در همین بخش

بی توجهی دولت به ولایت دایکندی

جمعه 6 آپریل 2007 ,

تقدیرنامه

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

بورس تحصیلی به ایران و هند

دوشنبه 2 آپریل 2007 , ابوسعيد

صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > شماره پنجم: اول حمل سال 1385 > پشت گوش دیدن

پشت گوش دیدن

ابوسعيد
شنبه 31 مارچ 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

یک نفر پیش ابسقال شهر کابل رفت و پرسید: اینکه می گویند "پشت گوش خود را دیدی" یعنی چه؟
ابسقال شهر کابل گفت: پشت گوش دیدن به معنای تحقق امر محال است. یعنی اینکه ...
سؤال کننده گفت: مثلاً مثل چه؟
ابسقال گفت: مثلاً مثل اینکه هر وقت نظافت و پاکیزگی و فرهنگ شهر نشینی در شهر کابل تأمین گردید، آن وقت پشت گوش تان را خواهی دید!
نفر سؤال کننده گفت: شاروال گفته که شاروالی به نواحی مختلف تقسیم شده و مسؤول هر ناحیه اگر کار نکرد، پسش می کنم.
ابسقال گفت: این هم هر وقت بر آورده شد، پشت گوش خود را خواهی دید.
سپس اضافه کرد: راستی، می توانی پشت گوش خود را ببینی؟
سؤال کننده، پس از مکث کوتاه گفت: نه
ابسقال گفت: خوب، پس ...!

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

کابل پرس

جستجو در کابل پرس