در همین بخش

بی توجهی دولت به ولایت دایکندی

جمعه 6 آپریل 2007 ,

تقدیرنامه

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

بورس تحصیلی به ایران و هند

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > شماره پنجم: اول حمل سال 1385 > دخل و خرج

دخل و خرج

گزارش خبری: آخرین خبرها از مصوبات فرهنگستان افغانستان- کابل
ابوسعيد
پنج شنبه 29 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آخرین گزارشهای خبری از فعالیتهای فرهنگستان افغانستان حاکی است: امروز اعضای فرهنگستان افغانستان در نشست خودش، روی واژگان دخل و خرج، پس از بحث و بررسیهای بسیار مفصل، در نهایت چنین به تصویب رساندند:
واژه دخل: دخل، عبارت است از درآمدهای حاصله افغانستان از کمکهای کشورهای کمک کننده دنیا؛
واژه خرج: خرج، عبارت است از هزینه¬های دولت افغانستان از بابت کمکهای کشورهای کمک کننده دنیا؛ بدینگونه که بخشی بسیار عظیمی از این درآمدهای حاصله، هزینه مصارف و معاشات گزاف کارمندان کشورهای خارجه می شوند و به جیب اتباع کشورهای خارجه واریز می شوند.
نتیجه گیری: دخل و خرج کشور افغانستان، از بابت کمکهای دولت های تمویل کننده، صفر است. با این حساب، واژگان دخل و خرج از جزو واژگانی اند که در افغانستان کاربرد ندارد و باید از قاموس ادبیات افغانستان حذف گردند. پایان خبر، فرهنگستان افغانستان- کابل

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

کابل پرس

جستجو در کابل پرس