در همین بخش

بی توجهی دولت به ولایت دایکندی

جمعه 6 آپریل 2007 ,

تقدیرنامه

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

بورس تحصیلی به ایران و هند

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > شماره پنجم: اول حمل سال 1385 > كاپي ممنوع

كاپي ممنوع

ابوسعيد
جمعه 30 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

دو نفر شهروند كابل، سر روزنامه¬هاي انيس و اصلاح دعوايي شد و سرانجام كارشان پيش قاضي كشيد.
قاضي: چرا دعوا كرده ايد؟
نفر اولي: من نماينده روزنامه انيس هستم.
نفر دومي: من نماينده روزنامه اصلاح هستم.
قاضي از نماينده انيس پرسيد: بگو دليل دعوايت چه بوده؟
نماينده انيس: آقاي قاضي! امروز اين نفر كه نماينده اصلاح است، يخن مرا چسپيده كه تو چرا شبيه روزنامه من مي كشي؟
قاضي به نماينده اصلاح رو كرد: تو بگو دليل دعواي تو چيست؟
نماينده اصلاح گفت: آقاي قاضي! امروز نماينده انيس يخن مرا چسپيده كه تو چرا شبيه روزنامه من مي كشي. قاضي، هر دو روزنامه را پيش خود پهن كرد و ورق شان زد و سرانجام چنين فيصله قضايي صادر كرد.
فيصله قضايي: يكي از اين دو روزنامه بايد تعطيل شود. زيرا مطالبي كه هر دو چاپ مي كنند، تكراري و كاپي هم هستند. هيچ ضرورتي نيست كه يك مطلب در دو روزنامه چاپ عين هم و مثل هم تكرار و كاپي شود. اگر اين كار تداوم پيدا كند، به قول علما، "التكرار عندالعقلا لغو" صورت مي¬گيرد و هم از اتلاف بيت المال جلوگيري مي¬شود قاضي دادگاه مطبوعات افغانستان - كابل

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

کابل پرس

جستجو در کابل پرس