صفحه نخست > دیدگاه > آقای روستار تره کی وتوجیه قتل عام کابل بانک

آقای روستار تره کی وتوجیه قتل عام کابل بانک

ن قره باغی
سه شنبه 28 جون 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

سر انجام در اثر فشار افکار عامه و اعتراضات خانواده های که عزیزان شانرا در حادثه تروریستی کابل بانک در جلال آباد از دست داده بود آقای کرزی مجبور به توشیح حکم اعدام زرا جان قاتل بیش از ۴۰ انسان گردیده و نامبرده اخیرا اعدام شد، هر چند اعلام حکم اعدام وی تا اندازه ای باعث تسکین خاطربازماند ه گان قربانیان حادثه هولناک کابل بانک در جلال آباد گردید ولی یک عده از هموطنان مان خواهان آن بودند تا وی نه در داخل محبس پل چرخی بلکه درملای عام و حضور داشت خانواده های ۴۰شهید و بیش از ۹۰نفر مجروح به سزای اعمال جنایتکارانه خویش میرسید تا باعث عبرت دیگران میشد ،عده ای دیگری را عقیده بر این بود که این انسان درنده خو نه یکبار بلکه ۴۰ بار باید اعدام میشد تا بصورت نمادین هم که شده بهای بشهادت رساندن ۴۰ انسان بی گناه را میپرداخت ،به همه حال واکنش هموطنان ما در برابر اعدام زرا جان پاکستانی که به گفته خودش از کشتن انسان لذت میبرد کاملا مثبت بوده و حتی عده ای از هموطنان ما آنرا اولین قدم در جهت اجرای قانون و عدالت در کشور نامیدند.

اما اجرای قانون وعدالت که تامین کننده عدالت و امنیت در کشوربوده باعث اعتراض دو نفر گردید یکی آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی رسمی طالبان و دیگری آقای روستار تره کی که هر عمل شنیع و ضد انسانی طالبان را توجیه نموده و برای آن احکام ومتون حقوقی تهیه میدارد، آقای مجاهد در اعلامیه خویش در ویب سایت لروبر تذکر داد که راه آن دو نفرهمکار معدوم ویرا همکاران دیگر وی تعقیب خواهد نمود، این بدان معنی است که آقای مجاهد قتل عام افراد ملکی را درکابل بانک جلال آباد برحق و بخشی از جهاد دانسته و به ادامه همچو جهاد تاکید نموده، این در حالیست که سازمان ملل حذف نمودن نام عده ای از طالبان را از لست سیا در این اواخر مورد بررسی قرار داده وآقای کرزی نیز طالبان را در این اواخر برادران ناراضی خطاب می نماید، هرگاه کشتن بیش از ۴۰ نفرانسان و مجروح نمودن بیش از ۹۰ نفر دیگر در یک بانک که محل تجمع عام بوده عمل ترورستی نیست پس عمل تروریستی چه خواهد بود؟

سخنگوی طالبان در حالی براعدام نمودن دو همکار جانی خویش اعتراض نموده که این گروه خود ده ها بار اسیران دستگیر شده بیگناه را بیدون محاکمه به خشنترین و غیر انسانی ترین شیوه بشهادت رسانیده اند که بشهادت رسانیدن اجمل نقشبندی خبرنگار و بیش از ۲۵ تن از جوانان غریبکار ولایت لغمان که برای یافتن کار روانه ایران بودند تنها دو مثال کوچک قتل اسیران بیگناه توسط طالبان می باشد.

ودر این میان یکی از طالبان نیکتائی پوش مقیم پاریس برای دفاع از اعمال جنایتکارانه طالبان بیدون توجه به کشته و زخمی شدن عده کثیری از انسانهای بیگناه در حادثه کابل بانک جلال آباد بار دیگرمتون حقوقی را زیروزبر نموده تا این عمل جنایتکارانه طالبان را توجیه نماید، وی در حالیکه خود با خانواده خویش در شهر زیبای پاریس درآسایش زندگی داشته کشتارجمعی هموطنان بیگناه ما را بدست زرا جان پاکستا نی روا دانسته تحت عنوان : د جنگي اسیرانو اعدام د دیموکراسۍ بل سوغات -اعدام اسیران جنگی تحفه دیگر دیموکراسی- بر اعدام یک قاتل سفاک بنام زرا جان پاکستانی اشک میریزد ولی صحنه های به تیر بستن دها افراد بیگناه را در روز حادثه که کلیپ کوتاه ان ازطریق چندین تلویزیون نیز نشر گردیده در وجود این حقوق دان هفتاد ساله که باید نزد وی حیات هر انسان ارزش مساوی داشته باشد در وی هیچگونه احساس و ترحم انسانی را بر نمی انگیزد گویی در رگهای زرا جان پاکستانی خون جاری بوده ولی در وجود آن دها انسان بیگناه دیگر آب جاری بوده و زندگی انها اصلا هیچ ارزشی ندارد.

آقای روستار اعدام دو قاتل بی رحم و جانی را مغایر با اصول دیموکراسی دانسته ،آیا معنی دیموکراسی این است که وقتی یک جنایتکار بیش از ۴۰ انسان بیگناه را بطور فجیح بقتل رسانیده و ۹۰ تن دیگر را مجروح نماید باید به حیات وی احترام گردد؟؟؟ مگر حیات این آدمکش سفاک از حیات دها انسان دیگر برتری داشت؟

آقای روستار تره کی که موقف وکیل مدافع رابخود گرفته دردفاع از زرا جان بزبان پشتو چنین مینوسد ( په جلال آباد کې د کابل بانک د دوو برید کونکو اعدام په یو لحاظ د حقونو د اصولو سره اړخ نه لګوي : ترجمه اعدام دو تن از حمله کننده ها در کابل بانک جلال آباد ازیک لحاظ با اصول حقوقی مطابق نمیباشد. وی در بخش دیگر مقاله خویش در ویب سایت دعوت اعدام وی را مغایر با سیاست فعلی دولت در زمینه گفتگو با طالبان میداند، شاید به عقیده وی اگر طالبان صد ها انسان بیگناه را نیز قتل عام نمایند چون موضوع مذاکره با طالبان مطرح بوده لذ ا باید از هرگونه مواخذه معاف باشد اینست منطق و استدلال یک حقوقدان که وابستگی های زبانی و قومی ویرا تا این حد از درک حقایق دور نموده است ۰

با تاسف درهنگامی تحریر این سطور بدبختانه تراژیدی هولناکی دیگری در شفاخانه ولایت لوگرصورت گرفت که منجر به شهادت بیش از۲۰ نفر و مجروح شد دها تن دیگر گردید و همانگونه که آقای ذبیح اله مجاهد سخنگوی طالبان در اعتراض به اعدام دوتن از قاتلان حادثه کابل بانک ،جلال آباد تذکر داده بود که همکاران زرا خان پاکستانی راه وی را در آینده تعقیب خواهند نمود یکبار دیگر مزدوران أی اس آی دها خانواده بیگناه وطن بخون آغشته ما را در سوگ عزیزان شان نشانده،هرگاه روزی عامل و یا عاملین این تراژیدی نیز به میزمحاکمه کشانیده شود آقای تره کی باز هم با چشمان بسته در دفاع از آنها بر خواهد خواست واز لابلائی متون حقوقی برای عاملین این تراژیدی برائت نامه تهیه خواهد کرد.زهی قضاوت و انصاف که آقای تره کی دارند.

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

  • قاتل مردم بیگناه در کابل بانک یک اوغان از پاکستان بود. تعصب اوغانی اغای تره کی برای همین جاها کار میاید.

    repondre message

  • چون دفاع ، تشویق و حمایت از اعمال تروریستی و خوشونت بار در هر کشور جرم محسوب میگردد و آقای تره کی با دفاع از یک جنایت نابخشودنی که دها تن از هموطنان بیگناه ما را بشهادت رسانیده خود را شریک این جنایت نموده لذا بهتر خواهد بود تا یک نفر به نمایند ه گی بقیه بازمانده گان شهدا و مجروحین علیه این انسان بی احساس در محاکم فرانسه اقامه دعوا نماید.
    عزیر احمد

    repondre message

  • اين حقوقدان قبيله,شاعر قبيله نويسنده قبيله,سياست مدار قبيله همه همان يك خر هستند,تنها بلان شان تغير كرده.نوشته اين مزخرف عقده يي كثيف انقدر نا خو ش ايند است كه به هنك خر شباهت دارد,از دهن اين مردار ها حرف انسانيت را نميشنونى.اين عجيب نيست كه مانند زرا جان با كستانى كه از كشتن انسان لزت ميبرده.اين شريط است كه انسانهارا اين طور وحشى ميسازد.زمانيكه دانشمند شان اين طور كودن و بيفرهنك و بست باشد,ان نادان همان ميشود كه ما ديديم.
    همه مربوط ميشود به شرايط و زندكى مزخرف و غير انسانى قبيلوى ولى انها دو دسته به ان جسبيده اند .روشنفكران قبيله از ان كثافت, جهالت,زن ستيزى قبيله ستايش ميكنند.تا ديروز همه بشتونها در زمان طالبا طرفدار طالب شده بود و ميكفتند كه طالب امنيت راولى ده.به نحوى ميخواستند توجيع كنند.اين كثيف ها از بدى هميشه ستايش كردند همه را به بدى رهنمايي كردند.
    ناكس به تربيت نرسد اى حكيم كس
    از باغ لاله رويد و از شوره خار و خس
    وكل شى ير جعو الى اصلهى

    repondre message

    • شما درست كفتيد نجيبه جان.
      اكر صدبار خوك را بشويي باز در مردارى ميدرايد.
      صد سال اكر به دجله بشو ييد زاغ را
      تا بنكرى همان سيه و زشت و بد نموست.
      اينها دانسته هاى قبيله همه در غرب در امريكا هستند و از انجا هيج نمياموزند,باز به طرف همان مردارى ,ميخواهند شنا كنند.
      اينها همان خر عيسى هستند.بس بيايد همان خر باشد...

  • دو تا احتمال را در مورد نظرات روستا خره کی میتوان مد نظر گرفت
    اولی اینکه این بیچاره از علم حقوق جز همان مبادی یا آموزه های 40 -50 سال قبل چیزی بیشتر نمیداند و نمیخواهد بداند زیرا در جهان معاصر مفاهیم و ارزش ها ابدی نیستند و همراه با خود انسان در حال تحول اند اما تربیت یافتگان دامان قبیله،از این تحول و تغیر حتی در عرصه فکر و فرهنگ به دور اند و حتی با آن مخالفت می کنند.
    روستا خره کی،از همان گونه انسان نما های هست که عمرش افزایش یافته و عقلش کاهش می یابد.

    احتمال دیگر اینکه شاغلی خره کی؛حقوق و مفاهیم حقوقی امروز را با دروغ ها و اراجیفی مثل اوغانیت و پختونوالی،که مترادف اند با خشونت،جهالت و زورگویی و زورگیری،به اشتباه گرفته و میخواهد قاعده های حقوقی حاکم برجهان امروز را با خریت حاکم در میان قبایل اوغان عوض کند. همانگونه که در کشور ما سده هاست اوغان ها تلاش دارند،خرده کلتور های خشونت پرور خویش را به جایگاه فرهنگ همگانی بنشانند. اما میدانم اینها شدنی نیستند و با گذشت هر روز رسوایی عقب ماندگی قبیله بیشتر میشود.بنا از کسانی مثل خره کی؛که شاهد نا بودی و نا باروروی کلتور اوغانی هست نباید گله داشت.

    repondre message

    • دو ست عزیز چه خو ب نامی برای این ا قا انتخا ب کردید. خره کی همین قسم که نام این اقاخره کی است فکر کنم که در مغز ش هم مفکوره خری است نه انسانی . اگر این انسان باشد قتل 40 نفر بیگناه قلب هر انسا ن را به درد میاورد ولی خر ه کی میگوید که نقض دموکراسی شده است . اگر در کشور ما افرادی بیگناه تو سط یک سگ پاکستانی به شها د ت میرسد اصلا خره کی صد ای خود را بلند نمی کند و هنگام که این سگ به جزایی اعمالش میرسد دل اقای خره کی را ناراحت میکند و سخن از نقض دموکراسی میزند. انیطور انسان ها که خود مزدور پاکستان هستند با در میز محکمه کشانیده شود.

  • lets patans kill patans.

    repondre message

  • تره کی صاحب !
    یکبار بیا تابا طالبان درناوه غزنی ببینی که ببینم ترا از پای آویزان میکنند یا از سر؟
    مزه طالبان را مثل اینکه ندیده ای.سرت مثلیکه در تنت سنگینی میکند.
    این ها همان اخوان الشیاطینی اند که برادرت برعلیه آن جهاد اعلان کرده بود و همه مردم را بر علیه آنها میشوراند و حالا نوازش شان توسط سلف آن به هدف کهنه پرستانه قبیله گرایی و کرنش بخاطر آن هدف که سکتاریسم شعار کنونی شما است براه انداخته شده.
    اگر اینها خوب بودند برادرت چرا اشتباه کرد و اگر بد اند بد میکنی که آنها را خوب میگویی.

    repondre message

  • سلام به آقای ن قره باغی وسایر دوستانیکه اینجا پیام گذاشته اند!
    من بار اول این مضمون را درسایت دعوت خواندم تعجب کردم که سایت دعوت چرا وچگونه اجازه نشر مضمون انتقادی برضد تره کی صاحب را داده است.
    در ادبیات فولکلور هندی آمده است که نمک، روزی از روزها به خداوند شکایت برد، که ای ذات بی همتا! تو مرا نمک آفریدی بدون من غذای آدمیزاد طعم وذایقه ندارد من ضرورت هر دیگ بنی آدم استم ولی بدبختانه یکی از مخلوقاتت درکرهء زمین مرا بنام (مالگه) صدا میزنند آخر این نام تحقیر آمیز تاچه وقت سزای نیکی من بر این قوم باشد؟
    خداوند بعداز شنیدن عرض وداد مخلوقش یعنی نمک به او گفت: ای آفریدهء من!
    بدان که این قوم مرا نیز باتمام لطف ومهربانی های که به آنها روا داشته ام، از نود ونه نام مبارک من هیچ کدام را برنگزیدند بلکه مرا نیز سشتن تعالی صدا میزنند، من که خالق آنهایم مرا چنین صدا میزنند تو بیچاره که صرف نمک استی وخاصیت ات تغیر طعم وذایقهء غذا هاست نباید شکایت کنی و من اجر ترا درآخرت میدهم.

    حالا من به آقای قره باغی صاحب میگویم که این مخلوق عجیب وغریبی بنام روستار تره کی را سی سال است که علما ودانشمندان عرصه سیاست وجامعه شناسی از استاد سمندر غوریانی گرفته تا حسین مبلغ وتا سید اکبر زیوری وثریا بها ونوراحمد رجا وغیره نتواستند آدم بسازند آیا تو با این مقاله گک کوچک خویش تصمیم گرفته ایی که وی را آدم بسازی؟
    ای عزیز! استاد روستار خودرا خریطهء بوکس مردم گشتانده است هرروز درتلویزیونها ورادیوها ونشرات انترنتی بیاب وبی ابرو می شود ولی هیچگاه ازنظر وعقیده اش عدول نمیکند.

    یکی ازعلمای دینی پشتون تبار پاکستانی بنام مولوی بجلیگر میباشد وی میگوید که من یک طالب پشتون داشتم وی خیلی کند ذهن بود ودرقبیله تره کی بود، وی روزی نزدم آمد واعتراف کرد که مولوی صاحب!
    من احساس میکنم که شاید نیاکان من شاید پنج شش نسل قبل ازمن با خر کدام خویشاوندی ناجایز ی بسته نموده باشند که حالا اثرات آنرا من در وجود خویش می بینم .زیرا گاه گاه احساس میکنم که یک رگ خری در بدن من وجود دارد. یکی از علایم خر بودن یکدنگی ولجاجت میباشد، این عادت فطری را کسانی میداشته باشد که در وجود شان رگه های ازین حیوان وجود داشته باشد بناء شکایت ازتره کی درشرایط حاضر مشت را به دیوار کوبیدن است واما منحیث یک خریطهء بوکس میتوانی ازمقالات وی جهت تمرین نقد ونقد نویسی استفاده کنی. کسیکه قدرت گیری وجنگ طالبان را بالاتر ازانقلاب کبیر فرانسه بداند از وی چه گله؟
    من درهمین روزها نقد نظریات این موجود را آغاز کرده ام وعنقریبب مضمون من تکمیل خواهد شد

    repondre message

  • این خصوصیت راسیزم است که هیچ وقت متوجه حنایات خود نمی شود. و آقای تره کی که هم تخلص وی مانند نورمحمد تره کی است وهم خصوصیت وی . ازتمام نوشتار های وی پیدا است که وی یک راسیست و فاشیست است که همانند سلف خویش تشنه قدرت و حاکمیت ارتجاعی قبیلوی میباشد و اجرا کننده بدون چون و چرا ی احکام باداران پاکستانی آنها در برابر حاکمیت پوشالی در افغانستان

    repondre message

  • خداوند چهره ای این منافق را گشتانده، از چشمان این روبایی پیر شیطنت و تعصب میریزد، پای این روبایی پیر به پای گور رسیده هنوز هم اسلام نمی آورد و خلاف اسلام و ارزش های اسلامی عمل می کند، شاید هم به دنبال دین نیکانش "یهودیت " رفته باشد.

    خودش با دختر ها و پسرانش در فرانسه شب ها را در کلپ های شبانه میگذرانه و در افغانستان فتوای جهاد می دهد، از جنایات یک مشت مزدور جنایتکار به نیکی یاد می کند، این پیر کثیف آنقدر در لجنزار تعصب و تعبیض غرق هست که عمل کرد کثیفرین موجودات یعنی طالبان را تائید و آنها را لشکر آزادی بخش می خواند.

    اگر کسی از این روبایی پیر کدام شماره تلیفون یا آدرس ایمل دارد لطفاً روی همین سایت برایم بگذارد.

    جهانگیر

    repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس