کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > خبر و گزارش > منازعه خانوادگی کرزی

منازعه خانوادگی کرزی

نوشته: جیمز ریزن/ منبع نیویارک تایمز/ مترجمین : محمد نبی و قهار/ طبق گفته های اعضای خانواده کرزی ریشه این منازعات خانواده گی بر می گردد به زمانیکه یار محمد فقط 5 سال داشت و پدرش وی را با یکی دیگر از دختران مامایی رییس جمهور کرزی عروسی کرده بود؛ اما دخترک بعد از رسیدن به سن بلوغیت قریه کرز را ترک گفته و با مردی دیگری ازدواج نموده و به شغل معلمی پرداخته و بلاخره به امریکا مسکن گزین گردید.

دو شنبه 21 دسامبر 2009

واشنگتن – 16 اکتوبر، چهار موتر نوع لند کروزر به سرعت زیادی بطرف قریه کرز، زادگاه رییس جمهوری افغانستان حامد کرزی رهسپار بودند، بعد از رسیدن به نزدیک خانهء یکی از پسران مامایی رییس جمهور، یار محمد کرزی توقف نمودند. تیم محافظین مسلح بزودی بعد از توقف موتر ها پیاده شدن و خیابان مذکور را مسدود نمودند وعابرین در آن خیابان را بعد از ضبط کردن تیلفون های همرای شان در یکی از مساجد داخل قریه نزدیک به خانه کرزی زندانی ساختند، بنا بر چشم دید اعضای خانواده کرزی و اشخاص زندانی در داخل مسجد شخصی که توسط دو محافظ همرای میشد و لباس سفید رنگ افغانی یعنی (پیراهن و تنبان) به تن داشت بعد از شکستاندن درب خانه توسط محافظین اش وارد آن خانه شدند، در داخل خانه دو فرزند هژده و دوازه ساله ای آقای یار محمد کرزی، وحید و سونا که در داخل اتاق خواب خویش مشغول انجام کارهای خانه گی مکتب خویش بودند برخوردند، بعداً دخترک بیاد میاورد که مرد لباس سفید بعد از بیرون آوردن تفنگچه بی مهابا سه بار بطرف وحید شلیک کرد، در این هنگام سونا دوازه ساله فریاد می زند و میگوید: "برادرم را نکشید" "برادرم رانکشید". محاجمین در حالیکه به شلیک گلوله ها ادامه می دهند فرار می کنند، ذلال کرزی، بیست و پنج ساله بی خبر از همه جا بعد از شنیدن صدای شلیک گلوله ها در داخل خانه دوان دوان به آنجا می رسد و می بیند که وحید تلو تلو خوران از اتاق بیرون می آید. ذلال کرزی با وارخطایی می پرسد"به شما چه اتفاق افتاده". وحید جواب می دهد " حشمت مرا به مرمی زد".


وحید کرزی/ مقتول

وحید دوروز قبل از وفات در یکی از بیمارستان های امریکاهای در ولایت قندهارعین سخنان را برای دیگر اعضای فامیل نیز راجع به حشمت کرزی چهل ساله بیان کرده بود، حشمت کرزی یگانه پسر مامایی رییس جمهور کرزی است که مالک یک کمپنی خصوصی امنیتی «آسیا سیکورتی گروپ» که در روابط نزدیک با دولت افغانستان قرار داشته و میلیون ها دالر قرار داد با ارتش ایالات متحده امریکا در افغانستان دارد، هویت مردی که متهم به قتل وعامل اصلی این قضیه در قریه کرز، شمرده می شود. این حادثه شمولیت دراماتیک بزرگترین و پرنفوذ ترین خانواده در کشور را نشان می دهد که هیچ وقتی دیگر چنین چیزی در زمینه گزارش داده نشده است. واقعه قتل وحید تنش بزرگی را در بین افراد این خانواده در افغانستان و امریکا به وجود آورده است، که باعث اتهامات ضد اتهامات و پنهان نگهداشتن این جنایت توسط مقامات دولت افغانستان شده است. یک تعداد از اعضای خانواده به این باور هستند که قتل وحید درانتقام بخاطر "قتل حرمت" 30 سال قبل پدر حشمت کرزی توسط یار محمد کرزی صورت گرفته است. از جانب دیگر حشمت کرزی ادعایی دخالت خود در قتل وحید را کاملاً تکذیب کرده است، ودر عوض ادعا میکند که قتل وحید توسط گروه های قاچاق مواد مخدر که میخواستند کسی دیگری را به قتل برسانند " خانه را عوضی گرفته و اشتباهاً وحید را به قتل رسانده اند"، حشمت کرزی که فعلاً با خانواده اش در دبی بسر می برد در یک صحبت تیلفونی گفت " که من در این رابطه هیچ کاری نمیتوانم انجام دهم" مسلهء این قتل تا هنوز نه توسط حکومت افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و نه توسط مطبوعات انعکاس یافته است. اف بی ای نزدیک به یک ماه قبل در رابطه به این قضیه از حشمت کرزی بعضی سؤالهای را مطرح کرده بود، اما تا هنوز واضح نشده است که آیا امریکا این قضیه را دنبال می کنند یا خیر، سخن گوی اف بی ای از ابراز نظر در این مورد خود داری کرده است. در حالی که بعضی از اعضای خانواده کرزی، دولت کرزی را در پنهان کاری این قضیه دخیل می دانند، آنها مستقیماً رییس جمهور را در معطل کردن این قضیه دخیل نمی دانند، درعوض آنها چندین برادر رییس جمهور به شمول احمد ولی کرزی رییس شورایی ولایتی قندهار و زمامدار جنوب کشور را بخاطر ایجاد موانع البته با اطلاع رییس جمهور مقصر می دانند. یار محمد کرزی شصت و دوساله پدر مقتول دریک صحبت تیلفونی در این اواخراظهار داشت." تا هنوز هیچ کسی برای تحقیق در زمینه به اینجا نیامده است" وی اضافه می نماید زمانیکه از یکی از مقامات محلی در این زمینه پرسیدم " من در راستای حل این مشکل چه کار باید کنم، وی در جواب گفت: " برو و دروازه اوباما را تک تک کن". نور کرزی چهل ساله پسر دیگر خاله رییس جمهور که در ماری لند امریکا زنده گی میکند عین نا امیدی را اظهار داشته و می گوید" که حکومت از حشمت کرزی حمایت می کند، وی در کابل نشسته و از دولت امریکا پول اخذ می نماید، وهیچ کس به وی دست رسی ندارد، ما میلیون ها دلار از مالیه دهنده گان امریکا جمع نموده و به افغانستان میفرستیم و در مقابل عملکرد دولت افغانستان چنین است. سخنگوی رییس جمهور در یک تماس تیلفونی روز شنبه گفت، که این یک قضیه جنای است و مداخله رییس جمهور کرزی را در این مورد بی اساس دانست. احمد ولی کرزی از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، قسمیکه مقامات سفارت امریکا در کابل هم در زمینه خود داری ورزیدند.

با وجود دلسردی فامیل کرزی از اجرات حکومت افغانستان درمورد این جنایت، بیشتر از دوازده نفر از اعضای فامیل حاضر به مصاحبه در این زمینه شدند. به شمول یار محمد کرزی سونا و ذلال کرزی، کسانیکه که شاهد عینی وقوع قتل بوده و یا هم بعد از چند دقیقه محدود به آنجا رسیده اند. رجعت نمودن یار محمد کرزی در قومندانی امنیه ولسوالی دند ولایت قندهار که تشکیل دوسیه داده و حشمت کرزی راقاتل وحید کرزی معرفی کرده است. اسناد و تصدیق بیمارستان مربوط به وحید هم تائید می کند که مقتول در اثر زخم گلوله به بدنش جان باخته است. اعضای فامیل از هراس اینکه دوباره مورد انتقام قرار نگیرند ترجیح دادند که ناشناس باقی بمانند و در مورد اظهار نظر نمایند ضمناً، سه نفر از کسانیکه که در موقع وقوع حادثه در نزدیک مسجد کرز حضور داشتند و شواهد عینی بشمار می روند می گویند که " اولاً صدای چند فیر را در داخل کوچه شنیدیم یکی از آنها می گوید که حشمت کرزی را در بین محاجمین تشخیص داده که وارد خانه می شد.

مرگ وحیدکرزی درست بعد از انتخابات اگست سال جاری به وقوع پیوست که این انتخابات همواره مورد انتقاد شدید بخاطر تقلب و فساد قرار داشت. اعمال وواکنش های خانواده کرزی اتهامات و انتقادات را بیشتر تقویت بخشید، مثلاً دست داشتن احمد ولی کرزی در قاچاق مواد مخدر و یا سود بردن ازاین راه، و برادر دیگرش محمود کرزی متهم به سؤ استفاده از نام خانوادگی برای به دست آوردن معاملات بزرگ تجارتی. بعضی از اعضای خانواده کرزی به این باور هستند که منازعه ای مرگ بار خانواده گی سرافگندی بزرگی برای رییس جمهور کرزی به شمار می رود.

طبق گفته های اعضای خانواده کرزی ریشه این منازعات خانواده گی بر می گردد به زمانیکه یار محمد فقط 5 سال داشت و پدرش وی را با یکی دیگر از دختران مامایی رییس جمهور کرزی عروسی کرده بود؛ اما دخترک بعد از رسیدن به سن بلوغیت قریه کرز را ترک گفته و با مردی دیگری ازدواج نموده و به شغل معلمی پرداخته و بلاخره به امریکا مسکن گزین گردید. خویشاوندان و اقوام کرزی می گویند که این عمل دختر و ناکامی فامیل دختر در قسمت درخواست ننمودن طلاق شرعی و معذرت خواهی از یارمحمد باعث برانگیختن خشم و غضب یار محمد گردید که بلاخره یار محمد بخاطر انتقام گرفتن و تلافی دست به کشتن خلیل الله کرزی برادر خانم قبلی اش در سال 1992 ویا 1993 در شهر کویته پاکستان گردید، جائیکه هردوی آنها زندگی می کردند. در مصاحبه ای یار محمد کرزی از کشتن خلیل الله کرزی که پدر حشمت کرزی میباشد ابا ورزید، او هیچگاه در رابطه پدر حشمت کرزی متهم شناخته نشده ومیگوید صرف زمانیکه حشمت کرزی در رابطه به این قتل در سال 1997 و یا 1998 به طالبان شکایت نمود، وی توسط دستگاه طالبان دستگیر گردیده و چون قتل در کویته پاکستان صورت گرفته بود طالبان وی را بعد از مدت کوتاهی دوباره رها نمودند، متعاقباً هردوی شان ( یار محمد و حشمت کرزی) دوباره به کویته پاکستان مهاجر گردیدند و اعضای فامیل کرزی بالای حشمت فشار وارد نمودند تا از منازعه دست برداشته وآشتی نمایند، اما یار محمد می گوید که من می دانستم که این مسله هنوز هم پایان نیافته است و من هیچ وقت با این مصالحه خود را راحت احساس نمی کردم و حشمت هم حالت بل مثل من را داشت؛ اما حشمت کرزی گفته های یار محمد را تکذیب کرده می گوید" او پدرم را کشته و ما او را ده سال قبل دستگیر نموده و به پاکستان انتقال دادیم واو را مورد عفو قرار دادیم، وی اضافه می نماید: " در اسلام من حق قصاص وی را داشتم؛ اما من این کار نکردم.


حشمت کرزی از راست به چپ نفر سوم با بلوز سیاه

بعد از قتل خلیل کرزی تمام اعضای فامیل وی به امریکا مهاجر گردیده و در آنجا مسکن گزین شدند، حشمت کرزی بزرگترین عضو خانواده تابعیت امریکا را بدست آورد و تا سال 2007 منحیت رهنمای فروش موترهای تویتا در ویرجینیا مشغول کار بود،وی بعداً به افغانستان برگشت جای که برادر جوانش حکمت کرزی (36 ساله )مصروف به پیش برد ریاست سازمان تحقیقی به نام مرکز مطالعات جنگ صلح بود و این سازمان یکی از حامیان دولت کرزی نیز بود.قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 حکمت کرزی مصروف درس خواندن و کار در یکی از رستورانتهای حومه واشنگتن بود و بعد از اشغال افغانستان توسط امریکا وی منحیث آگاه سیاسی در سفارت افغانستان مقیم امریکا ایفای وظیفه نمود . در سال 2006 حکمت کرزی دوباره به افغانستان برگشت تا دوباره مرکز تحقیقی خورا احیا نماید وی میگوید که مرکز وی برای نظامی های امریکای تحقیقاتی را انجام میداد، چندین نفر از اعضای فامیل کرزی وی را منحیث مشاور غیر رسمی ریس جمهور کرزی میدانند و موقف و تاثیرات وی در دولت کرزی کمک کرد تا با عث رشد برادرش حشمت کرزی در کابل گردد.

وی میگوید : در زمان بسیار کوتاه پس از برگشت از امریکا من مسوولیت کمپنی امنیتی (آسیا گروپ) که در حال حاضرمتشکل از 500 تا 600 محافظ است بدوش گرفتم.دگرمن واین ام شانکس سخنگوی نیروهای امریکا در افغانستان میگوید که کمپنی آسیا گروپ یک قرارداد را که بالغ به 16.2 میلیون دالر امریکای میگردد در این ماه های اخیر از نیروهای امریکای مقیم افغانستان به دست آورده که مربوط به حفاظت از پنج پایگاهی نظامی امریکا در افغانستان است، و به قول از وبی سایت کمپنی امنیتی آسیا گروپ وی قرارداد ها ی بزرگی دیگری را با کمپنی های مشهور امریکایی از جمله داینه کورپ انترنیشنل که مقر اصلی آن در ویرجینیا واقع است داراست، که کمپنی متذکره قرار داد های بزرگی را با حکومت ایالات متحده دارا می باشد، مع الوصف به گفته ویب سیایت متذکره مرکز تحقیقاتی حشمت کرزی نیز در سال روان یکی از مشتریان آسیا گروپ در کابل می بوده است، حشمت کرزی آغاز به اعمار عمارت بزرگی در ولسوالی کرز در نزدیک خانه یار محمد کرزی نمود، به باور بعضی از خویشاوندان از بین بردن وحید وسیله بود برای تحمیل کردن یک درد عمیق و لاعلاج بالای پدرش بود. به عقیده محمد کرزی پسر ماما یی دیگر رییس جمهور که در ماری لندز بسر میبرد: " از بین بردن شخص خود یار محمد کرزی کار نادرستی بود، و از طرف دیگر همه می فهمیدند. " و شاید خانواده در رابطه خاموش باقی می ماندند. اما در عوض به همین نسبت وی (حشمت) پسر 18 ساله ای را از بین برد که هیچ ربطی به این منازعه نداشت." حشمت کرزی قبول می کند که وحید کرزی قربانی این منازعه واقع شده است؛ اما وی قتل وحید را مرتبط به قاچاقچیان مواد مخدر می داند، حشمت می گوید که شخص خود یار محمد کرزی و برادرانش همه با قاچاقچیان مواد مخدر ارتباط دارند که این ادعا توسط یار محمد رد می گردد – حشمت ادعا دارد که یکی از برادران یار محمد در معاملات قاچاق مواد مخدر قاچاقچیان را فریب داده بود و قاچاقچیان بخاطر انتقام از فریب دهنده، اشتاباهاً پسر یار محمد کرزی را بقتل رسانند. حشمت کرزی می گوید که " وی برای رییس جمهور کرزی و برادرش احمد ولی کرزی گفته است که در این جنایت هیچ دست ندارد، وی اضافه می نماید " چرا من کسی را درست در جای بقتل برسانم که در همسایگی آنجا دارم خانه آباد می کنم؟ این بسیار احمقانه خواهد بود! " قریه کرز در سه کیلومتری ولایت قندهار موقعیت دارد، جائیکه یکی از برادران حامد کرزی احمدولی کرزی از قدرت سیاسی زیادی برخورداراست؛ اما بعد از قتل وحید، یار محمد و اعضای خانواده اش مسؤولین دولتی ولایت قندهار را بی کفایت می دانند. یار محمد می گوید که بعد از حمله به خانه اش فوراً به نزدیکترین پوسته امنیتی تماس گرفته بود؛ اما از جانب پوستی امنیتی هیچ جوابی دریافت نکرده است، وی به زودی در می یابد که کاروان مهاجمین بعد از به قتل رساندن وحید بدون کدام مانع از محل تلاشی نیروی های امنیتی مستقر در منطقه کرز عبور کرده اند، ذلال کرزی در حالیکه خیلی دست و پاچه میباشد بخاطر بدست آوردن کمک به یکی از دوستانش که همرای ریس جمهورکرزی در کابل کار می کند تماس می گیرد ووی نمبر خصوصی ولی کرزی در قندهار را برایش میدهد. بعد از حصول تماس در دفتر ولی کرزی وی خبر قتل را به جواب دهنده آن طرف می دهد. ناوقت های همان شب بعضی از مقامات پولیس در محل حادثه رسیده و به جمع آوری پوچک مرمی های باقی مانده در صحنه می پردازند. یار محمد می گوید: که بعد از آن هیچ دیگر وقت نیروهای پولیس دوباره به آنجا نیامدند. همزمان، به گفته نورو محمد کرزی برادران یار محمد در ماری لند : " که سه برادر حامد کرزی، احمدولی، محمود و قیوم کرزی کوشش می کردند که این مسله از طریق خویشاوندان و بطور سری بدون مراجع به پولیس حل شود. یکی دیگر از اعضای فامیل کرزی در ایالات متحده می گوید: " که مادرم همه روزه با قیوم و احمد ولی کرزی صحبت می نماید. و آنها برای مادرم می گویند که چرا خاموش نمی باشی، ما متوجه مسله هستیم.

یار محمد می گوید که : " احمدولی کرزی بخاطر ابراز تسلیت به خانه من آمده بود اما هیچگاه در باره اینکه چه اتفاق افتاده و کی مسبب و مسؤول این قضیه هست هیچ حرفی نزد. بعداً یکی از اعضای فامیل از احمدولی در باره قتل وحید پرسید که آیا تو میدانی که این کار را کی کرده است؟ احمدولی در پاسخ میگوید: خودت میدانی که این کار را که کرده است، پس چرا میخواهی این را از زبان من بشنوی؟"

بعضی از اعضای خانواده کرزی در ایالات متحده خیلی امریکایی شده اند که نمی خواهند تابع قوانین سنتی افغانستان باشند و برای حل این قضیه به مقامات امریکایی مراجعه کرده اند.

محمد کرزی می گوید: که در یک تماس تیلفونی با اف .بی. ای. آنها را نسبت به قضیه آگاه ساخت بود، بعداً وی یک تماس قهر آمیز و خشمگین تیلفونی از حشمت کرزی دریافت کرده که حشمت کرزی به وی می گوید که تحت بازجویی یکی از مامورین اف.بی.ای قرار گرفته است. همچنان حکمت کرزی برادر حشمت کرزی اذعان می کند که برادر وی در قتل دست نداشته و وی نیز توسط مامورین اف.بی.ای مورد بازپرسی قرار گرفته است.

این واقعه بطور عمیقی خانواده یار محمدرا تکان داده به خصوص سونا را.

من دیگر نمی توانم در اتاق خوابم به تنهایی استراحت کنم، سونا در یک تماس تیلفونی از کرز اظهار داشت. "
الان من با پدر و مادرم یکجا می خوابم.

منبع:

http://www.nytimes.com/2009/12/20/world/asia/20karzai.html?_r=1&hp

مترجمین : محمد نبی و قهار

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


50 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > خبر و گزارش > منازعه خانوادگی کرزی

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.