در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > هنوز دولت افغانستان به شعور دولت پرو نرسیده است!

هنوز دولت افغانستان به شعور دولت پرو نرسیده است!

دولت افغانستان بجای اينکه از محمد ظاهر به دليل ظلم و ستم دوره ی او و عموهایش او را بازخواست کند و از مردم پوزش بخواهد، در قانون اساسی نام او را به عنوان "بابای ملت" درج می کند و برایش حقوق و معاش و امتیازات مخصوص ترتیب داده و او و خانواده اش را نوازش می کند.
يكشنبه 29 نوامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: دولت پرو با انتشار بیانیه ای رسمی برای نخستین بار از قربانیان دوره ی برده داری در ين کشور پوزش خواست. برده داری توسط اسپانیایی ها به کشور پرو آورده شده بود و اين سیاهپوستان آفریقایی تبار بودند که بیشتر به عنوان برده ی سفیدپوستان به کار گرفته می شدند و از تمام حقوق انسانی محروم بودند.

پرو کشوری ست در آمريکای لاتين که يکی از صاحبان اصلی تمدن "اينکا" در اين پاره ی جغرافیایی محسوب می شود. پرو از قرن 16 میلادی تا حدود دو قرن به يکی از مستعمره های اسپانيا تبديل شد. از قرن 16 ميلادی و با ورود اسپانیایی ها، علاوه بر سرخپوست ها که باشندگان ديرینه ی اين کشور بودند و هستند، سیاهپوست ها نيز تحت فشار و سرکوب حکومت های اسپانیایی قرار داشتند. برده داری يکی از دستاوردهای سفیدپوستان اسپانیایی بود. در کنار فشار و سرکوب سپاهپوستان آفريقایی تبار و محروم کردن آنان از حقوق ابتدایی انسانی، بوميان اصیل پرو يعنی سرخپوست ها نيز در شرایط بسیار دشوار قرار گرفتند. نقض حقوق اساسی سیاهپوست ها و سرخپوست ها توسط حکومت های اسپانیایی و يا بعد از استقلال توسط حکومت های وابسته به اين کشور ادامه يافت و اکنون پس از قرن ها دولت پرو از شهروندان خود عذر خواهی کرده است. دولت پرو در بیانیه ی رسمی خود گفته است که برای همگرایی حقیقی در این کشور پوزش می خواهد. قرار است دولت پرو علاوه بر اين بيانيه ی رسمی در مراسمی اختصاصی نيز از شهروندان خود عذرخواهی کند.

و اما در افغانستان

دولت افغانستان هنوز شعور عذرخواهی از قربانیان ظلم و ستم حکومت های گذشته را پيدا نکرده و برای جبران خسارت به آنان اقدامی نکرده است. دولت افغانستان علاوه بر اينکه هيچ قدم مثبتی را برای قربانيان برده داری، تبعيض، نسل کشی و کوچ اجباری برنداشته بلکه هنوز با شامل کردن ناقضان حقوق بشر در دولت، عرصه ی زندگی را بر قربانیان تنگ تر و تنگ تر کرده است. تبعيض در دولت افغانستان هنوز بیداد می کند. قربانيان ده ها ظلم و ستم پادشاهان افغانستان در شرایط بسیار سختی بسر می برند، هنوز حتا دولت در تقسیم امکانات دولتی نيز به آنان تبعيض روا می دارد.

دولت افغانستان بجای اينکه از محمد ظاهر به دليل ظلم و ستم دوره ی او و عموهایش او را بازخواست کند و از مردم پوزش بخواهد، در قانون اساسی نام او را به عنوان "بابای ملت" درج می کند و برایش حقوق و معاش و امتیازات مخصوص ترتیب داده و او و خانواده اش را نوازش می کند. بجای اينکه فرمان ها و اقدامات برای کوچ اجباری و نسل کشی علیه باشندگان اين سرزمین را توسط پادشاهان پيش از محمد ظاهر نکوهش کند و به قربانيان و باقیماندگان آن دوره ها که هنوز هم سایه ی سنگين ظلم و ستم را در زندگی خود احساس می کنند ياری رساند، از پادشاهان ظالم و دیکتاتور با عناوینی مانند امير و اعلی حضرت و ...ياد می کند. در سایت های رسمی دولتی مانند سایت های برخی وزارتخانه های افغانستان در توضيح تاريخ افغانستان بجای ياداوری از ظلم و ستم پادشاهان، از آنان به عنوان چهره هایی تاريخی و مثبت ياد می شود. حتا پای را از اين فراتر می نهد و از زبان قاچاقچيان مواد مخدر و ناقضان حقوق بشر که در پست های دولتی جابجا شده اند مانند گل آغا شیرزی، زمینه های تجليل از جلادان تاريخ افغانستان مانند "محمد نادر" را فراهم کرده و حتا بجای اینکه یاد و خاطره ی قهرمانان واقعی افغانستان مانند"عبدالخالق" را زنده نگه دارد، اجازه ی برگزاری مراسمی به یاد او را منع می کند.

دولت افغانستان هنوز به اين شعور نرسیده است که دولت برای مردم است و نه مردم برای دولت. دولت هنوز اين شعور را پيدا نکرده که نباید از نسخه های حاميان بنيادگرایی تبعيت کند و باید بجای شامل کردن تعداد بیشتر آدمکشان، آدمکشان ديگر را نيز از بدنه ی خود جدا کرده و به پنجه ی عدالت بسپارد.

قصاب 3 عقرب مرد!

عبدالولی داماد محمد ظاهر و پسر کاکايش متهم به قتل دانشجويان، سرکوب جنبش آنان و غصب و فروش هزاران جريب زمين شخصی و دولتی در نقاط مختلف افغانستان بود. / او به بيماری شبيه بيماری محمد ظاهر دچاربود که در دو سال آخر زندگی در حضور مقامات بين المللی هذيان گويی می کرد

سه شنبه 1 ژوئيه 2008, نويسنده: کابل پرس


مرگ محمد ظاهر، فرزند ديکتاتور نادر خان، پس از چند ماه بالاخره تاييد شد

ماده ی 158 قانون اساسی افغانستان حذف شد!

ديکتاتور چند ماه پيش مرده بود!

يكشنبه 22 ژوئيه 2007,


مرده ای که نان زندگان را می خورد

يک منبع: ديکتاتور مرده است

يک منبع ديگر:ديکتاتور اختلال حواس دارد و حتا خانواده ی خود را نمی شناسد

يكشنبه 22 آوريل 2007


سرکرده های"راوا" و "پاپی گک" ظاهر شاه!

مغالطه کاری و بی ربط گویی از روش های خاص کار شما سرکرده های سازمان پوشالی راوا می باشد

شنبه 17 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


نمايی از گور ديکتاتور عبدالرحمان خان در پارک زرنگار شهر کابل

عکس از بصير سيرت

سه شنبه 4 مارس 2008


يک دعوای حقوقی: محمد ظاهر، شاه وقت، صدها هزار جريب زمين اجداد ما را به جبر غصب کرده است

مردم منطقه ی کاريزمير در شمال شهر کابل

چهار شنبه 15 اوت 2007


ميراث شوم محمد ظاهر

کارتونی از عتيق شاهد

سه شنبه 25 مارس 2008

جستجو در کابل پرس