صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > افتضاح جدید افغان جرمن آنلاین

افتضاح جدید افغان جرمن آنلاین

پورتال افغان جرمن انلاین نویسنده های دائمی خویش را نیز سانسور می کند
گوربز خان "عطاخیل "
جمعه 11 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دیروز به تاریخ 10 ماه جنوری دیپلوم انحنیر خلیل الله معروفی یکی ازنویسنده گان سرشناس پورتال افغان جرمن انلاین مقاله شدیداللحن را تحت عنوان نویسنده گی حرفه نیست درسایت افغان جرمن انلاین به نشر سپزد.

این مقاله به اندازه شدید بود غضبناک بود که جناب آقای معروفی در شعر حضرت حافظ شیرازی نیز تصرف کرده وشعر مذکور را بخاطر فرونشاندن عقده درونی تغیر داده بود.
شعرحضرت حافظ که میفرماید:

دربساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست

یاسخن سنجیده گو ای مرد دانا یاخموش.

آفای معروفی بعوض کلمه مرد دانا مرد بی خرد کار گرفته بود که مخفف آن بخرد میشد.

این مرد بی خرد ازنظر جناب آقای معروفی چی کس بود؟

کاندید اکادمیس جناب استاد محمداعظم سیستانی که وی نیز ازجمله نویسنده گان دایمی سایت افغان جرمن انلاین مباشند وتصویر زیبای هردوی این آقایان خیلی خرامان حین بازکردن سایت افغان جرمن یک پی دیگر از نظربیننده ها وخواننده گان میگذرد.

موضوع ازچی قراراست؟

قبلا جناب کاندید اکادمیسن استاد محمد اعظم سیستانی که زمان درعهد ریاست ببرک کارمل سمت معاون شورای انقلابی را به عهده داشتند ولفب اکادمیسنی رانیز از اکادمی علوم شوروی وقت حاصل نموده اند مضمون را تحت عنوان" رونق نوشته های مبتذل درسایت های انترنتی به نشر سپردند که درآن جزنویسنده گان سرشناس ومحدود مانند خودشان که ازمدت های مدید قلم فرسائی میکنند دیگران مستحق لقب نویسنده گی ندانسته بود.
ایشان درقسمت از آن مقاله نگاشته اند امروز بدبختانه در اروپا ازبرکت این امکانات تخنیکی هرنلدوان وآهنگر نجار وبنا خودرا انجنیر مینامد ودرکار نویسنده گی کمتراز لقب کارشناس به دیگر چیز قناعت ندارد.
نوشته های این چنین افرادغیر از دوسطر اول دیگر بوی گند بی علمی وجهالت میبارد که ارزش خواندن رانداشته وخودرا بزعم خویش کارشناس وپروفیسور وسیاسمتدار جا زده اند.
ازاینکه کشور افغانستان یک کشور عقب نگهداشته به حساب می آید بناء هیچگونه منطق برای اقناع چنین افراد خیره سر موثر واقع نمیشود

موضوع ازچی قراراست؟

قبلا جناب کاندید اکادمیسن استاد محمد اعظم سیستانی که زمان درعهد ریاست ببرک کارمل سمت معاون شورای انقلابی را به عهده داشتند ولفب اکادمیسنی رانیز از اکادمی علوم شوروی وقت حاصل نموده اند مضمون را تحت عنوان" رونق نوشته های مبتذل درسایت های انترنتی به نشر سپردند که درآن جزنویسنده گان سرشناس ومحدود مانند خودشان که ازمدت های مدید قلم فرسائی میکنند دیگران مستحق لقب نویسنده گی ندانسته بود.

ایشان درقسمت از آن مقاله نگاشته اند امروز بدبختانه در اروپا ازبرکت این امکانات تخنیکی هرنلدوان وآهنگر نجار وبنا خودرا انجنیر مینامد ودرکار نویسنده گی کمتراز لقب کارشناس به دیگر چیز قناعت ندارد.

نوشته های این چنین افرادغیر از دوسطر اول دیگر بوی گند بی علمی وجهالت میبارد که ارزش خواندن رانداشته وخودرا بزعم خویش کارشناس وپروفیسور وسیاسمتدار جا زده اند.

ازاینکه کشور افغانستان یک کشور عقب نگهداشته به حساب می آید بناء هیچگونه منطق برای اقناع چنین افراد خیره سر موثر واقع نمیشود.

اینکه مراد جناب سیستانی صاحب ازاستعمال کلمه انجنیر شخص معین بوده ویا نه موضوع بود که آنقدرها احساس هم نمی شد اما دیشب به مدت چهار ساعت مضمون تند وتیز وهجومی استاد معروفی اقبال نشر یافت که در آن جمله جمله مقاله استاد سیستانی را باعبارات خیلی زنند وتوهین آمیز بدرقه کرد. که بعداز چهار ساعت نوشته مذکور دوباره ازسایت افغان جرمن انلاین حذف گردید.

استاد معروفی درمقاله خویش ثابت کرده بود که نویسنده گی حرفه بخصوص نیست که فقط یک عده محدود ازاشخاص معین به آن سرو کار داشته باشند بلکه هنریست که به اساس مطالعه وپشت کار افراد بشری ولواینکه اصحاب حرف مختلف هم باشند حاصل میشود.

جناب معروفی مثال های زیاد از جنرال های خون آشام پاکستان مانند مارشال ایوب خان وجنرال ضاء الحق و پرویز مشرف داده بود که باوجود اینکه ایشان نظامی بودند ولی درسلک سیاسمداران روزگاز نیز حساب شدند ومیشوند.

جناب معروفی هرنلدوان وآهنگر وپتره گر را واجد شرایط نویسنده گی دانسته بودند به شرط اینکه خودرا زجمت بدهند.

مقصد جناب معروفی شخص شخیص خودشان بود که وی باوجود اینکه تخنیکر طیاره های نظامی بوده اما نظر به استعداد خدا داد که بوی ارزانی شده است توانسته است که با بزرگترین نویسنده گان افغانی وایرانی دست وپنجه نرم کند.

اما اینکه چرا پورتال افغان جرمن انلاین نوشته استاد معروفی را حذف نموده و نوشته جناب کاندید اکادمیسن استاد محمد اعظم سیستانی کما کان در سایت موجود است سوال است که تنها خود مسؤولان و دست اندرکاران سایت افغان جرمن انلاین خودشان میدانند.
اما اینقدر راباید عالی جنابان بدانند که هرنوشته ویا اثر هرهنرمند وغیره که اقبال چاپ می یابد ویا درمعرض تماشاچیان قرارمیگیرد نظر به قوانین مطبوعاتی اکثر کشور های جهان منجمله خود آلمان آن نوشته واثرهنری ویامضمون مال خود نویسنده وآفریننده آن نبوده بلکه به ملت وخواننده ویاهم بیننده تعلق میگیرد.

اگر خود جناب استاد معروفی درین باره بوساطت تعداد از میانجی ها حاضر شده باشند که آن مضمون خویش را دوباره حذف کنند بناء ضد کمونیست بودن جناب ایشان زیر سوال خواهد رفت همه لاف وپطاق شان درمورد گفتن حقایق وانعطاف ناپذیری دربرابر اکامیسنان حکومت های خلق وپرچم مورد شک وتردید طرفدارانشان قرار میگیرد.

واگر خود مسوولان سایت چنین کار را کرده باشند باید مطابق قوانین مطبوعاتی دولت آلمان مورد بازسپرس قانونی قراربگیرند


مانند هميشه، آرای طرح شده متعلق به نويسندگان آن است و الزاما نظرات کابل پرس? نمی باشد. اگر آقای سيستانی و معروفی پاسخی به اين نوشته داشته باشند، در کابل پرس نشر می شود.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • وطندار، تو هم بیکار ماندی از کی ها گله داری. یک فاشیست معروفی یک فاشیست هم سیستانی. سایت افغان جرمن هم پاتوق فاشیست ها....

  • آقای احمد نمیدانم معنی فاشیست را میداند یا خیر.

   من هم شاید با تمامی مضامین سایت افغان جرمن آنلاین موافق نباشم و اشخاصی مثل سیستانی و نظایر شانرا حتی خاین به وطن بدانم اما در مجموع به یک سایت تاپه فاشیست را زدن از سر ناآگاهی و فاشیست فکری خودت میتواند باشد.

   فاشیست طالبان اند که مردم را پیاپی به قتل میرسانند، فاشیست نیروهای خارجی اند که هرجا حمله میکنندو بخاطر منافع شان مردم بیگناه را میکشند، فاشیست نیروهای شمال هستند که افغانستان را برباد کردند و دهها هزار تن را به کام مرگ نشاندند. آما کجای معروفی و امثالش فاشیست است که فقط قلم دارند و با آن نظرات شانرا ابراز میکنند؟؟؟

   تو شاید از افشا و رسوا شدن باداران جنگسالارت توسط این سایت است که به غلیان آمده علیه این سایت دندان خریچک میکنی.

  • کدام افشاگری کرده؟ کاپی کردن از سايت های ديگران که افشا گری نيست.

  • جانم اگر تو هم میتوانی که همچو افشا گری کنی یا بهتر از آن بفرما. اما این رانباید فراموش کنی که در اروپا حذف یک مضمون نشرشده جرم بحساب می آید شاید این موضوع برایت بی مفهوم باشد بخاطریکه خودت مخالف معروفی هستی.

   نویسنده بااین کار ندارد که معروفی حق بجانب بود یا سیستانی. جرم حذف یک مضمون نشر شده است ولو خیلی بی معنی هم باشد.

  • عزیرم!

   احساساتی نشو یک نویسنده هم میتواند فاشیست باشد ودرتوجیه جنایات فاشیزم قلم فرسائی کند.

  • عده زیادی از نویسنده گان به معروفی توصیه کرده بودند تا خایه مالی فاشیستان را نکند چون همه میدانستند که معروفی مانند یک مهره از سوی سایت فاشیست افغان-جرمن؟ استعمال میشود و روزی خواهد رسید که او را با لگد بیرون بیندازند که چنین هم شد. حالا اگر در کله این معروفی اندکی مغز باقی مانده باشد، باید با این سایت فاشیست قطع رابطه کند و به کاروان اهل فرهنگ و آدمیت بپیوندد.

  • aghaaye muhtaram kae khod ra Qudos daer in nawashtah yaa nawashtah haayee pas mi naamed ,shamaa baayed naam dawom yaa naam khanawadagi dorost yaa naa-dorost ham daer aayendah bah posht naam khod bah nah wisid ;taa nadorost fahmi nah shawad. kabulpress.or ham az emrooz bah pas baayed haer kas khod ra Qudos mi naamad wae naam dawom ash ra nah mi nawisad ,nawashtah aou ra chaap nah konad. bah yak naam hazaran kas mi bashand ,amaa choon man gaahi daer in tarnamaa bah latin nawashtah mi namaayem ,nah mi khaham ,kas degaer bi naam dawom - Qudos - ra bah nawisad. in kas agaer nadorost-kari wae bad andishiyee nah darad baayed naam dawom bah khod baer gazenad,dorost ya nadorost merbot bah khodash ast

   Every body can use the name of Qudos ,but he must choose also for his second name. Without second name the kabulpress.org must not print the written of this person. He can choose a wrong second name also. This person trys to damage me with help kabulpress.org ---12th January 2008

  • ““‘

   باید دانست که نقد هم آداب واسلوب وچوکات دارد ، نباید به عنوان نقد به شخصیت دیکران تجاوزکنیم تا به شخصیت آن خدشه وارد کنیم ویا تشویه کنیم.
   لازم است که ما ناقد باشیم ، اماداخل چوکات نقد.
   من به عنوان یک مسلمان این را مخالف باورها ونظریه ی اسلامی میدانم که ازواژه های استفاده ی غلط کنیم،ما باید نقدراازقرآن یادبیکیریم که چکونه آداب واسلوب آنرا درنقد برمفکوره ها ونظریات مراعات میکند که احساس دیکران جریحه دارنمی سازد، بلکه بسیاربانرمش وهدوء وباکمال اخلاق باایراد نمودن دلایل قناعت بخش نقدمیکندکه این باعث شده است تامقام خودرا حتی دردل دشمنان خودهم نکهدارد.
   من دراین صفحه چقدرنقدهارا که مشاهده کردم ، همه ازآداب نقد واسلوب نقد مخالف بود ، ازدوستان خواهش دوستانه میکنم که به عنوان نقد مردم را دشنام ندهند که ازدایره اخلاق بیرون است.
   شبیر"راقب" ازاسلام آباد، پوهنتون بین المللی اسلامی .

   ’””

 • من باور ندارم که خلیل الله معروفی نویسنده باشد.
  سیستانی آدم فرصت طلب و منفعتجو است. اگر کسانی را از اکادمی علوم میشناسید حتما بشما گفته که او در زمان حاکمیت ببرک کارمل و نجیب نزدیکترین دوست پرچمی ها بود.اعضای بیواسطه و غریب پرچم که انسانهای شریف و وطنپرست هم بودند از جناب سیستانی ترس داشتند .زیرا هرلحظه ممکن بود آقای سیستانی گزارش آنها را به ریاست 7 خاد بدهد.
  سیستانی دارای روابط وسیع با روسها بود. او هر سال چند بار به شوروی برای تفریح میرفت. دولت وقت هم امکانات زیاد را ازقبیل خانهء مکرویان ، حق الزحمه ها ، عضویت در دفاتر متعدد ، معاشات مستمری و بالاخره عنوان کاندید اکادمیسین با امتیاز پنج هزار افغانیگی آن و...برای او مهیا ساخته بود. سستانی به آنها هم نیش خود را زد. و گناه دیروز را هم به گردن همان پرچمی های غریب و بی رتبه انداخت...
  نوشتم معروفی نویسنده نیست و بیشتر به دشنام نگار وشباهت دارد. ازینرو سیستانی به اوگفت تو نلدوان هستی نه نویسنده و معروفی خشمگین شد
  سایت افغان جرمن در بین سایتها، نام بدی را کمایی کرده است.نه افغان است و نه جرمن . نه گرداننده ای دارد که با تقبل مسئولیت برخورد کند.نوشته های سیستانی و چرندیات معروفی فقط در افغان جرمن و چند تا سایت کم شهرت به نشر میرسند. معروفی به هرکس و هرگروه بی باکانه و بدون رعایت کوچکترین قواعد معاشرت انسانی توهین میکند.
  او چهل سال است در آلمان زنده گی میکند ودرین چهل سال رنگ افغانستان را ندیده اما باور کنید خصوصیت او هیچ تغییر نکرده و همان افغان پرخاشگر چهل سال پیش است.
  برادران هموطن!
  ما در فرهنگ معاشرت خود بسیار کمبود ها داریم. معاشرت غربیها با یگدیگر را عالی مییابم.کمتر پرخاش بیشتر تعقل. بیایید این چیز را فرا گیریم.
  با تاسف سیستانی و معروفی دیگر برای تغییر خود پیر شده اند و من از خداوند میخواهم تا براه نیک هدایت گردند.
  شهپر

  • آقای شهپر که درحقیقت سلیمان راوش استی!

   ازاینکه ازرفقای پرچمدار دفاع کرده ای و انسان اپرچونیست و استفاده جوئی مانند سیستانی را کوبیده ای آفرین.

   چه میشود که همین غیرت را دروجودت تمرین کنی وروزی ازهمه رفقای پرچمدار بی واسطه وغریب که امروز آماج تهاجمات رنگارنگ دشمنان قرار گرفته اند مردانه بدفاع برخیزی وازحالت خنثی گونه ئی فعلی ات بیرون آئی؟

   خودت که خودرا نشان دادی که اصلا سلیمان راوش استی چرا بنام خودت پیام نمیدهی ازچی وازکی میترسی؟

 • دوستان سلام
  موضوع سیتانی ومعروفی موضوعات سادۀ متاسفانه نیستند انچه در بالا ذکر شد در واقع صدق میکند ولی این فرصت طلبان دم دراز تر دارند که روبا صفتانه به رنگ ها مختلف حتی داخل کشور نیز سر نخ شان میرسد یکی از هم صفان شان شخصیت های رذل مسکین یار وهاشمیان ونوری در فرانسه نیز میباشد . ایشان به معنی واقعی کلمه جز منافقت کاری ندارند معروفی از وظایف عمده اش اینست وشاید تنها وظیفه اش که بگوید فارسی افغانستان از فارسی ایران وتاجکستان جداست ریشه جدا دارد و اصلا وباید این دوفرهنگ با تاریخ جدا وزبان جدا گانه ازهم شناخته شوند زبان وتاریخ افغانستان افغانی است و شاید اگر چند سال دیگر بگذرد مولوی وسنایی و بوعلی سینای بلخ و... را هم افغان بگوید . این کار از علاقه به افغانستان و تاریخش نیست چون از قرار معلوم چهل وچند سال روی افغانستان را ندیده است بلک از روی منافقت است بعد مدافع درجه یک زبان یشتو نیز استند این ناکسان ولی یک کلمه یشتو هم نمیدانند خویش را استاد زبان فارسی میدانند در صورتیکه فارسی افغانی ویا دری باشد زیرا آخوند ها در ایران بر ضد منافع افغا ن ها میباشند وزبان فارسی ما باید اصطلاحات بخصوص خود را داشته باشد که در مرز های ما محصور باشد و رنه هرکس به عوص مخصوص ویژ ه بگوید نوکر ایران است

  در اصل تفکر معروفی و .....و. روستا تره کی با .... از تفکرات دوهمه سقاوی دور نیست و لی دو مشکل در میان است . اول اینکه ایشان یشتو نمیدانند و دوم اینکه ایشان با وجود عقده وتعصب واقعا زبان فارسی را خوش دارند این تضاد در تفکر شان شالودۀ شخصیت مملو از کثافت ایشان است

  میهندوست

 • از گذشته معلوم بود که روزی این سیستانی و معروفی و یا هر فاشیست دیگر علیه همدیگر دعوا خواهند کرد. مثل طالب و کرزی .

  • پورتال افغان _ جرمن که اينهمه بدنام وبيچاره است ، بخاطر چرنديات همين شاغلی ! معروفی است ، ا يشان هنوز خودرا چمتو ! نکرده که از افکار ماخوليايی بخصوص ساز بی سر، دوزبان بودن ايران و افغانستان دست بردارد و اين جنازه بازمانده از اکادمی علوم اتحاد شوروی مرحوم را بخاک بسپارد. ايشان روز وشب خودرا درهوای افتراق فرهنگ ايران وافغانستان ، سپری ميکند گويا در دنيا ديگر مطلبی برای نگارش نيست. اغلب اين چرند نويس از پاپ ، کاتوليک تر ميشود و از پشتون ها پشتون تر. نمونه اين بيماری روحی اين است که يک پشتون ( جناب سيستانی) مقاله ای نگاشت و خواستار حل و فصل ( خط مرزی ديورند) شد .جناب معروفی را پشتون های فرصت طلب ، تحريک کردند تا به اصطلاح از پاچه سيستانی بگيرد و اورا « بی آب » کند که وی دقيقا همين کار را کرد وبقيه قضايا . سايت افغان ـ جرمن از پورتال نام نهاد يک صندوقچه شعبده بازی ساخته است که گاه اين مار کفچه را از خريطه بيرون ميکند وگاه آن عقرب جراره را بدر ميکشد ، گاه هم فقط بازاريابی وحرافی ميکند واصلا چيزی در چنته ندارد!
   اما سيستانی بسيار معقول تروباسواد تر از معروفی است ، هرچند اينجا وآنجا ، به تحريف تاريخ معاصر وواقعات ملی ، دست ميزند وگاه از شدت تعصب ، تعبيرات من درآوردی بکار ميگيرد، چنانکه در همين مقاله واپسين ، بيتی از سعدی نقل کرده واورا شاعر « پارس قديم « ؟» ناميده است .
   جعل تاريخ وفرهنگ ( که پورتاليان آنرا کلتور ميگويند) از ابتکارات ، سايت افغان ــ جرمن است که از ذکر مثال ميگزرم. بريالی تپش

 • یکی از بد بختی های مردم افعانستان جعل تاریخ وهویت شان است از قدیم گفته اند که بار کج به منزل نمی رسد . این خیانت تاریخی که با هاشم خان ملعون و حواریون وی آغاز شد صدمه های ملهکی بر ییکر مهجور مردم وارد کرد و بسا عواقبی در قبال داشت که به اسانی قابل التیام نیستند . مرحوم حبیبی .که درین روز ها صدمین سالگرد تولد اورا تجلیل میکنند بعد ها به امر نعیم خان فتنه تیورسین اصلی یک سلسله تحریف ها وجعل ها شد . ایجاد یشتو تولنه . فشار شدید برای راکد نمودن تکامل زبان فارسی در افغانستان جعل اسمای شعرا و تاریخ ادبیات یشتو ( یته خزانه) وارد ساختن کلمات قبیح وناموزون در زبان فارسی و تلاش برای جدا سازی فارسی افغانستان از ایزان ( در حالیکه خود حبیبی کتب خویش را در ایران به چاب میرسانید) و... به اشارۀ حبیبی کورس های یشتو دایر گردیدند و...
  معروفی وسیستانی و ولی احمد نوری (البته باسواد ودرایت به مراتب کم تر) خود را ادامه دهندۀ راه ایشان می دانند . ایشان به دنبال ایجاد فارسی افغانی اند ویا فارسی افغان زیرا ایشان یسوند ی خوش شان نمی آید آن ها یک زبان کچری قروت مخواهند که اسم آن دری افغا نی باشد . البته ایشان به زبان یشتو دسترسی هم ند ارند ولی در جایی اگر یک کلمه دری افغانی گفته می شود گویای زبان یشتو هم است سایت جرمن افغان هم در عنوان از زبان فارسی هیچ نام نمی برد فقط از زبان افغانی نام میبرد در حالیکه همه میدانند زبان افغانی در قاموس مردم یعنی زبان یشتو ایشان ننگ دارند زبان فارسی بگویند در حالیکه خود به آن زبان تکلم میکنند .
  ولی احمد نوری درین سایت عجیب ا لخلقه یک قسمت ادبیات را زیر کنترل خویش دارد وتمام تلاش و ی این است که با ذره بین اشعار را ازکوچه وبازار جمع کند که اسم افغان درآن ذکر شده باشد وبعد از گوشۀ عزلت در فرانسه به نام افغان افتخار کند البته از کرامات این شاغلی افتخار ورزیدن وی به سر دار هاشم خان نیز است
  با احترام
  کابل دوست

  • مبارزه به اصطلاح عليه زبان ايرانی که فارسی دری وری ( افغانی) را تخريب ميکند و جناب چرند نويس معروف ، از طرف سايت افغان ــ جرمن ، پيشنهاد آنرا داده و وزير گلب الدينی آنرا در داخل کشور، به مرحله اجرا در می آورد! ، ميترسم سراسر گيتی را به لرزه در آورد! ميترسم امريکايی ها نيز از تهاجم فرهنگ وزبان انگليس بر زبان شان ، پرچم اعتراض برافرازند! ميترسم استرالليا يی هم همين کار را بکنند!
   اما خلص کلام اينکه جلوگيری از گسترش زبان فارسی در منطقه و دنيا ، کاری نيست که از دست پورتال بی مثال ! برآمده بتواند ، ميترسم بعضی ها اين آرزو را با خود به گور ببرند . احمد صداقت

 • نوشته ايد:

  "آفای معروفی بعوض کلمه مرد دانا مرد بی خرد کار گرفته بود که مخفف آن بخرد میشد."

  دوست عزيز
  واژه " بخرد " مخفف "بي خرد" نيست بلكه به معناي " با خرد " است. متضاد آن مي شود: " نابخرد " كه معناي نادان را مي دهد. پس آقاي معروفي به جاي "مرد دانا" معادل آن را به كار گرفته است.

  يك ايراني

  • ازنظر قواعد زبان فارسی که "بخرد" مخفف بی خرد نمیتواند باشد وهمان نابخرد معنای بی خرد را میرساند.

   اما در شعر حضرت حافظ کلمه "بخرد" بکار نرفته است بلکه همانا مرد دانا است.

   از آنجائیکه آقای معروفی درمقاله خویش برضد سیستانی بالای وی غضبناک بودند بعید نیست که ازاین دست برد زدن به شعر حافظ معنای بیخرد را افاده نکرده باشد.

 • هموطنان عزيز ودوستداران سايت كابل پرس !
  ازانجا كه ميدانيد بعدازتحولات وسه دهه جنگ درافغانستان افراد بيطرف هميشه درحاشيه قرارگرفتند وافراديكه با طرف بودند يعني وفادار به سه كلمه ح ز ب بودند تا حالا هم ازفرصت ها استفاده ميكنند ورنه بايد كسانيكه بنام حزب تاسيس كردند بنام حزب آدم كشتند بنام حزب خون ريختاندند وبنام حزب چور چپاول وتجاوز به نواميس مردم كردند حالا بايد به دادگاه هاي مردمي محاكمه ميشدند ولي ازبخت وطالع اين جنايتكاران هميشه زمان باايشان وفادار مانده است من يكي ازكساني هستم كه سروكارم با مطالب انترنيتي است ودوست دارم خيلي چيزها را ازاين سايت هاي انترنيتي مطالعه وبرداشت كنم متاسفانه بعضي ازين سايت ها متعلق به همان افراد حزب است يعني حزب جمعيت ، حزب اسلامي ، حزب وحدت ، حزب اتحاد ، حزب خلق ، حزب پرچم ، شعله ، ستمي ها غيره وغيره وازنگارش ازطرز نوشتن ازطرز مطالب وديگرچيزها ميتوان زود حدس زد كه اين سايت ويا نويسنده چه هدفي را دنبال ميكند پس شما نبايد گله مند باشيد چون سايت جرمن آنلاين يكي ازسايت هاي لائيك وبي دين ها است كه هميشه تاخت تاز آنها به ايات قران خاصتا ايات سوره نسا ويا ديگرسوره هاي كه به قول ايشان ميخواهند قران را به چالش بكشند تبصره دارند پس بدانيد كه همان حزب خلق وپرچم كثيف كه تا ديروز مردم را زنده زنده به گور ميكردند ومرگ برغرب وامپرياليزم سرميدادند حالا يا درآلمان ويا درديگركشورهاي غربي مانند سگان عوعو ميكنند پس جاي گله ويا تعجب نيست چرا مجاهدين كه به قول خودشان برعليه شوروي ها مي جنگيدند وازبادرانشان سلاح وممهات ميگرفتند حالا با روسيه وديگرممالك تحت حمايه روسيه جانبداري ميكنند وهمان حزب خلق وپرچم بيشرم ووطنفروش ديروز امروز همصداي امريكاي جهانخوار به قول آنها وغربي استعمارگرشده اند. سايت جرمن آنلاين هم يكي ازهمان سايت هاي رفقاي حزبي است ضد اسلامي ضد مردم افغانستان ضد ارزشهاي ملي وضد منافع وتماميت ارضي مردم افغانستان

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس