IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > خبر و گزارش > مس عينک لوگر

مس عينک لوگر

فرستنده: احمد نايل
جمعه 13 جولای 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بعد از دهها سال انتظار ، برای اولين بار دولت افغانستان برای اقتصاد کشور ومردم ما دارد قدم مثبت برميدارد.اين قدم مثبت ، پروژه مس عينک ميباشد. قرار معلومات مؤثق ، وزارت معدن ، پروژه داوطلبی مس عينک را به اتمام رسانيد. خاطر نشان ميگرددکه داوطلبی در حضور يک هيئت با صلاحيت از نمايندگان ادارات مختلف ، تحت نظر وزيرصاحب معدن ، نماينده بانک جهانی ، و 3 مشاور امريکايي ، که تقريباً بيشتر از مدت يک ماه اين پروژه تحت نظر و مطالعه شان قرار داشت صورت گرفت .

نمايندگان باصلاحيت از ادارات ذيل تحت نظر - وزيرصاحب معدن - 3 مشاور امريکايي - و نماينده بانک جهانی ، دراين داوطلبی حضور داشته و اشتراک نموده بودند.

- 20 نفر از انجنيرها وديپلوم انجنير ها از وزارت معدن ، که اشخاص متذکره چندين ماه برای اين پروژه آموزش ديده بودند.

- ناظرين با صلاحيت از رياست جمهوری .- نمايندگان با صلاحيت از مشرانوجرگه.- نمايندگان با صلاحيت از پارلمان.

-  نمايندگان با صلاحيت ازشورای اقتصادی .

-  روئسا ومعين های وزارت معدن.

از جمله 16 کمپنی معتبر جهانی که بخاطر استخراج مس عينک علاقمندی نشان داده وداوطلب بودند ، 5 کمپنی ازکشور های مختلف مؤفق شدند که در داوطلبی اشتراک کنند. که عبارتند از ؛

-  کمپنی امريکايي - کمپنی کانادايي - کمپنی چينايي - کمپنی روسی - وکمپنی قزاقستانی .

قرار اطلاعيه به دست آمده کمپنی های اشتراک کننده در داوطلبی ، در رديف ذيل قرار گرفته اند:

1 - کمپنی چينايي بنام MCC بنام برنده ومقام اول ازطرف وزارت معدن ، ونمايندگان تثبيت شد.

2 – کمپنی کانادايي Hunter Dikson مقام دوم ، به قسم کمپنی احتياطی.

3 - کمپنی قزاقی بنام Kazak hmys

4 – کمپنی امريکايي بنام Phelp’s Dodgs

5 - کمپنی روسی بنام Strikeforce

پروژه فوق الذکر وسيعاً يک پروژه عام المنفعه بوده که اگر خداوند بخواهد وکارآن شروع گردد، بـه شرط آنکه از راه ، رهزنی نه شده وغصب نگردد، وفدای منافع شخصی وتنظيمی جنگسالاران نه شود، 1 - بزرگترين پروژه در جنوب شرق آسياخواهد بود. 2 - عايد سالانه آن زيادتر از بودجه سالانه وطن عزيز ما افغانستان ميباشد. 3 - برای صدها نفر اشخاص بيکار، کار آماده ميگردد. 4 – صدها شکم گرسنه نان پيدا خواهد نمود وهم يکتعداد بی سرپناه ، سرپناه ، وامثال آن .

قرار معلومات ، دراين پروژه 3000 نفر کارگر مستقيماً مصروف کارمعدن ميگردد. و هزاران نفر ديگر به ارتباط آن به کار های ديگر مانند ساختن سرک پل وپلچک وغيره نيز مصروف خواهد شد و يک لقمه نانی بدست خواهند آورد. جزئيات که دراين پروژه مد نظر گرفته شده وکمپنی اجرا مينمايد قرار ذيل ميباشد:

اعمار شهرک های بودوباش برای کارگران وفاميل های شان - اعمار شفاخانه ، وکلينيک ها - اعمار چندين مکاتب -اعماراستديوم ، وجمنازيوم های ورزشی - اعمار سرکها - پارکهای تفريحی – کودکستان ها ، آب نوشيدنی و زراعتی ، برق برای منطقه مس عينک ، وشهر کابل وصدها منافع ديگر ملی . از همه مهمترجای مسرت است که روزانه مليون ها دالر امريکايي از طريق تکس ماليه ، وسهميه دولت، برای دولت افغانستان مفاد حاصل ميشود. لذا ايجاب ميکند که هرچه زودتر مقامات ذيصلاح دست بکار شده ، وهر روزی را که غفلت ميشود مليون ها دالر به دولت خساره وارد ميشود. خداکند که زير کاسه نيم کاسه نباشد (که %100 موجوداست).

خاطره، در سالهای نزديک بعدازشروع دولت مجاهدين زمانيکه در سمت شمال بصفت داکتر ومتخصص جراحی ايفای وظيفه مينمودم يکتعداد قوماندانهای سمت شمال ماشين های شخصی وارد نموده که بسيار بشکل وحشيانه غير علمی وغيرفنی نفت وگاز شبرغان را استخراج وظالمانه استفاده سؤ ميکردندکه قلب هر انسان وطندوست راجريحه دار ميسازد.که دراينصورت از يکطرف نفت ضايع ميشود وازطرف ديگر چون کثافات آنرا تصفيه نتوانسته بالای زمين های زراعتی انداخته وبرای زمينهای زراعتی مضر ميباشد. لذا ايجاب توجه جدی دولت را مينمايد. زيرا اين دارايي عامه بوده ، مال شخصی اين ويا آن نـيست ، از تمام ملت افغانستان ميباشد چون اين موضوع ، موضوع ملی ووطنی است نبايد اجازه داد تا منابع ملی ما تاراج وحيف وميل يک باند مافيايي گردد. تمام اينها صاحب مليارد ها دالر شده اند در شهر کابل صاحب قصر ها شده اند، اما مردم ما هنوز هم به فقر وبدبختی زندگی ميکنند، اگر شما به کوچه ها وپس کوچه های شهر کابل ، مزارشريف و شبرغان ، جلال آباد وشهر های ديگر گردش نموده ، ومقايسه نمائيد فقط يک باند از حلقه گروپ مافيايي را خواهيد ديدکه از دارايي های عامه چقدر سؤ استفاده وتاراج کرده اند . شايد هم تمام مردم از سؤاستفاده وتاراج معدن زمرد پنجشير ، ومعدن لاجورد بدخشان ، وسنگ های قيمتی ولايت هلمند ، موزيم کابل ، وسرای شهزاده که اول تاراج گرديده وبعداً حريق ساخته شد باخبر باشند ، بناءً ايجاب ميکند که از تمام اشخاص وطن پرست و وطندوست و افرادی که بخاطر وطن مي انديشند وازتمام مردم افغانستان تقاضا نمايم که بدون تبعيض نژادی ، مليتی ، قومی ، منطقوی ، ومذهبی باهم متحد شده جلو اين حلقه مافيايي ، و رشوت خواران ، وگماشته های استخبارات خارجی را بگيرند، ونـه گذارند که بار ديگر مردم ما بطرف فقر بدبختی وتباهی برود ودارايي های عامه حيف وميل شود.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • سلام به همه .از خبر خيلي خوش ايند استخراج مس عينك بسيار خوش شدم اما همانگونه كه در مطلب تذكر رفته نبايد بزودي اعتماد نمود چرا كه بدبختانه در هرگوشه وكنار مملكت ما كساني وجود دارند كه منافع شخصي را برمنافع ملي ترجيح ميدهند وارزوي ما از مسوولين مربوط اين است كه يكبار صادقانه عمل نموده وحد اقل در مورد مس عينك كه از بهترين معدنيات مس در جهان است توجه دلسوزانه نمايند وهمانطوريكه در داوطلبي هيات مختلف حضور داشتند لازم خواهد بود تا در اينده نيز براي اجراي مراحل بعدي هيات مختلف از ادارات مختلف دولت سهم داشته باشند و از طريق وسايل اطلاعات جمعي هميشه مردم را از جريان كار مطلع سازند ودرضمن با شركت كه برنده شده در قرارداد شان گنجانيده شود كه دراينده بعد از استخراج مس مورد ضرورت داخل كشور را به قيمت نازلتر در دسترس فابريكات كه ضرورت دارند قراربدهند مثلا يك يا دو فابريكه توليد انواع كيبل برق كه در هرات و مزارشريف وجود دارد و... بااحترام

  repondre message

  • قسمیکه داکتر صاحب فرمودند، ای یک اقدام خوب است که منابع دست ناخورده ما بدست اید و از ان استفاده شود. شما میگوید که در راس امور این قرار داد مسوولین از :

   "نمايندگان باصلاحيت از ادارات ذيل تحت نظر - وزيرصاحب معدن - 3 مشاور امريکايي - و نماينده بانک جهانی ، دراين داوطلبی حضور داشته و اشتراک نموده بودند.

   20 نفر از انجنيرها وديپلوم انجنير ها از وزارت معدن ، که اشخاص متذکره چندين ماه برای اين پروژه آموزش ديده بودند.

   ناظرين با صلاحيت از رياست جمهوری .- نمايندگان با صلاحيت از مشرانوجرگه.- نمايندگان با صلاحيت از پارلمان.

   نمايندگان با صلاحيت ازشورای اقتصادی .

   روئسا ومعين های وزارت معدن."

   وجود دارد. برادران ! بیدار شود ورنه این به اصطلاح انگلیسی بازی Do or Die است، میگویند بکن یا بمیر .

   ملت و دولت ما امروز در یک حالت نیست که ما باید معادن خود را استخراج نمایم. از زاویه ملت اگر ببینیم، ملت 95% بیسواد، مریض، جاهل، دزد، قمار باز، جانی، بی تعلیم و بی سواد است. در بین 200 و چند کشور دنیا آخرین و پس مانده ترین و وحشیترین ملتهاستیم.
   از دیدگاه دولت اگر ببینیم، در انگلیسی میگویند " Speed of the Boss is Speed of the Staff"
   سرعت مافوق سرعت مادونان است. در صورت از اینکه راس خراب باشد، در صورت اینکه کرزی دست نشانده، غلام، کمرو، شرمندوک، زنچه، بی فکر،ناقص العقل، غبی، کودن،وطنفروش، بیکفایت، مسخره، کونی و مرده گاو باشد. طبعا" این گونه یک شخص احمق و غبی وزیران خود را چگونه انتخاب خواهد کرد؟؟
   شما ملاحظه کنید، وزیران آقای کرزی یکی مانند بقه، ابراهیم عادل!! نام خود را نوشته کرده نمیتواند. حیف است نام وزیران بالای این احمقان مانده شود. کجاست سردار داوود که همان گونه دسپلین داشته باشد؟؟ کجاست سردار داوود و وزیرانش که راستی پلان 5 ساله وضع کنند و از بین ملت برخاسته باشند.؟
   با این کله پوز و چنه مثل کرزی و دار و دسته خود فروخته و مرده گاوش تمامیت ارضی مملکت در خطر است.
   چه رسد به این که معدنیات استخراج شود.
   اول ما یک سیستم مردمی کار داریم. اول باید انسان سازی شود، افراد که از قعر اجتماع برخواسته باشند باید زمام حکومت را بدست گیرند. ورنه با این پوز و چنه کرزی نه تنها که پیشرفت نخواهیم کرد، بلکه در همین 5 سال به ملیارد ها دالر را غرق و به ملیون ها دزد را پرورش داد.
   ملامت مطلق همین بزغاله کرزی است. یکبار زیاد نه 2 سال حکومت را برای من بگزارید، ببینید که من چه میکنم، اگر چیزی که گفتم نکردم، خود را خودم در محضر عام به دار میزنم.

  • you are sick you should go and see a doctor instid of dreaming to become a president.your writing says who you are

 • بله دوستان تا باشد ازاین نوع خبر ها باشد امید وارم ما هرروز شاهد اخبار ای چنینی باشیم .(خدایا افغانستان عزیز واسلامی مارا به اوج سربلندی وافتخار در دنیا برسان.ووحدت ملی مارا برای همیشه حفظ گردان.امین)

  repondre message

 • baa salam khedmath dosstan. hokomatimrozi,hetbar nadarad

  peshih mardom man khoshbinnesstm. shoma chi? ba ihtram

  repondre message

 • سلام دوستان. امید وارم فکر نکنید که بنده یک شخص بد بین است اما همه شاهد خواهیدبود که همچون کاری انجام نخواهد شد تا روزیکه یک دولت مردمی جاگزینی این دولت ساختگی و فرمایشی نشود.هیچ کسی سوار کشتی نمی شود که اون کشتی محکوم به غرق شدن باشد.یعنی هیج کسی سرمایه گزاری در کشوری نمی کند که آینده تراژیک وسیاه روز های بد تر از امروز داشته باشد.
  نجیب بیات از هالند.

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس