در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > فساد اداری شاخ دارد يا دم؟

فساد اداری شاخ دارد يا دم؟

جان نثار
جمعه 16 آپریل 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

با تقديم سلام به خواننده گان محترم سريال در پوهنتون بلخ چي ميگذرد وضمن پوزش خواهی از آنان به خاطرتاخير در نشر به موقع اين سريال، اينك قسمت هشتم اين سريال را با نام ( فساد اداری شاخ دارد يا دم ) به نشر می رسانيم.

معين صاحب علمي، دانشمرد معاصر، بابري صاحب چندی پيش به مزار شريف تشريف آوردند. بسيار اكتيف به هريكي از نهاد تحصيلات عالي كه ميرفت با لحن درشت وآمرانه می گفت:« برطرف شان كو مكتوب همه آنها را بنويس» ( البته اين هدايت جدی را معين صاحب دانشمند به حبيب الله خان ناكام چهار مضمون رئيس نام نهاد پوهنتون بلخ حواله كرده بودند)

خوانندگان محترم!

اين لحن يك معين است آن هم معين وزارت تحصيلات عالي، اين برخورد وشيوه يك معين ماست شايد گناه او نيست زيرا با آن حركتي كه از وي ديده شد باور قطعي دارم كه او يك صفحه هم از علوم بشري، متود و حسن معاشرت نخوانده است.
جناب معين صاحب! اينكه می گوييد: منفك شان كو. ميدانيد ما چند نفر هستيم؟
50 نفر استاد موسسه تحصيلات عالي آريا، 20 نفر استاد موسسه تحصيلات عالي سادات، 15نفر استاد موسسه تحصيلات عالي مولانا، 15نفر استاد موسسه تحصيلات عالي تاج جمعا مي شود 90 نفر10 نفر در موسسات ديگر جمعا مي شود 100نفر استاد. آيا در اين مدت كه سپری شد از حبيب الله ناكام چهار مضمون پرسيده ايد كه هدايت شما را كه با لحن اخطار آميز به او هدايت داده بوديد چرا عملي نكرده.

بيبيند معيني كه حتي شيوه برخورد با زير دستان خود را نداند. و چنان فكر كند كه اگر موضوع را با لحن آمرانه ودرشت بگويد درست است. واگر آهسته بگويد غلط است.

ما در نوشته هاي قبلي گفتيم كه آن مداركی كه نزد ماست در پارلمان در خانه ملت روياروی با تو مطرح ميكنيم (پشم هضم نمی شود) هنوز اول عشق است.
برمی گرديم به يك موضوع ديگر كه حبيب الله خان ناكام چهار مضمون دوام السلطنه و رئيس نام نهاد پوهنتون بلخ چي گلی را به آب داده.

دخترش به نام « اسرا» در زمان كه استاد دانشمند و فاضل پوهندوي محمد يوسف رحماني رئيس معارف ولايت بلخ بودند دوسال ارتقايي دارند يعني شقه ندارد نتايج دارد و درصنف نشسته.تا بالاخره به امتحان كانكور شامل شد.

حبيب الله ناكام چهار مضمون با ديده درايي تمام چند نفر از استادان گروپ خود را به اتاق همين دخترش توظيف كرد تا در حل سوالات به او كمك كنند.

بالاخره «اسرا» بنت «حبيب الله» (يعني دختر رئيس صاحب پوهنتون بلخ) در كانكور 276نمره گرفت ودر طب خوست معرفي گرديد.زيرا پايين ترين نمره كه در طب خوست معرفي گرديد 276 بود. بعد از آن حبيب الله خان دوام السلطنه چهارمضمون ناكام (در زمان تحصيل در پوليتخنيك كابل) با قوام السلطنه(قدير خان رئيس تحريرات وزارت تحصيلات عالي) منتر هاي گوناگون زدند ولي وزير تحصيلات عالي وقت ( داكتر صاحب محمد اعظم دادفر) «اسرا» دختر حبيب الله حبيب چهار مضمون ناكام را از خوست به بلخ تبديل نكرد زيرا آخرين نمره طب بلخ در سال گذشته 294 بود دختر رئيس صاحب ما (18) پاينت كم داشت. دادفر صاحب رفت نوبت به معين دانشمند بابري صاحب رسيد، ايشان فوراً اسرا بنت حبيب الله دختر رئيس صاحب پوهنتون بلخ را از فاكولته طب خوست به فاكولته طب بلخ تبديل كرد. يك چك چك محكم

( قابل ياد آوريست كه تا حال همه اي فرزندان حبيب الله « حبيب» ناكام چهار مضمون كه كانكور امتحان داده اند ناكام نمانده اند. يك دخترشان در ‍ژورناليزم كامياب گرديد تمام كرد واستاد شد،دختر ديگرشان محصل دانشكده حقوق است كه به احتمال قوي او هم استاد خواهد شد. دخترشان به نام اسرا كه در طب خوست كامياب گرديد كه درباره او توضيح مي دهيم وبالاخره پسرشان كه در فاكولته انجنيري كامياب گرديده. زيرا استعداد ذاتي دارند و از پدر چهارمضمون ناكام شان به ارث برده اند)
ای آنانيكه با دهل و كرنا از فساد اداري گپ ميزنيد بگوييد كه فساد اداري شاخ دارد يا دم چرا اين فساد پيشه را نمي گيريد ما عاملين اين موضوع را به لوي سارنوالي ،‌جناب قاضي القضات و خانه ملت كشانيدني هستيم.

بابري صاحب! آنگاه روشن خواهد شد كه شما در فساد اداري شريك هستيد يا ما.

جناب معين صاحب تحصيلات عالي! اگر شما آلوده به فساد نيستيد بسيار خوب، لطفاً از جايي كه نشسته ايد به رئيس پوهنتون پوليتخنيك كابل هدايت دهيد كه نمرات چهارساله حبيب الله «حبيبب» را به شما بياورند ملاحظه كنيد.

به شما عرض شود كه در وقت جنبش شمال رابطه بين مزار وكابل خصوصاً رابطه بين نهادهای اكادميك به كلی‌ وجود نداشت مقامات وقت پوهنتون بلخ نمی توانستند نمرات او را از مركز مطالبه كنند او با نمرات جعلی و خود ساخته وارد پوهنتون بلخ شد تا بالاخره به هيولای فساد مبدل گرديد.

اما شما ميدانيد يا نميدانيد كه در قوانين دولت جعل كار در صورتي كه جعل آن ثابت شود طرد از وظيفه است. اگر شما اين كار را نكنيد پس وظيفه شما چيست؟ فقط پرخاش كردن با استادان؟

جناب معين صاحب! ممكن شما يك دوا ساز خوب باشيد ولي آزرده نشويد كه توان رهبري يك مكتب ابتدايه را هم در شما نمی بينيم. برای‌ اين ادعای خود مثال هم ميدهيم.

مثلاً شما وقتيكه به موسسات خصوصی‌ در مزار شريف آمديد. هله زود شويد كتاب شورای‌ علمی‌ را فوتو كاپي كنيد فلان كنيد فلان كنيد.قلم كشيديد كسانيراكه ساعت چهارنيم بجه كارش شروع ميشد ساعت 9 بجه غير حاضر كرديد يد. اگر ريگی‌ در كفش خود نداری‌ چرا از رياست پوهنتون بلخ كه 250 استاد و بالاتر از هشت هزار محصل دارد نپرسيديد به چه علتی‌ شورای‌ علمي پوهنتون ‌ ماههاست كه داير نشده است ؟

جناب رئيس جمهور منتخب افغانستان، جناب قاضي القضات جناب لوی سارنوال افغانستان وكلای‌ شرافتمند ( پارلمان افغانستان)! شما بدانيد كه شش ماه است كه جلسه شورای علمی در پوهنتون بلخ داير نمی شود. آيا در شهر ما جنگ است؟ آيا آرامی‌ نيست؟ مراسم جنده بالا در محضر 4 مليون نفر برگزار می‌شود وبينی‌ كسی‌ خون نمی‌ شود ولی‌ در چنين آرامش شورای علمی‌ داير نمی‌ شود.

استادان پوهنتونهای افغانستان! آيا در در پوهنتون های شما هم وضع بدين منوال است؟ يعنی‌ در شش ماه جلسه شورای علمی‌ داير نمي شود؟ علت داير نشدن جلسه شورای‌ علمي در پوهنتون بلخ معلوم داراست. در جلسه شورای‌علمی‌ ترفيعات علمی‌ استادان مطرح ميشود. رئيس ما حبيب الله خان ناكام چهار مضمون است وی تكليف قلبي دارد و بيمار شديد روانی‌ است. لذا پر عقده است جلسه را به تعويق می اندازد تا استادان ديگر مانند استاد امان الله مونس پوهنوال نشوند زيرا با پوهنوال شدن ايشان دل حبيب الله ناكام چهار مضمون می‌ تركد. عزيزی‌ ترفيع مي كند براي حبيب الله چهار مضمون ناكام قابل تحمل نيست.يوسف پارسا كه هميشه نوشته های‌ به اصطلاح علمي (مسخره)‌ حبيب الله خان حبيب چهار مضمون ناكام را به باد تمسخر می‌ گيرد بايد ترفيع نكند.

استادان، محصلين و منسوبين ديگر پوهنتون های‌ افغانستان!‌ شكرخدا را كنيد كه يك بيمار روانی‌ چهار مضمون ناكام، رئيس موسسه تان نيست وگرنه روزتان مثل روز ما استادان پوهنتون بلخ سياه مي شود.

جناب معين صاحب!‌

اينكه در طی ششماه شورای‌ علمی پوهنتون داير نمي شود البته به نظر يك فارمسست هستيد فساد اداری نيست. ولي از ديدگاه ما كه يك ميتوديست هستيم فسادي بالاتر ازاين نيست.

كميته محترم مبارزه با فساد اداري!‌ فساد اداري شاخ دارد دم؟ ما از شما محترمانه خواهش مي كنيم تا يك جزوه اي را به چاپ برسانيد كه فساد اداري شامل كدام موضوعات و موارد مي شود.تا اگر اين كارها شامل فساد اداري نباشد ما ديگر در همچو موارد اعتراض نمي كنيم.

جناب معين صاحب!

جلسات شوراي علمي پوهنتونهاي افغانستان مربوط شماست.‌چند اخطار به رئيس تان داده ايد؟ خير است كه خانم جناب حبيب الله خان چهارمضمون ناكام از هرات است توقع ما اين است كه شما يك انسان ملي باشيد.

در مورد پسر حبيب الله خان «حبيب» چهارمضمون ناكام در قسمت آينده معلومات كافي ميدهيم.

ادامه دارد.....

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • با سلام به آنهای که درفکراصلاح ادارات دولتی وکم ساختن فصاد درآن ها استند.
  میخواستم این را بنویسم که من تنها هدفم اصلاح ادارات دولتی ازجمله پوهنتون بلخ بخصوص عملکرد مقام ریس محترم پوهنتون بلخ اقای حبیب الله حبیب است که تا این حال نتوانسته فرق بین کلاهبرداری وتوافق بایک نهاد خارجی مثل یکی ازپوهنتون های خارج را تحت نام توامیت بداند. مستقیما روی اصل مطلب میخواهم بروم اینکه ریس پوهنتون بلخ اقای محترم حبیب الله حبیب ازچند سال به این طرف میداند که طبق ظاهرآ توافقات ایجاد شده بین پوهنتون های بلخ - کانساس ایالات متحده امریکا هرماه به اندازه 40 یا 50 هزاردالر کمک های خیرات کشورهای خارجی ازنزد همان کشورها به هزار خفت وخواری تمام اخذ شده (شاید این کمک ها حتی قرض باشد نه خیرات) به جیب خارجی های استخدام شده به اسم استاد که صرفا وظیفه تدریس لسان انگلیسی را برای بخش یا یک تعداد محصل دانشکده ادبیات پوهنتون بلخ به عهده دارند، میریزد وریس صاحب طوری نشان میدهند که فقط سیل بین استند وبس، فکر میکنند همه به خواب استند و نمی فهمند این همه را واین وضعیت که هیچ به نفع پوهنتون، استادان و محصلین ان نیست وچند سالی است که به چنین منوال ادامه داشته است. یکبارمقایسه شود معاش یک نفراستاد بافهم داخلی با یک نفرمعلم خارجی مجهول حاضر، همچنان چند لغتی که استادان خارجی به قیمت بسیاربالابرای محصلین ما اموزش میدهند تا دیگرمنطق حضوربیشترشان زیرسوال برود.
  همچنان دیده شود که دریک هفته یک استاد خارجی صرفا دوساعت تدریس نمینماید. پس چرا اینقدرتعداد ازاین استادان زیاد و باشد دلیل ان چیست؟ وجود ایشان اصلا (به صفت استاد) لازم نبوده ونیست. این ها مصروف چی کاردراین ولایت استند همه این را میدانند واین وظیفه ریس پوهنتون بلخ است که ایشانرا رخصت نمایند
  ما ازمقام ریس صاحب پوهنتون بلخ میخواهیم که کمی به وجدان خود رجوع کنند وازخود بپرسند که چرا تن به چنین کاری داده اند؟
  به امید اینکه دیگردست ازاین عمل (به فکرما خیانت بار) برداشته ونگذارند دیگراین وضعیت منفی ادامه پیدا نموده، تکرارگردد.
  دراخربرای ریس پوهنتون بلخ دعا مینماییم اینکه خدایا تو اوراهدایت نما تا دیگرعملکرد های خوب را ازبد فرق نماید.
  وسلام مجید.

جستجو در کابل پرس