صفحه نخست > خبر و گزارش > برای اولین بار اسکی بازی زنان در بامیان

برای اولین بار اسکی بازی زنان در بامیان

فضای موجود در ولایت بامیان وآزادی های که برای زنان دراین ولایت وجود دارد این انگیزه را به زنان داده تا درتمام زمینه ها مساویانه بامردان سهم بگیرند.
خبرگزاری بست باستان
شنبه 12 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تیمورآهنگر- بامیان

تعداد اززنان بامیانی دردامنه سلسله کوه های همیشه پربرف بابا، درجنوب شرق شهربامیان اسکی بازی نمودند.

این برنامه جالب ودیدنی برای اولین بار، بااشتراک دوازده تن اززنان ودختران اسکی باز به مناسبت بزرگداشت 8 مارچ روز جهانی زن دربامیان برگزار شد.

فاطمه احمدی یک تن ازکارمندان دفتربنیاد انکشافی آقاخان دربامیان که دراسکی بازی شرکت نموده است، به خبرگزاری بست باستان گفت: "این اسکی بازی را به مناسبت بزرگداشت صدمین سالروزهمبستگی زنان جهان برگزارکرده ایم."

وی افزود، دراین اسکی بازی دوازده تن اززنان بامیانی اشتراک کردند وآنها بسیارعلاقه مند هستند تا برای دیگر زنان بامیانی نیزاسکی را آموزش دهند .

به گفتهء خانم احمدی، فضای موجود در ولایت بامیان وآزادی های که برای زنان دراین ولایت وجود دارد این انگیزه را به زنان داده تا درتمام زمینه ها مساویانه بامردان سهم بگیرند.

دراین برنامه اسکی بازی دوتن اززنان خارجی مقیم بامیان نیز اشتراک نموده بودند، یکی ازآنان که اهل فلپین است به خبرگزاری بست باستان گفت:" اسم من ( آرورا الم برا ) ازکشورفلیپین هستم، من کارمند دفتر یوناما دفتر سیاسی ملل متحد هستم، من آمده ام ببینم دختران وزنان بامیانی چگونه اسکی بازی میکنند، این اسکی بازی برای زنان بامیان یک گام به پیش بسوی آزادی ودموکراسی است."

برای تهیه گزارش از بازیهای زمستانی شمار ازخبر نگاران خارجی نیز به بامیان آمده اند، یکی ازاین خبرنگاران خارجی به خبرنگاران گفت: "خیلی خوب است که دربامیان برای زنان اینقدرامنیت وجود داردکه بدون ترس به کوه ها بالا بیایند واسکی بازی کنند."

عبدالله محمودی آمربرنامه های دفترایکوتوریزم ولایت بامیان، نیز به خبرگزاری بست باستان گفت:" دراین ورزش ما می خواهیم نشان دهیم که خانم ها هم می توانند حتی درورزشهای زمستانی که یک ورزش مشکل نیزاست سهم بگیرند واین نشان دهنده ی حضور وتوانایی زنان بامیانی درجامعه است."

فردیناندورولاندو؛ مربی اسکی بازی ایتالیایی است که بازی اسکی را برای باشندگان بامیان آموزش می دهد.

فردیناندو می گوید:" بین دختران وپسران هیچ فرقی وجود ندارد ومن همراه بایک تیم آمده ام که اسکی بازی را برای مردم بامیان آموزش دهم، دراینجا دختران را نیز آموزش می دهیم تا آنان نیزهمانندپسران اسکی بازی کنند."

این برنامه اسکی بازی زنان درولایت، توسط دفترساحوی سازمان ملل متحد UNAMA یوناما دربامیان، دفتر ایکوتوریزم ولایت بامیان وشرکت توریستی راه ابریشم دایر شده است.

درحالی زنان بامیانی درکوه های این ولایت اسکی بازی می کنند که دربسیار ازولایت های افغانستان تا هنوز هم برآمدن زنان ازخانه مشروط به همراه بودن یک محرم شرعی می باشد.

اسکی بازی درفصل زمستان ازسال گذشته دربامیان توسط اسکی بازان امریکایی آغاز شد.

درزمستان امسال چند تیم اسکی بازی، ازکشورهای ایتالیا وسویس دربامیان آمده اند ودرسلسله کوه های پربرف بابا اسکی بازی می کنند.

عکس از نصیر بهزاد

واژه های کلیدی

حقوق کودکان و زنان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • امید آنروز دارم که چنین خبر های که ارمغان آور آزادی و تمدن باشند، نه تنها از دیار آزاده و آزادخواه بامیان و یا هزاره گان ما، بلکه از سر تا سر میهن عزیز ما اشک شادی و اشکهای افتخار بیشتر ازچشمانم جاری نمایند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس