IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > فساد اداری و یا کرزی داری؟

فساد اداری و یا کرزی داری؟

کشور های تمویل کننده بعد از سال های طولانی به این عقیده رسیده اند که مصرف پول در افغانستان بنام فساد اداری و اصلاحات اداری یک روند ساده و بسیار جاهلانه میباشد...
خوستوال
چهار شنبه 16 دسامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

از آغاز دولت انتقالی تا امروز دولت افغانستان از فساد ادار ی خالی نبوده بلکه در طول این مدت رشد جدی در این مورد صورت گرفته که ادارات دولتی حتی به شکل یک پرانسیپ از آن استفاده نموده است. از جمله کوشش همیشگی دولت افغانستان و تعهد دولت با کشور های اروپایی در مورد از بین بردن فساد اداری در ادارات دولتی یک بخش عملیت های عمده و وسیع را تشکیل میدهد. از جاییکه دیده میشود تا امروز میلیون ها دالر امریکایی برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان استفاده شده و میشود باز هم دولت کرزی داری قادر به از بین بردن فساد اداری در ادارات دولت نشده و تا حد که جهان امروزی و بادران حکومت کرزی داری خود شان درک کردن که همه تعهدات و پیمان ها در مورد دولت افغانستان عملی نشده در طول این هشت سال.

از ز مان آغاز حکومت های قبلی و فعلی افغانستان همیشه استعداد های سیاسی - اجتماعی و فرهنگی را تحدید کرده اند و هیچ وقت قالب گذاری درست صورت نگرفته در مورد یک شخص و مهارت آن.... معلم در جای مامور و مامور اداری در جای معلم به همین سلسله هیچ کسی در موقف که تحصیل کرده و مهارت دارد استفاده صورت نگرفته و در چوکات دولت امروزی دیده میشود که یک هوتل داری حکومت کرزی داری را شروع کرده و با خود د معاون جلاد و آدم کش را هم مقام بخشیده... پس از بین بردن فساد اداری و دولت مقاوم که براساسات تشکیل اقوام مختلف باشد چگونه سخن و جواب گو برای ملت آن باشد.

کشور های تمویل کننده بعد از سال های طولانی به این عقیده رسیده اند که مصرف پول در افغانستان بنام فساد اداری و اصلاحات اداری یک روند ساده و بسیار جاهلانه میباشد برای فرار از این نوع جنجال و مشکلات مدت شش ماه برای دولت کرزی داری داده است که ریشه فساد در ادارات دولتی افغانستان از بین برود در غیر آن تمام کمک های مالی در مورد فساد و اصلاحات اداری به کلی قطع گردیده و کرزی دیگر کجکول گدایی را پیش نکند.

دولت که خودش از فساد ساخته شده باشد پس چطور میتواند که ریشه خود را از بیخ کنده و خود را از بین ببرد تا منافع شخصی خود را منافع ملی ساخته... این هیج وقت صورت نخواهد گرفت..

امروز اصلاحات اداری افغانستان توسط اشخاص غیر مسلکی منابع بشری پیش برده میشود و هیچ کدام موثریت در ادارت در طول چند سال که زحمت بی جا به خرچ داده اند نگذاشته فساد اداری امروز یک رواج اداری شده و مانند یک رسم و آیین اداری از آن استفاده میشود. سوال مهم این است که آیا دولت جدید کرزی داری بعد از شش ماه چه جواب و نتیجه برای بادران اروپایی خود خواهد داد در این مورد دولت کرزی داری اعلام کرده که در شش ماه آینده خواهد این مشکل حل شود اما تا جای که دیده میشود اعتماد به نفس ندارند که آیا این خواهش سخت باداران خود را پوره کرده میتواند یا خیر ؟ همین طوریکه دولت های اروپایی در تطبیق و مجادله با فساد اداری به نا امید روبرو شده اند روزی میرسد که در مورد قوای صلح و ناتو هم تصمیم جدی میگریند و خواهش سپردن امنیت و محافظت کشور را در دست قاتلان و دزدان امنیتی داده تا مردم و خاک افغانستان دوباره برای تمرین های نظامی جنگجویان طالب و حمایت کننده گان شان که امریکاها و اروپایی ها است شکل جدید را بگرید.

چند وقت بعد برای نجات شان همین طوریکه ضرب العجل برای از بین بردن فساد اداری داده اند پس برای سپردن سرحدات و امنیت افغانستان برای اردو و پولیس ملی افغان میشوند در آن وقت کرزی داری رنگ و رخ دیگر را میگرد.

فساد اداری افغانستان در جای رسیده است که مقامات دولتی برای از اینکه خود را از اتهام فساد اداری نجات دهند کارمندان و مامورین که از هیچ چیزی خبر نیستند متهم قرار داده اند. وزیر و یا مقام محترم ادارات دولتی شخص بیگناه را در اتهام قضیه فساد اداری متهم ساخته و سپس آنرا مجرم افشا اسناد دولت و دست داشتن در فساد اداری محکوم نموده و همان محکه و اداره قضایی کرزی داری شخص را هیچ اصلا در قضیه دست ندارد به دار و قید عمری در زندان انداخته تا جرم وزیر صاحب را یک افغان دیگر جبرن بدوش بگیرد.

وزارت های امروزی دولت افغانستان کدام اساس تشکیلاتی بر قوانین اداری و تشکیلات اداره ندارد اصلا تشکیلات قومی است اگر وزیر پشتون پس مادون پشتون اگر وزیر تاجک مادون آن تاجک به همین طور اقوام و ملت های دیگر افغانستان ادارات دولت را اشغال کرده اند. بعدا معاشات زیاد و غیر قابل قبول برای اشخاص غیر مسلکی پرداخت میشود که آنها را مشاورین وزیر صاحب میگویند .

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برای رقابت آزاد و تعین رتب و معاشات جدید افغانستان بسیار قوانین و نوشته های مشاورین امریکایی خود را ترجمه لغتی کرده اند مه مفهوم و معنای ندارد یعنی اگر بخوانید کتاب و جریده قانون خدمات ملکی و رتب معاشات را باور کنید که چیز درک نمیشود ترجمه درست هم صورت نگرفته البته ترجمان که در موارد حقوقی و شرعی معلومات نداشته باشد با این مشکلات روبرو میشویم.

وقت که رتب و معاشات برای دولت کرزی داری طرح شد دیده میشود که روسا و مشاورین صرف برای خود معاشات را تعین کرده اند و مامورین بیچاره هیچ در آن مطرح بس نیست پس این هم باعث میشود که مامورین دست به فساد اداری زده و خود را و فامیل خود را زنده نگهدارد.

براساس معلومات یک شخص که نخواسته نامش ذکر شود در مورد وزارت معارف میگوید : که مرا به فساد اداری و افشای اسناد محرم وزارت معارف اتهام نموده اند و هم نظر به فعالیت های سیاسی و اجتماعی که داشتم مرا محکوم نموده اند تا در زندان شخصی کرزی در پلچرخی انداخته شوم و همان ظلم و ستم کمونستی سابق خود را بالایم براه انداخته تا شخص بیگناه جرم را توسط زجر و جبران قبول کند و جناب مقامات آن اداره در محکمه کشانیده نشود. این شخص اضافه کرد که اگر به دولت وفاداری کردی و نخواسته که با دزدان دولت کرزی داری یکجا شوی پس محل دوم پس از دفتر کار زندان خواهد باشد بدون این که کدام محکمه صورت گیرد حتی فیصله قضیه هم برایت میرسد.

دولت امروزی باز هم دست را برای کمک از باداران اروپایی و امریکایی خود دراز کرده و این در حال است که آقای کرزی توسط رفیقان و دوستان شریک دولتش در مجلس تحلیف دعوت شده و قسم و قرآن دروغی را برای بار دیگر خورده تا با ملت و خون مردم بیچاره افغانستان بازی کند .. اما این بار ملت افغانستان تصمیم جدی در این مورد میگرد تا از دولت که هیچگاه خواست آنها نبود.

جهان امروزی افغانستان را مانند یک لابراتوارنظامی و منابع معدنی شناخته اند تا برای اقتدار و بقای دولت های خود از منابع آن استفاده نموده بعدا مقدار ۱ فیصد آنرا بنام کمک جهانی دوباره به شکل قرضه موقتی داده تا روز دیگر اولادها و هفت پشت ملت افغانستان قرض را بپردازد.

اروپایی ها باید شش ماه را برای این تعیین میکرند اگر کرزی شخص قادر به حکومتداری بدون فساد نیست پس شخص عدال و مناسب برای افغانستان در ریاست جمهوری انتخاب گردد نه اینکه مردم افغانستان از کرده های نا درست کرزی دچار مشکل و رنج های مانند ۲ دهه اخیر را باز ببینند. زیر فساد اداری بالای ملت افغانستان تاثیر مستقیم گذاشته و آنها را آواره ساخته تا دوباره ملک را ترک نموده و در حالت غیر انسانی زنده گی به سر ببرند.

خوستوال

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس