در همین بخش

صفحه نخست > عکس > آيا در تحولات خاورمیانه، سعودی قلب تروریزم هدف قرار داده می شود؟

آيا در تحولات خاورمیانه، سعودی قلب تروریزم هدف قرار داده می شود؟

تروریستان و استعمارگران داخلی با حمایت های معنوی و مادی عربستان سعودی دست به کشتار بی رحمانه شهروندان افغانستان می زنند
جمعه 18 مارچ 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عربستان سعودی یکی از حامیان اصلی تروریزم در افغانستان محسوب می شود. تروریستان و استعمارگران داخلی با حمایت های معنوی و مادی عربستان سعودی دست به کشتار بی رحمانه شهروندان افغانستان می زنند. طبق نظر دیکتاتورهای عرب، جهاد که با جنایت آمیخته، در افغانستان واجب است و در کشورهای عربی بويژه عربستان سعودی ممنوع. دیکتاتورهای سعودی در افغانستان علاوه بر تروریستان طالب، مهره هایی مانند جنایتکار عبدالرب رسول سیاف نیز دارند. خاندان سعودی کمتر از یک قرن کنترل کامل عربستان را در اختیار گرفته اند. نفت خیز بودن عربستان و قرار داشتن عبادتگاه اصلی مسلمانان در این کشور، به این خاندان مجال بیشتری برای چپاول و حمایت از تروریزم داده است. یکی از حامیان اصلی دیکتاتورهای عربستان، مانند دیکتاتورهای افغانستان، حکومت انگلستان است.

جستجو در کابل پرس