IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > منافع مستقیم کوچی گری در جیب پاکستان می ریزد

منافع مستقیم کوچی گری در جیب پاکستان می ریزد

قبایلی ازپشتونها با شعارها و استدلالهای انحصارگرایانه در ادوار گذشته مانع پشرفت مردم جامعه شان گردیده و اقوام که در مجاورت این قبایل زندگی می کردند قربانی این سیاست های ناپخته وفرهنگ عقب مانده شدند.
سنگ صبور
سه شنبه 24 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

وقتی تیم قبیله منافع سلطه جویای کامل و استبدادشان بر اقوام دیگر را در فضای دیموکراسی باخطر مواجه دیدند، کوچیگری را بهانه برای دریافت امتیازات قومی و سلطه گری یافتند و گرنه کوچی و کوچی گری همان بدویت است که در جامعه امروز بشری عار به حساب می آید. کوچی گری و تداوم دفاع از کوچی گری در حقیقت به نوعی در ساختار اورگانیک پشتون ها به عنوان ارزش جای گرفت نوعی زندگی که درجوامع امروزی به عنوان ابتدای ترین نوع به حساب می آیند.

قبایلی ازپشتونها با شعارها و استدلالهای انحصارگرایانه در ادوار گذشته مانع پشرفت مردم جامعه شان گردیده و اقوام که در مجاورت این قبایل زندگی می کردند قربانی این سیاست های ناپخته وفرهنگ عقب مانده شدند. با شکل گیری نظام دیموکراسی جدید در آغاز با وجود امیدواریهای فراوان در قبال تحقق دیموکراسی و تامین عدالت برای اقوام حق سوخته و قربانی بودند اما با گذشت چند سال بار دیگر اشخاص انحصارگرا در بدنه دولت جای باز کرده بر سلطه گری بر منافع اقوام دیگر دست اندازی کردند. متاسفانه این موضوع رت چنان برجسته ساختند که دست کشورهای همسایه را دراز تر کرده و منافع کشور را قربانی احساسات و باورهای نادرست ناآگاهی و خودخاهانه کرده اند.

خط دیورند مثل هزاران خط مرزی دیگر برای تقسیم بندی وتعیین سرحدات سیاسی کشورها کشیده شده ، اما این به عنوان زهر درکام جغرافیای بنام افغانستان، زندگی رادرکام مردم تلخ ساخته تاهنوز قریب به ملیون ها انسان را درکام مرگ فروبرده است، بلاهای سیاسی از دو طرف این خط سر در می آورد که نه تنها مردم همجوار را حتا مردم دنیا را به لرزه در آورده است.

با اینحال دراین گیر و دارها ملیونها انسان آنطرف خط بدون کارت وتذکره آزادنه در داخل افغانستان به گشت گذار پرداخته و اهداف و ماموریت های شان را دنبال می کنند. امروز بر علاوه اینکه پاکستانی ها حقوق بیشتر و امتیازات بیشتر را نسبت به شهروندان افغانستانی غیر پشتون دریافت می کنند، در فرصت های بنام کوچی امتیاز خاص ازمیدان نبرد قبایل تصاحب می شوند.

دیده شده است مراکز آموزشی، انستیتیوت ها و حتی دانشگا ها را افراد بیکار پاکستانی پر کرده اند. اکنون زبان بیان و واقعیت گوی حرف بر زبان راندن از پاکستانی مثل تابوی حساب می شود که وحدت ملی را خدشه دار می سازند. در فرهنگ قومی پشتونها همه پشتون اند، پاکستانی وجود ندارند ، وزیر معارف با استخدام ده ها پاکستانی در انستیتوت اداره که سه سال قبل خاص برای پشتونها ساخته شده بود، پاکستانی ها را جلب و جذب کرده است. به گفته شاگردان این انستتیوت اکثر استادان این انستتیوت با اعترافات خود شان پاکستانی اند و تعدادی زیادی ازشاگردان که آنجا درس میخوانند پاکستانی اصل هستند.

این ها با دریافت بالاترین معاش در سطح ادارات افغانستان اکنون تذکره های کوچی دریافت کرده اند و برای شان در پلچرخی کابل نمره های زمین توضیح می گردد.

علاوه بر آن اگر موسسات و انستیتیوتها و مراکز آموزشی را ببینیم، اکثر ادارات دولتی و موسسات را پاکستانیها با یک امتیاز اینکه زبان انگلیسی بلدند پرکرده اند.

اکنون که دولت مستقیما هدف حفظ حقوق کوچیها را به عهده گرفته پشتون های داخل افغانستان نیز از وحشیگری کوچیها خاطره چندان خوش ندارند، با نارضایتی از آنها کنارگیری می کنند. ولی دراین میان فرصت مناسب برای پشتون های بیکار وبی سرنوشت است که در افغانستان برای یافتن کار آمده اند و تذکره های کوچی دریافت می کنند. از آنجایی که این تذکره بی نام ونشان و بدون قید شرط داده می شود بهترین زمینه را به مهاجرین پاکستانی نیز مهیا ساخته است. افغانستانی های که اکنون برای نان شب درمانده اند قربانی سیاست های این چنینی قبیله گرایان می شوند.

قبیله چی باشد که شاهی کند

بهر جا رسد او تباهی کند

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس