IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > اکادمی ملی یا ضد ملی؟

اکادمی ملی یا ضد ملی؟

بودا باميانی
چهار شنبه 24 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بعد از دو سال توقف حربی پوهنتون و پوهنتون هوایی، صدایی از لابلای مطبوعات طنین انداز گردید که اکادمی ملی نظامی با حضور معاون دوم ریس جمهور افتتاح و آغاز به آموزش چهار ساله افسران جوان اردوی ملی می نماید.

مردم افغانستان از شنیدن این صدای دل نواز که سالها در انتظار شنیدن آن بود به گرمی استقبال نمودند و آنرا به مثابه کانون علمی، وحدت ملی و عالی ترین مهد آموزش نسل جوان برای اردوی ملی دانسته فرزندان شان را تشویق برای پیوستن به اردوی ملی نمودند.

اکنون که ششمین دور پذیرش جوانان در این اکادمی بعد از سپری نمودن امتحان کانکور آغاز می یابد، با گذشت هر دوره به عدت عدم رعایت عدالت در خصوص ارزیابی نتایج امتحان، پذیرش به اکادمی به ارتباط مناسبات قومی، لسانی و محلی بدون در نظر داشت پالیسی مشخص و قانونی که بتواند اطمینان مبنی بر جلوگیری از تقلب، واسطه گری و سوء استفاده وجود داشته باشد، امتحان برگزار می گردد، بعد از انتظارات طولانی امتحان دهنده گان، لیست به در و دیوار اکادمی بند میگردد بنام لیست پذیرفته شده گان به اکادمی ملی نظامی افغانستان.

قومندان اکادمی شریف یفتلی

وقتی به این لیست دیده شود اسم، ولد، ولدیت، قومیت، نمبر ID و نمبر تلیفون تحریر شده آنچه که به درجه اول و برای امتحان دهنده پرارزش و قابل قناعت است همانا نمره نتیجه امتحان میباشد در لیست وجود ندارد.

بدرجه دوم قومیت که در لیست تحریر شده هیچ تناسب عادلانه مبنی بر مشارکت اقوام نظر به فیصدی قبول شده وجود ندارد.

همچنان به درجه سوم ولایت درج لیست است، هر گاه تناسب مشارکت، نظر به ولایت مطالعه میگردد، ولایت که از لحاظ کمیت قومی بلند ترین نفوس را دارا میباشد، کمترین پذیرفته شده گان از آن ولایت در لیست شامل میباشد.

از این جا است که با گذشت هر سال کلمه ملی بودن اکادمی مفهوم حقیقی اش را برای مردم افغانستان از دست میدهد و مردم به آن به دیده و ایده ضد ملی می نگرند. در حالی که انتظار مردم از چنین کانون عالی علمی، فرهنگی، ملی و نظامی چنین نمیباشد، بلکه آن است تا پسوند کامه اکادمی (علمی، فرهنگی، ملی و نظامی) به مفهوم واقعی آن در آن کانون تجلی نماید و اعتماد مردم را به مثابه یک مرکز علمی، فرهنگی، ملی و نظامی بخود حاصل نماید تا مردم نسبت به این کانون باورمند و با اعتماد گردند، فرزندانشان برای کسب علم، فرهنگ عالی افغان بودن (وحدت ملی) و نظامی مسلکی متعهد به منافع علیای وطن و ملت بفرستند و نسبت به اندوخته های علمی، فرهنگی، ملی و نظامی شان به مثابه مدافعین صدیق وطن اطمینان حاصل نمایند.

هرگاه به لحاظ مناسبات قومی، لسانی، مذهبی و محلی و یا سوء استفاده مالی آنانی را که نمرات عالی اخذ نموده اند شامل لیست نساخته، کم سواد ترین و کم توان ترین اشخاص را به ارتباطات مناسبات منفی متذکره در لیست اشخاص پذیرفته شده گان شامل ساخته به اکادمی ملی نظامی جذب نماید، محصول این اکادمی منفی خواهد بود و ثابت میگردد که شعار ملی، ولی عملکرد قومی و محلی است.

برای اثبات گفته های فوق لیست 600 نفری پذیرفته شده این اکادمی است تحت بررسی از لحاظ درجه نمرات امتحان، مشارکت متوازن اقوام و مشارکت ولایات قرار میدهیم.

1. نمرات امتحان اخذ شده:

طور یکه از لیست نصب شده در دیوار اکادمی که عنوان درشت، لیست پذیرفته شده گان ششمین دوره اکادمی ملی نظامی در آن وجود دارد جای برای نمرات وجود ندارد در حالیکه معیار اولی برای پذیرش به اکادمی سویه علمی متعلمین، لیاقت صنفی آن میباشد که قطعا در نظر گرفته نشده است. ازاین جا معلوم است هیچ نوع پالیسی شفاف سازی برای پذیرش نخبه ترین امتحان دهنده که نمره امتحان است وجود ندارد. چنین اعلان نتایج منفی ترین تاثیرات روانی را بالای آنان که انتظار نمره بلند و شمولیت به اکادمی را داشتند خواهد گذاشت.

2. مشارکت متوازن قومی:

برای تامین مشارکت متوازن قومی موجودیت نمرات امتحان شرط اساسی است زیرا از هر قومی که به متناسب فیصدی قبول شده در اکادمی پذیرفته شود باید از بلند ترین نمره انتخاب گردد تا معیار تناسب قومی پوره گردد در صورتیکه نمره وجود ندارد پس انتخاب از اقوام مورد نظر به روی کدام معیار صورت گرفته و کمیت که برای یک از اقوام در نظر گرفته شده باز هم عادلانه نمیباشد بلکه بر اساسی مناسبات منفی استوار میباشد.

کمیت 600 نفر پذیرفته شده برای پشتون ها 40 فیصد به تعداد 240 نفر، برای تاجک ها 30 فیصد به تعداد 180 نفر، برای هزاره ها 12 فیصد به تعداد 72 نفر، برای ازبک ها و ترکمن ها 8 فیصد به تعداد 64 نفر و برای سایرین 60 نفر سهم مشارکت در اکادمی مستحق میباشد در حال که لیست پذیرفته شده گان از این قرار است.

1. توازن مشارکت قومی:

پشتون ها 245 نفر، تاجک ها 185 نفر، هزاره ها 62 نفر، ازبک ها و ترکمن ها 53 نفر و سایرین 55 نفر که نظر به فیصدی 10 نفر از هزاره ها و 5 نفر از سایرین فدای اقوام پشتون، تاجک و ازبک شده اند.

غصب حق سهمیه 10 نفر از هزاره ها و 5 نفر از سایرین است که 5 نفر را جنرال امین الله کریم منحیث نفر اول قومندانی تعلیم تربیه برای ازبک ها، 5 نفر را جنرال محمد شریف یفتلی منحیث نفر اول اکادمی برای تاجک ها و 5 نفر را آقای یوسفزی برای پشتون ها اختصاص داده و شعار عدالت گاو کلان حق سلطان، گوسفند لاغر حق چاکر و ماکیان بی تخم حق روبای مظلوم را به کرسی عدالت نشاندند.

2. توازن ولایات:

ارزیابی جدول پذیرفته شده گان نشان میدهد که از جمله ولایات پشتون نشین، ولایت میدان وردک با پذیرش 26 تن در صدر اول جدول پشتون ها قرار گرفته، از جمله ولایات تاجک نشین ولایت کاپیسا با پذیرش 37 تن در صدر جدول ولایات تاجک نشین جای داشته، ولایات هزاره نشین مانند دایکندی و بامیان متاسفانه با داشتن 6 و 7 نفر در آخرین لیست پذیرفته شده گان جای دارد، بر عکس از ولایت غزنی با داشتن سه ولسوالی هزاره نشین و با پذیرش 23 نفر در صدر پذیرفته شده گان هزاره ها جایگاه اش را حفظ نموده است و از جمله ولایات ازبک نشین تخار 23 تن پذیرفته شده دارد که در صدر ولایات ازبک نشین قرار دارد.

در حال که ولایات پشتون نشین، تاجک نشین، هزاره نشین و ازبک نشین وجود دارد که نسبت به ولایات میدان وردک، کاپیسا، غزنی و تخار هم از لحاظ واحد های اداری، تعداد نفوس و فعال بودن مکاتب لیسه ها برتری دارد، مانند ننگرهار، پروان، دایکندی و فاریاب.


3. سویه تحصیلی:

از جدول منتشر شده معلوم است که نمرات امتحان کانکور وجود ندارد، سویه تحصیلی و لیاقت از جمله معیار های نفی شده در نزد قومندانی تعلیم تربیه و اکادمی ملی نظامی میباشد.

از تحلیل فوق نتیجه به دست میاید که برای پذیرش به اکادمی ملی نظامی برگزاری امتحان کانکور، گرفتن نمرات عالی، توازن مشارکت اقوام و ولایات معیار اساسی نبوده بلکه روابط شخصی، قومی و محلی برای پذیرش به اکادمی ملی نظامی تعیین کننده و معیار پذیرفته شده قانونی میباشد، از این جا است که اکادمی ملی نظامی به اکادمی ضد ملی در اذحان هم وطنان ما جا گرفته اند.

قومندان عمومی تعلیم و تربیه امین الله کریم

چنین نا هنجاری ها در اکادمی ملی نظامی خلاصه نمیشود بلکه در معرفی به بورس های لیسانس کشورهای خارجی مانند آلمان، ایتالیا، ترکیه، آمریکا و بریتانیا حالت افتضاح آور از آن وجود دارد، چنانچه در سال 2009 بورس کشور ایتالیا برای 18 نفر و بورس کشور آلمان برای 16 نفر به قومندانی تعلیم و تربیه مواصلت ورزید که در امتحان بورس آلمان به تعداد 124 نفر از فارغان صنوف 12 اشتراک ورزیده بودند، بعد از اعلان نتیجه امتحان 32 نفر کامیاب شناخته شده اند مگر در ماه جدی وقتیکه به کورس لسان آلمانی معرفی شدند 67 نفر شامل لیست بودند که 36 نفر اصلا در امتحان 27 میزان شرکت نداشته اند و هم کسان بودند که به اثر بی دسپلینی و تنبلی از کشورهای آلمان، آمریکا و ایتالیا اخراج شده بودند دوباره به بورس آلمان با اعمال نفوس مقامات اعزام گردیدند.

چنین بی عدالتی ها در پذیرش متعلمین فارغان صنف نهم به حربی شونحی نیز وجود دارد که همه این ناهنجاری ها و بی عدالتی ها که سبب تضعیف روحیه وحدت ملی و نفوذ ذهنیت های منفی نفاق و شقاق در بین اقوام با هم برادر افغانستان میگردد.

اکنون که دور دوم حکم روای جناب آقای وردک به حیث وزیر دفاع ملی آغاز گردیده و معاونین محترم پالیسی و استراتیژی و تعلیمات و پرسونل همگام ایشان را هم یاری می نماید به آرزو مندانه و تذرع گونه پیشنهاد میگردد تا با ساختن پالیسی معقول متکی بر معیارهای لیاقت، توازن مشارکت قومی و ولایتی به این ناهنجاری ها، نا بسامانی ها و بی عدالتی ها نقطه پایان بگذارند.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • تا زمانیکه سر شماری سراسری انجام نشود همین آش و همین اوغان خواهد بود .

    بایدافراد سیاسی اقوام حکومت ناملی و پارلمان ...و کسانیکه امکانات تماس با مراجع بین المللی را دارند انانرا زیر فشار قرار دهند که اوغان تن به سرشماری بدهد .

    ورنه مثل فرهاد دریا شعر علامه سیستانی را زمزمه خواهد کرد ( این وطن بی ما کی وطن میشود - با یک تن کی اتن میشود ) حتا که دیگران علاقه به این رقص اشپش باد کن نداشته باشند.....

جستجو در کابل پرس