صفحه نخست > دیدگاه > توزیع بورسیه های تحصیلی به فرزندان تیم حاکم به شمول خودی دوام السلطنه (حبیب الله (...)

توزیع بورسیه های تحصیلی به فرزندان تیم حاکم به شمول خودی دوام السلطنه (حبیب الله حبیب)

ازروزی که جناب دوام السلطنه درپوهنتون بلخ رئیس شده اند تمامی کادررهبری پوهنتون فقط ازیک فاکولته هستند.رئیس پوهنتون جناب حبیب الله خان دوام السلطنه ازفاکولتۀ انجنیری، معاون علمی پوهنتون ازفاکولته انجنیری. تا همین چندی قبل معاون امورمحصلان نیز محترم انجنیرشریف ازفاکولتۀ انجنیری بود.
پنج شنبه 25 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره کابل پرس: این نوشته توسط یکی از خوانندگان کابل پرس برای نشر پیشنهاد شده است. نویسنده ادعا می کند که این نوشته در ادامه نوشته های مربوط به دانشگاه بلخ می باشد و اینبار با نام حقیقی خود
می نویسد. کابل پرس با رد این ادعا و اینکه نویسنده ی نوشته های قبل کسی غیر از ایشان می باشد، از ایشان می خواهد که از نام دیگران سوء استفاده نکنند.


چندی بود که من نسبت مصروفیت های که داشتم نمی توانستم شما را از جریان خیانت ها و هم چنان قوم پرستی، و فساد آقای دوام السلطنه و معاون علمی اش که حیدری تخلص می کند که از خودی آقای حبیب کرده در فساد غرق می باشد در جریان گذارم. یکی دیگر از خیانت های فاحش و به دور از شؤن انسانی همانا توزیع نا عدالانه بورسیه ها است. متأسفانه که هیچ توجهء در این مورد صورت نمی گیرد ، چون خودی جناب دوام السلطنه نیز در جریان تحصیلی اش از چند مضمون ناکام بودند. می خواهد که اول خانوادهء خود را به بورسیه های تحصیلی بفرستد، بعداً فرزندان تیم کاری خود را. دانشجوی که واسطه ندارد و یا هم کادر فارغ می شود نه می تواند منحیث کادر جذب دانشگاه شود، و نه می تواند که از پیش گرگ ها بورسیه تحصیلی اخذ نماید. اگر افتخاری تدریس کنند در آینده جذب دانشگاه هم نمی شود.

چندی بود که من نسبت مصروفیت های که داشتم نمی توانستم شما را از جریان خیانت ها و هم چنان قوم پرستی، و فساد آقای دوام السلطنه و معاون علمی اش که حیدری تخلص می کند که از خودی آقای حبیب کرده در فساد غرق می باشد در جریان گذارم. یکی دیگر از خیانت های فاحش و به دور از شؤن انسانی همانا توزیع نا عدالانه بورسیه ها است. متأسفانه که هیچ توجهء در این مورد صورت نمی گیرد ، چون خودی جناب دوام السلطنه نیز در جریان تحصیلی اش از چند مضمون ناکام بودند. می خواهد که اول خانوادهء خود را به بورسیه های تحصیلی بفرستد، بعداً فرزندان تیم کاری خود را. دانشجوی که واسطه ندارد و یا هم کادر فارغ می شود نه می تواند منحیث کادر جذب دانشگاه شود، و نه می تواند که از پیش گرگ ها بورسیه تحصیلی اخذ نماید. اگر افتخاری تدریس کنند در آینده جذب دانشگاه هم نمی شود.

جناب رئیس صاحب پوهنتون بلخ ودستیاران شان کمپیوترها ودیگرلوازم تخنیکی را صرف برای استفاده خانواده های شان و شخص خودشان تخصیص داده اند. تعدادی از این لوازم رادر اتاق های قفل نموده ، تا اینکه روز رسد آنرا نیز تبدیل به پول نقد کنند.از کدام فساد و عدم کار آیی این مسولین نمی دانم سخن باز کنیم، هیچ گوشی شنوائی هم در وزارت تحصیلات عالی وجود ندارد که جلو این فساد و خودکامگی را بگیرید. زمانی یک بررسی صورت بگیرد، واضح خواهد شد که ایشان کدام خیانت را مرتکب نشده اند.از مسایلی مالی گرفته تا توزیع بورسیه، جذب کادر، و هم چنان ترفیع استادان.

هرگاه استادی با تیم مفسد جناب دوام السلطنه همراهی نکند وی مجبور که پوهنتون را ترک گوید و از وظیفه استادی استعفا دهد. وقتی می خواهم نکاتی را از خیانت ها و فساد های شخص دوام السلطنه در پوهنتون بلخ و تیم همراهانش، بنویسم قلم خود از کار می افتد که از کجا شروع و به کجا ختم نمایم، چون من از نزدیک مشاهده می کنم و می بینم که چی میگذرد.

شخصی که خود مریض است و نیاز به تدوای دارد، می شود که از آن فرد و تیم همراهانش توقع کمک داشت، آیا می توان از شخص فاسد عدالت توقع کرد؟ چطور ممکن است شخص دوام السلطنه که مصاب به بیماری قلبی است توقع مدیریت سالم را کرد. و هم چنان گذشته از آن بیماری روانی نیز دارند، که این باعث شده تا فجایع ذیل از وی سربزند.

1-:شخص دوام السطنه آقای غمگسار را که مدیرتحریراتش بود با مشت و لگد او را زیر پایش نموده لت و کوب نمود این یک حادثه است که همه محصلین و استادان در دانشگاه بلخ از آن بخوبی آگهی دارند، آیا این شائیسته یک مسؤل پوهنتون است که با مدیر تحریراش برخورد فزیکی نماید.

2- یکتن از محصلین دانشکده انجنیری را که در ساعت درسی بدون کارت هویتش داخل صنف درسی شده بود، مورد لت و کوب جناب دوام السلطنه قرار گرفت. این بی احترامی به حدی بود که در حضور تمام محصلین در کلاس درسی صورت گرفت.

شما منسوبین اکادمیک وزارت تحصیلات عالی!

منطق آقای دوام السطنه (حبیب الله حبیب) این است که اگریکی ازروسای فاکولته ها خیانت می کند من چه کنم او خیانت می کند خیانت او را به من چه؟

به این خیانت ننگین توجه کنید، شاید این یکی از خیانت های فاحش است که من در همین دانشکده بودم و شاهد اش هستم.

دردانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ صنف سوم سمستر ششم رشته قضا به تاریخ 16/4/1386هـ ش.

همایون ولد نادر شاه با گرفتی 48 نمره

محمدفواد ولد عبدالمحمد با گرفتن 26 نمره

محمد هارون ولد امان الله با گرفتن 45 نمره

غلام حبیب ولد غلام نبی با گرفتن 36 نمره

میر آقا ولد غلام عباس با گرفتن 49 نمره

ناکام شدند، ولی بدون اینکه استاد مضمون که اسم اش سلطان شاه است آگهی داشته باشد در غیاب استاد مضمون تمام این افراد ناکام دیپلوم اخذ نمودند و کام شدند.جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی، مشاروین و ریاست محترم انسجام امور اکادمیک آیا شما از این فضیحت آگاهی دارید؟

در سال گذشته میلادی تعدادی از محصلین پوهنتون بلخ برای فرا گیری رشته کمپیوتر به کشور آلمان رفتند، گرچه درقسمت های قبلی برای شما یاد آدور شدم که دختر دوام السلطنه و رئیس دانشکده اقتصاد هم درمیان این محصلین بودند. اما موضوع جالب این است که اینبار تمام محصلین که واسطه نداشتند از طرف دوام السطنه و معاون علمی اش از چانس رفتن دوباره محروم گشتند و در عوض پسر شخص ناصر حیدری معاون علمی جاگزین این محصلین شد. که عنقریب به کشور آلمان سفر می کنند. جای بسیار تاسف است که دریک ولایت امن مانند ولایت بلخ تمام امکانات و بورسیه ای تحصیلی برای افرادی تفویض می شود که نالایق ترین هستند ، و توانایی آموختن را همانند پدران شان ندارند.

انگیزۀ توصیه گرفتن دوام السطنه هم این بود که همیشه برضد استادان توطئه ودسیسه می کرد چون نالایق است ودر دورۀ لیسانس ناکام چهارمضمون است بنابرین هرآمرنالایق همیشه مدسس وتوطئه گراست.

مثلاً هنگامی که نوبت ترفیع رتبه دولتی استادان فرا برسد واسناد شان غرض ابرازنظر به جناب دوام اسلطنه تسلیم داده می شود جناب دوام السطنه(حبیب الله حبیب) اسناد آن عده استادان را که خوشش نمی آید به خانه میزخود قید می کند. وقتی اسناد ترفیع بعد طی مراحل قانونی ازکابل برمی گردد، بعضی ازاستادان درکمال تعجب خبرمی شوند که با وصف اینکه نوبت ترفیع شان بوده ترفیع نکرده اند وقتی به شعبه مربوط عارض می شوند مامورین آن بخش برای شان می گویند: رئیس صاحب دوسیه های ترفیع شما را درخانه میزشان قید نموده، وقتی به خود جناب دوام السطنه عارض می شوند می گوید: یاد خودشان(مامورین) رفته مه(من) خبرندارم و حرف های میان تُهی دیگر، جناب حبیب الله خان «دوام السلطنه» حتی شهامت این را هم ندارد که روی راست بگوید: این بد را من کرده ام. قصه ترفیع علمی استادانِ که در کتگوری فوق قراردارند طولانیست.

ازروزی که جناب دوام السلطنه درپوهنتون بلخ رئیس شده اند تمامی کادررهبری پوهنتون فقط ازیک فاکولته هستند.رئیس پوهنتون جناب حبیب الله خان دوام السلطنه ازفاکولتۀ انجنیری، معاون علمی پوهنتون ازفاکولته انجنیری. تا همین چندی قبل معاون امورمحصلان نیز محترم انجنیرشریف ازفاکولتۀ انجنیری بود. اینها بیانگراین است که دوام السلطنه ناکام چهارمضمون به هیچ کس اعتماد نمی کند- فاکولته های مانند پیداگوژی شرعیات و زراعت ... بی استعداد هستند وقابلیت رهبری را ندارند زیرا که ناکام چهارمضمون نیستند(معیارتوانایی علمی درنزد دوام السلطنه همین است) ادامه دارد.

ادامه دارد.....

كارنامه

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس