صفحه نخست > دیدگاه > کشت قانونی در غربال سیاف

کشت قانونی در غربال سیاف

سیاف، با آرامش تمام، منتظر فرصتی است که قانونی رایگان برایش فراهم می سازد. حاصل کشت قانونی را سیاف بر خواهد داشت.
فهیم اندیشه
يكشنبه 13 فبروری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

انتخابات ریاست شورا به نتیجه ای نمی رسد زیرا به اساس آیین نامه ی داخلی این شورا، تنها کسی می تواند به ریاست برسد که در نتیجه ی انتخابات 50+1 فیصد کل آرا را به دست آورده باشد. مخالفان سیاف و قانونی نقطه ی ضعف را تشخیص نموده و با رأی سفید هر دو را به زانو دراوردند.

در انتخابات اول، نخست قانونی چند رأی بیش از سیاف آورد و در مرحله ی دوم سیاف چند رأی بیش از قانونی گرفت و هر دو نتوانستند که رأی اکثریت را به دست آورند و در نتیجه از حق نامزدی محروم گردیدند.

اکنون آقای قانونی تصور می کند که با ادامه ی بازی "رأی سفید" می تواند آیین نامه ی فعلی شورا را تغییر بدهد که امیدوار است با تغییر آیین نامه بتواند دوباره بخت آزمایی کند؛ غافل از پهنای دام سیاف که گسترده تر از آن است که او بتواند در برابر او به پیروزی برسد.

سیاف، با آرامش تمام، منتظر فرصتی است که قانونی رایگان برایش فراهم می سازد. حاصل کشت قانونی را سیاف بر خواهد داشت.

سیاف در دور دوم توانست بیش از قانونی رأی بیاورد زیرا مورد حمایت بسیاری از نماینده های هزاره تبار بود چون آن ها قانونی را عامل اصلی رأی نیاوردن وزرای هزاره تباری می دانند که از سوی کرزی به مجلس نمایندگان، برای دریافت رأی اعتماد، پیشنهاد شده بودند.

احمد بهزاد و به ویژه حفیظ منصور آشکارا مسوولیت آرای سفیدی را که باعث شکست هر دو پهلوان شده بود به عهده گرفتند.

حمایت داکتر عبدالله از قانونی دلیلی خاصی دارد: او می خواهد قانونی در پارلمان مصروف بماند تا در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری، رقیب و موی دماغش نباشد.

آنچه روشن به نظر می رسد این است که امکان بازگشت پیروزمندانه ی محمد یونس قانونی به ریاست شورا بسیار دشوار به نظر می رسد. تلاش های او برای تغییر آیین نامه ی داخلی شورا به نفع سیاف تمام خواهد شد و زمینه را برای پیروزی سیاف مساعد خواهد ساخت.

شاید به نفع قانونی و همه بقایای جبهه ی متحد سابق باشد که روی یک چهره ی جدید کنار بیایند.

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • چرا از روی کار آمدن چهره های جدید می ترسیم؟
    مگر مسعود شهید تنها همین قانونی و داکتر عبدالله را داشت؟ کسانی دیگری هم هستند که به مراتب ازین دو دانا تر و صادق تر به آرمان های او بوده اند و بسیار بیش ازینها فداکاری کرده اند. لطفا یک بار فکر کنید.
    مگر قانونی به جز از این که تاجیک است و در کنار شهید مسعود بوده، دیگر چه وفاداریی نسبت به آرمان های مسعود، جهاد و مقاومت داشته؟ آیا قانونی صاحب نبود که پنهاهنده ی لندن شد و خسربرده اش بر ضد شهید احمدشاه مسعود در بی بی سی مصاحبه کرد؟
    با این حال قانونی شخصیت محترم است اما همه چیز نیست.
    باید زمینه برای دیگر یاران شهید مسعود داده شود.

جستجو در کابل پرس