در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > عمر زاخیلوال از خواب بیدار می شود؟

عمر زاخیلوال از خواب بیدار می شود؟

گویی در اين مدت که آقای عمر زاخیلوال پست وزارت مالیه را اشغال کرده بودند، هيچ اتفاقی نيافتاده و وقتی ارباب از واشنگتن تکانی وارد کرده، ايشان از خواب برخواسته اند. باید ديد اين کاپی اشرف غنی احمدزی و انورالحق احدی در وزارت مالیه چه می کند.
چهار شنبه 18 نوامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: چند روزی می شود که تيم باراک اوباما ظاهرا بر دولت افغانستان فشار آورده که باید با فساد مبارزه شود. سارنوالی يا دادستانی افغانستان در اقدامی نمايشی نام چند تن از مقامات پيشین را به زعم خود افشا کرده که در فساد دست دارند. در فهرستی که دادستان کل افغانستان از عاملان فساد تهيه کرده، نام هيچکدام از کليدی ترين عاملان فساد در افغانستان مانند انورالحق احدی، فاروق وردک و حنيف اتمر ديده نمی شود. در عوض آن حکومت کرزی، تيمی را برای مبارزه با فساد معرفی کرده که بيشتر اعضای آن وضعيت مالی مشکوک دارند. همه چيز کاملا بيانگر اين است که اقدامات دولت افغانستان کاملا نمايشی ست و با اين ترکيب و ترتيب، هيچ گام مثبتی عليه فساد در افغانستان برداشته نمی شود.

آنچه در ادامه می آيد متن کامل و بی کم و کاست اعلاميه ی مطبوعاتی ست که وزارت امور خارجه ی افغانستان به رسانه ها فرستاده است. گویی در اين مدت که آقای عمر زاخیلوال پست وزارت مالیه را اشغال کرده بودند، هيچ اتفاقی نيافتاده و وقتی ارباب از واشنگتن تکانی وارد کرده، ايشان از خواب برخواسته اند. باید ديد اين کاپی اشرف غنی احمدزی و انورالحق احدی در وزارت مالیه چه می کند.

(عکس زاخیلوال از خبرگزاری رویترز)

اعلاميه مطبوعاتی

کابل 26 عقرب 1388

وزارت مالیه افغا نستان اعلام میدارد که شبکه یی را کشف کرده است که اجناس پر بها را از طریق میدان هوایی کندهار به شکل قا چاق وارد کشور مینمود.

موظفین گمرک میدان هوائی کندهار دیروز به تعداد چهارهزار سیت موبائیل را که ارزش مجموعی آن 1200.000 دالر یا 60 میلون افغانی میباشد زمانی دستگیر نمود که توسط یک لاری از میدان هوائی کندهار به بازار کندهار انتقال میافت .

تعدادی از وارد کنندگان اعتراف میدارند که آنها با یک کمپنی خارجی ارتباط دارند که در داخل میدان هوایی کندها ر جاگزین میباشد و اموال تجار را بدون پرداخت محصول انتقال وبدسترس آنها قرارمیدهد.

داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه گفت:

ما از مدتی بد ینسو اطلاعاتی در دست داشتیم که تعدادی از قاچا قچیان از مراکز نظامی به منظور قاچاق اموال استفاده مینمایند. من از اقدام ریاست گمرکات به عنوان یک گام عمده در جهت جلوگیری از قاچاق و ورود غیر قانونی اموال به بازار ستایش منیمایم.

این دستگیری در میدان هوائی کندهار در نتیجه بررسی دوامدار کمپنی ها ی بین المللی لوژستیکی انجام یافته است. تحقیقات بیشتر در مورد این شبکه قاچاق دوام دارد. گفته می شود که عراده جات ضد مرمی ، ساعت های پر بها و سایر اجناس قیمتی را نیز شامل میباشد.

داکتر عمر زاخیلوال گفت:

ما به خاطر از بین برداشتن چنین مشکلات اقدامات جدی را عملی میسازیم.نیروهای بین المللی در این زمینه با ما تعهد همکاری را نموده اند که امید وارم به چنین موافقتی دست یابیم که مؤظفین گمرک بتوانند اموالی را که از طریق تسهیلات نظامی به برون انتقال مییابد مورد بررسی و نظارت قرار دهند.

تلاش ها ی وزارت مالیه در جهت کاهش فساد و افزایش عواید دولت و ایجاد و زیربنا های تحکیم حاکمیت از عمده ترین شاخص های کاری این وزارت به حساب میاید. به سلسله همین تلاش های اقدامات عملی وزارت مالیه نهاد مبارزه با فساد اداری را در این وزارت ایجاد نموده است که در کشف چنین قضایا نقش عمده دارد . مؤظفین این نهاد به زبان های دری ،پشتو و انگلیسی می توانند صحبت کنند. شما می توانید در صورتیکه در مورد فساد ومدارکی که ناشی از فساد در این اداره باشد از طریق این شماره 0796100000 تماس بگیرید.

پيام‌ها

  • تابوت های جنازه های امریکایی ها که از قشله های عسکری امریکا در کابل از مسیر جرمنی به امریکا میاید , گاهی بازدید شده است ؟؟؟ و یا ایا کسی از وزارت مالیه و یا داخله و یا وزارت دفاع افغانستان متوجه شده است که سه نفر عسکر امریکایی کشته شده و جسد شان از مسیر جرمنی به واشنگنتون با دوازه تا تابوت امده است . نه تابوت دیگر چه بار زده شده بود ؟؟؟ تریاک خام , یا هیروین درج بالا . . بالا ؟؟؟ از چند سال قبل , این توجه خاص پنتاگون به کاشت و مبتلاه ساختن مردم ما به مواد مخدره در کشور به , , , به فحش کشیدن کشور و مردم ما تلقی میشد . فکر میکردیم که امریکا میخواهد که مردم ما را توسط فروش هیروین در بازار به نرخ بسیار بسیار ارزان , همه را معتاد ساخته , بعداء همه را به زانو در اورده , بعداء بدون فیر یک کارتوس همه کشور را قابض گردد . ولی این خوابش به خواب " پر خوری " و بعداء سر از خواب های " سایه پخچ " کردن در آورد , دشمنء چنین بی غیرت وقتی جنگ را باخته حس میکند , دست به هر نیرنگی خواهد زد . یکی از ان نیرنگ ها تبدیل نمودن تریاک خالص به زهر های متنوع است که در جنگ های اینده خود از ان استفاده خواهند نمود , و یا از کجا معلوم که کرزی با چند تا سندیکت مافیایی امریکا زد و بند نموده توسط طیارات ترانسپورتی سی 130 و یا امثال هم که باربری و همچنان جنازه عساکر را با انها از افغانستان " میدان جنک " به کشور خود انتقال میدهند . . . در تابوت های خالی تریاک حمل مینمایند . این جناب " زاخیلوال " که مانند رهبر ارکسترا دست بازی کرده در این عکس و موهای خود را با ( خینه - حناء ) پشاوری سرخ نموده است و از چهره اش حماقت زوزه میکشد , ایا این جملات را خواهد خواند و از وزارت دفاع افغانستان خواهش خواهد نمود که خروج و دخول هر زی جانی را به داخل افغانستان باید تحت کنترول داشته باشند . خاصتاء امریکایی ها و قوای ایساف را ؟؟؟ . هم وطن شما همه خبر دارید که تمام قندهار اول ( اده ) کرزی است , ولی حالا حالا برادر کرزی با گل اغا شیرزوی مالک بی چون و چرای تقریباء تمام قند هار هستند . در این شرایط اختناق و بربریت که در تمام افغانستان خلق نموده اند , نفس کشی نخواهید یافت که بتواند در ( اده ) گل اغا شیرزوی رفته مال کسی را به نام قاچاق دستگیر نمایند , ان هم از میدان هوایی قندهار .

  • لطفا در باره رسوایی جدید حضرت بنویسید که ایشان سفری در نیویورک داشته و جه کاها ک نکرده

جستجو در کابل پرس