صفحه نخست > دیدگاه > مجددی به وظیفه اصلی اش بر می گردد

مجددی به وظیفه اصلی اش بر می گردد

در کشور های دیگر افرادیکه به سن مجددی و آصف محسنی برسند، به دوره تقاعد سوق داده می شوند، در دولت بی سروپای افغانستان ماموریت چنین افراد تا بعد از مرگ هم ادامه دارد، در حالیکه سالانه هزاران متخصص افغانستان ترک و به کشور های خارج مهاجرت می کنند.
حقیقت جو
سه شنبه 23 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

صبغت الله مجددی که در اولین "انتخابات" ریاست جمهوری ، حامد کرزی را "خلیفه مسلمین" می خواند و در دومین "انتخابات" برایش استخاره میکرد، اکنون گویا در اعتراض از حکومت کرزی از چوکی ریاست مجلس سنای شورای ملی استعفا داده است.

در افغانستان وضع چنان پیچیده ، وخیم، زهرآلود و مبهم است که مردم می توانند دروغ را حقیقت و فریب را صداقت جلوه بدهند.

مجددی به حیث رييس کميسیون تحکيم صلح، امتیازات زیاد را به طالبان داده و روابط آنها را با استخبارات خارجی مستحکمتر کرد.

وظیفه اصلی مجددی با کار تشریفاتی اش ریاست سنا در مغایرت قرار داشت . او بار ها از جانب نویسنده های آزاد به باد انتقاد گرفته شده است که پرستیژ مقام ریاست سنا را با کار های غیرمدنی مخلوط میکند. صبغت الله مجددی که یک سناتور انتصابی بود، دست یافتن به مقام ریاست سنا، تحفة چربی بود. ولی او دیگر نمی توانست چون دونقش ناهمگون در یک داستان پولیسی بازی کند.

حالا که بعد از طی مراحل دراماتیک نیت اصلی گرداننده های خارجی قدرت در افغانستان روی پرده برامده و به قدرت آوردن طالبان یک امر "مشروع"، "ملی" و ضروری تبلیغ می گردد، مسوولیت مجددی بیشتر شده است. به این دلیل او باید به کار اصلی اش برگردد. کاریکه فقط او سزاوار آنست و فقط به او اعتماد دارند.
دیروز حامد کرزی در بیانیه افتتاحیه اش به مناسبت آغاز کار مجلس سنای شورای ملی بعد از ختم تعطیل زمستانی، گفت: "برای تقویت روند مصالحه، مجمعی را با عنوان "شورای مشورتی صلح" تشکیل خواهد داد. او گفت که این شورا متشکل از سران اقوام و نمایندگان مردم از سراسر کشور خواهد بود." درامه استعفای مجددی از همینحا ناشی می شود. کسیکه رهبری رسمی یا غیر رسمی این شورا را عهده دار خواهد بود، یک چهره ناراض از دولت باید باشد اعتراض از موجودیت فساد در حکومت حامد کرزی بهانه یی است که به "مود" تبدیل شده، زیرا مردم از این شیوه کار دولت و جامعه جهانی به ستوه آمده اند. از طرف دیگر استفاده از اعتراض فساد از جانب آقای مجددی که خود فساد پیشه بی حد رسوا است، مضحک و تمسخرآمیز به نظر میرسد. زیرا هم مردم افغانستان، هم طرفداران و هم مخالفین دولت، مجددی را به خوبی می شناسند. اعتراض وی از فساد خاک زدن به چشم مردم و نحوی بی شرمی است.

کارتون از عتیق شاهد

گرچه درست نیست بگوییم که "مجددی به وضیفه اصلی اش برمیگردد"، زیرا او در مقام ریاست سنا هم هیچ کاری را به نفع پارلمان، قانونگذاری، دولت سازی افغانستان نکرده و همیشه مصروف کار اصلی اش بوده است، حالا به کاراصلی اش "مشروعیت" بی شرمانه داده می شود، او باید رسالت خود را انجام بدهد.

آقای مجددی و "درامه نویسان" خارجی اش نباید مردم افغانستان را این اندازه نادان فکر کنند که گویا مردم این نیرنگ ها را نمیدانند.

فکر می کنم این نیرنگ ها برای مردم افغانستان زیاد تکراری بوده و تمسخری بیش نیست.

به بهانه استعفا یا دقیقتر "برگشت" صبغت الله مجددی به وظیفه اصلی یا دایمی اش لازم است مروری کوتاهی به کارکردهای وی در مقام ریاست مجلس سنای افغانستان داشته باشیم و بدانیم که این مردک چه نقشی را در حساسترین مرحله تاریخ افغانستان به صفت رییس مجلس سنا انجام داده است. گرچه حامد کرزی در باره کارنامه آقای مجددی چیزی نگفت، تا جعلیات مخالفت مجددی با حکومت افشا نشود، ولی مردم حق دارند بدانند کسیکه در یکی از عالی ترین مقام های دولت قرار داشت، خود به این دولت چه کاری را انجانم داده است که حالا گویا مخالف آن شده است.

قرار مشاهدلت من از عملکرد دولت افغانستان، آقای صبغت الله مجددی در مقام ریاست مجلس سنای افغانستان نه تنها کاری را انجام نداده، بلکه سنای افغانستان را از وظایف اصلی اش منحرف و آنرا به نفع تقویت بنیادگرایی و سرکوب آزادی و نابودی ارزش های دموکراسی بکار برده است.

در جریان دوره ریاست آقای مجددی ، جهات اساسی مجلس سنای افغانستان بیشتر به نکات ذیل متمزکز بوده است:
1. مجلس سنا که بدنه شورای ملی یعنی پارلمان افغانستان است، اولتر از همه ارگان قانونگذار است. این نهاد مهم دولتی با مصارف گزاف از بودجه دولت تمویل می گردد که باید وظایف خود را مطابق قانون اساسی انجام بدهد. ولی متاسفانه در دوره آقای مجددی مجلس سنا از نابکار ترین، عقبگرا ترین و مستبدترین نهاد های دولتی بوده است. یعنی مجددی نهاد مهم و پرمصرف دولتی را طوری نگهداشت که مردم افغانستان را از داشتن مجلس سنا محروم سازد که این خود جفای بزرگ به مردم است.

2. فعالیت های مخالف وظایف مجلس، تبدیل آن به آله سرکوب برای آزادیخواهان و افراد دموکرات و دیگراندیش از عملکرد مجلس سنای افغانستان شده است. در کشور های دیگر مجلس سنا نهاد باپرستیژ دولتی است که نه تنها افتخارات و حاکمیت ملی را تمثیل می کند، بلکه در حل مسایل مهم کشوری و ملی یکجا با مجلس نمایندگان و حکومت فعالیت می نماید. برعکس موضع گیری های بی مورد در مسایل کوچک و حمایت های نامتناسب آن از مسایلی که با وظایف مجلس سنا رابطه نداشت، مجلس سنا به مسخره گرفته گرفته بود.

3. علایم تعلقیت مجلس به شورای علما و نهاد های غیرمندی خارجی از عملکرد آن هویداست. مطالعه و بررسی و نتیجه گیری من از عملکرد دولت افغانستان نشان میدهد که شورای علمای افغانستان نهاد دولتی، ملی و مردمی نبوده، مدافع منافع نهاد های غیر مدنی خارجی در افغانستان میباشند. این نهاد ها برای سرکوب آزادی و آزاد اندیشی زیر پوشش طلایی دین و مذهب پنهان شده اند.

از صدا ها رسوایی مجلس سنا یک مثال می آورم. زمانیکه شورای علما تحریک دعوی جزایی پرویز کامبخش را آغاز کرد، مجلس سنای افغانستان به ریاست آقای مجددی، از فیصله شورای علما حمایت کرد و خواهان مجازات پرویز کامبخش شد.

اول مجلس سنا ، نهاد با عظمت و تشریفاتی نباید در مساله کوچک، آنهم محکومیت یک محصل دخالت کند، دوم تقاضای اشد مجازات برای یک محصل دانشگاه تعلقیت وی را با نهاد های غیرمدنی چون شورای علمای افغانستان نشان میدهد. کمیسیون های مجلس سنا باید پیشنهادات حقوقی و مسلکی را به دولت ارائه کند که در آینده جزای اعدام از افغانستان از میان برداشته شود، ولی سناتوران افغان به ریاست آقای مجددی پیامبران مرگ، قساوت و خشونت هستند.

4. در کشور های خارج نه تنها مجلس سنا نهاد معتبر یک کشور است، بلکه هر سناتور آن از اوتوریته خاص سیاسی برخوردار است که مسایل مهم را میان کشور ها ، نهاد ها و سازمان ها به عهده گرفته و آنرا حل و فصل و دولت های شان کمک می کند. از آقای مجددی سوال می کنم که چند سناتور افغان تا حال چه فعالیت های را در داخل و خارج به نفع دولت افغانستان انجام داده اند؟

5. در دوران ریاست آقای مجددی در مجلس سنا، شفافیت در کار موجود نبوده، سنای افغانستان تا حال وظایف اصلی اش را نمیداند،در کار تقنینی با شورای نمایندگان سهم لازم نداشته، اعضای آن افرادی غیر مسلکی اند که بر اساس مصلحت های غیرعادلانه قومی و تنظیمی در این مجلس "انتخاب" یا انتصاب شده اند.
گرچه انتخاب و انتصاب سناتوران تقصیر مجددی نیست، ولی به صفت رییس مجلس هیچگاه اقدامی در فعال ساختن و مسلکی ساختن آن اقدام نکرده است.

حالا آقای مجددی خاک بر چشم مردم زده و از دولت فاسدی که خود یکی از بنیادگذاران است، ناراض شده و در اعتراض با فاسد بودن دولت از ماموریتی که وقت به آخر رسیده، استعفا میدهد، تا خود به وظیفه جدید آماده کند. در کشور های دیگر افرادیکه به سن مجددی و آصف محسنی برسند، به دوره تقاعد سوق داده می شوند، در دولت بی سروپای افغانستان ماموریت چنین افراد تا بعد از مرگ هم ادامه دارد، در حالیکه سالانه هزاران متخصص افغانستان ترک و به کشور های خارج مهاجرت می کنند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • زنده باشی حقیقت جو
  و زنده باشی شاهد هنرمند و کارتونیست سیاستمدار.

  www.98764211.persianblog.ir

  مردم افغانستان میتوانند با نه گفتن به جنایت کاران جنگی صفحه نوین را در تاریخ افغانستان باز کنند.

  در انتخابات ولسی جرگه به کسانی رای ندهند .که باز توسط آنها به روز سیاه بنشینند.

  رای تو سرنوشت تست هم وطن .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس