدند،تعمیر های آباد را از بین میبردند، دختران را از تعلیم دور نګه میداشند وغیره۰۰۰۰ وارد کابل شده صاحب قدرت و چوکی ساخت۰همین جنرال دوستم که صبغت الله مجددی و ربانی را ریس حمهور ساخت که خواب اش را هم نمیدند۰ همین جنرال دوستم که خالد بن ولید بود۰ همین دوستم که ستر جنرال ګفته بودند۰
همین مرد ساده ،صادق و وطن پرست را طرفدران عبدالله صرف بخاطر حمایت از آقای کرزی مورد انتقادات شدید قرار میدهند و فکر میکنند که همین جنرال بود که باعث برد کرزی و باخت عبدالله آنها در انتخابات شد۰

به این دوستانم که ظاهرا خودرا روشن فکر میدانند و باطنا سیاست های تعصبانه زبانی و قومی را تقعقیب میکنند باید ګفت که دوستم دوستم سی و چندسال پیش نیست و نه مردمش مردم سی و چند سال پیش هستند بلکه خوب مانور سیاسی امروزی را درک میکنند۰

آقای دوستم اشتباه را که پس از سقوط رژیم داکتر نجیب الله مرتکب شد نمیخواهد تکرار کند۰وی نمیخواهد که دوباره دچار وعده خلافی های رهبران سابق جهادی شود۰او نمیخواهد که دیګر تصمیم اش باعث هلاکت ده ها هزار جوان ګردد۰ او نمیخواهد که دیګر مردمش فریب وعده ها چرب امتحان داده ګان را بخورند۰ زیرا تکرار اشتباه حماقت است۰

شمایان که امروز آنهای را که از نام جهاد استفاده کرده، صاحب صدها ملیون دالر ،هوتل ها ودها بلند منزل در داخل و خارج از کشور هستند حمایت میکنید تا دیروز آنها اشرار میګفتید اما چه باعث شد که در آستانه انتخابات صدو هشتاد درجه تغیر کردید و بجای حمایت از آیدیولوژی ها سابق تان به زبان و قوم پرستی پرداختید؟ همین مجاهدین نبودند که با دور شدن جنرال دوستم از صف شان ،قدرت را از دست داده به جنګ داخلی دست زدند و شما را از خانه های لکس تان در کابل کشیدند؟آیا فکر میکنید مسایل افغانستان دوباره به قومیت، لسان و مذهب مبدل ګشته؟ اګر چنین است
تصامیم شما درست بوده و از دیګران اشتباه است زیرا از شما حمایت نمیکنند؟

غرب به رهبری امریکا آهسته آهسته همه پروسه خودرا در افغانستان در حال تطبیق نمودن است۰ جلسه بن،تشکیل حکومت موقت، تشکیل لویه جرګه اضطراری،تشکیل حکومت انتقالی، برګذاری انتخابات ریاست حمهوری اول، برګذاری انتخابات پارلمانی،پروسه خلع سلاح و برګذاری انتخابات ریاست جمهوری دوم که اګرچه به میل غربی ها نیست و امکان زیاد دارد نامشروع و غیرمنصفانه اعلام شود، همه اینها پلان های بودند که از قبل طرح ریزی شده و امروز در حال تطبیق است۰اما پلان های بعدی آنها چیست؟

به نظر من دور ساختن همه آنهایکه در سیاست سی و پنج سال ګذشته کشور فعالانه دخیل بودند، چه مجاهد چه ملا چه طالب چه کمونیست چه خلقی و پرچمی، البته با بهانه های مختلف که در حال حاضر همه شاهد چند بهانه هستیم که فشار بالای جنرال دوستم، نمونه و آغاز پلان بعدی غربی ها است که بدنبال آن اګر بالای دوستم پیروز شوند باور داشته باشید که پس از وی نوبت ربانی ، فهیم ، عبدالله ،قانونی، عطا، سیاف، خلیلی، محقق، مجددی، ګیلانی وغیره وغیره خواهد بود۰حالا آیا بخاطر فشار بر جنرال دوستم خوش باید شد و سوالاتی پوچی مطرح کرد و ازین سیاست امریکا حمایت کرد؟

پس دوستان عزیز، قلم بدستان، حامیان داکتر صاحب عبدالله و هم قطارانشان و طرفداران فشار اخیر امریکا بر دوستم : فریب و نیرنګ امروزی غربی هارا نخورده و به دول و سرنی آنها بازی نکرده، از آنهایکه به خاطر حفظ ننګ، ناموس ،غیرت ،شهامت ،فرهنګ، زبان و افغانیت ،حاضر اند جان خودرا فدا کنند، دفاع و حمایت کنید نه اینکه زیر تاثیر تبلیغات قوی دشمنان اصلی وطن علیه آنان رفته، شست شوی مغزی شده و از سیاست های آنان کور کورانه و ندانسته دفاع نماءیید۰ نشود روزی از اعمال امروزی تان پشمان ګردید که آنوقت تیر از کمان خطا خورده و بسیار دیر شده باشد۰

به همین دلایل ما فوق آغاز فشار امریکا بر دوستم از اهمیتی خاصی برخوردار بوده و شروع پروسه دور نمودن همه سیاست مداران امروز از صحنه است که با تطبیق این پلان، امریکا و غربی ها به اهداف خود میرسند و هر کار که دل شان بخواهد انجام خواهند داد۰ امریکا هیچ مشکلی با طالبان ندارد و طالبان مانع اصلی اهداف امریکا نیستند زیرا طالبان به آسانی میتوانند از صحنه دور شوند اګر غرب واقعا نیت دور شدن آنها را کند۰ اما همین رهبران قومی موانع اصلی پلان های استراتیژیک امریکا در افغانستان هستند و با دور شدن آنها راه غربی ها هم به ذخایر انرژی ایران و هم آسیای میانه باز خواهد شد ۰

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • آغای یواداش صاحب! فکر می کنم همه را مثل خود ابله و کودک و یا هم نوکر فکر کرده ای. یادت باشد که تو نوکر نوکر هستی. بادار دوستم با هزار تار و پود با بسیاری از کشور های منطقه (زمانی با همین امریکا) رابطه دارد و هست و نیست اش منوط و مشروط به همین نوکر ی ها و وطن فروشی هایش است. این آغا چنان بیسواد و عامی و جنایت کار است که دهه ها قبل به گلیم جمع مسما گردیده بود. نام دوستم در تن بسیاری از مردم فقیر و بدبخت ما لرزه می انداخت. جنایات اش نیز مثل آفتاب روشن است و ضرورت با شاهد و سند و غیره و غیره ندارد. اگر از 100 نفر در افغانستان پرسیده شود که دوستی کی است، خواهد گفت که جنایتکار و جنگسالار، آدم هرزه (فلم های پول انداختن اش بالای رقاصه ها در یوتیوب است)، بیسواد و تا گوش و دهن جاهل و نادان، وطن فروش، فاحشه سیاسی، نوکر چندین بادار خارجی و زمانی "کمونیست " احمق و زمانی هم مسلمان و شرابی و زن باره. این ها صفات اصلی قهرمان ات است. امیدوارم که این صفات را از بر کنی تا دوباره چرندیات و مزخرفات در مورد دوستم و غیره یاران و همسلکان اش (ربانی، قانونی، عبداله، سیاف، خلیلی، محقق و دهها قومندان خرد و بزرگ) ننویسی.

  اما آمدیم بالای جنایات دوستم و تحقیق امریکایی ها. مردم ما به این باور اند که هم دوستم و غیره "رهبران" کثیف و جاهل ما جنایات کرده اند و باید حساب پس دهند و هم امریکا و ناتو مرتکب جنایات گردیده و می گردد که باید به محاکمه کشانده شوند. مردم خواستار محاکمه عادلانه و آزاد هر دو اند. هر دو جنایات زایده اند و هر دو با خون ملت و مردم ما بازی کرده اند. برای هر دو ملت و مردم ما دو پول اهمیت ندارد. آن چی اهمیت دارد جاه است و مقام و منافع استراتژیک و نوکری و چاکری.

  یادت باشد که اگر امریکا محاکمه نکند، مردم دیر یا زود محاکمه خواهند کرد. دست دوستم بای با خون هزاران کابلی و مزاری و شبرغانی، قندهاری و غیره آلوده است. دوستم باید حساب پس دهد. و همچنان سایر خران و گاوان ما (تمامی رهبران جهادی و خاین و وطن فروش، بشمول وزیران احمق کرزی و خود کرزی و برادران قاچاقبر اش و همچنان چوکر کرزی وحید عمر جان قندول!) باید حساب پس دهند و محاکمه شوند و به سازای اعمال کثیف و خاینانه و جنایتکارانه خویش برسند.

  افسوس که افغانستان شغالی شده است که حالا هر نیمچه باسواد و بیسواد دست به قلم می برد و در مدح فلان بادار و غیره قلم فرسایی می کنند. هر کاری که دل شما "روشنفکران" نوکر و خاین به مردم و آرزو هایشان می شود بکنید، اما یادتان باشد که واقعیت ها را نمی توانید انکار کنید و یا هم با رندی و پند و اندرز های کودکانه به فراموشی بسپارید. تو آغا با این نوشته ات در شمار قلم بدستان ضد مردم هستی و روزی تو هم باید بخاطر مدح جنایات باید حساپ پس دهی.

  همه محاکمه خواهند شد و این مردم اند که باید تصمیم گیرند و این مردم اند که باید با خیزش و اعتراض جلو جنایات امریکایی ها و ناتو هایی ها را نیز باید بگیرند. باید جنایتکاران آنان نیز به محاکمه کشانده شوند. و جنایتکاران بومی نیز باید به محاکمه کشانده شوند.

 • تورکستانلیک عزیز خیلی بجا و دقیق تحلیل کرده اید!
  در جواب این راستگویک :
  گل مکن کاه گل مکن دیوار بی بنیاد را....
  دوستم رهبر و پیشوای چندین میلیون تورک در افغانستان است و کجاست کابلی های با وجدانی که اعتراف کند که دوستم مکابت و خانه را را در مزار و شبرغان خالی کرد و به مهاجرین کابل هم غذا هم مکتب و هم سرپناه داد! تمام هنرمندان، نویسنده گان در دوران جنگ مجاهدین به دوستم پناه آوردند و نجات یافتند. دوستم مزار را آباد ساخت و تحصیلات عالی و مکاتب فعال بود. در دوران دوستم مزار یکی از مراکز علم و دانش بود و تمام جوانان برای درس به مزار میامدند.سمت شمال گاز و برق داشت و تجارت و صنعت رونق پیدا کرد. سرای طلا فروشان مولا علی و سرای کفایت و ده ها سرای دیگر در او زمان ساخته شد در حالیکه کابل در آتش چور و چپاول شورای نظار و جمعیت میسوخت. در مزار سیمینار های علمی گرفته شد. دوستم رهبر و پیشوای مردم غیور و سلحشور تورک است! به کوری چشم حسود تا یک تورک در افغانستان است دوست هم است. دوستم در منطقه و خاک کسی تجاوز نکرده بلکه از حق مردم ملیت و زبان خود دفاع کرده. اگر عدالت است از مفت خور ها و قاتلین محمد زایی گرفته تا خلقی پرچمی های وطن فروش ، شورای نظار و جمعیت دین فروش و طالب وحشی باید محاکمه شوند! تورکها چی هزاره چی اوزبیک یا تورکمن از حق خود مشروع خود دفاع کرده. شاد باد روح بابه مزاری پدر معنوی تورکها افغانستان و زنده باد دوستم فرزند واقعی ملت تورک!

 • خداواند جنرال خام کله دوستم را شرماند که در مقابل یکی داکتر نجیب الله قرار گرفت و با جنایتکار ملی مسعود یکجا شد.

  این احمق بیشعور که از برکت نجیب و حزب وطن به یک جایی رسید و نامی پیدا کرد مانند یک طفل بوسیله جهادی های خون آشام مورد استفاده قرار گرفته و چون یک کثافت بدور انداخته شد.
  عاقبت او انشاالله محکمه هاگ است. زیرا ترکیه نمیتواند تا آخر یک جنایتکار جنگی را در خاک خود نگهدارد و بخصوص که تلاش دارد عضو جامعه اروپا گردد حتما او را تسلیم مقامات هاگ یا محکمه بین الملی عدالت خواهد کرد.

  لعنت و نفرین ابدی باد بر کسانیکه چون دوستم خام کله وطن و مردم ما را فدای عقده ها و منافع قومی و ستمی شان کردند.

  • عبدالرشید دوستم از پرچمی ها و خلقی های احمق و وطن فروش برای اهداف خود استفاده کرد و داکتر نجیب هم اگر کمی شعور سیاسی میداشت و با تکیه بر اینکه طالبها پشتون هستند در کابل نمیماند و به دوستم پناهنده میشد شاید امروز در یک کشور اروپایی مانند دیگر رفقای بی کله اش سوسیال خور میبود و برای جنایاتی که در دوره خادیست بودنش انجام داده دنبال توجیه میبود.حزب وطن را خدا شرمانده بود که پارچه پارچه شد و چند سالی هم اگر حکومت کرد از برکت دوستم و نیرو های ملیشه بود. داکتر نجیب وقتی از دوستم روی گرداند سقوط کرد. در محکمه لاحه خادسیت ها و وطن فروشانی که سبب قتل عام میلیونها انسان و جنگ 25 ساله شدند در ردیف اول خواهند بود. هزار لعنت و نفرین به کسانی که با کمال وقاحت و بی حیایی ملتی را توهین میکند و خود را انسان میداند.

  • حتما یکی از اهداف جنرال خام کله این بود تا مانند سگ ولگرد از وطن آواره شده و در خیابانهای ترکیه پرسه زند.

   شما آقای تورک مغرور عجب با وقاحت از این جنایتکار و تبه کار دفاع میکنید، نشود که با رفتن این سگ دیوانه شما چند دلاری از دست داده اید که بیان جنایات او را مساوی به توهین به ملیت بزرگ ازبک افغانستان میدانید. در حالیکه منظور من به هیچوجه اهانت به ازبکها یا تورک ها نه بلکه فقط نشاندادن چهره کثیف یک احمق بیشعور و خام کله بود که امروز حتی به کشور خود هم برگشته نمیتواند.

   جای اصلی او در یک قفس است نه محکمه هاگ. او را باید مردم کابل بخصوص، سنگ سار کنند.

  • آدمی که فهم و قدرت بحث های منطقی سیاسی و اجتماعی را ندارد با کمال خفت و زبونی به دشنام دادن میپردازد. آیا عبدالرشید دوستم خام کله است که در یکی از قدرتمند ترین کشور ها عضو ناتو با کمال عزت و وقار در حالیکه حمایت چند میلیون تورک افغانستان را با خود دارد زندگی میکند یا یک بزدل خانه نشین که با یک اسم مستعار در کمال زبونی و سر افگنده گی عقده هایی قومی و شکست های سیاسی خود را بیرون میریزد؟ سیاست مدار زیرک کسی است که همیشه به حیث مهره اصلی مطرح باشد. پس دوستم به قول چند بی شعور که اوزبیک ها را کله خام نامیدند، این نبوغ سیاسی را دارد که همیشه در مرکز سیاست های جهانی باشد و بحیث یک کتله بزرگ نظامی سیاسی و اجتماعی مورد دقت قرار گیرد. آمریکا از دوستم میترسد چون میداند که دوستم یک آدم عادی و معامله گر نیست. مردمش همیشه همراهش هستند و کافیست که بدانند دوستم چی میخواهد. خیلی عجیب است که از حزب وطن و نجیب کمونیست و بعدآ از سنگسار حرف زد!!!! کمونست های افغانستان هر چند هم که در یک دست قرآن و در دست دیگر کتابهای مارکس و انگلس را حمل کنند باز مردم فریب این بیسوادان را نخواهند خورد! چون هر قدر هم که بالای خر کتاب بار شود باز عالم نمیشود و همان خر خواهد بود

  • خیلی خوب.

   پس او به هدف خود که زندگی در ترکیه باشد رسید. تمام این همه جنایات ، خیانت ها، غلامی کمونیستان، همکاری با مسعود و حکمتیار ، ویرانی کابل همه به خاطر این بود که جنرال خام کله به مقصد خود یعنی زندگی کردن در ترکیه برسد.

   ماشاالله به این اعتراف.

   برای معلومات بیشتر شما باید گفت که واقعاً کمونیستها یعنی خلقی ها و پرچمی ها خیانت ها و جنایات نا بخشودنی را بر علیه وطن و مردم ما انجام داده اند که جنرال خام کله یکی از آنها بود. او بعداً از جنایتکاران کمونیستی جدا و به جنایتکاران جهادی پیوست که آنها هم از خام کله استفاده کرده و در آ[ر او را مانند سگ کثیف از خود دور کردند. عطا محمد نور میخواست خام کله را در یک قفس انداخته و در مزار شریف به نمایش بگذارد که متاسفانه امریکایی ها مانع این کار او شدند.

  • شمس من تعجب میکنم که آدمهای بی عقلی چون تو برای فهمیدن حتی ساده ترین جملات اینقدر مشکل دارند! هدف دوستم به رسمیت شناخته شدن زبان مادری اش، سهم داشتن تورکها در دولت و حکومت و ده موضوع دیگر بود که حق یک شهروند است. دوستم به خاطر احیای حقوق ملت تورک مبارزه کرد! این موضوع از فهم آدم های مریضی مثل تو خیلی بالاست. بچهء عطا! اینطور که عقده یی مینویسی معلوم است که چند قفس را تجربه کرده یی. مافیای عطا اگر چند صباحی هم بماند به زور فساد و مواد مخدر است. بزودی مانند آن سنگفروش دیگر پوزش به خاک مالیده میشود.

  • از این شرم بزرگتر وجود دارد که نماینده و ممثل شما یک جنایتکار جنگی است. یعنی در بین این ملیت بزرگ ازبک دیگر هیچکسی نبود که یک جاهل ، بیسواد ، جنایتکار و خائین حالا ممثل اراده ملیت های ترک زبان افغانستان شده است.

   ماشاالله به این درایت که یک خام کله رهبر شما است. این به این معنی است که اگر تمام پشتونها ملا عمر را ممثل اراده شان انتخاب کنند.

  • سلام شمس جان و راستگوک قندول!

   پشت وزن و قافیه چه میگردین مقصد .........

  • وئ و وواانننتم

جستجو در کابل پرس