در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > کله منار: یادگاری از امیر عبدالرحمن جابر

کله منار: یادگاری از امیر عبدالرحمن جابر

طراحی پنسلی از وحید الله امید
وحیدالله امید
چهار شنبه 13 جولای 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

كارنامه

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • بسيار كار خوب كرده بود، اگر من ریس جمهور شوم دوره عبدالرحمن را باز تکرار خواهم کرد

  • برادر عزیز شما کار درست نمی کنید هدف از مطالعه علم تاریخ اینست که از اعمال نیک پیشینان پیروی شود و از اعمال بد شان اجتناب نه تکرار.
   همچنان از سایت کابل پرس منحیث یک افغان بادرد میخواهم که به لحاظ خداوند به مسایل قومی لسانی و نژادی دامن نزنید که نفع هیچ ندارد ولی فاجعه افرین است و شما با کمال معذرت حتی در نوشتار تان عفت کلام را نیز زیر پا مینماید.
   یک مسله یکه حتی دشمنان افغانستان به ان اقرار مینمایند اینست که در وقت غم حتی به دشمن خود تسلیت میدهند ولی شما قتل برادر کرزی را در نخستین اعلان تان ناشی از مافیایی مواد مخدر قلم داد نموده اید در صورتیکه دشمنان افغانستان پیامهای تسلیت روان نمودند این را که ثابت نموده که جه کسی مافیای مواد مخدر و جه کسی مافیای زمین وشهرک هاست هر چه از خود وقت دارد. در وقت غم تسلیت است نه انتقام.من از هواداران کرزی نیستم و لی عمل دیروز تانرا منحیث یک افغان تقبیح مینمایم شما خود نهایت کوچک معلوم شدید.

  • آفتاب به دو انگشت ‍پت نمیشه.
   اگر عصر عبدالرحمن را انکار کنیم قتل عام افشار مزارشریف ویکاولنگ را چه؟
   هدف من برادران پشتون یا تاجک نیست بلکه جباران تاریخ هست.

  • متاسفانه شما راست نشسته کج میگویید.برادر کرزی را چه کسی میتواند انکارنماید که یک مجری برنامه ای مافیا در کشور نبوده است؟اگر بخاطر برادربودن ریس جمهور مزدور وفاشیست هست بگذار به مرگ این کوچی بخندند تا برادر نگوید کسی را که برادرش را کشته است.
   دومن:افغانیت را خدا بشمای ببخشاید که اهل انتحارید ومکاتب را بدستور پاکسانی ها میسوزانید ودختران هفت ساله را دارمیزنید و زن که شد گوش و بینی اش را میبرید ومرده را شلاق میزنید و هموطنان تانرا مسله میکنید و اعراب و چچینی و اراذل خارجی را به حریم تان راه میدهید.پس ما نه افغانیم ونه افغانیت زیبنده ی ماست.
   پس اجازه بدهید بخاطر دل شما ما نیز پیام تسلیتی بفرستیم چون افغان است
   برادر حامد جان کرزی ریس جمهور خود فروخته و بی عرضه .ازینکه برادر راضی تان را برادران ناراضی تان کشت و تریاک های انبار شده کف دست تان ماند برای تان تسلیت میگویم.
   ای کاش اوبود تا مواد مخدر تان را به غرب میرساند و در مقابل برای کوچی ها اسلحه وارد مینود تا سال آینده بار دیگر دستور I,SIبزمین نماند.
   این هم بخاطر دل شما برادر افغان من

  • برادر عزیرجان اوغانستان مفلوک را دربدر اعمال که ها میدانید؟منی که در حکومت هیچ سهمی نداشتم؟منی که سقا و جوالی بودم یا کسانی که روی کرسی حاکمیت این سرزمین لمیدندو برای دل خوشی بیگانه به هیچ جنبنده ی این مملکت رحمی نکردند؟
   ایا نسل کشی های هزاره هاوتاجیک ها و ترکتباران این سرزمین را فراموش کنیم؟ به کدام قیمت؟مای که زخم دوصد سال تبه کاری افغان های متحجروخود فروخته و مزدور و بیکفایت را برسینه داریم حق نداریم تا برای مرگ یک مفسد یا برادر کرزی تسلیت نگوییم چون اوغان هست؟
   از من و ما که بگذریم آیا میدانید که احمد ولی کرزی مهره اصلی مافیا درقندهاربیش از هشت صد تن از سران اقوام اچکزی وباریک زی و الکوزی و دیگران را سربنیست نموده است؟
   اگر نوبت بما برسد سهم مای که اوغان نیستیم چه خواهند بود عزیر خان برادر اوغان من؟

  • عزیر خان اگر تو دقیقه ی خودت را بجای من قرار میدادی و درک میکردی که حاکمان مزدور اوغان بر این مردم چه ستم ها نموده اند آیا روز ده بار روی قبراین سفاکان تاریخ میشاشیدی یا برای بازماندگان شان تسلیت نامه صادر مینودی؟آیا کرزی مزدور ومهره مافیا ازین مقوله مستثناست؟آیا او نواده احمد شاه درانی بنیان گذار حکومت تک قومی نیست؟آیا خون عبدالرحمن مستبد در رگهایش جریان نداشت؟آیا خصلت نادر غدار در مخ سیاهش وجود نداشت؟آیا برادر راضی کرزی مزدور نبود؟آیا همدسترخوان ملاعمر نبود؟آیا طالب نبود؟
   بدا بحال شما که چقدر بدبختید.بدا بحال شمای که عینک دید تان دراین قرن از لحاف قومی عبور نتوانست.بدا بحال ما که با بدترین مخلوقات خدا در یک چار دیواری بنام کشور محکوم گردیده ییم .

  • خاک بر سرت. تو آدم نیستی.

جستجو در کابل پرس