در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > در پوهنتون بلخ چه می گذرد؟

در پوهنتون بلخ چه می گذرد؟

جان نثار
دوشنبه 15 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

خوانندگان محترم سریال « در پوهنتون بلخ چه میگذرد »! ضمن عرض سلام پیشاپیش سال نو و جشن باستانی نوروز را برایتان تبریک گفته سال مملو از خوشی وخوشوقتی برای شما آرزو می کنیم. ودرادامه قسمت هفتم این سریال را تقدیم تان می کنیم.

اولاً شما عزیزان را به این نکته متوجه میسازم که نوشته درویش نیک اندیش زیر عنوان «دردانشگاه بلخ چه میگذرد» قطعاً به استادان پوهنتون بلخ ارتباط ندارد.مقاله نیک اندیش با این جملات آغاز می یابد(هم مهینان گرامی قلم بدستان...... وبه خراسان بزرک ختم می شود وتقریباً چهار4صفحه را احتوا می کند وشاید این مقاله را خود حبیب الله خان به خاطر مغشوش ساختن اذهان مقامات دولتی، وزرا محترم، وپارلمان ومردم به نشر رسانیده باشد ازما نیست(تودانی این سخن درمانگنجد)

ما از ناکامی چارمضمون حبیب الله خان دوام السلطنه تا خیانت ها وفساد اداری او یک یک افشا کردیم ومی کنیم واین افشای فساد اداری واخلاقی او را با زبان فاخر ونمط عالی بیان می کنیم.

ما سریال حبیب الله خان دوام السلطنه را به نام «در پوهنتون بلخ چه می گذرد» به نشر رساندیم ومی رسانیم حبیب الله خان به خاطرمغشوش ساختن ذهنیت ها « دردانشگاه بلخ چه می گذرد» عنوان داده است.

این خیانت به حدی نیست که او به این چرند وپرند بپوشاند.

مثلاً:حبیب الله خان دوام السلطنه به کمک قوام السلطنه توانست که «مهریه» نامه را ازسهمیه پوهنتون به هالند بورس بدهد. این خانم از سهمیه پوهنتون بلخ بورس گرفته هیچ ارتباطی به پوهنتون بلخ ندارد اسناد از وزارت خارجه تا تحصیلات عالی همه جا دیده شود. به شما معلوم خواهد که فساد اداری یعنی چه؟

آنعده ازاستادانی که رهنمایی آنها را حبیب الله خان دوام السلطنه (ناکام چهارمضمون در دوره تحصیل) به عهده دارد یکبار آثارشان بازنگری شود. بازبرای شما معلوم خواهد شد که فساد علمی یعنی چه؟

حبیب الله خان ناکام چهارمضمون آغشته به فساد اداری واخلاقی رشته اش کیمیا است ولی مجموعه مقالات او را مرحوم پوهاند هاشمی که رشته اش برق است تقریظ داده
آیا این سوء استفاده ازموقف دولتی نیست؟

حبیب الله خان هرموتری را که به پول گزاف به پوهنتون خریداری می کند دوباره نصف قیمت خریداری شده به موترمصرف می کند.تمامی اسناد موترهای خریداری شده به پوهنتون بلخ دیده شود آنگاه خواهید دانست که فساد اداری یعنی چه؟

داستان استاد دانشمند وشجاع عزیزی عضو دیپارتمنت کیمیا یکی از داستانهای (پراز آب چشم است) استاد لایق ما عزیزی همرای حبیب الله خان ناکام چهارمضمون در یک دیپارتمنت است.نتیجه از نگاه روانی معلوم است یعنی باید همیشه هرنالایق باید بر ضد لایق باشد وبر ضد او توطئه ودسیسه کند.

استاد عزیزی موضوعی را از کتاب Organic Chemistry تالیف سال 1997م از فصل هفتم الی فصل چهاردهم که جمعاً 166صفحه می شود وشامل پروگرام درسی می باشد باید ترجمه کند چنانچه شما درمکتوب شماره 359مورخ 26/3/1387هـ ش می بینید که مراحل آن ثبت ومورد تایید قرارگرفته

همچنان موضوع ترفیع علمی محترم فاضل دانشمند عزیزی صاحب که در پوهنتون ما از نام ونشان خوبی برخوردار است.

به مکتوب شماره 652-578 که ازسوی مرحوم پوهاند دکتور هاشمی به فاکولته انجنیری خبرداده شده که موضوع ترفیع علمی استاد عزیزی مورد تائید ریاست محترم انسجام وامور اکادمیک نیز قرار گرفته است

هم چنان موضوع تعیین استاد رهنما وپذیرفتن استاد رهنما جناب پوهاند دکتور محمد غوث حکیمی استاد پوهنتون پولیتخنیک کابل ذریعه مکتوب 259مورخ 28/7/1388هـ ش نیز به ریاست پوهنتون بلخ مواصلت کرد. وتقریظ هم داده است. و درمکتوب ریاست انسجام امور اکادمیک آمده است که در مورد کدام مشکلی وجود ندارد.

با توجه به اسناد فوق اسناد ومدارک ترفیع علمی استاد عزیزی بیشتر از یک سال که آماده است اما به بهانه های مختلف امروز وفردا می کنند وگاهی می گوید که این موضوع درکتابهای مکتب هم است یعنی مراد ازتحقیر کردن استاد است درجلسه دیپارتمنت این حرف به زبان کسی می زیبد که در دوره تحصیل نمرات خوب داشته باشد (مثل خود عزیزی صاحب) نه ناکام چهارمضمونه مثل حبیب الله خان دوام السلطنه
قراربود کنفراس دیپارتمنت کیمیا به تاریخ 21 قوس تعیین شد 9 نه نفر از اعضای دیپارتمنت همه حاضر بودند اما جناب حبیب الله خان دوام السلطنه که رونده سویدن بود با صدای آمرانه گفت تا آمدن من جلسه را معطل کنید.اینه قانون!!
این گریز از قانون نیست این سوء استفاده از مقام دولتی نیست؟ این کار کدام یک از روسای پوهنتون های افغانستان می کند( نالایق همیشه پرعقده است)

به ادامه همین رسوایی...

جلسه دیپارتمنت کیمیا به تاریخ 16ثور 1388هـ ش تحت ریاست دانشمند محترم پوهنمل مسعوده «احمد آبادی» دایر می شود موضوعات ترفیع علمی استاد عزیزی مورد تائید وتصویب قرار می گیرد مگر وقتی که ناکام چهارمضمون ازتایلند میرسد میبیند که حریفش ترفیع می گیرد،یکبار سراپا آتش میگیرد می دانید چی می شود ؟ کتاب پرتوکول جلسات دیپارتمنت مفقود می شود. در کتاب مفقود شده کیس ترفیع علمی استاد عزیزی است. اینه رسوایی!

آیا روسای دیگرپوهنتون های افغانستان هم چنین کاری می توانند بکنند؟

اما چندی پیش از این رسوایی ترفیع استاد محترم شهاب الدین بدون کدام سروصدا وبدون کدام سوال وجواب وبدون کدام جارجنجال می گذرد.(محترم استاد شهاب الدین کسی است که به سوال های که سارنوالی از حبیب الله خان دوام ا لسلطنه می پرسد جواب تهیه می کند) ترفیع علمی؟؟.

استاد عزیزی حداقل به منظور ترفیع علمی خود ده بار به کابل رفته ومشکلات زیادی را در این را ه دیده وهرقدر استادان مشکل بیبنند (دوام السلطنه خوشحال می شود)

چند وقت پیش در وقت امتحان کانکور جناب بابری صاحب به پوهنتون بلخ تشریف آوردند به لحن آمرانه به دوام السلطنه می گفتند: کسانی را که در پوهنتون های شخصی کار می کنند همه را اخراج کنید.(لیلی «حبیب» دختر جناب دوام السلطنه ازاین قاعده مستثنی است وی هم استاد است و هم در سایت کمپیوتر پوهنتون بلخ که ازسوی جرمنی تمویل می شود در بدل ماهانه مبلغ 300یورو کار می کند. یعنی در عین حال دو وظیفه ودو معاش) در این باره با تمام جزئیات اینکه چرا یکی خوب ارزیابی ویکی بد در حالیکه کسی که خوب ارزیابی شد جرم بیشتر دارد و چرا پرده به روی این جرمها انداخته شد بعداً صحبت می کنیم.

یکباردیگر خدمت جناب بابری صاحب به عرض می رسانیم.

وزارت تحصیلات عالی

22جدی 1387هـش

در بند هفتم آمده است(محترم دکتور موسوی مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی.
لایحه تحصیلات عالی نیمه حضوری وغیابی را به زودی ممکنه تکمیل وبه مقام وزارت تقدیم نمایند.وزارت تحصیلات عالی طرفدار تحصیلات غیابی که نتایج اکادمیکی دقیقی را در بر ندارد نمی باشد.

امضای محمد اعظم داد فر
وزیر تحصیلات عالی

رئیس پوهنتون بلخ با دهل کرنا آوازه انداخته بود که من هربار خارج می روم از رئیس جمهور اجازه می گیرم، این تبلیغ به خاطر آن بود که نام رئیس جمهور را بگیرد که دیگران از آن بترسند مثل حرف دیگرش چنانکه هراستاد که به ریاست پوهنتون می رود به ترس وارعاب می گوید چندین مکتوب از امنیت دولتی آمده من در جبعه میز خود حفظ کرده ام.

اما این بار از رئیس جمهور اجازه نگرفت فقط از بابری صاحب اجازه گرفت. خود را به هراتی ها یزنه کشید قوم شد.روابط اتنیکی و خانوادگی مستحکمی پیدا کرد.

جناب بابری صاحب بدون در نظرداشت مکتوب شماره 22 جدی 1387هـش او را به تحصیل حضوری یاغیابی اجازه داد. و پنجم ماه حوت سال جاری مزارشریف را به قصد اسلام آباد وبعد از تبادل افکار با دوستان آنجایی از اسلام آباد به تایلند می رود امروز که بیست حوت است نام ونشانی ار رئیس ما(جناب دوام السلطنه) نیست وشاید جهنده بالا ونوروز را در آنجا تجلیل کند.سفیرفرهنگ افغانستان درتایلند؟

جناب بابری صاحب!

در تایلند محصل ودر پوهنتون بلخ رئیس ، مورد مشابه دیگری سراغ دارید؟ رئیس پوهنتون بلخ می تواند در تایلند تحصیل کند در پوهنتون بلخ ریاست کند و دخترش در پوهنتون بلخ استاد باشد و در سایت کمپیوتر پوهنتون که ازسوی جرمن ها تمویل می شود کارکند یعنی از دوجا معاش بگیرد،و...اما استادان پوهنتون بلخ نمی توانند حتی در اوقات غیررسمی در پوهنتونهای خصوصی تدریس کنند. منطق؟؟؟

اگر زندگینامه دوام السلطنه را در کودکی تا بزرگی ورق بزنید آنگاه متوجه خواهی شد که او چقدر عقده ای و آگنده ازعداوت است، واز بیماری روانی رنج می برد، خصوصاً که وی در دوره تحصیل ناکام چهارمضمون است و همه خبردارند. این مسله باید ارزیابی شود زیرا ناکام چهارمضمون چطورمی تواند در پوهنتون استاد شود؟ چگونه می تواند که ناکام چهار مضمون به دورۀ ماستری راه پیدا کند؟ این حتماً جعل بالای جعل است و از آن استخراج می شود حبیب الله خان دوام السطنۀ بیمارروانی....

ادامه دارد.....

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • chi sood zeen qessa goftan ha

  ke goosh ha jomlagi kar and
  wa chashm ha jomlagi payeen,
  chi sood zeen qessa goftan ha

  ok

  • I think hyperbole and exaggeration is more than facts. Which area is pain? Take the destruction of a university

   Professor Sultan Muhammad humorous and happy to find how? thaks

 • با سلام ازمجید به آنهای که درفکراصلاح ادارات دولتی وکم ساختن فصاد درآن ها استند، تحت عنوان درپوهنتون بلخ چه (یا چه ها) باید اصلاح گردد.
  میخواستم این را بنویسم که من تنها هدفم اصلاح ادارات دولتی ازجمله پوهنتون بلخ بخصوص عملکرد مقام ریس محترم پوهنتون بلخ اقای حبیب الله حبیب است که تا این حال نتوانسته فرق بین کلاهبرداری وتوافق بایک نهاد خارجی مثل یکی ازپوهنتون های خارج را تحت نام توامیت بداند. مستقیما روی اصل مطلب میخواهم بروم اینکه ریس پوهنتون بلخ اقای محترم حبیب الله حبیب ازچند سال به این طرف میداند که طبق ظاهرآ توافقات ایجاد شده بین پوهنتون های بلخ - کانساس ایالات متحده امریکا هرماه به اندازه 40 یا 50 هزاردالر کمک های خیرات کشورهای خارجی ازنزد همان کشورها به هزار خفت وخواری تمام اخذ شده (شاید این کمک ها حتی قرض باشد نه خیرات) به جیب خارجی های استخدام شده به اسم استاد که صرفا وظیفه تدریس لسان انگلیسی را برای بخش یا یک تعداد محصل دانشکده ادبیات پوهنتون بلخ به عهده دارند، میریزد وریس صاحب طوری نشان میدهند که فقط سیل بین استند وبس، فکر میکنند همه به خواب استند و نمی فهمند این همه را واین وضعیت که هیچ به نفع پوهنتون، استادان و محصلین ان نیست وچند سالی است که به چنین منوال ادامه داشته است. یکبارمقایسه شود معاش یک نفراستاد بافهم داخلی با یک نفرمعلم خارجی مجهول حاضر، همچنان چند لغتی که استادان خارجی به قیمت بسیاربالابرای محصلین ما اموزش میدهند تا دیگرمنطق حضوربیشترشان زیرسوال برود.
  ما ازمقام ریس صاحب پوهنتون بلخ میخواهیم که کمی به وجدان خود رجوع کنند وازخود بپرسند که چرا تن به چنین کاری داده اند؟
  به امید اینکه دیگردست ازاین عمل (به فکرما خیانت بار) برداشته ونگذارند دیگراین وضعیت منفی ادامه پیدا نموده، تکرارگردد.
  دراخربرای ریس پوهنتون بلخ دعا مینماییم اینکه خدایا تو اوراهدایت نما تا دیگرعملکرد های خوب را ازبد فرق نماید.
  وسلام مجید.

 • باسلام واحترامات بی پایان خدمت شما عرض میشود اینکه درپوهنتون بلخ تاحال اینچنین رشوت ستانی ها اسناد کادر ساختنهاوارتقای رتب علمی ازنو نبوده بلکه ازسالیان متمادی وجودداشته وداردوهیچ کس حتی همین سایت خبری شماجلوآنراگرفته نمی تواندپنانپه درپوهنحی طب آن به تعداد12 تن ازاستادان سابق هصلآ هیچ اسناد کادری نداشته واگرداشته اند کیفیت زیادی داردمانند نداشتن تاریخ فراغت-شمولیت-وغیره ارانجمله ناکام درچند مضمون انها که به گواهی اسناد مکتوبی که ازطرف وزارت مواصلت ورزیده البته ازطرف آقای همدل رئیس ومعاون آن حیدری پنهان ومحفوظ نگاشته شده وهیچ عملکردی در آن نشده است البته خود آقایان نامبرده به شمول چندتنازاستادان رتب تقلبی پ.هاندی را با امتیازات اش بدست اورده اند که دولت باید اگرچه شالها میگذرد تحقیقات راانجام داده وامتیازات بیت المال راازآنها حصول نمایددرحالیکه بنده آنرابه پشم سر مانند یک داکتر مشاهده نموده ام.همچنین ستاژر ها هیچ اززمان میرویس ربع تا حال دوره انها باپرداخت پول ورشوت به پیش رفته وخودانها مصزوف تجارت هم هستند

  آنلاين بنگريد : http://ندارم

 • برادران گرامی ,
  در قدم اول از زحمت کشی ها و صداقت کاری تان سپاس می نمایم. ثانیاً باید عرض کنم که در افغانستان متاسفانه فساد اداری به اوج اش رسیده است و جای بسا تاسف است که امروزه در فساد اداری حایز مقام یک شده است.
  باید خدمت تان عرض کنم که فساد اداری در پوهنتون فاریاب نیز به اوجس رسیده و بزرگترین خیانت یعنی نشر سوالات کانکور سالانه یکی از خطرناکترین فساد های اداری محسوب میشود.
  خانم شریفه نظری ریس پوهنحی زراعت فاریاب با نشر سوالات کانکور مؤفق شده در دو سال تمام پسر و برادرزاده ای خویش را درطب کاپیسا ( بنام های علی و حسین ) و هم چنان دو برادرزاده ای دیگر خویش را در پوهنحی پولتخنیک کابل کامیاب بسازد
  آیا این از تصور دور نیست که در شهر کابل و بعضی از ولایات کلیدی به صد ها شاگرد سه چهار سال کورس میخوانند ولی در رشته های دلخواه کامیاب نمی شوند ولی این خانم چاپلوس که خود خط را دقیق خوانده نمی تواند با واسطه و نشر سوالات و فریب دادن هیات های وزارت قوم خود را به پوهنتون های دلخواه شان کامیاب میسازد.
  سوال این جاست چم را وزارت تحصیلات عالی این قدر بی تفاوت است؟؟؟
  چرا جلو فساد اداری در پوهنتون فاریاب گرفته نمیشود و با بخش سوالات کانکورو به خاطر تبعیض و ملیت پرستی استادان و تشویق قوم ازبیک دست به هم داده توسط شاگردان بیسواد و تنیل چوکی های پوهنتون های کلیدی اشغال میشوند؟؟
  خواهش می کنم من تماماً موضوعات را که مطرح نمودم دقیق است آنرا مورد پیگرد قرار دهید. و نگذارید که آینده ای کشور از این بیشتر تباه و برباد شود
  با احترام فراوان

جستجو در کابل پرس