صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات یا کودتای انتخاباتی؟

انتخابات یا کودتای انتخاباتی؟

اقای کرزی هرچند با همدستی اقای لودین به هدف خود به قصد ادامه وحفظ قدرت به منظور سوء استفاد ه درجریان مبارزات انتخاباتی نایل آمد اما تاثیرات وعواقب این جرم تاریخی ، بی اعتبار ساختن نظام ، در نزد افکار عامه وجامعه ی جهانی است...
قیس سحر
يكشنبه 3 جنوری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یاد داشت : مطالعه مقاله ای زیر نام : مافیای انتخابات درشمال ، مرا واداشت تا به عنوان یک افغان بعضی نکته نظرات خود را که حاصل گفتگو با کارمندان انتخابات ونیز مشاهدات خودم از جریان انتخابات سال جاری که به عنوان یک ناظر حضور داشتم را برای خواننده گان تقدیم نمایم تا درس عبرتی باشد از انچه برامانت ملت ما (ارای شان)روا داشته شد.

برگزاری دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی که درواقع دومین تجربه مردم دراتنخاب رییس جمهور ووکلای شوراهای ولایتی بود، درحالیکه مبارزات انتـخاباتی کاندیدان در تمام نقاط امن کــشور ادامـه داشت ودرودیوار شهـــر هـا با تصاویر وشعار های انتخاباتی کاندیدان ازین بندی گردیده بود وهر کاندیدی به سهم خود درتلاش بود تا با شعار های مردم فریبانه که اکثرا وعده های شان فراتر از حیطه ی صلاحیت قانونی شان بوده وحتی مصارف گزاف کمپاین های شان نشانه ای از وابستگی وقانون شکنی بوده و هرکدام آزمندانه به یاد مردم افتاده درتلاش ربودن ارای مردم بانا پسندانه ترین وغیر اخلاقی ترین شگرد هاتلاش میکردندتا توجه مردم را به نفع خود جلب نمایند.

مردمی که ازفقر وبیچا رگی وبیکاری ،دردوران حکومت انتخابی شان درطی پنج سال گذشته مجبور به مهاجرت های گروهی گردیده مردمی که هر سال با فرارسید ن فصل زمستان ازبیچارگی وسوز سرما آماده مردن میگردند،مردمی که همه روزه دروطن شان بی آنکه بدانند چرا ؟ توسط نیروهای خارجی به گلوله بسته میشوند ویا بصورت دسته جمعی درزیر آوار های حاصله از بمباران حامیان رییس جمهور شان ،جان میسپارند وهمه روزه جوانان شان پشت دروازه های نمایندگی های کشور های خارجی دروطن شان به غیر انسانی ترین شیوه ها تحقیر وتوهین میگردند ، مردمی که بخاطر رهایی از شر فساداداری ( بزرگ ترین دست آورد نظام کنونی ) مجــبور گردیده تا ازدریافت سند هویت ملی ( تذکـره ) برای فرزندان شان منصرف گردند. مردمی که می بینند ومیشنوند که رییس جمهور شان ده هزار دالر دریک بانک خارجی دارد اما مصارف کمپاین هایش به میلیون ها دالر میرسد وبهای ان را شرکت های وارد کننده انحصاری مواد نفتی (غضنفر گروپ،داوی گروپ و... ) با مکید ن خون مردم پرداخته وبخش دیگر انرا مافیای تریاک ، برادر خوانده های طالب وی متقبل گردیده ووزارت خانه ها وادارات دولتی به محل کمپاین تبدیل کردیده ودرآستانه انتخابات عزل ونصب کارمندان دولتی از کارمندان پایین رتبه تا مقام های ولایات رونق گرفته وشاهد معاملات بزرگ ووسیع درسطح ملی بخاطر حفظ قدرت ازجانب رییس جمهور که دراولین انتخابات با قاطعیت میگفت : (حکومت ایتلافی هرگز .) اما اینبا ر مقام های ولایات چون هرات ،بلخ و... را پیش فروش نموده وزارت خانه هارا دربدل حمایت سران اقوام به داوطلبی گذاشته بود .

دامن زدن به اوضاع نا هنجار ولایات جنوب به بهانه حضور مخالفین مسلح دولت جهت جلوگیری از حضورناظرین ملی وبین المللی درروز انتخابات ، ایجاد فضای رعب ووحشت در میان مردم بمنظور جلوگیری از حضور آگاهانه مردم در پای صندوق های رای و گماشتن عناصر دست نشانده حکومت در رأس کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات وسرانجام پیش بردن کمپاین انتخابات به نفع رییس حکومت توسط این کمیسیون همه حکایت از کودتای انتخاباتی درکشور داشت.

نمونه ای از کمپاین نشان انتخاباتی کرزی توسط کمیسیون مستقل انتخابات

رییس کمیسیون انتخابات از بدو انتصابش در این پست بر اساس تعهدات که به رییس جمهور سپرده بود در صدد فعالییت های جانب دارانه به نفع کرزی بود،چانه زنی های که برسر زمان برگزاری انتخابات راه اندازی شده بود همه تلاشی بود جهت براءت جستن از جرم تاریخی که اقای لودین با پا یمال نمودن قانون اساسی و استقلالیت کمیسیون انتخابات مرتکب ان گردیده بودزیرا همه میدانند که آقای عزیز الله لودین درهمان اغاز سال 1387 تاریخ برگزاری انتخابات را ماه اسد سال 1388 بنا برهدایت اقای کرزی تعیین نموده بود چنانچه در جریان پروسه ثبت نام چهار مرحله ای که از طرف کمیسیون انتخابات درسال 1387 راه اندازی گردید تمام اسناد وپوستر های منتشره از جانب کمیسیون انتخابات نشانگر این واقعیت بود.

درنادیده گرفتن وپامال نمودن قانون اساسی بعنوان یگانه وثیقه ملی هرچند اقای رییس جمهور پیشگام بود اما اقای لودین نیز ثابت نمود که همدست وهمداستان وی است زیرا تاخیر در برگزاری انتخابات به بهانه نقض عمومیت ان کشور رابرای یک دوره ی طولانی با عدم مشروعیت نظام مواجه ساخت . اقای کرزی هرچند با همدستی اقای لودین به هدف خود به قصد ادامه وحفظ قدرت به منظور سوء استفاد ه درجریان مبارزات انتخاباتی نایل آمد اما تاثیرات وعواقب این جرم تاریخی ، بی اعتبار ساختن نظام ، در نزد افکار عامه وجامعه ی جهانی است که برای پنج سال اینده چنانچه دیده میشود حتی کشورهای عضو ایتلاف از تعهدات خویش درراستای مبارزه با تروریزم سرباز زده ودر برابر هر اقدام شان به امتیاز خواهی از مردم وملت ما متوسل میگردد .

بی اعتباری کمیسیون نام نهاد مستقل انتخابات که قبلا از ان به عنوان نماد از تمثیل اراده مردم ودموکراسی نام برده می شد درنزد افکار عامه به حدی بالا گرفته که اینک با گذشت سالیان دراز با انکه امید آن میرفت که مردم افغانستان کم کمک با فرهنگ انتخاباتی اشنا گردیده وبیپزیرند که سالم ترین شیوه برخورد با پدیده قدرت ودولت داری ، شیوه انتخاباتی است ؛ اما با تاثرتمام باید یاد اوری نمود که بعد از این همه سال ها وبعد از اینهمه سرمایه های که دراین راه وراستا مصرف گردیده این بار ودردور دیگر انتخابات مردم به هیچ بها وبهانه ی به پای صندوق های رای حاضر نخواهد شد . زیرا تخلفات وتقلب های انتخاباتی به قدری گسترده بود وحمایت یک تعداد از رجاله های که در راس حرم قدرت قرار دارد ، ازافراد متقلب چنان گسترده بود که علی الرغم وعده ها وتعهدات اقای کرزی مبنی بر مبارزه با فساد وپیگیری مجرمان وانتشار بیانیه های سازمان ها ومجامع بین المللی از تقلب های صورت گرفته درانتخابات اخیر ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی ؛ به جای انکه به حل مشکل اعتماد زدایی رسیدگی صورت گیرد وافراد که اینگونه با اعتماد مردم بازی نمود به محاکم عدلی وقضایی معرفی گردد ، در عوض پاداش میگیرد وچند تن افراد دست پایین وظیفه اش به حال تعلیق در امده وبه مردم چنین بیشرمانه پوزخند زده میشود که ما تعداد شش هزار نفر کارمند روز انتخابات را برطرف نمودیم !!! کارمندان که برای یک روز استخدام گردیده وتنها مستحق یک روز معاش بوده وهمان معاش خودرا نیز دریافت نموده است ! بی انکه نام و نشان ازانان برده شود تا مردم اگرشاهد محاکمه انان نیست حد اقل بدا ند وبشنا سد که کیها با اما نت انان خیانت نموده است .

ونکته حایز اهمیت اینست که همان شش هزار نفر نیز توسط کسانی استخدام شده که فرستاده گان وکماشته گان همان مافیای انتخاباتی است که درتشکیل کمیسیون انتخابات درمرکز جای گرفته ویا اگردرکابل جای برای انان نمانده یک تشکیل اضافی به نام زون ها به سفارش اژده های فساد درنظر گرفته شده است . به گفته ی یکی از کارکنان پروژه انتخابات دردفتریو ان دی پی که مسولیت تمویل مالی انتخابات اخیر را به عهده داشت : درچند ماه گذشته برای تشکیل زون ها درپروسه انتخابات بالغ بر یک ونیم میلیون 1500000 $ دالرهزینه برداشته درحالی که هیچگونه دست اوردی درپی نداشته ویک تشکیل اضافی بوده است زیرا تشکیل کمیسیون به گفته وی به گونه ای است که یک ریاست بنام عملیات ساحوی دران وجود دارد که تمامی کارهای عملیاتی درولایات را هماهنگ میسازد وبرای ایجاد این هماهنگی با آمرین ولایتها 34 سی وچهارنفر بنام دیسک آفیسر این عملیه(راپوردهی وراپور گیری ) را پیش میبرد ، پس بااین وجود افراد سفارشی از طرف مقامات عالی دولت برای انکه از این پروژه بی بهره نماند چنین تشکیل اضافی منظور گردیده وهر کارمند زون همراه با موتر های شان از بودجه انتخابات معاش میگیرد .چنانچه از مقالیه منتشره زیر نام :مافیای انتخابات درکابل پرس .... برمی ایدعلاوه بر انکه ازمعاشات دالری وکرایه بلند موتر های شان به تجارت های نامشروع ومعامله های غیر اخلاقی با کارمندان وکاندیدان نیز مبادرت ورزیده اند واینهمه فساد واختلاس درحالی صورت میگیرد که ما در حوزه غرب حتی یکبار ندیده ایم که آمرزون به ولایت ما برای معرفی با کارمندان واشنایی با محیط وحوزه مسولیت اش سفر نماید.وازقراین پیدا است که درتمام نقاط همین گونه بوده است .

وانکه دنیا ازتمویل انتخابات درافغانستان عاجز ما نده وبرای بهبود وضعیت ،اصلاحات درساختار کمیسیون را پیشنهاد میکند وهمه کاندیدان دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری از تشکیل کنونی ناراضی است ، یک امر قابل درک است ،اما متاسفانه دیده میشود که این روزها بازهم رهبران این فساد درجای خود نشسته وبه مردم وعده جابه جایی کارمندان دست پایین شان درولایت ها را ،وعده میشوند یعنی انکه درولایت های که انتخابات به صورت درست ان اجرا شده بود باید مسولین ان تبدیل وبه جای انان افراد را بدون طی مراحل قانونی ( داوطلبی پست ها از طریق اصلاحات اداری ) به گونه ی با صدور احکام نصب نمایند زیرا افراد متقلب دراصلاحات اداری شاید برند ه نشود زیرا مطابق طرزالعمل های موجود باید کارمندان انتخابات سابقه کاری درانتخابات را داشته ودارای حسن شهرت باشد ، وانگونه که پیداست در تعیین مسولین زون ها نه سابقه کاری ونه حسن شهرت ونه شایستگی هیچکدام درنظر گرفته نه شده است ودرعوض بد نام ترین افراد با سفارش مجرمان تاریخی چون مجددی ،سیاف واسما عیل خان وفاروق وردک به این پست ها دست یافته است.

مافیای انتخابات در شمال

لطفاً با تاجران ومافیای انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات(؟) هریک ( داکتر ولی الله ریس زون شمال ، محب الله قریشی ریس آگاهی عامه زون شمال ، محمد هاشم خان ریس آموزش زون شمال و... ) معرفی شوید ، که تحفه حضرت صاحب صبغت الله مجددی هستند!

شنبه 2 ژانويه 2010, نويسنده: صمیم حمید

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس