صفحه نخست > دیدگاه > تحليلي برموقعيت زنان ايراني و موقف دختران مهاجردرايران

تحليلي برموقعيت زنان ايراني و موقف دختران مهاجردرايران

خبرگزاري فارس مهاجرين افغانی را متهم به ارتكاب جرايم جنايي وحقوقي در سطح وسيع نمود
محمد رضا طوفان
يكشنبه 13 فبروری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

يكي از خبرهايي كه چندي پيش از طريق خبرگزاري فارس وابسته به رژيم فاشيستي ايران به نشر رسيد ومتاسفانه در سايت هاي مختلف رژيم منعكس گرديد. و عكس العمل هاي بسياري را نيز در قبال داشت .خبري بود مبني بر افزايش دختران خياباني در جنوب تهران و اعتراض اهالي اين شهر مذهبي و نيز نگراني انها نسبت به افزايش فساد اخلاقي و سرايت آن به مناطق ديگر تهران توسط همين دختران افغاني.

اگر اين مطلب را فقط يك بار مطالعه نماييد.به ميزان تعصب شديد و نيز دروغ پردازي نويسنده مطلب نسبت به مهاجرين و نيز نسل جديد آنها كه به قول نويسنده سعي برايراني شدن و كتمان هويت خود دارندوالبته در اين كار ناموفق هستند(این زنان و دختران که علی رغم تلاش‌های بسیار خود نتوانسته‌اند چهره غیر ایرانی خود را تغییر دهند با حضور در سطح منطقه‌ای مذهبی، همچون جنوب تهران جلوه دیگری از سوداگری شرف را به نمایش گذاشته‌اند.) پي خواهيد بود. اين عقايد فاشيسيتي كه قسمتي از پلانهاي كاملاً سنجيده شده از طرف سران دولتي به شمار مي رود در ادامه برنامه هاي مبارزه تبليغاتي و رسانه اي رژيم فاشيست بر ضد مهاجرين است كه با هدف سوق دادن افكار عمومي و حك نمودن ذهنيت ضد افغاني در ميان ايرانيان و به نمايش گذاشتن افغاني منحيث يك جنايكار وشخص فاسد است .تا علاوه برتلاش هاي سران رژيم از ملت خويش نيز به عنوان پتانسيل مهاجر ستيزي استفاده نمايند. و اين ترفند از ساليان پيش و از زمان رياست جمهوري رجايي كه منحيث يك فرد از طبقه سوم جامعه (البته هم از نگاه اقتصاد و هم فرهنگ) به شمار مي رفت .آغاز گرديد و تا امروز ادامه دارد.

البته جدا از فساد نويسنده سعي نموده است تمامي جرايم از قبيل قتل ها وسرقت ها را نيز بر دوش مهاجرين گذاشته وعملاً ايرانيان را فرشته و عاري از معصيت معرفي نمايند طوري كه در ابتدا از جنوب شهرتهران منحيث يك شهر مذهبي( شهر ري و ساير شهرهاي اطراف) با اهالي پايبند به اصول ديني معرفي نموده است. البته قابل ذكر است كه گراف جنايات در جنوب شهر تهران در فيصدي بالايي قرار دارد و به طور متوسط روزانه بيش از چهار صد نوع جرم حقوقي و جنايي به ثبت مي رسد.

در جوابيه اين مطلب برخود منحيث يك افغان لازم دانستيم تا مطالبي را ذكر نماييم.

فساد اخلاقي در افغانستان از چه زماني آغاز گرديد؟ فساد اجتماعي در ميان كدام دسته ازافغانهاي رايج است؟

اگر تاريخ افغانستان را مطالعه نماييم در مي يابيم مردم افغانستان كاملاً مردم مذهبي بوده و در هيچ دوره وزماني حتي به قيمت ريخته شدن خون هزاران هزاران نفر هرگز از از عقايد و اصولات خويش نكشيده اند وبنا به قبيله اي زندگي نمودن افغانها و پايبندي به كلتور وعنعنات اصيل افغاني كه ازگذشتگان به جا مانده است و همچنان در همين نسل نيزمستحكم و بدون كوجكترين انحرافي ديده ميشود ، فساد اخلاقي و تمايلات جنسي خارج از احكام اسلامي را محكوم دانسته ومرتكبين اين جرم از آبرو واعتبار ساقط شده وكاملاً از جامعه طرد مي شود. در افغانستان تا زمان روي كار آمدن افكار سياسي و نيزمدرنيزه شدن جهان و پاي گذاشتن افغانستان به سمت اصلاحات اجتماعبي زنان افغانستان البته بنا به ميل خود وعرف جامعه به ندرت از منازل خارج مي شدند در دوره كمونيستي و گرايش به دموكراسي نيز زنان افغانستان عفاف وپاكدامني خود را از دست نداده و همچنان با حفظ پرستيژ اسلامي وافغاني وارد جامعه شدند.(مستثني عده ي قليلي كه اجير شده اجانب و خارجي ها بودند وباهدف انحراف افغانها ازكشورهاي تاجيكستان وازبكستان وارد شده بودند) .امروزه نيز دراكثر ولايات زنان بسيار كم در بازارها ومعابر ديده ميشوند و هميشه ملبس به پوشش چادر اسلامي و دامنهاي بلند مي باشند. اين نكته را نيز نمي توان پنهان نمودكه عده اي در داخل افغانستان نيز به پيروي از مدگرايي و گرايش هاي منفي حاكم بر جوامع غربي و نيز ايراني نوع لباس وحتي گويش خود را تغيير دادند امااين دسته كدام انسانها هستند؟ اين افغانهاي دقيقاً هماناني هستند كه خود نويسنده مطلب فوق از آنها به عنوان نسل دوم وسومي مهاجر ياد مي كنند .كساني كه آشنا به كلتور وعنعنات غني افغاني نبوده و سعي نموده اند كه خود را همرنگ جماعت نمايند كه حاصل آن تغيير فرهنگي خار چشمي شده بر تمام افغانهاي عزيز.

نكته:‌نويسنده مطلب خود با ذكر اين مطلب كه دختران مهاجر با پوشيدن اين توع لباس ها سعي دارند خود را ايراني جلوه دهند .اين مطلب را اعتراف نموده كه ايرانيان هستند كه عامل اصلي سرايت اين نوع انحرافات حتي در ميان مهاجرين شده اند و اين نسل مهاجر تنها تقليد مي كنند و مسبب شخص ديگر است كه نويسنده كاملاً ناشيانه سعي برپنهان نمودن آن نموده است.

حال نگاهي به زنان ايراني :

فحشا و عيش ونوش در ميان زنان ايراني تاريخي برابر با تاريخ پيدايش ايران زمين دارد. با مطالعه اساطير وافسانه هاي ايراني وتمامي آثار ادبي وتاريخي ايراني اين مطلب قابل استخراج مي باشد كه زنان ايراني در هزاران سال پيش نيز مورد سوء استفاده شاهان وامپراطوري هاي گذشته قرار مي گرفتند و در تمامي جشن ها و مراسم ايراني از مهمترين بخش هاي اين محافل رقص وآوازخواني همين زنان ايراني بوده است. سلسله فساد وعياشي ايرانيان بسته به متغير زمان گاه در سطح گسترده افزايش مي يافت طوري كه زنان آزادانه در بازارها به تن فروشي مي پرداختند و گاهي نيز آنقدر عرصه برآنان تنگ مي شدكه باز هم با تشكيل گروه هاي زيرزميني و به طور پنهاني خانه هاي فساد را تشكيل واداره مي نمودند.معظل فساد اجتماعي كه در ايران به عنوان بد حجابي و فساد اخلاقي ترفندي ازسوي غرب معرفي شده است. چالشي است كه از زمان تشكيل حكومت جمهوري اسلامي تا به حال دامنگير دولت بوده وبا وجود فعاليتهاي گسترده جهت محو اين نوع مفاسد تا به حال دولت كوچكترين موفقيتي كسب ننموده است. و اين پديده به طور چشم گيري رو به افزايش است. دختران فراري، خودكشي هاي گسترده، طلاق در سطح وسيع، بي ميلي به ازدواج در ميان جوانان، عكس وفيلم هاي مبتذل خانگي،افزايش شديد خانه هاي فساد وبرگزاري پارتي هاي شبانه ،قاجاق دخترها به خارج از كشورو ايجاد بازارهاي بزرگ دختر فروشي وتن فروشي در خارج از مرز ايران و نيز حضور چشمگيرآنها در روسپي خانه هاي كشورهاي عربي و اروپايي همه زاينده همين امر هستند. اصولاً نژاد ايراني را در سطح جهاني به عنواني مردمي عياش و خوش گذران مي خوانند كه اين خصلت در ميان زنان ايراني به وضوع قابل رويت مي باشد.

نسل دوم و سوم مهاجردر ايران و كشورهاي غربي مردمي هستند كه دور از فرهنگ افغاني تربيت شده اند و كساني هستند كه فرهنگ و رسومات كشورهاي مهمان تنها الگوي فرهنگي واجتماعي آنان مي باشد. زيرا دور ازوطن خود مي باشند. از سوي ديگررژيم فاشيستي ايران در بيش از دو دهه اخير و با تبليغات رسانه اي منفي بر ضد افغانستان در ذهنيت نسل جديد ما از افغانستان كشوري ويران و خراب با مردماني بي سواد و دور از فرهنگ جاي داده است.اينگونه است كه ناخودآگاه به جوانان ما تلقين مي شود كه از افغاني بودن احساس شرمساري نمايند وافغاني بودن خود را با نقاب ها وپوشش هاي مصنوعي پنهان نمايند. ( ما ايمان داريم كه اگر مهاجرين ما تاريخ درخشان كشور ما را مورد مطالعه قرار دهند واين را درك كنند كه افغانستان مهد مولانا و بوعلي و سيد جمال الدين است و قهرماناني در اين خاك زاده شدند كه در برابر بزرگترين ابرقدرتهاي تاريخ ايستاده اند ولي عقايد وكشور خود را نفروختند.و عاقبت نيز با نثار جان جنت فردوس نصيب شان گرديد، هرگز به تاريخ آلوده وانحرافي ايراني رغبت نشان نخواهندداد) ايرانيان هميشه به جهانيان خود را كشوري مهربان در قبال همسايه خوانده است كه ميليون ها افغان را در كشور خود سخاوت مندانه جاي داده است. در حالي افغاني ها به عنوان مردماني جاهل و مجرم هميشه در ايران مرتكب جنايات مختلفي مانند قتل و سرقت و تن فروشي مي شوند و ايرانيان پاك و معصوم را متضرر مي سازند. كه البته يك انسان بي طرف و آگاه در دست به تحقيقات زده و نه از جاي دور بلكه در همين الان و در جستجو گراينترنتي واژه مانندفساد و س ك س را درج نماييد شاهد بازشدن هزاران سايت فاسد ايراني ميشويد .كه در اين ميان انگشت شمار مورد افغاني ديده مي شود .به همين منوال اگر ساير جرايم در تمامي كشورهاي اروپايي و داخل ايران را مورد جستجو قرار دهيد مي توانيد ببينيد كه نقش ايرانيان كاملاً پررنگ وخيره كننده است كه مواردي را مي يابيد كه حتي دور از مقام انساني مي باشد مواردي همچون تجاوز به خواهر ومادر ودختر در يك خانواده ايراني..اين در حالي است كه از اين نوع جرايم در ميان افغانهاي در طول چند سال يك مورد ديده شده است . و در ايران امري شده رايج . در مورد مردم جنوب شهر تهران نيز بايد گفت اگر يك بار از اين محلات ديدن نماييد .كاملاً با ادبيات گفتاري فاسد اين طبقه اجتماعي آشنا ميشويد اصطلاحات رايج گفتاري آنها دور از شان ومقام انساني بوده ولي اين مردم چه از پيرو جوان اين نوع لغات را در كوچه وبازار و در حضور زنان مورد استفاده قرار مي دهند. در جنوب تهران محلاتي وجود دارد كه مختص به معتادين بوده و نيز در كنار آنان پسراني نوجواني ديده مي شود كه براي پيدا نمودن خرج اعتياد مجبور به تن فروشي هستند. تعداد خانه هاي فساد در اين مناطق غيرقابل شمارش مي باشد. دزدي و سرقت هاي خورد وكلان در ميان كودكان اين مردم نيز رواج دارد. و اين را همه مي دانند كه ساكنين شمال تهران با نوعي ترس وارد محلاتي و شهرهاي جنوبي تهران مي شوند. در اينجا ذكر يك خاطره شنيدني خواهد بود.

زني ميانسال مسكونه بالاشهر تهران چنين مي گفت: مدت دو سال ميشد كه از ميان زنان كلفت جنوب شهري خادمه اي را براي پاك كاري به منزل خويش مي آوردم. طي اين دوسال حدود سي زن آوردم ولي متاسفانه همه آنها دزد بودند و به طور مخفيانه دست به دزدي مي شدند نهايتاً مجبور شدم مردي افغاني را منحيث كارگر در خانه استخدام نمودم .اين مرد حدود چهارسال درخانه ما كار كرد.صادق ، چشم پاك و مومن بود.و با وجود اينكه بارهافرصت براي سرقت پول نقد وجواهرات و نيزتجاوز به دختران من را داشت ولي هيچگاهي خيانت نكرد. همين بود كه ديد من نسبت به افغاني ها ي زحمت كش را عوض كردو امروز من آنها را بسيار دوست دارم. (اين خاطره كاملاً واقعي و ازخاطرات خودم در ايران بود)

از ايران نمي توان شكايت كرد زيرا تفكرات فاشيستي آنها را پاياني نيست و پيامي دارم به خواهران عزيز مهاجر افغاني خود:

خواهر عزيز افغان! شيرزنان افغاني! و دختران غيور افغاني!

شما نبايد فرصت براي ايرانيان فاشيست دهيد تا بتوانند به عنوان حربه اي عليه شما استفاده نمايند يا به اصطلاح تيشه به ريشه خود نزنيد. حفظ كلتور وعنعنات افغاني برهر مرد وزن افغان واجب وفرض اولي آنها مي باشد. خواهش مطالعه نماييد در مورد فرهنگ ورسومات افغاني و تاريخ درخشان افغانستان عزيز تا بفهميد كه تاريخ ما بسي درخشان تر وغني تر از تاريخ فرهنگي ايراني مي باشد. قسم است به پاكي الله كه ما بزرگترين افتخار ما افغاني بودن ماست .هركس لياقت آن را ندارد كه نام افغان را پيشوند نام خود سازد. كشوري با مردماني غيور ، ديندار ، متعب به ارزش هاي انساني و كرامت ها اسلامي ..

درست است كه در كشور ما ساليان دراز جنگ بوده است ولي مقصر اصلي جنگ نه افغانها بلكه تفرقه افكني هاي دشمنان كبير ما شياطين بزرگ ايران وپاكستان بوده است . حال به نظر شما اين درست است كه ما از كشوري پيروي نماييم كه بزرگترين سهم را در ويراني كشور ، تحريف تاريخ گذشته ما ،حقارت افغانستان در سطح جهاني و قتل وغارت مردمان ما داشته است. رژيم فاشيست ايران متهم است به ريختاندن خون بيش از چند ميليون افغان در دوره هاي مختلف تاريخي..

اميد با اندكي تامل راه درست را انتخاب نماييد:

در جواب نويسنده كور دل تنها ما مي توانيم هدايت وي را از باري تعالي تقاضا نماييم و بيت شعري نثار وي نماييم:

عيب كسان منگرو احسان خويش* * * * ديده فرو بر در گريبان خويش

يا به قول ما افغانها خطاب به نويسنده كور دل مطلب فوق:

كور خود وبيناي ديگرا

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ein eftekhar shamel hama mardom sarzamin afghanistan emroz meshawad . na nam awghan ya afghan ke khodat azin waze ba nam pashtun hai befarhang wa zan forosh wa watan forosh estefada koni! afghani ya afghan ya awghan kodam nam nik nist dar tarich wa faqat marbot qabila pashtun meshawad ama metawanim begoyem mardom in sarzamin ke emroz afghanistan hast ya afghanistani ha darai farhang dorosht wa ghani bodand .dorast hast ke emroz mardom afghanistan dar iran ba nam afghani yad meshawand ama behtar bod ke be ewas afghani , mardom afghanistan ra estefada mekardi chon estefa chandin bar afghan wa afghani bodan tu az jai digar ab mekhorad ke aqwam ghair pashtun ra menat begzari dar in maqala ke goya in ezat ra pashtun ha barai hama mardom bakhshidand ke nam afghan ra sar ham gozashta and . mozo maqala at khob bod wa dur az haqiqat nabod zira irani ha dar ayashi khod nam darand dar har jai. an ham az ejtemah baz ke dashata and .

 • برادر همی روی لچی خوب نیستک . دی ایران نه تاسو صیغه خپل زان سره راولی یی که نه ؟ صیغه خو دی اسلام سنت او شر یعن نشته دی که نه . ایرانیان خو تولو را امریکایان شوی ده که . ددوی په خوتی باندی ووهمه .

 • ا.............؟مگه افغانیا هم قاطی آدما شدن؟از کی تاحالا بادمجون رفته قاطی میوه ها. ما ایرونی ها که از خدامونه این گره گوریا برگردن به آشغالدونی خودشون. اوضاع من زن ایرانی از اون یه تیکه پارچه ی متحرک (زن افغان) برتر نیس که حق تحصیلم ندارن! برگردین به آشغالدونی خودتون نژاد کثیف. ایران عزیز رو به گند کشیدید و چهره ش رو زشت کردین. حضور شما باعث افت کلاس ایرونی هاست.

  • خانم بدزبان ایرانی که خود را از نژاد پاک آریایی میخوانید ! پیش ازینکه در صفحات انترنتی خراسانیان سر بزنید ، کمی با ادب باشید و دانش نوشتاری آموزید ! آریائیان پاک سرشت مانند خودتان بدزبان و بی فرهنگ نبودند ونیستند . ایران را آخند های زنباره و عاشورایی تازی های نفت فروش خودتان به گند گشیده اند نه اقلیت مهاجر اوغان . اگر دوملیون اوغانی مهاجر ، 70 ملیون نفوس ایران را و کشور شما را گنده نموده اند ، پس هویداست که شما به اصطلاح نژاد پاک آریایی سخت بی کفایت هستید که نتوانستید دو ملیون مهاجر را با قدرت پولیس و انتظامی های شلوارپوش تان در مدت سی سال اصلاح بسازید !

   با عرض احترام و ادب مزاری خراسانی

  • برادرگرامی آقای مزاری! وسیله نوشته هذا سلام ها و احترامات خود را خدمت شما دوست گرانقدر و عزیز تقدیم مینمایم. شما منحیث یک انسان با شرف و صادق در قلب ما جا دارید. سلامتی و موفقیت تانرا آرزو نموده و با شما تا نوشته بعدی وداع مینمایم.
   دوست شما بابک روشنضمیر

  • متقابلأ درود و سلام مرا بپذیرید . نیک بختم که بعد گذشت ماه های طولانی پیامی را از شما دریافتم . همینکه صحتمندید و یادی از حقیران نمودید افتخار بخشیدید . دشمنان را خجل ساختید که غیبت میکردند و کمبودی شما را جشن گرفته بودند . نهایت خورسندم که با جان جور و صحت کامل در برگ کابل پرس? نمایان شدید و امشب و بعد امشب را بر دشمنان ماتمکده ساختید . به آروزی پیامها و نگاشته های ناب و منحصر به فرد شما دوست دانشمند و عزیز خود لحظه شماری مینمایم . موفق و پیروز باشید . اخلاصمند شما احمد خلیل نبیل مزاری

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس