IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > باشنده گان باميان : دستگاه عدلي وقضائي باميان آلوده به فساد است

باشنده گان باميان : دستگاه عدلي وقضائي باميان آلوده به فساد است

نصير بهزاد
دوشنبه 22 آگوست 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

باشنده گان ولايت باميان از موجوديت فساد گسترده اداري در نهاد هاي عدلي وقضاي اين ولايت شكايت دارند . اين باشندگان مي گويند نهاد هاي عدلي وقضائي باميان با آنكه آلوده به فساد هستند خود را بالاتر از قانون دانسته وبه هيچ ارگان ويا كسي پاسخگونيستند . آنان مي گويند محاكم نظر به قانون بايد جلسات خود را با حضور خبرنگاران ونهاد هاي مدني برگذار كنند اما دستگاه عدلي وقضاي باميان تا به حال هيچ جلسه را علني برگذار نكرده است كه به گفته آنان اين خود نشاندهنده موجوديت فساد ،رشوه ستاني واختلاس در دستگاه عدلي وقضائي مي باشد . به گفته باشنده گان باميان والي اين ولايت نيزدر مورد محاكم وسارنوالي اين ولايت ملاحظات دارد .از سوي ديگر آنان مي گويند سارنوالي ومحاكم باميان به دوسيه هاي متهيمن رسيدگي نكرده ودر برخي موارد دوسيه هاي حقوقي تبديل به قضيه هاي جرمي ساخته ميشود. خيرالله باشنده باميان مي گويد برعلاوه فساد ورشوه ستاني سارنوالان وقاضي ها در نهاد هاي عدلي وقضائي باميان دوسيه هاي متهمين را دراين نهادها تغير وصف جرمي ميدهند . وي مي گويد در سارنوالي ومحاكم روابط و واسطه بازي بيشتر از قانون رول دارد وكسانيكه بخاطر برات ويا كاهش در معياد جزاي شان ميخواهند كاهش پيداكند پول پرداخت مي كنند . خير الله مي گويد سارنوالان وقاضي ها بر اساس پول ويا واسطه به دوسيه ها رسيدگي مي كنند اما كسانيكه متضرر شده وبنابرمشكلات پول پرداخت كرده نمي توانند حق آنان ناديده گرفته شده وحتي به عنوان مجرم نيز شناخته ميشوند . وي خواهان برگذاري جلسات محاكم بصورت علني مي باشد تا مردم بدانند كه در محاكم اين ولايت چي مي گذرد .
در همين حال برخي ديگر از باشنده گان اين ولايت مي گويند هيچ كسي از كار كرد دستگاه عدلي وقضائي باميان راضي نبوده واگر كسي از اين دستگاه راضي باشد يك واقعيت را كتمان كرده است . عبدالله برات باشنده مركز باميان مي گويد موجوديت فساد در ادارت سارنوالي ومحاكم از يك سو واز سوي هم عدم آگاهي كارمندان عدلي وقضائي از قانون وضعف آنان وهمچنان حاكم بودن يك سيستم فرسوده در محاكم زمينه را براي استفاده جوئي هاي سارنوالان وقضات فراهم ساخته است . نامبرده افزود در سارنوالي ،محكمه وپوليس براي رسيدگي به قضايا پول تبادله ميشود . برات هم چنان مي گويد ادارات عدلي وقضائي باميان بيشتر از هر اداره ديگر آلوده به فساد بوده تا حدي كه برخي افراد با آنكه از سوي اين نهاد ها در اول متهم شناخته ميشوند اما بعدا وصف جرمي آن تغير داده ميشود .
اين باشنده گان مي گويند بر علاوه اينكه در ادارت عدلي وقضائي باميان فساد ورشوه ستاني به اوج خود رسيده سارنوالي ومحاكم در معياد قانوني به دوسيه ها رسيدگي نمي كنند . با آنكه در قانون گفته شده است كه محاكم مكلف است در ظرف سه ماه به دوسيه يك متهم رسيدگي كند اما به گفته باشندگان باميان دوسيه هاي در محاكم اين ولايت وجود دارد كه بيشتر ازپنج سال ويا شش سال به آن رسيدگي نشده است . ظفر باشنده ديگراين ولايت است واو مي گويد قضاياي را خبر دارد كه سال ها در محاكم اين ولايت بدون سرنوشت باقي مانده وسارنوالي ويا محاكم به آن رسيدگي نكرده است . وي دليل عدم رسيدگي به اين دوسيه ها را پرداخت نكردن رشوه به قاضي ها دانسته افزود اگر متهم به سارنوال ويا قاضي پول پرداخت نكند به دوسيه آن رسيدگي نمي كنند . وي مي گويد در قانون به صراحت گفته شده است كه بايد به يك دوسيه در ظرف سه ماه از سوي محاكم رسيدگي شود واگر در اين معياد رسيدگي نشود قاضي كه مسول رسيدگي به آن قضيه است بايد پاسخگو باشد اما دستگاه عدلي وقضائي باميان به عنوان يك نهاد مستقل خود را بالاتر از قانون دانسته وبه هيچ كسي پاسخگو نيستند .
درهمين حال حبيبه سرابي والي باميان مي گويد (به صراحت گفته نمي توانم كه در دستگاه عدلي وقضائي باميان فساد وجود دارد اين موضوع بايد تحقيق وموشگافي شود كي چگونه است ،اما گفته ميتوانم كه بعضا احكام از سوي محاكم بصورت عادلانه صادر نمي شود ) زمانيكه از والي پرسيدم ،شما موجوديت فساد ورشوه ستاني را درمحاكم وسارنوالي اين ولايت رد مي كنيد ؟ وي در پاسخ گفت (من نمي توانم موجوديت فساد را رد بكنم ونمي ميتوانم تائيد بكنم ) . اين درحالي است كه والي باميان مي گويد تلاش ها براي بهبودي وضعيت در دستگاه عدلي وقضائي اين ولايت جريان دارد . باآنكه والي باميان موجوديت فساد در سارنوالي ومحاكم اين ولايت را نه رد ونه تائيد مي كند اما شوراي ولايتي اين ولايت مدعي است كه در دستگاه عدلي وقضائي باميان فساد بصورت گسترده وجود دارد . حيدرعلي احمدي عضو شوراي ولايتي باميان مي گويد در سارنوالي ومحاكم فساد وجود داشته و براي رسيدگي به دوسيه ها پول تبادله ميشود .
اين درحالي است كه محكمه شهري باميان اخيرادوسيه تجاوز بر يك دختر كه توسط چهار نفر مورد تجاوز قرار گرفته است تبديل به دوسيه زنا كرده است كه به گفته باشندگان باميان در تبديل شدن اين دوسيه پول تبادله شده است .
تمنا دختر كه توسط چهار نفر مورد تجاوز قرار گرفته است واز سوي محكمه به زنا محكوم شده مي گويد فيصله محكمه را قبول ندارد و خواهان محاكمه افراد است كه بالاي وي تجاوز كرده است . در همين حال مسولين دفتر ساحوي كميسيون حقوق بشر در باميان مي گويند خشونت عليه زنان دراين ولايت افزايش يافته است وافزايش خشونت ها نشان دهنده بحراني شدن اوضاع حقوق بشري دراين ولايت است . عبدالاحد فرزام ريس كميسيون حقوق بشردر باميان مي گويد از آغاز امسال تا كنون چهيل مورد خشونت عليه زنان اين ولايت صورت گرفته است كه عمدتا لت وكوب زنان ،ازدواج هاي اجباري ،تجاوز و ممانعت از تحصيل است . وي دليل افزايش خشونت ها را عدم تطبيق درست وسالم قانون از سوي نهاد هاي عدلي وقضائي باميان عنوان نموده مي گويد در سارنوالي ومحاكم قانون بصورت عادلانه تطبيق نميشود . آقاي فرزام افزود قرباني هاي زيادي وجود دارد كه يك بار مورد تجاوز قرار گرفته قرباني شده و بار ديگر به عنوان مجرم نيز مجازات شده كه يك قرباني مضاعف است . ريس كميسيون حقوق بشر مي گويد در برخي موارد وصف جرمي به شكل تعين شده كه خلاف موازين قانون است آقاي فرزام به عنوان نموده قضيه را باز گو مي كند كه يك زن مورد تجاوز دسته جمعي قرار گرفته اما بعدا وصف جرمي آن تبديل به زنا شده و مجازات شده است . وي مي گويد تغير وصف جرمي نشانه هاي از وخامت اوضاع حقوق بشري دراين ولايت است كه مايه نگراني كميسيون حقوق بشر است .
وي مي گويد نبود افراد مسلكي ومتخصص در دستگاه عدلي وقضائي از يك سو واز سوي هم نبود كارمندان زن دراين نهاد ها باعث شده است كه حقوق زنان قرباني ناديده گرفته شود . آقاي فرزا عدم دست رسي زنان به وكيل مدافع زن رااز مشكلات عنوان مي كند به گفته وي حقوق قربانيان زن از سوي محاكم ناديده گرفته ميشود . به گفته وي در محاكم بايد متهم وكيل مدافع داشته باشد ويا اگر توانائي گرفتن وكيل مدافع را ندارد دولت مكلف است كه براي متهم وكيل مدافع بيگرد اما در ولايت باميان قربانيان دست رسي به وكيل مدافع را ندارند . به گفته وي در ولايت باميان حتي يك وكيل مدافع زن وجود ندارد تا از حقوق قربانيان زن در محاكم دفاع كند . در همين حال مسولين نهاد هاي عدلي وقضائي باميان موجوديت هرگونه فساد را دراين ادارات رد مي كنند و مي گويند برخي مقامات در كارهاي اين ادارت مداخله مي كنند . نصرمن الله رحيمي ريس محكمه استناف ولايت باميان مي گويد با آنكه محاكم اين ولايت با مشكلات كمبود پرسونل مواجه است اما با آن هم بصورت درست به دوسيه ها رسيدگي مي كند . وي مي گويد در برخي موارد دوسيه ها بنابرتحقيقات نادرست كه صورت گرفته در محاكم به آن تغير وصف جرمي داده شده است . وي موجوديت رشوه ستاني وفساد را در محاكم به شدت رد كرده مي گويد محاكم مطابق قانون به دوسيه ها رسيدگي مي كند .
با آنكه شكايات زيادي از محاكم ولايت باميان مبني بر موجوديت فساد وجود دارد اما مسولين موجوديت فساد را رد مي كنند . باشنده گان باميان مي گويند در سارنوالي ومحاكم از مردم رشوه گرفته ميشود اما اين دو نهاد موجوديت هرگونه فساد را رد مي كنند . در همين حال سارنوالي مرافعه ولايت باميان از مداخله برخي افراد در كارهاي اين نهاد خبر مي دهند و مي گويند در صورت كه به دوسيه ها مطابق خواست اين افراد رسيدگي نشود آنان متهم به فساد ورشوه ستاني ميشوند . سيد يحي احمديار ريس سارنوالي مرافعه باميان مي گويد مطابق به قانون دوسيه بيشتر از يك ماه در اين اداره باقي نمي ماند ودر موعد معينه به اين دوسيه هارسيدگي مي شود . وي افزود سارنوالي باميان پاك ترين اداره از وجود فساد در اين ولايت مي باشد اما برخي ها بدون داشتن سند ادعا مي كنند كه در سارنوالي فساد وجود دارد . آقاي احمد يار مي گويد دراين اداره دوسيه هاتغير وصف جرمي داده نشده بلكه تغير وصف جرمي از صلاحيت محكمه مي باشد .
باآنكه موجوديت فساد اداري در ادارات عدلي و قضائي افغانستان باعث انتقاد هاي جامعه جهاني شده است اما اين نهاد ها موجوديت هر گونه فساد را دراين ادارات همواره رد كرده اند . اين شكايت ها به دنبال تغير وصف جرمي چندين دوسيه از سوي محاكم ولايت باميان دراين ولايت بيشتر شده است . اخيرا محاكم باميان نتيجه رسيدگي به دوسيه را اعلام كرد كه در آن يك دختر مورد تجاوز دسته جمعي قرار گرفته واز سوي محكمه باميان به آن تغير وصف جرمي داده شده و حكم زنا را صادر كرد . صدور حكم زنا از سوي محكمه باميان به دوسيه كه به گفته مسولين كميسيون حقوق بشر تجاوز دسته جمعي بوده انتقاد هاي شديد باشنده گان باميان وكميسيون مستقل حقوق بشر اين ولايت را برانگيخته است .

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

  • آقای بهزاد از گذارش شما اظهار سپاس.

    تا جای که این جانب از این ولایت و مقامات آن تجربه دارم دو چیز عامل فساد در این ولایت گردیده است. یک: عدم اعتماد مقام ولایت بالای خودش و اتخاذ کردن شیوه کاملا مصلحت گرایانه همرا با ترس این که مقامش را از دست بدهد، که متاسفانه این شیوه خود باعث می شود که رییسان و آمرین به خاطر آرام نه تنها مردم فقیر و بی پناه بامیان را بچاپد وجیب شان را خالی کند بلکه کاملا حق را نا حق کند، که خود شما هم نمونه ی آنرا یاد آور شده اید. من خودم حد اقل دو موردش را بجان خودم تجربه کرده ام و اسناد هم در دست دارم اما بخاطر که درد دوا نمی شود و شکایت بجای نمی رسد از آن صرف نظر کرده ام ولی در آینده های نزدیک به یکی از همین سایت ها به نشر خواهیم رساند.

    دو: عدم مدیریت موثر همین مقام که باز هم یک مقدارش بر می گردد به موارد اول و یک مقدار دیگرش به خاطر زن بودن این مقام است و این هم متاسفانه یک واقعیت است که مردان آنچنانکه باید بالای مقام اول یک ولایت حساب کند نمی کند وحتی کثر شأن میداند که از یک والی زن به مانند یک والی مرد اطاعت کند ولی باز هم تأ کید می کنم بخش اعظم اش به عدم اعتماد به نفس مقام شان می گردد. نداشتن اعتماد به نفس هم نشانگر نداشتن دانش کافی، ترس از به خطر افتادن منفعت شخصی(مالی یا موقعیتی) و در یک کلام تهی از شخصیت خویش می باشد یعنی خودش نیست یا جا ه ومقام است یا مال و منفعت.

    repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس