در همین بخش

صفحه نخست > عکس > همدستی آشکار و پنهان کرزی با طالبان بر اساس منافع قومی قبیله ای

همدستی آشکار و پنهان کرزی با طالبان بر اساس منافع قومی قبیله ای

شنبه 18 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

مردم در گوشه گوشه ی افغانستان قربانی جنایات برنامه ریزی شده طالبان، کوچی طالبان و گروه حقانی و حکمتیار هستند. باند افغان ملت و حامد کرزی بر اساس منافع قبیله ای در همدستی آشکار و پنهان با جنایتکاران طالب می باشند.

عکس از اسوشیتد پرس و رویترز کابل 18 جون 2011

پيام‌ها

 • افغانستان کشـــــــور شــــــکســـــت ناپذير است .
  « و »
  حادثه در کميـــن اســـــــــــــت !!!
  از ايجاد کشـــــــــــور که خود را وارث آريانا بزرگ ، خراســـــان کبير جاه زده ، به يک قرن نه ميرســـــــــــــد !
  درست به مانند پاکستان که همه چيز خود را مديون افغانســــــــتان ميدانند ، در سال 1986 به مناسبت گشايش ( موزيم ملی پاکستان ) از تمام اعضای کورديپلوماتيک کشور مقيم برای روز گشايش به « لاهور » مرکز ايالت پنجاب دعوت گرديد ، بنده که منحيث
  جنرال قونسل افغانی نيز دعوت و اشــــتراک نموده ، شب در هوتل مجلل اقامت دادند .
  فردا ساعت دو بعد از ظهر با تشريفات خاص ، پيام های پرشور موزيم توسط ريس جمهور پاکستان افتتاح و گشايش يافت ، در موزيم مذکور سند تاريخی ، با ارزش ، که نسبت تمام موادات به نمايش گذاشته موزيم تنها و تنها [ پارچه کاغذی ] که طی آن به امضا محمد علی جناح و جواهر لعل نهرو سند [ پادتيشن يا ايجاد پاکستان ] که آنزمان ۴۲ سال عمر و قدامت داشت !!
  بنده از رهنمای که معرفی ميداشت پرسيدم : از نظر شما ضرورت بر تشريفات ميرفت ؟
  رهنما آدم زرنگ بود جواب داد : تا افغانستان باستانی ، تاريخی ، اسلامی در کنار پاکستان قرار داشته باشد طبعی است موجوديت ، تاريخ ، پاکستان زير سوال است و پاکستان بايد در تمام عرصه مديون افغانستان باشند .
  روزی که طالب های بربر ، لشکر جهل و وحشت ، مزدوران پاکستان در کنار هزاران جنايات [ بت 55 متری ] باميان که قدامت قبل از ميلاد داشت به دستور نوازشريف
  صدراعظم پاکستان ، حميد گل قاتل مردم افغانستان ريس « آی . ايس .آی » و اسلم بيک ازبک لودرستيز پاکستان تخريب که هم اکنون اثار موزيم کابل ، پارچه های بت باميان در منزل شخصی بينظير بوتو و شوهرش رزداری قرار دارد . حرف مسول موزيم به خاطرم تازه گرديد . افغانستان بايد بخاطر بقا ، ارتقا ، پايش و زايش مجدد ايران و پاکستان نيست و نابود گردد . اقای سياف به دستور پاکستان در نظر داشت خاک کابل را با تمام قدسيت ، مطهری بودنش به « توبره » برداشته . هر دو کشور برای حفظ منافع ، تطبيق هداف شوم خود ، راه اندازی و به پيروزی پروژه های خود که عبارت تجزيه افغانستان و يا الحاق افغانستان در داخل دستگاه های رژيم های چپ و راست افغانستان پايگاه ، زمينه دارند . رژيم ايران از زمان « قاجار ترکتبار » در تلاش اشغال و يا الحاق هرات ، فراه ، بادغيس بودند . رژيم سفاک رضا شاه با زور زر و با ساختن « پروژه استخباراتی » ( کرم ابريشم ) در تلاش تطبيق هداف [ قاجار ] بود . و بعد از به قدرت رسيدن [ اخوند های ت... ] ناسيوناليزم عظمت طلبانه ، خاينانه ، ددمنشانه نيز در و جود [ يزدی ها ] [ بنی صدر ها ] [ اردبزرگ ها ] نيز نسج يافت نخست به سرقت های بيشتر فرهنگی ، تاريخی ، ادبی ، باستانی پرداخته بی شرمانه مولانا بزرگ ، سيد جمال الدين افغان ، البرونی ، سنای ، ابن سينا ، عبدالله انصار ، رازی ، بيهقی وووو صد ها اساطير افغان را ايرانی پنداشته و بی شرمی تا مرز که افغانستان جز [ ايران ؟ ؟!!] بوده . به اصطلاح خودشان [ کودوم ايرون ] و اما توسط جواسيس بدنام ، بدزاد ، بدکنش ، هرزه ، اوباش
  ، مادر ج... خود تحت نام « عيار » « بزرگ » « دانشمند » « اساطير وزارت اطلاعات جمهوری اســــــلامی ايران بنام احمق [ ارد بزرگ خراسانی ] [ جهانگير پهلوان ] در ريشه تجزيه طلبان ، بيگانه پرستان و عناصر مشکوک ضد منافع مقدس افغانستان بنام
  [ لطيف پدرام ، بيژند پور ، کامجو ، احمد ولی مسعود ، نجم الدين کاويانی ، عوض نبی زاده ، سلطان و اسد کشتمند ، طغيان ، پيکارگر ، بشير بغلانی ، دستگير پنجشيری نفوذ نموده و با زر ايران ريشه های خشک ، بدنام ، هرزه انها را آب داده تا به قدرت رسيدن انها و يا جاه گرفتن انها در نقطه های کليدی منافع خود را بدست آورده طوريکه اقای حامد کرزی خود را فروخت ، عناصر چون ربانی ، کاظمی ، محقق ، محسنی ، پدرام ، تورن اسماعيل با تقوأ تر ، وطن پرستتر از او هستند ؟ هرگز وهر گز !! اسماعيل را در وزارت آب برق بدون هيچ گونه دست آورد حفظ تا مانع ساخت آب گردان ،کمال خان در نيمروز ، بند سلما بر دريای مرغاب گردد او يکی از زر خريد های ايران بوده و تلاش دارد آب های جاری به ايران وپلکستان ازبکستان سرازير گرديده . خود از ايران ، ازبکستان ، تاجکستان برق خريد . شرم بر اين اداره .

  ذهی خجالت و با آمدن نماينده ديگر ايران بنام لطيف پدرام گروپ [ ارد بزرگ ] اين سرگرد [ ساواک اخوندی ] پيروز گردد . سرگرد ارد بزرگ تو بزرگ نه بلکه يک خر کوچک با طرح کوچک تبارز نموده تو ننگ مردم مشهد مقدس هستی ، تو مزد بگير نيو فاشيزم هستی . طرح تو احمقانه است تا يک [ افغان ] زنده است بدان که [ 32 مليون شاه اشرف هوتک و شاه محمود هوتک زنده است] روزی خواهد رسيد در عقب دروازه های تهران ، قوم ، تو سرگرد ساواک ارد و جهان پهلون پنبه را ملاقات کنيم .

  • اقاى بايانى كينه حيوانى خودرا بر عليه اقوام برادر غير بشتون به نمايش كزاشته است.به بشتونهاى شريف كشور ما كسى توهين نكرده ما توهين و نفرت خودرا نسبت به بشتونهاى خارجى و فرستاده كان اى اس اى ابراز كرده ايم.تو زن بشتون با كستانى هستى خودهارا زيرباى با كستانى مياندازيد,تنها بخاطر اينكه بشتون است.او كشور خودرا خراب نميكند كشور تورا خراب ميكند او غول او او غان خر بيدار شو,نكزار كه بيكانه بيايد كشورت را تباه كند مردومت را بكشد بر روى دختركانتان تيزاب بباشد.او بيغيرت او كاكل باز ب ى ن ا م و س .سرا سر همه ان افراديراكه نام بردى درليست اى اس اى و دوشمن درجه يك اى اس اى هستند.او بيغيرت دوست و دوشمنت را بشناس .تو وارى يك نادان منحوس بيشرف در دولت مزخرف قبيله جنرال قنسل ميشود.مزدور و و طنفروش قنسل.
   در هيج بيامى هيج كسى به اين بيمانه خصومت خودرا نسبت تمام نخبه كان اقوام غير بشتون ويا بشتون مانند خودت ابراز نكرده است. دكتر لطيف بدرام يك شخصيت برازنده كشور ماست او رهبر يك حزب است مردانه نظريات خودرا ميكويد.طرح لطيف بدرام يكانه راه بيرون رفت از شرايط مركبار موجو است.را ه ديكرش تجزيه است كه مانند خودت بشتون برستان سك صفت بايد يكجا شوند و اقوام برادر كشور يكطرف.

 • عزیز خواننده کابل پرس

  از یک مدت زمانی به اینطرف دشمنان افغانیت ومزدورهای رژیم اخندی ایران شروع به توهین
  افغان, افغانیت وپشتونوالی کرده اند وبه نام های مختلف ظاهر میشوند وتوهین میکنند

  من به کمک دوستان که سابق در خاد همرایم کار میکردند بیوگرافی تمام این اشخاص را با اسناد
  بدست اورده ام که به زودی به معرفی برایتان خواهم گرفت تا خود قضاوت کنید که کسانی که
  حلال زادگی شان زیر سوال است چگونه به قوم بزرگ پشتون توهین میکنند

  انها شاید خجالت نکشند زیرا چشم هایشان سفید است زیرا حلال زاده نیستند.

  منتظر باشید من منتظر ختم رسیدن اسناد هستم

  دوکتور جلال

  • پاچه گیر بایان!

   خوبترین کار تربیه درست خورد و بزرگ ذکر و اناث خانواده نامدارن تان از جمله احمد خالد جان ..... میباشد .

   کوشش کنید انان تحصیل درست اخلاق درست , غیرت کامل ,انسانیت , شرافت ,اسلامیت , برادری و برابری ... را فرا گیرند تا در اینده ها کسی نگوید از همو پدر همی پسر ......

   بایانی خان تاجکزاده اصیل ثمرقندی ...کسی که هویت واسناد انرا بدست دارد ضرور نیست زحمت معرفی دوباره انرا بکشید . برای خود خانواده و قبیله تان چون حبیبی و حبیب اله رفیع ...هویت ساخته وبه همه معرفی نماید .

   در باره اوغان و تاریخ و عنعنات غژدی و خیمه ... شان هر چه گفته امدیم همه حقیقت ثابت شده و چون قطره از دریا به حلقوم تان چکانیده شد تا سیراب نشده اید این کار پرثواب ما ادامه خواهد داشت .

  • بایانی تو واقعن به همان سگی دیوانه ای شباهت داری ؛ که هر زمانی دلش خواست بالای همه غو میزند. هر بار که سخن از پاکستان به میان آید تو میپردازی به توهین و دشنام به این و آن . برادر صد بار برایت گفته شده که نه افغان هستیم ونه این نام توهین آمیز را برای خود میخواهیم .
   افغان یعنی شور،غالمغال،ناله ، شر و شرارت و این نام نظر به خصوصیات قوم پشتون بالای آنها از ظرف فارسی زبان ها گذاشته شده است . حالا اگر این نام را دوست دارید انرا برای خود نگهدارید چرا آنرا به جبر بالای دگران میخواهید بقبولانید و تاریخ گواه است کار جبر بالاخره به شکست می انجامد

 • kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaash ay kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaashhhhhhhhh

  khadeeest namebodi

  wa dega heeeeeeeeeeeeeech

  • سلام !
   ارسال پیام از طریق کابل پرس یک نعمت است باید قدر انرا دانست و از آن استفاده مثبت نمود!

   دوستان گرامی !لطفآ انرژی تان را در خشم با این بایانی نام مصرف نکنید.در این سایت کسی هست که با استفاده از نام اشخاص و افراد ،پیام های زننده به آدرس دیگران ارسال میدارد و بعد خودش ناظر پاسخ های خشمگینانه سایر افراد در این سایت بوده و بعدآ به حال قربانیان خود که خشم های خود را به نام این و آن ضایع میکنند قهقه میخندد.
   دوستان عزیز! لطفآ محتاط بوده و لجام قضاوت های تانرا به دست احساسات نسپارید.من از کسی که تحت نام جلال بایانی به آدرس من دشنام میدهد ناراحت نمیباشم. به یقین کسی به اسم بایانی این پیام ها را ننوشته است.چون به یقین کامل میدانم که شخصی که تحت این نام ،پیام های زننده را مینویسد کسی به جز همان " آغا صاحب اوپیانی" نمیباشد. چرا گفتم آغا صاحب؟ چونکه در کشور ما به کسانی که دعوی سید بودن را دارند "آغا صاحب " میگویند.و چونکه پدر همین آغا صاحب ما زاده اوپیان در ولایت پروان میباشد بنام آغا صاحب اوپیانی شهرت دارند.پدر آغا صاحب تاجک و والده محترمه شان از قوم پشتون میباشند.اما خود همین آغا صاحب اوپیانی در شهر مزار شریف تولد شده اند.
   دوستان گرامی! یکبار دیگر تکرار مینمایم که این شخصی که بنام بایانی پیام میدهد ، جلال بایانی نمیباشد.
   این مرد جعلکار (با نام مستعار کاکر) که هفتاد و یکسال عمر دارد مسئول اینهمه گند و کثافت کاری میباشد.یک پیر مرد هفتاد و یکساله در کشور ما سمبول تجربه ،دانش و بردباری و عقل بوده و در موقف یک ریش سفید مورد احترام میباشد.اما با تاسف که این پیر مرد هفتاد و یک ساله ما، سمبول هتاکی،بی بندو باری ،جعلکاری و دهها منافقت دیگر است که من در آینده اگر خباثت این مرد دوام پیدا کند همه را افشا خواهم نمود.
   دوستان عزیز!هر کسی که دسترسی به این سایت دارد و مایل به تحریر یک مقاله،یک مضمون علمی و یا سیاسی یا تاریخی وغیره باشد ،میتواند و حق دارد که نظریاتش را در این سایت در اختیار عموم قرار بدهد.دست اندر کاران این سایت نیز وعده میدهند که "ما نوشته های شما را سانسور نمیکنیم"و تا جایی که من تجربه کرده ام واقعآ هم سانسور نمیکنند.( نوشته ها با دشنامهای خیلی رکیک باید از این امر مستثنی باشند"
   به همین ادامه اگر یکی یا عده یی از کاربران این سایت بخواهند در مورد یک مقاله ،یا یک نوشته، نظر خاص خود رابنویسند نیز دست آزاد دارند.انها نیز میتوانند که نظر خود را در ذیل نوشته دیگران بنگارند .کسانی که با یک نظر موافق یا مخالف هستند نیز حق اظهار نظر داشته و میتوانند تبصره های خود را به ادامه نظریات دیگران تحریر نمایند.که این به نظر من یک نعمتی است که با زحمات یک عده افراد مثل همین میر هزار و همکارانش برای همه ما مساعد گردیده که باید از آن برای رسانیدن نظریات و پیامهای خود به دیگران استفاده نمائیم.مگر با تاسف...................
   امامشکل در کجاست؟
   مشکل در این است که یک عده بنابر عدم بلوغ فکری ،بااستفاده ازدهها نام مستعار به اهانت و توهین سایر افراد پرداخته و یا با استفاده از بیشتر از یک نام بصورت همزمان ،پیام های ضد و نقیض مینگارند.اینها فضای گفتگو را ملوث نموده و به جای طرح یک نظر علمی و یا حد اقل یک نظر شخصی و آموزنده ،به اهانت دگر اندیشان پرداخته وفضای دوستانه گفتگو را اخلال مینمایند.مشکل اینها عدم تحمل نظریات انتقادی دیگران بوده ، از جرو بحث منطقی فرار نموده و یا به سرقت نوشته های دیگران میپردازند و یا کاری به جز هتاکی نویسندگان دیگر ندارند.
   دوستان عزیز ! شما دشنام گویان بزرگ را هنوز به خاطر دارید؟من یک عده آنها را بخاطر تان میاورم.
   طالب کاکو،تمیم،شریعتیار،هزاربز،آدم خان،کاکر،نجیب وردک،سوتیا،کاسیو،بایانی،نجیب کامل،که متاسفانه همه یکنفر اند.تعجب نکنید این لیست خیلی طولانی است.من همه را یکبار ننوشتم.در نوشته های بعدی نام های دیگر این فرد را نیز خواهم نوشت.عقب اینهمه نامها صرف یکنفر وجود دارد.تعجب نکنید و نگوئید که اینشخص که از آدرس نجیب کامل ،عیسویت و از نام هزار بز، اتیسیم و از نام کاکر اعتقاد به اسلام و پشتونوالی و از نام گربز عطاخیل ضد پشتون رااز نام قشلاقی برای سیاف تبلیغ مینماید، همه از قلم یکنفر باشد.بلی ظاهرآ این افراد و این نظریات از هم فرق دارند اما در باطن همه بدستان همین آغا صاحب اوپیانی ما تحریر شده اند.عادت بد این شخص اینست که نام قربانیان خود را از بین افرادی نیز انتخاب مینماید که واقعآ وجود دارند.اما این افراد خود شان این پیامها را ننوشته اند.مثلآ یکی شان همین آقای نجیب کامل است که یکبار بخاطر سئو استفاده از نامش در این سایت شکایت نموده بود.و این فردی که از نام موصوف سئو استفاده کرده بود شخصی بجز همین آغا صاحب اوپیانی نبود.
   دوستان عزیز ! در حال حاضر همینقدر کافی میباشد.در آینده اگرآغا صاحب به راه ثواب نرفتند، افشاگری را ادامه خواهیم داد.تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.اما من میدانم که این مرد لجوج نظر به عادت نا مطلوب خود به راه نا صواب خود ادامه داده و برای انحراف اذهان خوانندگان ، از زبان بایانی و یا یک فرد دیگری ،دست به نشر اکاذیبی خواهد زد تا حقیقت های مرا به ذعم خود اخلال کرده باشد.اما من شما را به بیداری و دقت بیشتر دعوت مینمایم.به امید اصلاح شدنش

 • به برادران وخواهرانیکه ازمحترم جلال الدین بایانی اگنت ریاست پنج خاد زمان حاکمیت شهید دکتور نجیب الله شکایت دارند باید احترامانه عرض شود که محترم جلال الدین بایانی درین اواخر طور مؤقت اززندان مرکزی سوید درشهر کالمار رها گریده است ودرپایش یک زیگنال مقناطیسی ازطرف پولیس بسته شده تا فرار نکند. وی اجازهء دیدن ازسایتهای انترنتی را نیز دارد ولی بعدازگذشت هرملاقات با اولادهایش دوباره به زندان میرود.

  آقای بایانی نظربه راپور موثق سایت پندار بجرم بدرفتاری باخانمش اکنون به زندان افتیده است. محترم بایانی که اکنون خانم خویش را طلاق داده است در وضعیت روحی خیلی وخیم قرار دارد وی درسایت کابل پرس چند دشنامی را عنوانی افراد مختلف نوشت که بعد به اثر توجه سردبیر سایت کابل پرس حذف گردید.
  خانم قبلی آقای بایانی مدعی شده است که شوهرسابقش یعنی بایانی صاحب وی را جبرا و بدون رضایت وی وادار به همخوابگی با افراد مختلف، نموده وی را به آنها سپرده تامورد تجاوز جنسی قرار بگیرد. درجریان محکمه نامهای یک تعداد افغانهای شهرهای استوکهولم واوپسالا گرفته شده است که درآینده زوزنامه های سویدن به تفصیل از چگونگی وضع پرده خواهند برداشت.
  لذا هردشنامیکه به برادران وپیام گذاران از آدرس محترم جلال الدین بایانی نوشته می شود باید وی را معذور دارید.
  با احترام
  زرنگار/ سویدن

 • هر څه د مخه خپل رنځور ولس ته چې نړۍ کې ساری د بیچارګۍ ،فقر او بیرته پاتې نه لیدل کیږي او څوک چې پدې زبه پوهیږي سلام او درناوی وړاندې کوم.
  په افتخار د یویستمی پیړۍ انساني تمدن... او د وینا آزادۍ، هیله ده ما وبښئ که لږ و ډیر ووایم پریږدئ د زړه بوج لږ کړم او بې د سانسور زما خبرې ټولو ته ورسوئ .

  او بیا یو درد په زړه لرم غواړم هر چا لکه ما دردیدلي سره ګډ کړم ،آ چې تور ته تور او سپین ته سپین وایي او د آسمان لدې نامردیه په زړه داغ لري چې ګیدړان او دالخوران یووخت د پښتون د ښکار لاشخواره ول نن پیښې د زمري کوي، د بل په مټو او الوتکو وزر لاندې داسی له کینی ډک ګزارونه په پښتون کا ګندی که بیا د زمری ساه واخیسته نو د پیشکانو ګیډړانو او دال خورانو زوند به پری حرام کړی ،ما غوښته دا زهر هم لکه زرګونه زهر چی په تیرزوند مو له ستونی تیر کړی دا هم له ستونی تیر کړم ،خو بیا وایم نور نو بس..... دی، زه خو وایم داسی چپ ،مړتت ،بی ننګ او بی غیرته انسان او قوم خو د خدای هم نه وی خوښ !!

  کله چی د ګډ درد خبره کیږی زاړه ، منځنی او اوسنی درد سترګوته راسی ، زه به زاړه درد نه څه نه وایم چی څنګه د بګرامیو ولسوالی او د پغمان ولسوالی پښتنو سره نسو لیدای په لاره به درې څلور رنګه عجیب و غریب انسانان چی څیره ، رنګ او زبه یی نا آشنا وه ، هر ځای پاټکونه جوړ کړی ول چا به په ناموس لاس اچوه ، چا به جیبونه او کالی سرک په سر تری باسل ، چا به په سر میخونه ټک وهل او چا به هم په کوتۍ نصوار هم څوک په ګولی ویشته ، اود منځنی درد به هم څه نه وایم ، طالبانو څخه روسته چور او تالان زموږ په مالونو او د کابل ښار په هر ګوټ د پښتون وهل او ټکول بند ته اچول په دی ګناه چی پښتون دی (اوغان) دی ، او اوسنی درد خو همدا درد دی چی هر انسان احساس ولری نو په آسانۍ دا درد حسوی ، دا درد هغه درد دی چی که پرون سوال د بګرامیو او د پغمان د پښتنو په سر وو نن د ټولو پښتنو په سر دی ،ما ته دی یو څوک ووایي چی کوم داسی ځای د پښتنو دی چی هغه نه وي بمبارد سوی ؟ داسی کوم پښتون دی چی د هغه په زبه حمله نه وی سوی ؟داسی کوم پښتون دی چی د هغه په ننګ ناموس حمله نه وي سوي ؟ کوم داسی پښتون دی چی د هغه افغانیت او دین سره یی غرض نه وی نیولی ؟ زه پښتنو ته دا وایم .... داسی چپ ولی یی ؟ زاړه دښمن انګریز اول په دوه برخه جدا کړئ نیم آخوا کارغه او دالخور پنجابي ته لاس کی ورکړئ ، په زبه ،دین، افغانیت ،هویت او غرور سره لوبه کیږی! او نیم دېخوا هماغه شان داستان ؟ زوړ دښمن (انګریز) ښکاره له خپل داخلی او کورني یارانو سره څه ښکاره کارونه او خپل د میوند جنګ او د کابل چنګ د شرم پر ځای کولو او غچ اخیستلو لپاره څه رنګارنګ ډرامه او لوبې زموږ په سر چې نه جوړوي ؟ تاسې لږ وګورئ دا څونه بار او فشارونه زموږ په سر چې نه دي ؟تاسې ولې غږ نه باسئ ؟ چیرې دی ستاسې ننګ او دا غیرت ؟

  دا زور زیاتی او فشار آن بهر کی هم پښتانه تری نه دي خلاص ،
  ګرانو لوستونکو ! زه رومان د کابل ولایت د بګرامیو ولسوالی او د راباز کلا کلي اوسیدونکی اوسمهال دهندوستان –پونه ښار – پوهنتون څلرم کال حقوقو پوهنځي محصل له سلګونو نورو پښتنو سره چې سراسر هندوستان په زده کړه بوخت دي یوه ورځ هم په آرامه روح او فضا کې لوست کړی نه دی ، یو خو د بورس شرایط ډیر سخت خراب دي بلې خوا دهند حکومت په ګډه د افغان کنسلګرۍ ممبی کې او افغان سفارت په ډیلي کې او یا هم که هره مرجع وي چې داسې هڅونې کوي ، راز راز فشارونه او ناآرامي او اندیښنې په یوه طبقه افغان زده کوونکو (پښتنو) باندې راولي ،زه نه پوهیږم سفارت او کونسلګري چې هغه هم یوه طبقه مامورین لري (غیر پښتانه) ددوۍ موخه هڅونواو دونه فشار راوړلو نه څه دی ؟

  ۱- کله چې کوم کلتوري پروګرام پوهنتونو کې پیل سي غیر پښتنو ته په تیره بیا تاجک ته سفارت ، کنسلګري یا نه پوهیږم کوم بل مرجع چې افغانستان کی دي له خوا ویل کیږي چې ملي سرود (چې پښتو دی) ګډون ونکړي او پر ځای یې کومه پاړسي تراڼه ده هغه ووایي او یا هم په پښتو سرود ښکاره مسخرې کیږي

  ۲- کله چې فرهنګی ښودنه کې ملی آتڼ کیږي نو ترڅنګ یې دوی کورسک نومی ګډا د آتڼ پرضد تر سره کوی

  ۳- کله چی کوم فسټیوال کی کوم پښتو اعلان ولیکل سي نو د هغه په سر خط وهی او یا هم څیروی، ددی په سر جنګونه کیږی خو زور کونسلوالو سره دی

  ۴-دلته غیر پښتانه په تیره بیا دري زبي (تاجک) ځان بهرنیانو ته افغان نه خراساني پیژنی موږ او بهرنیان دواړه حیران یو چی خراسان یانی څه؟ دلته موږ هر څوک افغان پیزني او داسی حالاتو کی باور وکئ د شرم او خجالت خولو کې ډوب یو ، بهرنیان وایی ستاسی وطن افغانستان دی تاسی ټول افغانان یی ، نو دا څوک دی ؟ ، نه پوهیږم یو څوک دی ماته ووایی دا څه بهیر دی ؟ او موخه یی څه ده ؟

  • این ادم اول زبان ادمیزاد یاد بگیرد و بفهمد که در یک نشریه عمومی باید به زبان همه نوشت.با این زبان کسی نمی فهمد که او چه می گوید

  • سلام به همه دوستان گرامی،
   قراریکه در نوشته های قبلی ام هم عرض نمودم که نویسنده پیامهایی که بنام جلال بایانی تحریر میگردد، از طرف بایانی نه بلکه از جانب شخص دیگری است که با کاپی کردن و کم کردن ویا افزودن بر نوشته های بایانی و یا سرقت کامل نوشته های دیگران و نشر آن بنام کاکر و یا بایانی و یا دیگران،مرتکب جعلکاری میگردد.این آقای گرامی را من با نام "آغا صاحب اوپیانی" یاد کردم.در همین نزدیکی ها اسم کامل او را تحریر خواهم نمود.آقای "سید اوپیانی " کسی اند که قبلآ بنام های دیگر از جمله کاکر نیز پیام میدادند .البته بعد از آنکه من سرقت ادبی شان را در همین سایت نشان دادم ، فراری شدند.حالا همان شخص بار دیگر نوشته یک محصل افغانی که بنام رومان میباشد و محصل سال چهارم حقوق در هند است کاپی و در این صفحه نشر کرده است.هدف او را از اینکارش من میدانم .در آینده آنرا نیز شرح خواهم داد.
   در لینک ذیل سرقت ادبی جدیدش را به چشم سر مشاهده و مطالعه بفرمائید.خوب حالا نوبت " بایانی صاحب ساختگی " است که باید به دنبال آقای کاکر راه فرار را در پیش بگیرد. فرار کنید...سارقان.....قضیه جالب میشود.هه هه هه ...

   http://www.tolafghan.com/posts/20262

  • اقای بایانی

   شما ناحق وقت وانرژی تانرا صرف اینها میکنید. اینها کسانی هستند که اگر خواتین شان را چپه فیسفلق کنید باز بالای تان خنده میکنند که چرا راسته نکردی.

   خدواند هرگز این سگهارا افغان نسازد

   حوصله شما قابل قدر است ولی حیف شما که مخاطبین تان سگها هستند

   ولید طرزی

  • جای که افغان تو باشی واقعن راست گفته ای

  • محترم بایانی صاحب یا طرزی صاحب!
   شما که سال قبل هم زیر چندین نام به سایت پندار مضمون نوشتند وآخرخودرا رسوا ساختید چرا برای یکسال دیگر از سیاسیت بازی توقف نمی نمائی تو نام تمام اعضای حزب وطن را بد ساختی به شرافت قسم که من عوض تو خجالت می کشم. آخر خانم تو علیه خودت درمحکمهء شهادت داد که تو آن بیچاره را به زور وجبر به رفقای ات سپردی تا باوی همبستر شوند حالا همان تجربه را میخواهی بگونهء دشنام بدیگران منتقل کنی آیا جای شرم نیست؟
   توصیه من بتو این است که بعداز رهائی اززندان یک مدت استراحت کن تا صحبت روانی قبلی خویش را بازیابی. درغیر آن تکلیف روحی ات بیشتر ازین خواهد شد

جستجو در کابل پرس