صفحه نخست > دیدگاه > پورتال افغان جرمن فقط اکت نمودن دموکراسی را بلد است

پورتال افغان جرمن فقط اکت نمودن دموکراسی را بلد است

پرویز "بهمن"
يكشنبه 17 جولای 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ازمستلزمات یک جامعهء کثرت ګرا احترام به آرای دیګران میباشد.آنانیکه لاف رعایت آزادی بیان را می زنند باید عملا ثابت کنند که درین راه صادق ومتعهد میباشند. کسانیکه جز خود دیګران را همه نوکر مزدور اجانب میدانند باید بخاطر اثبات حقانیت شان وبه کرسی نشاندن مدعای شان حداقل سخنان نوکران ومزدوران اجانب را نیز مطالعه کرده بعد بصورت علمی ودقیق به رد آن بپردازند. اما زمانیکه یک فرد درجامعهء چون آلمان زنده ګی میکند واین را نیز میداند که دیګر عصر سانسور وکنترول وتفتیش عقاید به زباله دان تاریخ سپرده شده است ولی باآنهم بامعیارهای بدوی وصحرایی وکوچیګری دربرابرکاربران پورتال خویش برخورد میکند سرانجام جز رسوایی وروسیاهی چیز دیګری نصیبش نمی شود.
سخن را کوتاه میکنم ، آنچه را میخوانید متن پیامی است که درپورتال افغان جرمن بطور آزمایشی فرستاده شده تا معلوم ګردد که آیا واقعا دست اندرکاران پورتال مذکور تحمل خواندن نظریات مخالف خویش را دارند ویانه، آیا واقعا تیم کاری افغان جرمن انلاین آنطوریکه به آقای آصف نام وعده داده که پورتال مذکور به عقاید ونظریات مخالف ارج میګذارد عمل میکند ویانه. خوشبختانه که چنین نبود وپورتال مذکور ازمحک تجربه موفق بدرنیامد.

از دیر زمانی بدینسو دست اندرکاران سایت بخاطر تحقیر وتوهین و بدنامسازی و بالاخره ساکت نمودن دانشمند ګرانقدر وطن، فرزند شریف استاد شناخته معارف افغانستان مرحوم استاد محمدیونس، فرزانه مرد والاګهر کابل زمین، تاج افتخار افغانستان، پژوهشګر ژرف نګر ، جامعه شناس واسلامشناس پاک طینت وبی بدیل وباایمان وطن، دکتورفرید یونس اساءه ادب را روا داشته قلم ودستان شان را بمانند اهل فسق وفجور ملوث به دشنامها واتهامات ناروایی کردند که زمین وزمان ازآن ننګ دارد. اما عجبا که این جماعه ضاله با این ادبیات سخیف وبا این ظرفیت های کوچک ازشرافت وانسانیت واخوت اسلامی وبرادری وبرابری همزیستی مسالمت نیز می لافند. حالا توجه شما خواننده ګان عزیزرا ابتدا به متن پیام آصف نام اپوزیسون ازهالند ضم جواب تیم کاری پورتال افغان جرمن انلاین خدمت شما عرض میکنم ودر آخر هم نامهء سانسور شده این قلم .
ابتدا آقای آصف برخلاف دیګر دشنامزنان وفاسقان پیام انسانی وبا انصافی را فرستاده است که درپورتال مذکور چنین مجال نشر یافته است آقای آصف چنین می نویسند:

اسم: آصف محل سکونت: هالند تاریخ: 13.07.2011

سلام!
خودتان مضمون نوشتید و خودتان همرای مداحان تان نظر دادید.
اگر نظر مخالفی هم وجود داشت حذف کردید. من به داکتر یونس کاری ندارم ولی اینرا که برادران پشتون در افغانستان اکثریت هستند کاملا خنده آور میدانم.
خوب میدانم دلیل شما برای رد این نظر چیست همان آمار وارقام جعلی که دولت های پشتونی برای بقای خود و حاکم ساختن قوم پشتون بالای دیگران از خود جعل کرده اند. ولی چیز یکه مایۀ خوشی است اینکه دیگر طشت رسوایی تان از بام افتاده است.
اگر شما واقعا دم از دیموکراسی میزنید دیگر مسئلۀ اکثریت و اقلیت معنی خود را از دست میدهد زیرا در دیموکراسی این حقوق فردی هر تبعه است که همه را بدون در نظر داشت قوم، زبان، مذهب و جنسیت در برابر قانون مساوی الحقوق میداند.
درین صورت اگر یک هندو و یا پشه ای هم به مسلک کشور داری وارد باشد میتواند زعیم کشور باشد و یا در راس یک وزارت خانه وظیفه اجرا بکند. شما که خوب میدانید ما آمار وارقام شمارا قبول نداریم و هر روز در صدد ثابت ساختن عکس آن هستیم و همینطور خود شماهم همیشه بر حقانیت آنها تکرار مکرر میکنید و ضدیت ها نتیجه ای در نهایت جز جنگ و ویرانی و عقب مانی کشور ندارد پس چرا اسرار دارید و چرا از در دیموکراسی که همه بتوانیم مساوی الحقوق باشیم وارد نمیشوید که دیگر وطن مشترک ما بیشتر ویران نشود و اطفال پشتون را پاکستانی ها بخاطر انتحار تربیت نکنند و با تمسخر دوباره بوطن خودش نفرستند که مکتب و خانه و اقتصاد خودش را ضربه بزند.
آیا جعل تاریخ و جعل ارقام و مسئلۀ زبان رسمی و زبان ملی برای شما تا حال کدام نفعی داشته است. همین حالا هم بهترین و متعصب ترین پشتونهای تان از مسکین یار گرفته تا عباسی و خانم موسی نظام که از تعصب بخود میلرزند میتوانند به پشتو که از آن دفاع میکنند مضمون بنویسند و اگر هم بنویسند خواننده ای خواهد داشت ؟ همین که شما درین سرزمین مجبور به گفتن حرفتان بزبان من هستید خود میرساند که کدام قوم بومی و کدام قوم بومی نیست

درینجا تیم کاری افغان جرمن انلاین چنین درفشانی کرده است:
اسم: افغان جرمن آنلاین محل سکونت: آلمان تاریخ: 14.07.2011

شاغلی آصف از هالیند،

شما نوشتۀ بسیار غیر عادلانه و دور از حقایق را در بارۀ پورتال افغان جرمن آنلاین در این دریچه ثبت نموده اید که بسیار با الفاظ خشن و ذور از اخلاق نویسندگی ادا شده است.
ولی با وجود آن و با وجود تعرض شما بر تاریخ و افتخارات کشور، نوشتۀ تان نشر شد.
نشر آن به شما و خوانندگان ثابت می سازد که ادعا های شما دور از حق و حقانیت اند و پورتال افغان جرمن آنلاین بالاتر از آن است که شما تصور می کنید.
به امید آنکه روزی شما و همفکران شما بنام وحدت ملی و ملت سازی از این (زبان ما و زبان شما) بگذرید. با احترام
این هم نامهء این قلم که سانسور ګردیده است واز آن خبری نیست:

سلام خدمت تیم کاری محترم افغان جرمن انلاین!
خیلی خوش شدم که تیم کاری افغان جرمن انلاین حداقل امروز به یک نظر مخالف که عبارت از آصف جان ازهالند باشد موقع نشر داده است خدا کند که این شخص اپوزیسون ساختګی مثل اپوزیسونهای دور دوم انتخاباب ریاست جمهوری آقای کرزی نباشد. این موضوع مرا نیز جرأت داد تا یک پیام همردیف با ایشان را خدمت شما ارسال دارم . حالا معلوم میشود که شما چقدر درنشر نظریات مخالف ازسعهء صدر کارمیګیرید، درغیر آن کاپي همین پیام را ازطریق کابل پرس? وخاوران وتاجیک میدیا به معرض دید خواننده ګان میګذارم ودروغ شمارا به همه ګان عریان میسازم.
عزیزان !

شما به آقای آصف نوشته اید که از استعمال ضمیر( زبان ما وزبان شما )بګذرید همهء ما باید ازضمیر (ما) استفاده کنیم. من میګویم که ګل ګفتی ودرسفتی اما اګر به این نظرتان باور قلبی دارید آیا این نصیحت را خدمت آقایون محترم اسمعیل یون وسرلوچ خان مرادزی واریوزی وغیره زی ها ګاهی ارایه داشته اید؟
آیا ایمل خان فیضی که مسؤولیت ترجمه چرندیات شخص مریض وعقده مندی چون اسمعیل یون را بعهده میګیرد وموضوع اقلیت واکثریت را مطرح کرده وبدون داشتن اسناد مؤثق عبارات (دلږکیو قومونو ژبه) او اکثریت ژبه را نشخوار مردم بیسواد وبیچارهء بښتون کرده است ګاهی مورد اعتراض جنابان عالی قرار ګرفته است؟(پښتانه یو غوڅ اکثریت قوم دي چه پخپل ملک کښی دننه دیو وړوکی اقلیت تراستبداد لاندی قرار لري ) ترجمه پشتونها اکثریت قاطع باشنده ګان این سرزمین را تشکیل میدهند که درخانه ء خودشان محکوم به زنده ګی کردن زیر استبداد اقلیت قومی قرار دارد. همین اکنون که آقای بنیاد بازورګویی و دیده درایی اصرار دارد که قوم پشتون اکثریت خلایق روی زمین را درماتمسرای کنونی بنام افغانستان تشکیل میدهند وبه بلندای کوه های هندوکش قدامت دارد مورد اعتراض شما قرارګرفته است؟
جواب منفی است وشما ظالم ومظلوم را میخواهید دریک ترازو وزن کنید وحتی بدتر ازآن اینکه بااین ترفندها ظالم را درمقام مظلوم جا می دهید؟ این ترفندهارا حتی انګلیس هاهم درزمان تسلط شان بالای قبایل پشتون بکار نبرده اند که شما حالا از آن استفاده میکنید.

ازیکطرف دعوای برادری وبرابری دارید وازطرف دیګر دست فاشیستان پشتونی را باز ګذاشته وبه هزاران توهین وتحقیر آنها علیه اقوام دیګر اجازهء نشر داده ویک روز هم از اسلام ګرای تان تاکمونیست تان صدای تان را علیه آن موجودات بلند نکرده اید وبرای شان نګفته اید که آقایان بیایید به عوض استفاه ازضمیر های ماو شما خودرا به ما تبدیل کنیم.

برعکس بر پشتونیزه ساختن وساندویچ ساختن زبان سچه دری هم از هرجنایتی که از دست تان آمده است دریغ نورزیده اید.
آقای فرید یونس که حالا آماج بدترین دشنامهای ناموسی درین دشنامکده وتحقیرګاه شخصی خودتان قرار ګرفته است برعکس خود وی را دشنامزن وهتاک معرفی کرده اید امامن شعر حضرت حافظ را خدمت تان تکرار می کنم که فرموده است: چه دلاوراست دزدی که به کف چراغ دارد؟
آقایان!
این را باید بدانید همانطوریکه یک پشتون حق دارد اززبان وفرهنګ وتاریخ وهویت قومی خویش چه ساختګی ویا حقیقی دفاع کند اقوام وفرهنګ های دیګر بومی ساکن این کشور که هزاران سال تاریخ وادبیات مکتوب ومستند درین سرزمین دارند بدون هیچ شک وشبهه ای این حق را دارند که اززبان وفرهنګ وتاریخ خویش دفاع وحراست نمایند. همان طوریکه آقای اریوزی حق دارد که پاکستانیها وکشمیریها وپنجابی هارا زیرنام پشتون وارد لوی افغانستان سازد وتابعیت لوی افغانستان را برایش بدهد تاجکان ازبیکان وترکمانان نیز حق دارند که به حکم زبان، تاریخ وتبار مشترک باهمزبانان وهمتباران خویش خارج ازمرزهای تحمیلی وساختګی کنونی اتصال برقرار کرده ودرراه ایجاد کنفدراسیون ها متشکل از کشورهای همزبان در منطقه باهم وارد عمل شوند. هیچ نیروی نمیتواند که پامیری ویا بدخشانی این طرف دریا را با آنطرف دریا جدا بداند. این حق مسلم تمام طوایف واعراق ساکن این کشوراست که باهمتباران وهمزبانان وهم مذهبان خویش خارج ازمرزهای تحمیلی کنونی اتحاد نموده ومرزها وپاسګاه مرزی را فاقد اعتبار قانونی دانسته وحالت تردد فیمابین شهروندان آنکشورها با ولایات شمال چه توسط کشتی ویا دیګر وسایل حمل ونقل جاری ګردد.

موضوع (ما) و(شما) را من یا آصف یا دکتر فرید یونس بوجود نیاورده ایم ونه هم اقوام غیر پشتون. بلکه این( ما) و(شما) ګفتن ها ازعصر نحس حاکمیت های تګ قومی وعملکردهای ناعاقبت اندیشانه شخصی بنام محمدګل خان مهمند آغاز ګردیده است که اکنون شما عالی جنابان وی را بابا خطاب میکنید.
قبل از باسواد شدن پشتونها سالها درین کشورباستانی به قول حضرت بیدل عرض ما ومن وبه روی هم زدن اصلا وجود نداشت.. شوربختانه هرفدر پشتون باسواد شد عطش عظمت طلبی وحذف فزیکی اقوام وفرهنګ های دیګر در دستور کار این باسوادان قرار ګرفت. (زه پښتون یم او ژبه می پښتوده او د پردی په ژبه باندی خبری کول ماته ښه نه ښکاري) من پشتون هستم زبانم پشتو است وحرف زدن به زبان بیګانه برایم خوب معلوم نمی شود..
اګر خدای ناخواسته این زبان بی سر وپای قبیلوی آن ظرفیتها وظرافت ها وزخارف علمی زبان شیرین پارسی میداشت بدون شک به قول عوام پښتانه امروز سګ را هم نعل میکرد چه برسد به انسان . اما هزار بار شکر پروردګار عالمیان که این زبان حتی درمحدودهء جغرافیوی خودش نیز کاربرد ندارد وګوینده ګان یک سمت با ګوینده ګان سمت دیګر بخاطر اثبات اصالت یکدیګر بجان هم می افتند( په پښتنی مینه) بامحبت های پشتونوالی!

به عبارت دیګر اګر زبان پښتو کاربردعلمی وعملی درجامعه میداشت شاید امروز حرفی اززبان پارسی وترکی را کسی درین ماتمکده نه می شنید ونه هم میخواند. اما این لطف پروردګار عالمیان است که به این قوم چنین قدرتی را اعطا نکرده است.

شما دست اندرکاران محترم پورتال باید بدانید که اګر دشنام وتوهین به سبک درامه بازی های که شما راه انداخته اید وحتی زندان وحبس وقتل عام مردم ونسل کشی ،جلونشر حقایق را میګرفت همتباران خونی وتباری خلقی وطالبی تان می توانستند به هدف خویش برسند اما تجربه نشان داده است که به هیچ صورتی شما هیچ یک از علما ودانشمندان مستقل مزاج اقوام کشوررا با این صحنه سازی های مضحک مجبور به ساکت کردن نخواهید ساخت بلکه بیشتر به آن ها نیرو می بخشید تا بیشتر فاشیزم پشتون را رسوا سازند.
بفرمابید اګر به آزادی بیان ارج میګذارید لینک مقاله این قلم را درسایتهای کابل پرس وخاوران وتاجیک میدیا دربارهء بیل ریچاردسن جعلی تان اینجا بګذارید وبه طرفداران تان بګویید که آن مقاله را نقد کنند

شما چرا مسیر بحث را به انحراف کشانده اید وموضوع بیل ریچارد سن را به حملات شخصی بالای شخصیت والاګهر وحق ګو وفرزند اصیل کابل زمین تبدیل کرده اید؟ آیا شرم تان نمی آید که از ادب واخلاق می لافید ولی خودتان دشنام میدهید. اګر شما واقعا مدعی استید که بیل ریچارد سن وجود خارجی دارد آدرس وی را بنویسد وساعت مناظره را درتلویزیون های بیرون مرزی مشخص کنید تا دیګران نیز رو در رو ازاتهامات وارده توسط این شخص جعلی بدفاع برخیزند
آیا این حق داکتر یونس و طرفداران داکتر یونس نیست که ازخویش دفاع کنند؟ درآخر میخواهم این نکته را بار دیګر خدمت تان ګوشزد کنم که من کاپی این نوشته را درفایل خویش میګذارم اګر شما آنرا نشر نکردید من آنرا در قسمت اول سایت های خاوران وکابل پرس وتاجیک میدیا به نشرمی سپارم
بااحترام
پرویز بهمن

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • پورتال افغان جرمن که پسوند کلمه جرمن خود دلالت بر بیګانه بودن این سایت بوده است
  رهبری این سایت براستی سانسور می نمایند، و در حقیقت این سایت به مردم ما دشمنی دارد و بخصوص به مردم پښتون.
  ایا این درست است که از امیر عبدالرحمن خاک فروش اتل ساخت؟
  از ظاهر شاه که همه دوران شاهی خود را در عیاشی سپری نمود قهرمان ساخت!
  زه ټولو ته په ډاګه وایم چی نوموړی جرمن انلاین سایت د پښتنو پر ضد د نورو ورونو قومونونو پر وړاندی ناروا څرګندونی ته په خپل لیکه کی ځای ورکوی، پښتانه د ټولو ورونو قومونونو سره په ورورګلوی ژوند کړی او د امیرانو او شاهانو پوری اړوند نه دی.
  نوموړو هر یو کابل پرس?، بینوا، جرمن انلاین، اریانا نټ، خاوران، او نور د افغانانو د ملی ګټو پر بنسټ کار نه کوی او د خدمت پر ځای د هیوادوالو سره جفا کوی.
  بیاید در برادری و برابری زندګی داشته باشیم و وطن خود را مردانه وار اباد نمایم
  کابل پرس در پهلو اینکه نوشتار نادرست را نشر می نماید برای ازادی بیان و تفکر دریچه خوب نیز است

  • وایم بیشک دی ده تورغره دنر بچیه !
   چقدر خوشایند است شنیدن حقیقت از دهن هر که باشد. وطن از ما همین انتظار را دارد که تحت تاثیر هیچ رابطه یی نرفته و حرف حقیقت را چون خنجری تیز حواله قلب دشمنان این وطن کنیم. دشمن این وطن پشتون وتاجک و هزاره و ازبیک نمیشناسد. او تیر ذهر دارش را حواله میکند و در پی ان نیست که به کدام قوم و تباری اصابت میکند. پس بر ماست در برابرش منسچم شده و با تمام نیرو به دهنش بکوبیم. کاش کور دلالن فاشیزم و تعصب از هر جناحی که باشند به این حقیقت تلخ پی برده و دست از استبداد و بی عدالتی بردارند.
   سایت کابل پرس? را نمیتوان با گند جرمن انلاین - بینوا- خاوران و دیگر کوران تعصب مقایسه کرد. کابل پرس واقعا یگانه روزگار ماست که حتی خلاف خودش را هم سانسور نمیکند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس