IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > تاریکی؛ آغاز و انجام سفر اوباما به افغانستان

تاریکی؛ آغاز و انجام سفر اوباما به افغانستان

گفته شده که جانشین احتمالی کرزی؛ مصطفی ظاهر آخرین مهره از سلسله در حال انقراض شاهی برای دوره موقت یا انتقالی میباشد.
س. ن. هاشمی
دوشنبه 29 مارچ 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اگر قضیه از جنس اصلاح نظام از طریق آوردن تغییرات کلی در ساختار است و مخاطب کمک های امریکا آرامی مردم افغانستان و خوشبختی مردم امریکا است؛ بنا نباید بیش از این بهره برداری سیاسی و گروهی یک حلقه خاص میدان داد و مردم را برده های اقتصادی آنها قرار دارد.

سر انجام پس از سپری شدن 15 ماه از تصدي رياست جمهوري امريكا، بارك اوباما پاي در سرزميني ماند كه پايان جنگ آنرا اولويت برنامه هاي خارجي خود اعلان کرده بود، اينكه چرا اينقدر دير جنبيد؟! شايد اين سفر به آن پاسخ بدهد.

گرچه گمانه زني های زیادی روي زمان انتخاب ؛ اهميت و شدت اين سفر در حلقات سياسي داخلي و خارجي وجود دارد و گمان غالب بر درگيري لفظي ميان رهبران دو كشور و دهن كجي هاي دوطرف در عقب ژست هاي نازك و دلفریب دپلوماتيك تأكيد دارد، اما با توجه به تيره گي روابط كابل- واشنگتن از همان آغازين روزهاي كاري اوباما ؛ گمان نمي رود كه گفتن چند اخطاريه به يك رئيس جمهور كشور مستقل اما غریب و درمانده انگيزه اين سفر بيش از دوازده ساعت باشد و به زحمت آن بی ارزد.

بدون ترديد، موضوعات چند جانبه؛ پوشیده و پيچيده افغانستان، سلطه و تطبيق استراتيژي آسيايي امريكا را به مبارزه مي طلبد. افغانستان اگر از يك طرف ميتواند تختة خيز امريكا روی اهداف استراتيژيك آن در منطقه باشد، از طرف ديگر ميتواند تله اي باشد كه این کشور براي بدام انداختن حريفان خود ترتيب داده بود.

باید گفت که امریکا اگر کشور ابر قدرت است اما نگرانی های بزرگ و دشمنان بزرگ نیز دارد. بناآ اگر اینکشور یک حلقه از استراتژی اشرا گم کند یا از دست بدهد، تمام زنجیر استراتژی به هم میخورد و صدمه های غیر قابل پیش بینی میتواند باشد.

کابوس عراق در خواب افغانستانی اوباما

امریکایی ها به طور کل و اوباما بطور خاص از اشغال عراق خاطره خوش ندارند. در اینکشور نه تنها سرمایه گذاری 120 هزار دالریی امریکا در هر دقیقه هدر میرود، بلکه خون هزاران سرباز کشته شده این کشور نیز دارد ضایع میگردد. در سمت و سو دادن تحولات عراق؛ حریفان امریکا بویژه ایران دست بالا داشته و توانسته سرمایه گذاری های امریکا را به نفع مصالح استراتژیک خود استفاده برد. به همین علت است که امريكا مي ترسد كرزي يك نوري المالكي ديگر براي آنها گردد و با نزديك شدن به همسايگان و جلب اعتبار مردم از طريق پروژه خارجي ستيزي که همخوانی زیاد با روحیه مردم دارد، همه نقشه ها را بر آب كند و سرمايه گذاري مليارد دالري و انساني آنها را هيچ سازد.

به همین ارتباط، گفته ميشود در جرگه مشورتی صلح كه قرار است به ابتكار دولت افغانستان در ماه ثور به منظور بررسي طرح آشتي با مخالفان برگزار گردد، دولت امريكا تلاش خواهد كرد تا احساسات اشتراك كننده گان را عليه فساد و بی کفایتی دولت كرزي توجيه كنند و از طريق يكي از محورهاي عمده مخالف دولت در آنجا، صداي استعفاي كرزي را بلند سازند و همچنان که با حمایت ایاد علاوی توانست قضایای عراق را در مسیر منافع امریکا سوق دهد؛ از شر کرزی نیز خود را رها سازد. گفته شده که جانشین احتمالی کرزی؛ مصطفی ظاهر آخرین مهره از سلسله در حال انقراض شاهی برای دوره موقت یا انتقالی میباشد.

بناً كرزی که چيزي از اين قصه ها بوي برگرديده، در تلاش است قبل از افتادن در خس پوشك هاي امريكا، آنها را با عمل انجام گرفته قرار داده و بحث خروج عاجل قواي خارجي را كه يكي از (15) مورد مطروحة هيئت حزب اسلامي شاخة آقاي حكمتيار با دولت نیز بود، بلندتر مطرح كند. منابع مطلع گفته اند كه آشنايان آقاي كرزي كه سابقه هم سويي و هم فكري با حزب اسلامي دارند، يكجا با هيئتي از حزب اسلامي اين طرح را مدتها قبل محرمانه و بدور از نظارت دوستان بین المللی؛ مشتركاً ترتيب و به حيث اجنداي سياسي حزب اسلامي اعلان كردند تا خروج قوای خارجی با زمانبندي تنگ و دست و پاگير را حربة در مقابل فشار استعفاي آقاي كرزي عليه امريكايي ها و ساير مؤتلفين آن سازند.

در واقع؛ كرزي دوستي و دشمني خود با امريكا و ساير كشورهاي دوست افغانستان را يك مسأله شخصي ساخته است. اگر امروز اوباما مي آيد تا گپ دست اول و آخر امريكا را بدون وسيله و حاشيه نماينده گان رسمي خود به اطلاع كرزي برساند برخاسته از همين بازي است كه رئيس جمهور آنرا آغاز كرده است.

همه دل به کندهار بسته اند

عمليات پيروزمندانه مارجه ولايت هلمند؛ اوباما را بر تطبيق دكتورين تهديد و تطميع بيشتر باورمند كرده است. این روز ها این شهر خون خواب می بیند.

حلقه اول سياستمداران واشنگتن كه از طرف وزير امور خارجه و وزير دفاع در همسويي با جنرال هاي نظامي حاضر در ميدان جنگ رهبري ميگردد، باورمند اند تا زماني كه طالبان خود را بازنده جنگ ندانند، حاضر نيستند به صلح تن در دهند و به پاي ميز مذاكره بيايند. بناً آنها آقاي اوباما را از هرگونه حمايت بدون قيد وشرط پیشنهاد آشتي با طالبان كه آقاي كرزي در كنفرانس لندن آنرا مطرح كرده بود، بر حذر داشته اند و استدلال دارند كه اين حمايت موكول به عمليات كندهار گردد كه قرار است راه اندازي گردند.

کنترول کندهار که در تاریخ سیاسی افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ خیلی حیاتی و نماد قدرت است. کندهار برای طالبان پایتخت معنوی، برای کرزی مرکز ثروت و سیاست و برای امریکا محور قدرت است؛ بنا همه سرمایه گذاری شانرا برای حفظ حضور در اینجا کرده و برای پیروزی خود چشم دوخته اند .

اما اين عمليات نه تنها از طرف طالبان با موانع جدي مقاومت مواجه خواهد بود بلكه موانع اداري و سياسي نيز دارد. از جمله اينكه برادر آقاي كرزي، احمد ولي كرزي، بنا به گزارش رسانه ها؛ نميخواهد اينبار بدون اجازه وي كاري در قلمرو وي اجرا شود. وی از طرف مقامات کشور های غربی به مشکل بزرگتر از تهدید طالبان معرفی گردیده است.

آقاي احمد ولي كه از وي بعضاً ويسراي كندهار و شاهزاده كوچك ياد ميگردد، يكي از مخالفان جدي عمليات بدليل نگراني از تلفات ملكي است. اما بدون ترديد، آرامي كندهار با تحديد صلاحيت هاي سیاسی و به خطر افتادن منابع ثروت آن نيز همزمان و متوازي خواهد بود. بنا قربانی وی ؛ یکی از نذرانه های خواهد بود که آقای کرزی در پای یار آزرده خاطر تقدیم خواهد کرد.

تاریکی؛ آغاز و انجام سفر اوباما به افغانستان

آقای کرزی از این سفر غیر اعلان شده حتی به خود حتما دانسته که راهی جز سرشوراندن به تمام نگرانی ها و شاید هم دیکته پاره ای از امور ندارد. بنا برای دفع الوقت بدون تردید وعده های هم داده و از این سفر برای سنگینی وزن سیاسی خود استفاده خواهد برد. اگر این همه پاچه بر زدن آقای اوباما فقط برای اینکه فساد اداری مهار و کشت مواد مخدر کاهش یابد بوده باشد؛ بدون تردید وی در تاریکی آمده و با تاریکی های بیشتر افغانستان را ترک کرده است. اگر قضیه از جنس اصلاح نظام از طریق آوردن تغییرات کلی در ساختار است و مخاطب کمک های امریکا آرامی مردم افغانستان و خوشبختی مردم امریکا است؛ بنا نباید بیش از این بهره برداری سیاسی و گروهی یک حلقه خاص میدان داد و مردم را برده های اقتصادی آنها قرار دارد. اوباما باید از این تاریکی براید و بار دیگر با روشنی های تغییر به افغانستان بیاید که شعار اساسی وی را تشکیل میدارد.

dda.afghan gmail.com

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

جستجو در کابل پرس