صفحه نخست > دیدگاه > جشن و پایكوبی پشه ها در بازار نيلی ولايت دايكندی تبديل به ماتم گرديد!

جشن و پایكوبی پشه ها در بازار نيلی ولايت دايكندی تبديل به ماتم گرديد!

چو شاه كوتاه كند دست از رعٌيت/ قوي گردد دل ارباب بدعت
آسیه شفق
شنبه 6 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

جشن و پاي كوبي پشه ها در بازار نيلي ولايت دايكندي تبديل به ماتم گرديد !
چو شاه كو تاه كند دست از رعٌيت
قوي گردد دل ارباب بدعت
اسلام نظيف است به نظافت امر ميكند ،مسلمانان نبايد دست شان چركين و پايش بد بو كوچه وبا زارش پور از نجاست و محل بود و باش و كار بو بارش كثيف باشد بعد از اين مقد مه كوتاه عازم ولايت دايكندي ميشوم:

غرض از اين مسافرت راه پيشنهاد به مقام محترم آمريت كميسيون مستقل انتخابات براي بدست آوردن وظيفه ناظم ساحوي ميباشد عده زيادي از جوانان وهم ميان سالان براي احراز اين پوست ثبت نام كرده بودند از بخت و شانس هوتل داران چه بگويم كه شتر بخت زانوي بركت خيزش را در جلو روي هر هوتل زده بود اما چيزي كه براي همه رنج آور و ناگوار بود وضع ناجوري هوتل ها و بازار بود صفاي در بازار ها و هوتل ها ديده نميشد تنها چيزي كه خودش را برجسته نشان ميداد انواع كثافات و آواز خواني مگس ها و پشه ها بودند كه د سته د سته به خوشحالي زياد اين طرف آن طرف در پرواز بودند. تو گويی در ميدان تطبيقات و مارش نظامي و يا محفل عروسي قرار دارد. مسافرين كه از مناطق خوش آب و هواي ميرامور، شهرستان، كجران، خدير، اشترلي، سنگ تخت و بندر به بازار نيلي ميرسيدند با مشاهده چنين وضعيت نا مناسب با هم صحبت ميكردند كه چرا شاروالي ولايت براي دور كردن اين هم كثافات از با زار و جوي چه ها و اطراف هوتل ها اقدام مؤثر و عملي خود نشان نميدهد.

سرانجام به تاريخ 7 جوزا1388 مقامات دولتي در يك حشر كه از دير باز بدين سو در فرهنگ مردمي تجويز شده و به معني كارهاي دسته جمعي ميباشد اقدام به تنظيف و پاكسازي بازار نمودن و پس از سه ساعت كار دسته جمعي بازار همانند آينه برق زد ديگر آن بوهاي گند و ناراحت كننده به مشام نميرسيد. ديگر آن ويز ويز مگس ها به گوش شنيده نميشد فراز فرود پشه ها به اندازه قابل ملاحظه كاهش يافت. براي من اين كار حشر سرور آفرين بود به دقت تماشا ميكردم كسي كه دلسوز تر بيل ميزد امان الله غرجي معاوين ولايت بود. ايشان را نميشناختم يكي از بازاريان به من گفت وي معاون والي ميباشدو خواستم نزديك اش رفته و از اين كارش تقدير كنم. غرجي صاحب در حال كه عرق از پيشاني پاك ميكرد با خوش روي گفت برادر اين شهر و بازار ماست خانه ماست وظيفه دارم كه شهر و بازار ما پاك باشد. كمي آن طرف تر محترم داكتر صفدر علي زارع كه يكي از اعضاي شوراي ولايتي ميباشد ديدم ايشان مثل غرجي بيل نميزند تو گویی ولايت فيصله كرده بود كه وي كار فرما باشد. خو به هرحال حضور شان به اين كار حكايت از اهميت حشر را داشت اري نشت و برخاست ورجز خاني پشه از بين رفت آژانسي چتليات به نقل از هوتليون كه رابطه حسنه با پشه ها دارد و اخبار مربوط پشه ها را به دست رس نشر قرار ميدهد در يك تماس تلفوني خبر داد كه دقيقا دو ثلث پشه ها در اين عمليات نيروي هاي ولايت تحت فرماندهي امان الله غرجي ازبين رفته وقلع و قمع گرديده اند اما يک منبع محلي كه نخاست نامش فاش شود به نقل ازآمريت تر انسپورت و قصابان بازار از هار داشت كه مليكه مگس ها با افرا د تحت امرش درهوتل احمد خان پناهنده گرديده و به غرجي صاحب اخطار داده كه بارديگر به مواضع قبلي خود باز ميگردند و فقط منتظي فصل تموز هستند. يكي از اميد واري هاي مگس ها اين است كه رياست شاروالي نسبت به وظيفه اش كمتر احساس مسؤليت دارد. لذا به آساني ميتواند به محلات قبلي شان باز گردد خبر گزاري بوي چوي از حادثه هفتم جوزا به عنوان غم بار ترين روز براي تايفه مگس ها ياد كرده است. زيرا در اين روز اين مخلوقات خدا به طور بي رحمانه توسط امان الله خان غرجي و افرا د زير دست اش تار و مار گرديد ندو آژانس بو ي چوي اعلاميه را بدين شرح به دسترسي نشر سپرت سرخ زنبور پدر، زردك زنبور مادر، سياه پشه كلان مادر كلان، پشه هاي غريب اطراف ديگ هوتل ها نواسه ها نسبت قتل عام مگس ها مجلس ياد و بود در دو مكان برگذار ميگردد محفل ياد و بود مردانه در آمريت ترانسپورت و محفل يادو بود زنانه درمنزل قصابان بازار براي مدت يك روز گرفته ميشود يك تن از سيم كارت فروشان و صرافان كه آنها نيز رابطه نزد يك با پشه ها دارند به شبكه انٌجا سات خبر داد كه مجلس يادو بود و فاتحه خاني مگس ها نماينده گان هوتل ها آمريت ترانسپورت سيم كارت فروشان و صرافان و همچنين قصابان بازار شركت كرده و غم شريكي خود هارا از اين رويداد اعلام كردند و از شركت عموم معذرت خاسته اند زيرا بيم آن ميرفت كه مقامات ولايت حاميان و غم شريكان پشه هارا نيز به شديد ترين وجه مجازات خاهند كرد خبر گذاري خاك باد به نقل يكي از شاگردان هوتل حيدر كربلاي خبر داد كه وضع صحي سخن گوي پشه ها كه در هوتل حاجي علي اكبر بستري ميباشد رو به بهبود است و بابر خي ازرسانه گفته است بهر نحو ممكن از ولايت انتقام خاهد گرفت ودرخبر اضافه شده است كه مقامات ولايت به وظيفه شاروالي تشبث كردند به باوري تحليل گران يك نوع تباني و نرمش بين شاروالي و جنبش پشه ها در حال انعقاد است هم اكنون كه برج ميزان است خبر گذاري خاك با د مصداق عيني پيدا كرده و متاسفانه پشه ها به موضعي قبلي اش باز گشته موتر ها دوباره در استگاه سري بازار كه غرجي توقف موتر ها را در آن جا ممنوع اعلان كرده بود دوباره رسميت داده شده و انتقام گيري پشه ها عملا آغاز گرديده و باالعيان مشاهد ميشود آري فراموش نكنيم كه شاروالي كوتاهي ميكند .


نظر شما ر ا دراين مورد خواهانم !

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس