در همین بخش

صفحه نخست > عکس > کرزی در کنار عبدالله پادشاه عرب و حامی ترور و آدمکشی در افغانستان

کرزی در کنار عبدالله پادشاه عرب و حامی ترور و آدمکشی در افغانستان

شیوخ و شاهان و امیران عرب در پول و شهوت غرق اند و آدمکشی را به افغانستان صادر می کنند
چهار شنبه 3 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

با حاکم جده

پيام‌ها

 • درود برتمام افغانان و همزبانان گرامی!

  امروز دشمن اساسی افغانستان ایران و پاکستان همین عربستان سعودی است . که تنها و تنها بادو رویی به هر مسئله برخورد می کنند. همان طور که در پرچمش لااله و شمشیراست دریک دستش قرآن و در دست دیگرش شمشیر است . که شمشیر آن بدست طالبان و قرآن آن بدست دولت افغانستان و جنگسالارانی که در این دولت ادغام شده است .
  تا ما این دشمن تاریخ و فرهنگ کشور خورد را نشناسیم و با آن مقابله نکنیم مشکل ما حل شدنی نیست .
  فردوسی گرامی میگوید :

  به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشیم

  باید بگوئیم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  فقط ما توسط انتخا تروریستان عرب تازی جهل و سوسمار خور نابود شویم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟

  http://www.98764211.persianblog.ir/

  وقتی به وضع وحال مردم درکابل نظر می اندازم این ابیات فردوسی توسی به یادم می اید :

  فردوسي

  ابر داناي ايران زمين

  ز ايران و از ترك و از تازيان //// نژادي پديد آيد اندر ميان

  نه دهقان ،نه ترك ، نه تازي بود //// سخن ها به كردار بازي بود

  همه گنج ها زير دامان نهند //// بكوشند و كوشش به دشمن دهند

  چنان فاش گردد غم و رنج و شور //// كه شادي به هنگام بهرام گور

  پدر با پسر كين سيم آورد //// خورش كشك و پوشش گليم آورد

  بد انديش گردد پدر بر پسر //// پسر بر پدر همچنين چاره گر

  زپيمان بگردند و از راستي //// گرامي شود كژي و كاستي

  كشاورز و جنگي شود بي هنر //// نژاد و هنر كمتر آيد به بر

  ربايد همي اين از آن ، آْن از اين //// ز نفرين ندانند باز آفرين

  به گيتي كسي را نماند وفا //// روان و زبان ها شود پر جفا

  بريزند خون از پي خواسته //// شود روزگار بد آراسته

  زيان كسان از پي سود خويش //// بجويند و دين اند ر آرند پيش

جستجو در کابل پرس