Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تريبون آزاد > تازه ترین گفتگوی گلبدین حکمتیار با تلویزیون پاکستانی خیبر

تازه ترین گفتگوی گلبدین حکمتیار با تلویزیون پاکستانی خیبر

گوربز خان "عطاخیل "
دوشنبه 12 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پشاور- گلبدین حکمتیار رهبرفراری حزب اسلامی که باسیاست های دوگانه خویش امریکا را به چالش طلبیده است بعداز هرگاه ازطریق یک سلسله شبکه های که خودش بالای آن ها اعتماد دارد ظاهر میشود این بار وی باشبکه پشتوزبان خیبر پاکستانی مصاحبه انجام داده است .

درین مصاحبه وی مانند سابق همان شعارهای پرطمطراق خویش را تکرارنموده واز سیاست خارجی پاکستان انتقاد بعمل آورده است .

درین مصاحبه وی بدون ارایه تفصیلات ازدستگیری پسرش هم یادکرده که گویا بوسیله مقامات امنینی پاکستان به امریکاییها تسلیم داده شده است اما وی جزییات بیشتررادرین زمینه ارایه نکرده است که کدام پسرش چی وقت دستگیرشده وآیا تاهنوزهم درزندان بسرمیبرد یانه .

زمانیکه خبرنگار از گلبدین خان سوال نموده است که میگویند که شما درخاک پاکستان پنهان هستید وی جواب روشن نداده برعکس وی چنین جواب میدهد:

" من بامقامات پاکستانی درارتباط نیستم چه دررده های بالا ویا دررده های پایین.

من اصلا جای ثابت ندارم امریکایی ها درلعمان کنر وهرمنطقه کوهستانی ایکه ازموجودیتم اطلاع حاصل نمودند آنجا ها رابمباران کردند مدت زیاد میشود که من پاره چنار وچترال را ندیده ام مقامات پاکستانی همیشه درتعقیب من اند آنها سال گذشته تعداد زیاد ازبستگان مرا بشمول پسرم تحویل امریکاییها نمودند.

گلبدین خان از انشعاب درداخل حزبش بشدت منکراست وی درین مورد که گویا بسیاری از اعضای بلندپایه حزبش فعلا عملا درکابینه کرزی همکارهستند چنین عقیده دارد که آنها یک عده معدود ومحدود هستند وی آنهارا به هیچ صورت مورد عتاب وملامتی قرار نمیدهد درحالیکه هرباربجای بکارگیری نام حزب اسلامی نام حزب من را بکار میبرد مثل اینکه این حزب مال منقول آبایی واجدادیش باشد.

ازدیگر سخنان گهربار این رهبر دورنگ یکی هم پشتیبانی عام وتام وی ازعملیات انتحاری است که او آنرا باافتخارتمام نماد از برپایی انقلاب اسلامی میداند وی میگوید که جهان اسلام هیچ چاره دیگر درمقابل متجاوزین وایادی شان ندارند بجزادامه همین راه.

وی مانند وکیل مدافع همه ملتهای مظلوم ازشرایط رقت بارفلسطین وچچین وعراق وکشمیر نیز یادمیکند ودرهمه این جاها شرایط را یکسان دانسته وپیشنهاد روی آوردن به عملیات انتحاری را میکند وی ازجوانان مایوس که در آرزوی برقراری نظام عدل الهی شب وروز را سپری میکنند میگوید که دیگر حوصله این جوانان به آخررسیده است.

آقای گلبدین درین مصاحبه خویش ازجمهوری اسلامی ایران نیز سخت شاکی بوده ومقامات جمهوری اسلامی ایرانرابخاطر بقدرت رساندن احزاب مورد نظراین کشور مانندحزب شیعی وحدت اسلامی سخت به باد انتقاد میگرد وی میگوید که هیچ کشور به اندازه جمهوری اسلامی ایران درتخریب بنیه های اساسی افغانستان سرمایه گزاری نکرده است او جمهوری اسلامی ایران را عامل اساسی در دامن زدن به اختلافات مذهبی معرفی نموده ودرصداقت نیت مسوولان جمهوری اسلامی ایران دررابطه به افغانستان جدا ابرازشک وتردید میکند.

وی بعدازسفوط حکومت دکتورنجیب نیز دل پردرد دارد وپیامدهای آن سقوط را بدوش جمهوری اسلامی ایران انداخته وآنکشور را در تشکیل ایتلاف جبل السراج دخیل میداند.

گلبدین خان در آرزوی تدویر یک کنگره وسیع به اشتراک اعضای بلندپایه طالبان واعضای حزبش بوده وآرزودارد بنابقول خودش که در آینده قریب درکدام محل بزعم وی مناسب همه جمع شده وبتوانند که استراتیژی واحد را تنظیم ورهبری واحد را انتخاب نمایند.هرچند که برآورده شدن چنین مامول به عقیده وی کار آسان نبوده و خالی ازخطرنیست ولی بازهم وی درین راه جد وجهد خویش را مینماید.

آقای گلبدین جدا ارپیروزی خویش مطمین بوده وبه خبرنگار طاهر خان از اخراج وشکست ذلت بار امریکایی ها وکشورهای خارجی ازافغانستان در آینده نزدیک اطمینان میدهد.

اما تحلیل گران سیاسی این بار خصوصا بعدازحادثه بغلان سخنان این رهبر متلون مزاج را که بیشترین عمرسیاسی خویش درتضاد وتناقض گویی گذشتانده است آنقدرها بلندپروازانه هم نمیدانند زیرا تعداد زیاد از افراد بلند پایه این حزب در رده های بالایی حکومت کرزی عملا قرارداشته از دادستانی کل تا وزارت مشاوری کرزی ووزارت اطلاعات وفرهنگ وچوکی های خورد وکوچک همه وهمه در دست این اعضا قرارداشته وشخص رهبر معظم شان بخاطر حفظ اتوریته اش ترجیح داده است که ازین دایره خارج باشد.و خیلی ها هم بیجانیست که درمقابل پیشنهادکرزی مبنی برمذاکره باوی بیش شرط خروج بلاقیدو شرط قوای خارجی را عنوان میکند

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس