صفحه نخست > دیدگاه > متن دری بیانیه داكتر همت فاریابی در جرگه ففتا سومین مجمع فدراسیون فرهنگی (…)

متن دری بیانیه داكتر همت فاریابی در جرگه ففتا سومین مجمع فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان در شهر هامبورگ آلمان

داکتر اکبر همت فاریابی
شنبه 5 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بسم الله الرحمن الرحیم
محترم رئیس مجلس، هیئت رئیسه و اعضای جرگه بزرگ فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان، بزرگان روشن ضمیر مجلس، محترم بیگم ها و خانم ها، جوانان عزیز و دیگر برادران و خواهران السلام و علیكم و رحمت الله و بركاته.

اولتر از همه شما عزیزان را كه از ممالك دور و نزدیك زحمت كشیده در جرگه فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان تشریف آورده اید، از صمیم قلب خوش آمدید گفته و از خداوند استدعا میكنم كه این زحمات شما، جاده آرزو های ما را روشن ساخته و راه را برای رسیدن به مقصد نهایی ما (كه احیای هویت، تاریخ و زبان خلق تورك افغانستان است) كوتاه سازد.

اعضای محترم جرگه بزرگ ففتا! شاعری پارسی گو بنام فرخی یزدی چنین میفرماید:

در دفتر زمانه فتد نامش از قلم / هر ملتی كه مردم صاحب قلم نداشت

اقوام تورك ساكن افغانستان اعم از اوزبیكها، توركمنها، هزاره ها، ایماق ها، قرقز ها مغولها، تاتارها، بیاتها و قزلباش ها در طول تاریخ افغانستان از طرف مستبدین حاكم سركوب گردیده و از تاریخ، هویت و مدنیت شان جبرآ و قهرآ بیگانه گردیده و بسیاری آنها زبانهای مادری خود را از دست دادند. بخصوص در صد سال اخیر از طرف راسیسم ایران و فاشیسم حاكم افغانستان در حق تاریخ و مدنیت ما جفا های بزرگ صورت گرفته است. به فرمایش دو دربار فاشیست افغانستان و راسیست ایران آثار تمدن ما تخریب، تحریف، تقلب و نابود گردیده و از طرف جاعلین تاریخ هزاران جلد كتاب جعلی در مورد هویت تاریخی ما نوشته شده و به اینترتیب تاریخ ما تحریف و افتخارات تاریخی ما به دیگران نسبت داده شده است. اما حالا كه افغانستان وارد یك مرحله جدید تاریخی گردیده است و به فحوای فرموده یك عالم جامعه شناسی ( حاكمان نمیتوانند به مانند دیروز حكومت كنند و محكومین نمیخواهند به مانند دیروز رعیت شوند ) درین شرایط چیزفهمان و قلم بدستان توركان افغانستان و دیگر خلق های تحت استبداد كشور مسئولیت سنگین و حیاتی دارند تا مردم خود را از لحاظ فرهنگی، مدنی و معنوی استقامت داده و به راه درست رهنمایی نمایند. با درنظرداشت این مسئله فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان به شكل تصادفی ایجاد نگردیده است، بلكه درین مرحله حساس و تاریخی این خواسته به یك ضرورت عینی تبدیل گردیده بود كه از طرف عده یی از اشخاص رسالتمند، تقریبآ از سال 2002 به اینطرف كارها به خاطر ایجاد زمینه برای تآسیس یك حركت جمعی فرهنگی و مدنی صورت گرفته و به تاریخ 17 ماه می 2008 میلادی اولین قوریلتای موسس با اشتراك بیش از صد نفر نمایندگان منورین و روشنفكران جامعه تورك افغانستان از كشور های آسیائی، اروپائی و امریكائی در مملكت پادشاهی هالند تدویر گردیده و فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان به مثابه یك حركت دافع منافع مدنی و معنوی خلق تورك افغانستان ظهور نمود. مسلم است وقتیكه یك مجتمع سیاسی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی بوجود میآید، همه یكسان موافق ویا همه یكسان مخالف بوده نمیتواند. ففتا نیز ازین اصل مبرا نیست. بعداز قوریلتای موسس بعضی اشخاص كه به نزد شان مسئله احیای هویت، زبان و تاریخ تورك های افغانستان یك تعریف پیش پا افتاده و بی معنی بود، این اشخاص تحت تآثیر موقعیت های سیاسی و آیدیولوژیكی و گاهی خودخواهی و جاه طلبی، با بهانه گیری های مختلف مخالف آرمان های ففتا قرار گرفته و در طول سه سال و نیم برعلیه ففتا مبارزه كرده و حتی حركت هایی را به خاطر نابودی فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان براه انداختند. اینگونه اشخاص نخواستند كه منورین و روشنفكران حقیقی برخواسته از جامعه تورك افغانستان به شكل منسجم و با یك برنامه مشخص هویت خواهی برای اولین بار در تاریخ استبداد، صاحب یك تشكل مدنی و فرهنگی شده، حق و حقوق خود را خود تعریف نمایند كه جایگاه توركان افغانستان درین كشور در كجاست!!! فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان بدون درنظرداشت اینهمه سو تفاهم ها و مخالفت ها، با عملكرد صادقانه، اصولی و غیرمعامله گرانه، به تمام هموطنان روشن نمود كه ففتا، فقط و فقط منافع مشروع خلق تورك افغانستان را تعقیب، و برای امروز به یك واقعیت جامعه افغانستان مبدل گردیده و بر اساس مرامنامه خود به خاطر بیداری تورك های افغانستان مبارزه مینماید. الزامآ تآكید میگردد كه فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مخالفت های فكری و عقیده تی را كه عاری از كینه توزی، خودخواهی و جاه طلبی باشد، هیچگاه دشمنی تلقی نمیكند و از هر فكر سالم كه توركان افغانستان و دیگر خلق های تحت استبداد از لحاظ سیاسی و مدنی مستفید گردد، از آن استقبال مینماید. ففتا در دیالوگ منطقی و سازنده را باز نگاه نموده و این دروازه هیچگاه بسته نمیشود.
محترم اعضا و هواداران ففتا و دیگر مهمانان وطن پرور!

امروز كه ما در جرگه بزرگ فدراسیون جمع شده ایم، دقیقآ سه سال و پنج ماه از تآسیس ففتا میگذرد. به مناسبت تدویر این جرگ، هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان برای من وظیفه سپردند تا در مورد فعالیت ها، دست آورد ها، پیشرفت ها، كمبودی ها، اشتباهات و مشكلات ففتا درین مدت زمان، گزارشی را تهیه نموده و در حضور شما ارایه و برای مردم خود وضاحت بدهم كه ففتا با هدف پاسبانی از هویت ما، تاریخ ما و زبان مادری ما تآسیس گردیده و هیچگاه منافع خلق خود را به بازی نمیگیرد.

هم زبانان عزیز! من به خاطر تفهیم بهتر، این گزارش را به چند قسمت ارایه مینمایم و امیدوار هستم كه برای همه فهما باشد.

اولآ توجه شما را به این نقطه جلب میكنم كه در سه سال و نیم موجودیت ففتا، بسیاری گزارش ها اعم از تشكیلاتی، مالی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به وقت و زمان خود از طریق سایت های ففتا و دیگر سایت ها به نشر رسیده است. بخش های زیاد این گزارش خارج از آن نخواهد بود.

1 - در بخش تشكیلات:

عزیزان! همانطوریكه میدانیم هر تشكل اگر سیاسی باشد یا مدنی، اقتصادی باشد یا اجتماعی، باید است مطابق به خود تشكیلاتی داشته و در یك میكانیزم مناسب استوار باشد. و یك فكر را بدون داشتن تشكیلات لازم در عمل پیاده كردن غیر ممكن است.

بعداز قوریلتای موسس، فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مطابق برنامه و اساسنامه خود، تماس ها و روابط خود را با تورك های افغانستانی در تمام جهان ایجاد، و فعالیت های تشكیلاتی خود را توسعه داده و انجمن های ففتا را در امریكا، كانادا، ناروی، آلمان، هالند، اتریش، دنمارك سویدن و بلغاریا تآسیس و همچنان در كشور های آسیائی از جمله توركیه، جاپان و روسیه برخی از اعضا و هواداران ففتا به فعالیت آغاز نموده و اهداف ففتا را به مردم افغانستانی و غیر افغانستانی به حد ممكنه معرفی میدارند. از آنجاییكه هدف غایی ففتا داخل افغانستان است، بنابرین ففتا نمایندگان خود را بنام (سفیر های صلح ففتا) سه بار در افغانستان فرستاده و انجمن های فرهنگی ففتا را در برخی ولایات توركستان و قطغن زمین شامل فاریاب، سرپل، جوزجان، مزارشریف، قندوز و تخار تآسیس نمودند. البته كه ما این همه ایجاد تشكیلات ففتا در داخل و خارج را در لست دستآورد های ففتا درج مینمائیم. اما كاملآ قناعت بخش نمیدانیم. با وجود آنكه ففتا از یكطرف به مشكلات اقتصادی مواجه است، از جانب دیگر عناصر ضد ففتا به دسیسه و سبوتاژ دست یازیدند تا مانع توسعه تشكیلاتی ففتا گردند كه اثر این توطئه و سبوتاژ ها خصوصآ در ناروی و امریكا معلوم و مشهود است، اما بازهم ناممكن نبود كه برای توسعه تشكیلات ففتا، زمینه ها بیشتر ایجاد گردد.

2 - در بخش مالی و اقتصادی

دوستان محترم! فرض كنیم اگر ساختار تشكیلاتی دست و پای یك تشكُل باشد، مسئائل مالی و اقتصادی به مانند قلب برای این تشكُل مهم و حیاتی است. ففتا از نگاه مالی فقط و فقط به حق العضویت و كمك مالی بعضی از اعضا و هواداران خود وابسته است. لازم میدانم تا زنهار برای مردم خود توضیح بدهم كه ففتا در طول موجودیت خود صرفآ یكبار به خاطر راجستر كردن انجمن مركزی ففتا در هالند فقط (هفت صد اورو) از شهرداری تیلبورگ هالند درخواست كمك نموده و به این هدف مصرف شده است. اما دیگر تا به امروز ففتا هیچگاه از كدام ارگان دولتی و غیر دولتی خارجی و داخلی نه درخواست كمك كرده است و نه هم مستفید شده است. و تمام مصارفی كه ففتا در پروژه های فرهنگی، عام المنفعه و انساندوستانه متقبل شده است، همه و همه از جانب اعضا و هواداران ففتا تآمین گردیده است. اینهمه همكاری ها و كمك های مالی ففتاچیان بدو شكل ارایه گردیده است: اول اینكه امكانات مالی به دسترس ففتا قرار داده شده كه آنرا ففتا بنابر لزوم دید خود به مصرف رسانیده، ثانیآ اعضا و طرفداران ففتا بنابر لزوم دید خود كمك مالی خود را در عرصه های اهداف ففتا به مصرف رسانیده و گزارش خود را با صورت حساب مصرف به مسئولین ففتا ارایه نمودند. تقریبآ تمام گزارش ها درین عرصه از طریق سایت های ففتا به نشر رسیده است و من درین گزارشدهی لازم میبینم كه چندی از اهم خدمات ففتا كه مربوط این بخش است، یادآوری نمایم.

الف: ففتا تا هنوز بیش از ده اثر نویسندگان ما را كه در مورد تاریخ، زبان استبداد زده توركی افغانستان و احیای هویت خلق های تورك كشور بوده سپانسر و یا حمایت مالی نموده كه نتییجتآ بیشتر از ده هزار جلد كتاب چاپ و منتشر گردیده است.

ب: در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در صفحات شمال، بسیاری از ولایات توركستان و قطغن زمین متضرر گردیده بود. درین حالت ففتا با امكانات محدود اقتصادی خود زودتر از هر سازمان خیریه و حتی زودتر از دولت به كمك مردم شتافته و امكانات خود را در خدمت مردم قرار داده و به خاطر رفع ضروریات اولیه سیلاب زدگان، در هر یك از ولایات فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار و بدخشان از 2000 تا 2500 دالر و مجموعآ دوازده هزار دالر كمك فرستاد.

پ: در پیشواز ماه مبارك رمضان سال 2009 اهالی مسجد یكی از نواهی مزار شریف به خاطر حفر یك حلقه چاه به ففتا مراجعه كرده و مصرف حفر چاه از طرف ففتا تآمین و به استفاده اهالی قرار داده شد.

ت: از جانب شخصیت های فرهنگی شهر میمنه، پروژه یك ایستگاه رادیو براه انداخته شد، امیدواریم كه بزودی به فعالیت آغاز نماید، درین طرح همچنان ففتا سهیم شده و در حدود توانائی مالی خود كمك نمود.

ث: بعضآ شخصیت های بزرگ فرهنگی ما برای بهبود وضع صحی شان به حمایت مالی ففتا ضرورت داشتند كه ففتا ایشان را از نظر دور ننموده و كمك حال به قدرت خود را ارایه كرده است.

ج: ترمیم و بازسازی مقابر شخصیت های بزرگ همچنان از توجه ففتا دور نمانده است. هدیره فامیلی آخرین حكومات اعلی مستقل میمنه به مصرف ففتاچی ها احاطه و مزار ایشان اعمار و بازسازی گردید.

چ: بیش از هزار نسخه تقویم با درج تصاویر امپراطوران و حكمرانان تورك و دیگر شخصیت های دولتی، سیاسی، نظامی و فرهنگی خلق های تورك افغانستان از طرف ففتا چاپ و در داخل و خارج كشور انتشار داده شد.

ح: در ولایت سرپل بنابر درخواست عده یی از هموطنان، ففتا مصرف جغل اندازی سرك متصل یك كانون تحصیلی را متقبل و مشكلات اهالی را رفع نمود.

خ: در خارج از افغانستان نیز انجمن های مختلف ففتا در حالات خاص كمك های خود را به هموطنان فاقد امكانات ارایه نموده است. درین ارتباط خدمات انجمن های كانادا و دنمارك در دوحادثه مرگ برجسته گردید
كمك های مالی ففتا برای انجمن های مختلف فرهنگی، مكاتب، كتابخانه ها، لیله ها، محصلین بی بضاعت و امثالهم همه از سایت های ففتا انعكاس یافته است و درینجا ذیقی وقت اجازه نمیدهد كه بالای هر كدام مكث صورت گیرد.

ففتاچی های عزیز! ما میدانیم كه كمك های مالی ففتا در موارد مشخص، گاهی خارج از برنامه فرهنگی و مدنی ففتا میباشد. اما در حالات خاص، ففتا در برابر بعضی از هموطنان ما به مثابه آخرین امید قرار میگیرد، او زمان ففتا با استفاده از آخرین امكانات خود به درخواست ایشان مجبورآ لبیك گفته است.

دوستان! در اخیر این قسمت گزارش اجازه بدهید تا از یك تعداد اعضا و هواداران ففتا یادآوری كرده و به نمایندگی تمام اعضا و طرفداران ففتا قلبآ تشكری نمایم كه ایشان با كمك های مالی خود ویا زحمات بی شایبه خود در حل مشكلات مالی و اقتصادی ففتا جدآ تآثیرگذار بودند:

محترم دكتور قمرالدین مصلح معاون اول ففتا
محترم دكتور امان الله عصمتی از جرمنی
محترم دكتور زمان ذكی از كانادا
محترم دكتور غلام سرور سخا از انگلستان
محترم پوهاند بسم الله میمنگی از دنمارك
محترم سراج الدین قیتمس از سویدن
محترم اسدالله آسیابان از هالند
محترم دیپلوم انجنیر نجم الدین محمودی از اتریش
محترم انجنیر محمد عثمان بیلم از جرمنی
محترم حاجی محمد رفیق از جرمنی
محترم حاجی خیر محمد مخدوم از جرمنی
محترم حاجی عبدالقیوم حمیدی از سویدن
محترم موسی رشید از تخار
محترم نجیب الله ضیا رحمان از كانادا
محترم محمود مخدوم از امریكا
محترم دیپلوم انجنیر عبدالحق فیضی از دنمارك
محترم عبدالعلی فیضی از جرمنی
محترم برادران نیك محمد و دوست محمد از بلژیك

درین ارتباط انجمن های آیدین مالمو از سویدن و انجمن ففتا در دنمارك نسبت به دیگر انجمن های ففتا بیشتر تبارز نمودند. مسلمآ برای مشكلات مالی ففتا هر كس حال به قدرت كمك كرده است كه اسامی ایشان درینجا گرفته نشد و من از ایشان قلبآ تشكری میكنم.

اعضای محترم ففتا! در مسائل مالی و اقتصادی ففتا كمبودی ها، نواقص و مشكلات كم نیست. از بسیاری هم زبانان ما كه خود را عضو ففتا میشمارند، تعداد محدودی حق العضویت میپردازند. مگر بسیاری ها در پرداخت پنج اورو سختی میكنند ویا نمی فهمند كه پنج اوروی ایشان به خاطر فعالیت های فرهنگی ففتا بسیار مهم كمك است. اعضای صفوف ففتا در جای خود باشد، گاهی از اعضای شورای مركزی (كینگاش) ففتا حصول پنج اورو به مشكل مواجه میگردد. هم زبانان ما باید بفهمند كه همه در ففتا به شكل داوطلبانه آمده اند و ففتا نمیتواند كه یك گروپ خاص را با مقرر كردن معاش ماهانه برای جمع آوری حق العضویت موظف سازد. حساب بانكی ففتا در سایت های ففتا منتشر است و فكر میكنم لازم نیست كه مسئولین مالی ففتا برای جمع آوری حق العضویت همه روزه در پشت اعضای ففتا بگردد. با استفاده ازین موقع توجه ففتاچی ها را به این امر جلب میكنم كه با پرداخت ماهانه پنج اورو ویا پنج دالر حق العضویت یا اعانه هیچ كسی گشنه نمیماند اما این پنج اوروی شما میتواند در راه احیای هویت توركان افغانستان یك كمك تعیین كننده باشد.

3 - در بخش فرهنگی

از آنجاییكه (افغانستان تورك لری مدنی فدراسیونی) یك حركت فرهنگی و مدنی است، بنآ مسائل فرهنگی اساس برنامه وی فعالیت های ففتا را تشكیل میدهد. درین بخش از گزارش وبسایت های فدراسیون، تحقیقات مسائل تاریخی و فرهنگی، طبع و نشرات، اطلامیه ها و اعتراضات، زبان، معرفی تاریخ و مدنیت توركان، حقوق بشر، تجلیل از ایام مهم تاریخی و جشن های سنتی، ایجاد روابط فرهنگی با دیگر كانون های فرهنگی داخلی و خارجی و اعزام «هیئت صلح ففتا » در افغانستان شامل میگردد.

الف: وبسایت ففتا

بعداز قوریلتای موسس وبسایت ففتا به كمك جوانان فرهنگ پرور ایجاد و به زبانهای توركی و فارسی به نشرات خود آغاز نمود. این فعالیت های فكری و فرهنگی و بازتاب حقایق از طریق وبسایت ففتا، بعضی از عناصر و حلقات را نا راحت نموده بنآ به تخریب سایت ففتا كمر بستند و دیر زمانی نگذشته بود كه سایت ففتا تخریب گردید. بعداز یك مدت زمان اختلال با زحمات شباروزی بیشتر از سه ماه سایت دوباره به فعالیت خود آغاز نمود. اما قسمتی از آرشیف، شامل برخی از مطالب كه تنها در سایت ففتا نشر شده بود و امكان كاپی كردن آن از دیگر سایت ها موجود نبود، نابود گردید.

دومین تخریبات سایت دقیقآ یكسال قبل صورت گرفت كه در نتیجه، سایت ففتا از استفاده خارج و به یك آرشیف تبدیل گردید. وقتیكه دریافتیم كه سایت به ساده گی احیا نمیگردد، به شركت های مخصوص سایت سازی مرجعه كردیم. مگر قیمت احیای دوباره سایت را سه هزار اورو تخمین كردند كه ما امكان پرداخت آنرا نداشتیم و مجبورآ سایت جدیدی را بنام

www.turklar.com

باز نمودیم كه به زبانهای توركی، فارسی و انگلیسی نشرات میشود. با تآسف باید یادآور شد كه در احیای سایت تخریب شده ففتا ممكن بود كه ما از همكاری همزبانان جوان كمپیوتر ساز و كمپیوتر دان خود مستفید شویم ولی اذهان ایشان كه متآثر از افكار عده یی از عناصر خودخواه و جاه طلب بود، چنین همكاری را با سایت ففتا نكردند. در هر حالت سایت ففتا به مثابه مركز نشرات توركان افغانستان، حوادث مهم وطنی را انعكاس داده و مسائل مربوط به زبان، تاریخ، شعر، ادبیات، سیاست، حقوق بشر، شخصیت های تاریخی و معاصر تورك، موسیقی اصیل توركی و امثالهم را بازتاب میدهد.

ب: تحقیقات مسائل تاریخی و فرهنگی

از طرف نویسندگان ففتا ده ها نسخه مقالات علمی و تحقیقی كه نقاط مشخص جعلیات تاریخی را نسبت به تاریخ تورك ها افشا مینمود، تحریر و نشر نموده و واقعیت های جدید را در عرصه مناسبات فرهنگی و تاریخی ارایه نمود. در بین این همه مقالات تحقیقی، مسائل مانند جعل بودن «بازی نژادپرستانه آریائی» و همچنان بكاربرد و تحمیل هویت «افغان» برای مردم غیر افغان جای برازنده خود را دارد.

پ: طبع و نشرات

همانطوریكه در بخش مالی اشاره گردید، بیشتر از ده هزار جلد كتاب یعنی ده اثر نویسندگان مربوط به تاریخ، ادبیات، تمدن و فرهنگ خلق تورك افغانستان نشر و توزیع گردید.

بیش از هزار نسخه تقویم، بازتاب دهنده تصاویر امپراطوران، ابرمردان تاریخ و شخصیت های علمی، فرهنگی و تاریخی خلق تورك افغانستان نشر و در خارج از افغانستان توزیع گردید.

یك هزار جلد برنامه فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان در داخل كشور نشر و توزیع گردید.
از طرف ففتاچی ها بیش از هزار نسخه مقاله افشا كننده آریائی بازی های دروغین جمع آوری و در داخل افغانستان انتقال و در بین مردم توزیع گردید.

ت: اعتراض ها و اعلامیه ها

افغانستان بعداز 11 سپتمبر 2001 میلادی وارد مرحله جدید گردید. تورك های افغانستان به خاطر نابودی طالبان رسالت تاریخی خود را موفقانه و قهرمانانه انجام دادند. اما زمانیكه توزیع قدرت دولتی و مسئولیت ها مطرح شد، در آنوقت تمامیت خواهان و دیگر عناصر تورك ستیز با هدف قرار دادن خلق تورك افغانستان، تهمت، بهتان و تبلیغات زهرآگین را بر ضدیت با جنرال دوستم براه انداخته و برعلیه مردم ما به توطئه و دسیسه دست یازیدند.
اعتراضات دادخواهانه و صلح آمیز مردم ما را به خاك و خون كشیدند، كوچه های ما را به نام مستبدین تاریخی مسمی نمودند، نوائی های ما را حتك حرمت كردند، سنگ نوشته های ما را از روضه مبارك دزدیدند، از تلویزیون ها ما را توهین كردند، كوچی های طالبی را به جان و مال و ناموس تورك های هزاره حاكم ساختند وغیره استبداد را به ما روا داشتند و این پروسه ادامه دارد.

درین اوضاع و احوال فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان به مثابه حامی منافع خلق تورك كشور با قلم خود، با قدم خود و با منطق خود صدای مردم ما را به سطح جهان بلند نموده و بر علیه اینهمه دسایس قرار گرفته و در اكثر موارد نتایج مثبت بدست آورد. من لازم میبینم كه از عقب این تربیون چندی از فاكت های مشخص را یادآوری نمایم تا هموطنان عزیز بدانند كه وحدت ما ضامن موفقیت ما است.

1 - یكی از بزرگترین دسایس فاشیسم انحصارطلب راه اندازی راپور 130 صفحه یی تقلبی (نقض حقوق بشر) از طریق (هومان رایت واچ) بود كه ترجمه دری آن از منابع خبری بی بی سی نشر گردید. درین راپور با ذكر اسامی چندی از لیدر های قومی و شخصیت های ائتلاف شمال و از آن جمله با هدف قرار دادن خلق تورك افغانستان از رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان به نقض حقوق بشر متهم نموده بود. درحالیكه ففتا تا هنوز رسمآ تآسیس نگردیده بود اما این راپور مغرضانه سیاسی از جانب طراحان اندیشه ففتا عمیقآ تحلیل حقوقی گردیده و با ترتیب كردن شدیدترین اعتراضیه، این توطئه محكوم و به اطلاع مردم، سازمانهای حقوق بشری و جوامع مدنی بین المللی رسانیده شد. درین اعتراضیه قصور خود هومان رایت واچ از لحاظ حقوقی برملا گردیده و محكومیت الفاظ غیرمسئولانه آن توضیح گردیده بود. همین اعتراض نامه با دعوت نماینده هومان رایت واچ از چینل یكی از تلویزیون های فارسی زبان امریكا به بحث گرفته شده و نماینده مذكور به گویا كمبودی های حقوقی این راپور اعتراف نمود. بعداز آن در روشنی همین اعتراضنامه، حزب وحدت، جنبش و جمعیت اعلامیه های خود را برعلیه این دسیسه صادر كردند.

در یك دسیسه دیگر سفیر امریكا احتمالآ به اغواگری و فرمایش شووینیسم حاكم، برعلیه رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان بیانیه داد. این عمل ناعادلانه سفیر امریكا، به عكس العمل جدی ففتا مواجه گردیده و به سطح جهانی اعتراضات و انتقادات براه انداخته شد. همانطوریكه تحت تآثیر اغواگری ها و دسایس فاشیسم، باراك اوباما رئیس جمهور امریكا در بیانیه خود از شخص جنرال دوستم نام برده و قصورات جنگی را به آن نسبت داد. ففتا یگانه ارگانی بود كه این تبعیض را محكوم كرده و به آدرس رئیس جمهور اوباما نامه سرگشاده اعتراضی به زبان انگلیسی ترتیب و ارسال نمود و جامعه جهانی را ازین گونه تبعیض برعلیه خلق تورك افغانستان آگاه نمود.

دوستان عزیز! در افغانستان شرایطی حاكم است كه مطابق آن به فحوای ضرب المثل وطنی كه میگوید ( آب آورده گی خوار و سرسان اما كوزه شكستگی عزیزتر از جان). طالبان كه هر روز سر میبرند و حتی سر های بریده شده را به اقارب آن میفروشند و طفل دوازده ساله را به دار میآویزند و پیشه شان هر روز دهشت و ترور و قتل عام است، با اینهمه حكومت جناب كرزی ایشان را به سهیم شدن در دولت دعوت مینماید و نیرو های خارجی اغوا شده از سوی فاشیسم نیز ازین طرح حمایت میكند. درین باره آنانیكه ادعای محافظت از حقوق انسان را شعار میدهند، كاملآ خموشی اختیار كرده اند. اما جنرال دوستم كه در برابر اینهمه شرارت مبارزه كرده و كمر تروریسم را درهم شكسته و عملآ به اثبات رسانیده است كه برای حفظ و صیانت از نوامیس ملی مبارزه كرده است، سازمانهای نامنهاد دفاع از حقوق بشر به فرمایش فاشیسم همه قصورات جنگی و بهتان های نقض حقوق بشر را به گردن او میآویزند. میدانیم كه اینهمه بازی های سیاسی، ریشه در تبعیض انحصارگران برعلیه خلق تورك افغانستان دارد. درین ارتباط میخواهم بگویم در برابر اینهمه بی عدالتی و تهمت های سیاسی و غیر انسانی و مغرضانه باید مبارزه كرد. و حمایت ما از جنرال دوستم و جنبش ملی اسلامی افغانستان باید آگاهانه و با درنظرداشت منافع علیای مردم باشد ونه مغرضانه و با پیگیری مقصد خاص خوشآمد گویی كنیم تا كه با حمایت او به ولایت، وكالت و وزارت برسیم. دوستان! درین ارتباط از عقب این تربیون از نام فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان یكبار دیگر به صراحت و وضاحت اعلام میدارم كه ففتا در مقابل دسایس و توطئه های فاشیسم و دیگر حلقات تورك ستیز، از جنرال دوستم دفاع و حمایت كرده است و در آینده نیز هر قدم جنرال دوستم كه به نفع خلق تورك افغانستان باشد، تا حد توان خود از او حمایت و پشتیبانی خواهد كرد و بعدازین هیچ كس تلاش نكند كه ( آب را خیط كرده ماهی بگیر
د ).

2 - در مورد دزدیدن مرموز سنگ كتیبه های روضه مبارك، ففتا تنها به اعلام اعتراضیه اكتفا نكرده بلكه آماده گردید تا با استخدام وكیل دفاع عریضه خود را در سطح سازمان ملل و به یونسكو تقدیم نماید و این مطلب را در اعلامیه خود كه در داخل و خارج افغانستان پخش گردید، واضح نمود. اما خوشبختانه در نتیجه قاطعیت و موضعگیری های تورك های افغانستانی داخل و خارج مملكت كتیبه سنگی دزدیده شده دوباره در جای خود برگردانده شد.

در مورد حتك حرمت و تخریب هیكل نوائی بزرگ، ففتا یك حركت وسیع اعتراضی قلمی را راه اندازی نمود كه نویسندگان ما در سطح افغانستان، منطقه و جهان ده ها مطلب اعتراضی و فرهنگی را منتشر و صدای خلق تورك افغانستان را بلند نمودند.

3 - جنایتی كه جمعه گل همدرد در شهر شبرغان مرتكب شد، فدراسیون توركان افغانستان این تراژیدی خلق ما را با اعتراضات خود به مقیاس جهان منعكس نمود و به همین مناسبت در راه اندازی مظاهرات سهیم گردیده و هر ساله با یادبود از قربانی های شهر شبرغان، با نشر اعلامیه ها، اعتراضات، مقالات و دیگر مطالب مربوط به این وحشی گری، جهانیان را ازین جنایت غیر عقلانی فاشیسم آگاه مینماید.

از طرف حكومت فاشیست مشرب قبیله تصمیم گرفته شد تا شاهراه ها و جاده های شهر شبرغان را بنام مستبدین تاریخی نامگذاری نمایند، فدراسیون توركان افغانستان علاوه براینكه با اعلام اعتراضیه های خود این عمل تبعیض طلبانه را محكوم نمود، بلكه با مجریان این پروژه مستقیمآ تماس برقرار كرده و اعتراض خلق تورك افغانستان را نسبت به این عمل ماجراجویانه بیان نموده و از عواقب آن هوشدار داد.

بنابرین بنیاد خیریه احسان الله بیات به مثابه مجری همین پروژه معذرت خود را ارایه نموده و وعده سپرد تا از اجرای این پروژه خودداری نماید.

4 - هموطنان ما در افغانستان، توركیه و امریكا شكایت خود را از برنامه های تلویزیون آریانا با فدراسیون توركان افغانستان در میان گذاشته و مدعی شدند كه خلق تورك افغانستان از چینل این تلویزیون گاهگاهی تحقیر و توهین میشوند. ففتا با پیگیری این مسئله اعتراضات خود را طی اعلامیه جدی بیان نموده و از تلویزیون آریانا خواستار توضیحات گردید و در عین حال از تمام همزبانان دعوت نمود تا هرنوع همكاری خود را با خبرنگاران این تلویزیون برای تهیه راپورتاژ ها قطع نمایند. به نسبت این اعتراضات مسئولین تلویزیون آریانا با درنظرداشت اصل دموكراسی و جواب به صدای مردم، یكروز بعد میز مدوری را به شكل فوق العاده ترتیب داده و از شخصیت های فرهنگی خلق تورك افغانستان یكجا با گرداننده برنامه ایكه شكایت شده بود، دعوت كرده و با رفع سوتفاهم، گرداننده برنامه را با یكنفر مسلط به زبانتوركی اوزبیكی تعویض نمود.

احتمالآ به فرمایش حلقات تورك ستیز ایرانی، توهین و تحقیر تلویزیون طلوع همچنانیكه توهین و گستاخی یك عضو پارلمان نسبت به خلق تورك افغانستان با عكس العمل جدی فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان مواجه گردید. و حتی به صراحت گفته میتوانیم كه عكس العمل جدی و شدید اعتراضی ففتا و معذرت خواهی وكیل مذكور در پهلوی عوامل مختلف دیگر در برجسته نمودن كاندید انتخاب رئیس پارلمان از اقوام تورك افغانستان بی تآثیر نبوده است.
برادران و خواهران عزیز! موارد فوق الذكر به شكل مثال ارایه گردید، زیرا كه در هر یك از اعلامیه، اعتراضات و عكس العمل های ففتا به دفاع از هویت، زبان و حقوق شهروندی خلق تورك افغانستان نسبت ذیقی وقت مشكل است كه مكث صورت گیرد و شما از لابلای سایت های انترنتی و دیگر منابع خبری مسلمآ آگاه هستید كه فدراسیون در مقابل هرگونه دسیسه و توطئه برعلیه مردم ما موضعگیری جدی خود را تثبیت كرده و به خاطر بیداری اذهان عامه و تعیین استقامت درست حتی المقدور رهنمائی كرده است كه از جمله وضعیت فاجعه بار سیاسی و فرهنگی تورك های افغانستان، هجوم ناقلین در ماورای كوكچه، فاجعه خونبار تخار، هجوم كوچی ها در حریم تورك های هزاره، تبعیضات سیاسی و فرهنگی قبیله برضد مردم ما، انتقال طالبان مسلح در ولایات توركستان زمین، توزیع تذكره اوغانی برای عموم شهروندان كشور مسائلی است كه در وقت و زمان خود با عكس العمل های ففتا مواجه گردیده و درین استقامت ها ففتا تلاش كرده است تا مردم را آگاهی داده و بیدار نماید.

زبان مادری:

دوستان! زبان مادری به مثابه یك مسئله حیاتی بخش مهم برنامه ففتا را تشكیل میدهد. فدراسیون درین باره ده ها مقاله را ترتیب و نشر نموده و اهمیت بزرگی و غنامندی زبان توركی را وضاحت داده است. درسنامه های نویسندگان زبانشناس ما بطور سیستماتیك و منظم از طریق سایت های ففتا به نشر رسیده است. همچنانیكه از طریق سایت ففتا ده ها اثر علمی حضرات محمود كاشغری، علیشیر نوائی و مخدوم قلی فراغی و صدها مطالب در ساحه زبان یعنی اشعار توركی، داستانها، ضرب المثل ها و دیگر مطالب فولكلوریك كه توسط ففتاچی ها تهیه گردیده است، نشر و در مطالعه علاقمندان زبان توركی قرار داده شده است.

در نتیجه تلاشهای دلسوزانه طرفداران ففتا در شهر گولف كانادا، درسخانه ففتا افتتاح گردیده كه بچه های فامیل های مهاجر ما به آموزش مضامین دینی و زبان مادری میپردازند. همچنانیكه زبان توركی افغانستانی در پهلوی دیگر زبانها در ساحه ارایه خدمات اجتماعی در شهرداری شهر گولف كانادا در نتیجه درخواست و تلاشهای اعضا و هواداران ففتا رسمیت داده شد.

در یكی از شهر های سویدن نیز در نتیجه زحمات یكی از اعضای رهبری ففتا، زبان توركی افغانستانی برای اطفال فامیل های تورك زبان افغانستانی درس داده میشود.

دوستان گرامی! در بخش زبان مادری، من میخواهم چندی از درد دل خود را كه برایم خیلی سنگین است، به عرض برسانم. یك دانشمند میفرماید: ( زبان شناختن هنر است، مگر زبان مادری را نشناختن بی هنری است ) ما میدانیم كه تاریخ ما، مدنیت ما و زبان مادری ما در طول تاریخ افغانستان از طرف استبداد سركوب گردیده است. این یك جهت قضیه است اما جهت دیگر آنرا نباید فراموش كنیم كه خود ما نیز در زیر پای استبداد قالین ابریشمی هموار كرده آمده ایم. بنابر برداشت بنده از مناسبات اجتماعی شهری میتوان گفت كه احتمالآ در حدود بیشتر از 40 فیصد فامیل های باسواد اوزبیك و توركمن در بین خود به زبان فارسی صحبت میكنند. خواهش میكنم كه هیچكس از من آزرده نشود، با تآسف میگویم كه اگر جوانان ما از فامیل فارسیوان خانم بگیرد هم خود فارسیوان میگردد و دختران ما هم اگر از فارسیوان شوهر بگیرد، خود فارسیوان میگردد. این بدبختی زمانی به فاجعه جان سوز تبدیل میگردد كه پدر اوزبیك و مادر اوزبیك ویا پدر توركمن و مادر توركمن اما اولاد خود را با محروم كردن از زبان مادری خود، فارسی میآموزاند و زن و شوهر اوزبیك ویا توركمن بشكل شرم آور و مضحك در بین خود نیز فارسی صحبت میكنند.
اینچنین انسان های هویت باخته كم مایه و كم دانش، بی منطق و بی درایت گاهی هم از اوزبیك ویا توركمن بودن خود انكار میكند. اینچنین انسان های ارزان قیمت و فاقد كیفیت هویتی فكر میكنند كه با منزوی كردن زبان مادری در بین فامیل خود و گپ زدن به فارسی ایشان را معتبر تر از دیگران میسازد. فكر علیل همچون انسانها اینقدر قوه درك و درایت ندارد، بفهمد كه با خارج شدن از سرحدات افغانستان، از توركستان چین تا فلات ایران، از آسیای میانه تا آسیای صغیر، از روسیه تا قفقاز و از اروپای شرقی حتی اروپای غربی كه ملیونها همزبان ات زیست میكنند، همین زبان مادری تو كه تو آنرا بنابر كم سوادی خود تحقیر و توهین كرده ای، قابل پذیرش و استفاده میباشد.
خواهشمندم كه از این اظهارات من نباید تفسیر و تبصیر نادرست صورت گیرد، ما هیچ زبانی را نفی نمیكنیم و زبان فارسی نیز از آن خود ماست و اجداد ما آنرا به رشد و بالندگی رسانیده است كه متآسفانه با انقراض امپراطوری های توركان، ساحه تطبیق آن نیز بسیار محدود گردیده و در بین دو مملكت باقی مانده است. اما هدف ما اینست كه زبان توركی افغانستانی نیز از قفس اسارت، تبعیض و استبداد بیرون آید و به مانند یك گل در پهلوی دیگر گلها درین بوستان بالنده گردد.

من از تمام شخصیت های فرهنگی متعهد به آرمانهای مدنی خلق های تحت استبداد افغانستان خواهشمندم كه هركس به نوبه خود به خاطر روشنی اذهان آنانیكه از هویت خود بیخبر اند و آگاهانه ویا غیر آگاهانه در تضعیف اعتبار زبان خود سهیم هستند، وجایب ایمانی و وجدانی خود را انجام داده و در بیداری فكر ها كمك نمایند. هر انسانیكه اولاد خود را بدون هیچگونه دلیل از زبان مادری محروم میسازد، این شخص خیانت بزرگ نه بلكه جنایت بزرگ را انجام میدهد.

دوستان محترم! از جمله دیگر فعالیت های ففتا باید یادآور شد كه به خاطر معرفی شخصیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دولتمردان و امپراطوران تورك افغانستان، ده ها مقاله از جانب اعضا و هواداران ففتا نوشته شده و ده ها بیوگرافی ترتیب و تنظیم و صدها مضامین، تصاویر و فلم ها از طریق سایت های ففتا به دسترس هموطنان در داخل و خارج مملكت قرار داده شده است.

حقوق بشر:

حمایت از حقوق بشر شامل برنامه و اساسنامه ففتا میباشد. درینباره ففتا موضوعات المناك و دلخراش حقوق بشری را در داخل و خارج مملكت تعقیب نموده و موضعگیری خود را با نشر اعلامیه ها و اعتراضات روشن و اخبار حوادث مربوطه را انعكاس داده است.

جنایات طالبان برعلیه شهروندان بی سلاح و بی دفاع، خودسری های نیروهای خارجی بخصوص در جنوب كشور كه قربانی آن مردم ملكی و بی گناه كشور میگردد، جنایت كوچی ها بر علیه مردم هزاره، وضعیت رقتبار مهاجرین در ایران و جنایت نظامیان ایرانی برعلیه مهاجرین اهل افغانستان، قتل عام تورك های اویغور در توركستان چین توسط چینی ها و استبداد دولت ایران برعلیه مردم آزربایجان جنوبی و سركوب مظاهرات آنها مسائلی است كه ففتا در چوكات برنامه حقوق بشری خود پیگیری نموده است.

تجلیل از ایام برازنده:

حضار محترم! ففتاچی ها و انجمن های مختلف آن سال نو، عید وبرات و دیگر عنعنات و سنت های پسندیده مردم ما را در سطح امریكا، كانادا و اروپا همه ساله تجلیل نموده و غنامندی كلتور و فرهنگ ما را به خلق های دیگر دنیا معرفی میدارند. و درین عرصه كشور های كانادا، دنمارك، سویدن و آلمان پیشقدم از دیگران هستند.

روابط:

اعضای محترم جرگه! علایق و روابط با دیگران اعم از شخصیت های فیزیكی و حقوقی یكی از شرط های مهم رشد یك سازمان به شمار میآید و فدراسیون توركان افغانستان نیز ازین امر جدا نیست. اگر یك تشكل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ویا مدنی به خاطر شناساندن مرام و مقصد خود و همچنان برای شناخت دیگران روابط و علایق خود را ایجاد نموده و توسعه داده نتواند، او تشكل به مانند (كرم پیله) در اطراف خود پیچیده و با تولید جدار، خود را از دیگران منزوی كرده و عاقبت در بین جدار خود میمیرد.

بنابرین اساس در جریان سه سال و نیم كه از تآسیس رسمی ففتا میگذرد، اعضای رهبری ففتا نه تنها با برخی از تشكل های فرهنگی روابط و علایق ایجاد كرده است بلكه با برخی از شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی در داخل و خارج كشور ملاقات هایی را انجام داده، موجودیت ففتا، اهداف و خواسته های او را بیان نموده است.

دوستان! به اساس خط فكری و مرامی فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان، ففتا با تمام اقوام برادر افغانستان تفاهم، دوستی و برادری بر اساس برابری و احترام متقابل آرزو دارد. چنین روابط با درنظرداشت مشتركات فرهنگی و اجتماعی با اقوام دیگر در سطوح مختلف ایجاد گردیده و در حد ممكنه اعضا و هواداران ففتا جاییكه دعوت میشوند، در مجالس و محافل ایشان اشتراك نموده و پیام ففتا را به نمایندگی از خلق تورك افغانستان میرسانند. البته كه بنابر كثرت مشتركات و علاقمندی جانبین، روابط فدراسیون با تورك های هزاره عمیقتر و وسیعتر انكشاف نموده است. درین رابطه مبالغه نخواهد بود اگر بگویم كه احیای هویت اصلی و تاریخی هزاره ها درین كشور یكی از خواسته های مهم فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان به شمار میآید. به همین مناسبت پژوهش هایی نیز از جانب نویسندگان ففتا صورت گرفته و حتی كتابی نیز به خواهش ففتا به قلم محترم پروفیسور عنایت الله شهرانی و ویراستاری اینجانب خدمتگذار شما تحت عنوان (تاریخچه اقوام در افغانستان) تآلیف و به تیراژ سه هزار جلد در داخل افغانستان منتشر گردید. نتایج تلاشهای خستگی ناپذیر جامعه هویت طلب روشنفكری هزاره و همسویی و همبستگی قلم بدستان ففتا درین روند مشهود بوده و امروز خلق هزاره خود را بخشی از خانواده مشترك توركان افغانستان محسوب مینمایند. مسئله احیای هویت اصلی هزاره ها به مثابه وارثین برحق كوشانی ها، یفتلی ها، كابل شاهان، شاران بامیان، تیموری ها، بابری ها، غزنوی ها و دیگر سردمداران تاریخی توركهای منطقه، در فعالیت های فرهنگی ایشان جای محوری دارد و این یك موفقیت بزرگ در راه احیای هویت توركان افغانستان میباشد. راه اندازی وبسایت توركیك پرس توسط هزاره ها در زبانهای توركی، فارسی و انگلیسی یكی از گامهای عملی درین استقامت بشمار میآید.

البته كه درین مجلس جای نمایندگان اقوام برادر افغانستان و بخصوص هزاره ها خالی است، یگانه علتی كه ما نتوانستیم از ایشان دعوت كنیم، مسئله پیشبرد زبانی مجلس بود. ما خواستیم كه سنت پیشبرد همچو مجالس كه به رشد زبان توركی افغانستان منفی تآثیر میگذارد، شكستانده شود وزبان توركی افغانستان در تدویر همچو مجالس نیز در پهلوی زبانهای دیگر سهیم گردد. اینبار به خاطر ایجاد یك قاعده، جرگه ففتا به زبان توركی افغانستان به پیش برده میشود، بنآ نخواستیم كه با دعوت كسانیكه به توركی افغانستان نمیدانند، باعث كسالت و خستگی ایشان گردیم. مسلمآ در آینده میخواهیم كه مجلس های مشترك برپا نموده و مشكلات تفاهم زبانی را حل نمائیم.

اعضا و هواداران محترم فدرسیون توركان افغانستان!

در اخیر این گزارش از (سفیران صلح) فدراسیون یادآوری میكنم كه ففتا سه بار نمایندگان خود را در افغانستان اعزام نموده و به دست آورد های قابل ملاحظه یی در ساحات فرهنگی و توسعه تشكیلاتی بدست آورده است كه گزارش مفصل آن بعدآ ارایه خواهد شد. مگر درین قسمت گزارش به اجازه شما و به نمایندگی شما با ذكر اسامی هیئت صلح ففتا از عقب این تربیون از ایشان قدردانی مینمایم: محترم پوهاند بسم الله میمنگی، محترم سراج الدین قیتمس، محترم دیپلوم انجنیر نجم الدین محمودی، محترم دیپلوم انجنیر محمد عثمان بیلم و محترم استاد محمد ایوب ساعی! از زحمات شما در قبال توسعه افكار دادخواهانه فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان در داخل كشور از صمیم قلب تشكری مینمایم.

همچنان اجازه بدهید تا از یك تعداد شخصیت های بزرگ اجتماعی و فرهنگی ما قلبآ منتداری نمایم كه ایشان همیشه به تآسیس حركت فرهنگی توركان افغانستان مباحات نموده و در پهلوی ما بوده و ما را تشویق و رهنمائی كرده اند:

محترم الحاج رئیس صاحب آقمراد بای
محترم جنرال صاحب عبدالغفور فاریابی
محترم حاجی صاحب صادق
محترم حاجی صاحب قاری عبدالرحمن
محترم عبدالمجید ازگون
محترم عبدالرسول وثیقی
محترم عبدالله تاشقین

بزرگان و خبرگان عزیز! تجارب و مشوره های شما، برای ما همیشه رهنمای عمل بوده است. از خداوند متعال استدعا میكنیم كه برای شما طول عمر عطا نموده و سایه شما از بالای ما كم نشود.
از توجه و حوصله مندی شما اعضای مجلس منتدار هستم.

صحت و سلامت باشید

داكتر اكبر همت فاریابی

رئیس فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جای بسی دریغ است کسی که ادعای کار فرهنگی دارد؛ هنوز حق بشری دیگران را با مساله ی هویت اتنیکی گره زده وبه گناه پیوند خانوادگی و تکلم به زبا ن مشترک خانواده؛ به رسمیت نشناخته وبدتر از آن ایشان را با زشت ترین کلمات مورد اهانت نیز قرارمی دهد.
  در این بیانینه؛ گوینده در بخش زبان - پیوند زناشویی بستن جوانان ومردان ودختران " تورکتبار"رابا خانواده هایی که وی " فارسی وان" می خواند وسخن گفتن به زبان فارسی ؛ به مثابه ی " بدبختی" و " فاجعه ی جانسوز" تلقی نموده و " مضحک" و " شرم آور" می خواند. او به این نیز بسنده نکرده و هم تباران خودرا با عناوین " هویت باخته" ، "کم مایه" ، " کم دانش" ، بی منطق" " بی درایت" ، " ارزان قیمت" و " فاقد کیفیت هویتی" می نوازد!
  ازاین سخنان انباشته از عقده وتعصب؛ می توان درک کرد که گوینده هنوز از مفهوم علمی " هویت" ماهیت زبان و مساله ی آزادی اختیار وگزینش شیوه ی زندگی به مثابه ی یکی از اساسی ترین حق بشری هر شهروند جهان - آگاهی لازم ندارد.
  آنگاه چگونه می تواند دیگران را " بافکر علیل"و " فاقد قوه ی درک ودرایت" بخواند؟ این هم شد کار فرهنگی؟ باز هم دردا ودریغا !

  • دوست عزیز برداشت شما بسیار ضعیف است ، انتقاد از كسانی صورت گرفته كه اولاد خود را بدون موجب و آگاهانه از تكلم به زبان مادری خود محروم میسازد و اگر من بودم در برابر این اشخاص كلمات بی ننگ و بی غیرت را نیز استعمال میكردم . و آنانیكه هویت اوزبك بودن ویا هزاره بودن خود را پت میكند من اگر در جای داكتر صاحب همت میبودم ، میگفتم كه این آدم ها به حلال زاده بودن خود هم شك دارد و به این سبب از مادری كه آنرا زایده است انكار میكند ویا از پدری كه آنرا زایانده است انكار میكند . و شاید هم خود شما از همین تیپ آدم ها باشید .
   ظاهر

  • آقای نكته گیر ! ازین گپ شما معلوم میشود كه چندان در نكته گرفتن ماهر نیستید و این ابراز نظرتان به اصطلاح به پرزه رفتن عسكر میماند

  • از هویت و زبان خود كسی انكار میكند كه ( ولد زنا ) باشد

  • شما دوستان دست داکتر صاحب را نیز از پشت بسته اید. با شما بحث ندارم.

  • اى برادر نكته كير!
   بيش كله خر يا شين خواندن.شايد با كله مريضت تمام بيانيه داكتر صاحب همت فاريابى را غلط فهميده باشى.او يكسلسله حقايق تلخ را كه كزشته و بعضا امروز نيز در جريان است بر شمرده است.
   برادر ارشد داكتر همت فاريابى كه حامد فاريابى باشد يكى از بزركترين شاعران عصر ماست تمام اشعارش به درى فارسى است.تركان ضد زبان كسى نيستند .ولى حق دارند از قوم خود دفاع كنند و در نجات فرهنك بكوشند.

  • نکته گیر عزیز! حیفت نکرده که چنین جانوران را دوستان خطاب میکنی . داکتر صاحب همت یک بادی به هوا داد ویک غلط کرد، حالا ما نباید پشت آنرا محکم بگیریم.

  • غوربندی عزیز ، فكر میكنم كه تو هم به حلال زاده گی خود مشكل داری . اگر این مشكل خود را با ما در میان بگذاری حتمآ درد دل ات بیرون ميآمد و مشكل ات حل خواهد شد. كوشش كو كه اصلیت خود را دریابی !!!

  • درود به دبیران تارنمای کابل پرس? وسلام به همه خوانندگان این تارنما:
   ابن جانب عضو رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان کشور به تاید وتاکید تلویحی از بیانیه عالمانه وهمه جانبه جناب
   داکتر همت فاریابی میخواهم که ،خاطر نشان نمایم فدراسیون فرهنگی تورکان کشور ورهبریت این کانون درخشان
   فرهنگی چنانچه در اساس وبرنامه این نهاد فرهنگی بطور روشن واشکار مسایل حقوق در گسترده زبان ،تاریخ ،هویت وفرهنگ در پرتو دانش تدوین وتکمیل یافته وتلویحآ اشاره یافته است که ،رشد وتکامل وبالنده گی موزون فرهنگی تمام اقوام وملیت های ساکن در کشور منجر به وحدت و ایجاد ملت وسرفرازی همه مردم میگردد.
   اینکه من وهرکسی نمیتواند که به زبان مادری وپدری خوانده ونوشته نماید خود سوال است نهایت جان گداز وشرم
   آور است.در رابطه دلایل مضک وطرد شده تاریخی وجود دارد که چرا من وما به زبان مادری خویش خوانده ونوشته کرده نمیتوانیم .درحالیکه نفوس تورکان کشور کمتر از سایر ملیت ها نبوده وفرزندان ما از بدوی روز مکتب به دو زبان تاجیکی وپشتو آغاز به درس خواندن میکند واگر این جنایت فرهنگی نیست ،پس چگونه میتوان
   تعریف اش نمود؟
   فدراسیون فرهنگی با دید این پدیده های غیر فرهنگی توجه اش را مبذول داشته وعلت وجود ودوام جریان وشکل گیری غیر فرهنگی وغارت فرهنگی را کشف نموده ودر جهت طرد ونابودی این پدیده های غیرفرهنگی به مقاومت پرداخته وخواهان رشد موزون فرهنگی تمامی باشندگان کشور میباشد.وقتیکه در کشور
   دو زبان میتوان رسمی وملی شود وآنگاه میتوان زبان سومی نیز ملی ورسمی اعلام گردد.
   داکتر همت بالای یک تعداد افراد وعناصر انگشت انتقاد بالا نموده عملی است بس هوشیارانه وعیارانه تلقی نمود و،چون میدانم که تعداد از روشنفکران تورک کشور از زبان وهویت تاریخی خویش انکار نموده وشرم
   میکنند ومن به صفت فرزند تورک کشور به داشته های تاریخی وفرهنگی وزبانی افتخار نموده واعمال وحرکت همچو اشخاص وافراد را جنایت تلقی مینمایم.

  • حکیم الله جان توهم باید از والده صاحب یکبار پرسان کن که قبله گاه اصلی جناب را ، اگر گد وبد نشده باشد ویا با هم دیگر مغالطه نکند ، معرفی خواهد کر د.

 • داکتر فارابی عزیز سلام.من یک حرف بسیار کوتاه به شما دارم...... شما دچاری یک مریضی روانی هستید. باقی مطلب بدستی شما.

  • کابل لی ولا .
   من یک سطر نبشته داکتر صاحب را نخوانده ام اما میدانم که : داکتر چیز های از لا بلای تاریخ فلاکت بار اوغانی بیرون نویسی کرده که اوغانها سر ور داشته وهر که را به لگد و شاخ ... همچنان به دماغ کابلی شده ها ی هوتخیل و تپه قولالها نیز خوش نخورده از این رو "بیچاره روغ رمت " را در قطار مریضان شان حساب نموده اند ... خان

  • جناب كابلی صاحب ، این كه منطق نشد . شما واری كسان عادت كرده اید تا هزاره و ازبك صدای خود را بلند نكند و اگر حق خود را ادعا كرد ، آنرا مریض ، متعصب ، تجزیه طلب و دیگر تاپه های فرمایشی را به آن میزنید . میگویند هر انسان كه منطق نداشت به شخص مانند سگ پاچه گیر حمله میكند . شما را خوش تان نآمد كه داكتر فاریابی گفته كه در فامیل های ازبك و تركمن زبان خود را هم فراموش نكنند و زبان تركی اوغانستان هم در قطار دیگر زبانها قرار بگیرد . آغای محترم كجای این حرف ها نادرست است ?
   الله تعالا شما را هدایت كند

  • :كا بلى بدل , ابله!سك كريت كم بود كه داكترى را هم شروع كردى.

  • اكر هزاره و يا اوزبك بكويد كه جرا اين همه تبعيض و نابرابرى وجود دارد,فورى قوله ميكشند يك عده كه ضد وحت ملى است. انها عادت كردند توسط اجنبى اقوام برادر را از تيغ بكشند.امروز اين برادران ترك ما از همه اولتر اقدام كردند و مسوليت انسانى خودرا در مقابل قوم خود انجام دادند.صداى قوم خودرا بلند كردند.افرين به انكه در وقتش از خود دفاع كند و كرنه مشت بعد از جنك ميشود.من با شما غفار جان موافقم.

 • با امیدی روزی که هماه تورکتبارن اعم از ازبک و هزاره و ترکمن و بیات و قیزیلباش ... به صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و زبانی ‌یک شوند.
  من بیشتر اوقات با صحنه‌های مقالات بر خورد کردا‌ام کی‌ وقتی هزاره یا أزبک ... از ظلم تاریخ و خودشناسی حرف زده اند آنها از طرف پشتونها یا تاجیکها با قوم پرستی‌ دشمنی با دیگر ملتها و تبعیض مقصر شده اند در حالی‌ که خود شناسی‌ دشمنی با دیگران نیست.
  خودشان مکشند، میدزدند و میبرند خود را مقصر نمدانند. چون همه چیز برایشان عادی شده است.
  رسانه‌ها اعم از تلویزیون، رادیو، مجله باید رشد نمایند و برای آگاهی‌ مردم کار کنند تا فیلم‌های به ارزش هندی, غیره پخش نمایند.
  سلام از ‌یک تورکتبار از اتریش

 • ما هم در شمال یک اصطلاح داریم به سگانی که خوابیده اند و یکبار ناگهان حمله می کنند، خپ گیر می گویم.
  نکته گیر صاحب، نه ببخشید خپ گیر! کجا این نوشته خوشت نامد که یکبار بیدار شدی

 • ما هم به برادران ترك خود افتخار ميكنم.بيانيه داكتر صاحب همت فاريابى كه همه زواياى فد رتاسيون فرهنى تركان افغانستان را روشن ساخته و در ان از تركان افغانستان دفاع نموده و حق و حقوق انهارا طلب شده است خيلى مفيد در جهت بسيج همه تركتباران به دورهم ميدانم.بر حق كه فدراسيون شما از كرم و سرد روز كار را ديده و نيش دشمنان را هم خورده و امروز با قدرت تمام قد برافراشته است و با كزشت هر روز بخته و بخته تر ميشود.اينقدر عالم و دانشمند كه يكجا باهم جمع شوند و از دل و جان باهم كار كنند حتمى بيروزى نصيب ميشوند.شما حق داريد از قوم خود بر عليه ظالم دفاع كنيد.درست ظلم شده ولى ازين به بعد بايد يك جاره سنجيده شود تا ما و شما مانند مردم كشور هاى جهان در ترقى صلح و دوستى و برابرى نزد قانون زندكى كنيم.

 • من همیشه مقالات و بیانیه ها و مصاحبه های داكتر همت فاریابی را تعقیب میكنم و همیشه حرف داكتر همت اینست كه تمام اقوام افغانستان همدیگر را نفی نكند و همدیگر را بپذیرد و احترام كند و آنوقت وحدت ملی واقعی بوجود میآید . داكتر همت اگرچه ازبك است مگر در حل مشكلات قومی پیرو خط عبدالعلی مزاری است و آنرا الگو قرار میدهد .

  • راستى رضاجان من هم متوجه اين نكته شده ام كه نظريان اين دوسر ميخورد. ان بيرمرد بزرك هم وحدت ملى واقعى كفته توسط اى اس اى كشته شد.مزارى با شجاعت با دست خالى برادر بزرك كفته رفته بود ,انجا كرك در لباس ميش در كمين نشسته بود.تا امروز و هر روز اى اس اى به كومك بشتونها بهترين انسانهاى ما را كشتند.
   مرك بر با كستان.

  • وقتی اراذل واوباش در نقش مدافع کسی ظاهرشده وبا زبان سگی حمله کنند دیگر ماهیت دعوا روشن می شود و جای بحث باقی نمی ماند. من گمان می کردم گوینده ی آن سخنان توهین آمیز وعامیانه
   خود وارد میدان شده و درک خودرا از مقولات علمی زبان، فرهنگ وهویت ارایه کند. ولی تصور نمی کردم خودش پنهان شده و سگ های دیوانه ی خودرا کش کش کند. جای تاسف دارد.

  • نقطه گیر خان ! تو اینطور بداخلاقی هم میكردی ، من نمیدانم مشكل تو چیست و نباشد كه به فرموده داكتر فاریابی ، تو خودت از همان هویت باختگان و خود فروخته شدگان اوزبك یا تركمن ویا هزاره نباشی كه اینقدر احساسات بی معنا از خود نشان میتی !!!

  • شبگرد جان مبطلا! این پیر مرد تان هم دست پخت آی اس آی بود .مزدوری و جنایت پیشگی پشتون وتاجک وهزاره نمی خواهد. جانی ، جانی است چه پشتون باشد ،چه تاجک هیچ فرقی نمی کند . ربانی در گرد دسترخوان آی اس آی بزرگ شد وبخاطر اهداف دراز مدت این سازمان جهنمی هم جان داد.به جز شرارت و مزدور پیشگی هیچ صفت مثبتی نداشت.

  • تو دانی و خدایت فیر هوایی نكو ، اگر هر كس را بگویی كه با آی اس آی رابطه داشت گپی ندارد اما مزاری را به این نسبت دادن ، اینرا ثابت میكند كه تو چره یی بی خلته فیر میكنی .

  • سيد جان!
   راستى كه اين شخض از همان عقدهيي هاى خود شماست.شما هم دربين خود مانند ما مار استين داريد.ولى اين شخص بسيار انسان بست و فاسد است.

  • آغا جان ازبک! من مزاری صاحب را نفر آی اس آی نگفتم . واضح نوشته کردم که ربانی . بابه مزاری تاج سرم بود.

  • آقای غوربندی من اگر نادرست فهمیده باشم معذرت میخواهم
   ازبك

 • اولین بار است که می شنوم ترک ها هم "جرگه" برگزار می کنند . ...

  • اوغو جان
   یك كمی سواد خود را بلند ببر ، آنچه كه امروز شما اوغو ها به خود آویخته اید ، همه عنعنات دیرینه ترك ها است و اگر نه در كوه سلیمان كه از آن چهار صد سال میگذرد ، تمدنی موجود نبود . احمد شاه بابای شما هم افسر نادرقلی افشار تركمن بود كه بزور نیرو های خلجی ها و ازبك ها به قدرت آورده شد . اگر خواندن را یاد نداری ، از كسی كمك بگیر تا تاریخ غبار ، كهزاد ، كاتب هزاره و بالآخره عبدالرحمن را برایت توضیح كند .

  • اوغو جان
   یك كمی سواد خود را بلند ببر ، آنچه كه امروز شما اوغو ها به خود آویخته اید ، همه عنعنات دیرینه ترك ها است و اگر نه در كوه سلیمان كه از آن چهار صد سال میگذرد ، تمدنی موجود نبود . احمد شاه بابای شما هم افسر ??? نادرقلی افشار تركمن بود كه بزور نیرو های خلجی ها و ازبك ها به قدرت آورده شد . اگر خواندن را یاد نداری ، از كسی كمك بگیر تا تاریخ غبار ، كهزاد ، كاتب هزاره و بالآخره عبدالرحمن را برایت توضیح كند . كلمات جرگه ، اولس ، بیرق ، گزمه ، قنداغ ، شاغلی و امثال آنرا در لعتنامه ها جستجو كن تا كه از دنیا كمه آگاه شوی

 • آغای همت !داکتر علم حقوق،فیلسوف دانا! زبانشناس شهیر!
  افاضات شما در مورد تکلم ربان پارسی از جانب ازبیک ها ( ترکمن ها خو اصلا" پارسی را یاد ندارند)حیرت آور وتعجب بر انگیز است . نه خیر نهتنها تعجب بر انگیز ، بلکه اهانت به هم تباران تان است .خوشا به این جرئت عالمانۀ جناب که چنین تاحنه اند واینگونه تاختن به هم زبانان خود ، از همان ترک تازی ها است که شاید ریشه در ژنیتیک داشته باشد .
  از جناب عالی چند سوال دارم :
  1ـــ همسر جناب عالی از پنجشیر است و طیعا" که به کفتۀ جناب پارسیوان است ، پس ارجمندی ها هم به لسان پارسی صحبت مینمایند بناء" آیا آغای ذوکتور! همت فاریابی هم در ردیف هویت باخته ها، کم مایه وکم ذانس ها،بی منطق و بی درایت ها.........قرار نمی گیرند. یکی از پیش کسوتان شما هم که قلبا"برای شان احترام قایل هستم ،نیز متاسفانه با ارجمندی های خود پارسی صحبت میکند چونکه این ارجمندی ها با لسان مادری پدرجان بلدیت ندارند،پس ایشان هم از جملۀ همان هویت باخته ها ،کم مایه وکم دانش ها ، بی منطق وبی درایت ها ...قرار میگیرند ویا جناب دوگتور استثنا قایل میشوند؟
  2ـــآغای دوکتور خمت کنونی یگجا با برادران واکثریت اعضای فامیل خویش یک زمانی در رکاب حفیظالله امین ونور محمو ترکی شمشیر میزدند و از جملۀخلقی ها وامینی های دوآتشه بودید و بسیاری از جوانان آزادی خواه فاریاب زمین تویط شما ها به اسارت عریرالله وگری درآمدند و شهید شدند ، آیا این حس کنونی تباری تان آنوقت بیدار نشده بود که در خدمت فاشیست های چون امین ،ترکی و عزیزالله وگری قرار گرفتید ؟
  آغای دوکتور به خدا شرم است ، بس کنید اهانت به دیگران را . هم با شرق میزنید هم با غرب. از سعدی « پارسیوان» بآمورید که گفت : بنی آدم اعضای یمدیگر اند.....

  • عجب نقد و بررسی اوغانی !اگر کسی با غیر قوم, تبار و ملیت اش عروسی بکند از جانب نازیست ها گویا کم ذات ,هویت باخته , بی منطق بی درایت.... تلقی میشوند ! همان بر تری جوی اوغانی ..............

   از همینجاست که اوغان محمد زای را کم اصل , هویت باخته ... عنوان میکنند چونکه مادران شان ادب غذا خوردن و صحبت کردن و کالا پوشیدن و نظافت .... را به انان اموخته است.

   اوغان های فارسی وان شده اطراف کابل نیز از این قاعده اوغانی "خیمه نشینان حصارک " مستثنی نمیباشند ...

   این است ماهیت فاشیزم اوغانی و اوغانملتی .

  • جناب بی نام و نشان ، به خدمت شما سلام و حترامات تقدیم میكنم .
   من نظر نادرست و ذهنی شما را خوانده براستی متعجب شدم و از نوشته شما فهمیدم كه جناب شان به قدر كافی داكتر صاحب همت را میشناسند و تعجب درینجاست كه با این شناخت شان از داكتر همت چه باعث میشود كه معلومات اغواگرانه و دسیسه آمیز ارایه میكنند .
   من در چند اصل نوشته شما را نتیجه گیری میكنم : نخست اینكه بیانیه همت صاحب را درست نخواندید ویا درست برداشت نكردید ویا اینكه طوری برداشت كردید كه برای شما به خاطر عقده گشایی و ارایه معلومات نادرست دركار است . دوم اینكه شناخت شما از داكتر همت و تلاش شما برای سو استفاده ازین شناخت باعث شده كه متناقض صحبت كنید یعنی از یكسو ادعا میكنید كه داكتر همت ترك تازی میكند و تعصب زبانی نشان میدهد و از جانب دیگر میگویید كه خانم ایشان از پنجشیر است . اگر ایشان تعصبی میداشتند پس چرا یك خانم پنجشیری برای خود انتخاب كردند . سوم اینكه بیوگرافی ایشان را كه در سایت ها نشر است ، مطالعه نكردید ویا هم از آن اغماض میكنید .
   من كه به همه حال داكتر همت را نه از روی تبلیغات یك تعداد انسان های به قول معروف هویت باخته میشناسم ، بلكه از دوران مكتب در میمنه و بعدآ تحصیلات در كابل كه من در انستیتوت پولیتخنیك محصل بودم و ایشان در شعبه فقه و قانون فاكولته شرعیات محصل بودند و بعدآ داكتر همت در حقوق بین الدول و من در انستیتوت نفت و كیمایای آزربایجان شامل شدیم . حالا نیز من در كانادا زندگی میكنم و با داكتر صاحب همت كه در هالند است همیشه تماس دارم . میخواهم چند نقطه را به ارتباط معلومات كاذب شما ارایه كنم . اولا درست فرمودید كه خانم ایشان اصلآ از پنجشیر و زاده قندوز و تربیه یافته شهر شبرغان است به این سبب به زبان ازبكی نیز می فهمد . دوم ، من و داكتر همت در سال 1358 (1979) از میمنه یكجا در كابل آمدیم . در آنوقت داكتر همت از هژده سال بیش نداشت و بعداز یكسال به خاطر تحصیل روانه آزربایجان گردید . شما واضح نكردید كه ماهم میفهمیدیم كه او در كدام وقت چنین فرصتی را دریافت تا در ركاب حفیظ الله امین ویا تره كی ویا دیگر وطنفرشان سوار میببود !!! دوم اگر جناب شما قدر فامیل خود را میدانستید و با این سبك سری به فامیل دیگر كس حمله ور نمیشدید به همه حال خدمت تان عرض كنم كه داكتر همت سیزده برادر دارد ، بزرگترین ایشان شاعر بزرگ معاصر پارسی گو حامد فاریابی است و كوچكترین آنها خود داكتر صاحب همت هستند ، از آنجاییكه افكار دو برادر باهم موافق شده نمیتواند ، در بین ایشان نیز احتمالآ عقاید مختلفی وجود داشته باشد ولی او تهمتی كه شما كردید ، لازم است كه یكبار وجدان خود را هم قاضی بسازید ، میدانید كه از پشت كمپوتر در هوا پف كردن را كسی نمیتواند مواخذه بكند به این سبب است كه مسئله وجدان مطرح میشود. اول اینكه شما بگوید كه از برادران داكتر همت كدام یك آن در كدام پست حزبی ویا دولتی قرار گرفته بود كه باعث آزار كسی میگردید !!! امروز كه اعضای بیروی سیاسی ، وزرا و دیگر نوكران از تره كی تا امین و كارمل با همه جنایت ، خونریزی و وطنفروشی بازهم در مسند قدرت قرار دارند و یگان كس كه هنوز كنجاره خواب میبینید و منتظر هست كه رهبران شان از قبر برخاسته و بار دیگر با دستان خون آلود شان كمونیسم را در افغانستان اعمار كند . با اینحال اگر كسی به لحاظ اینكه خود را شامل تعریف دادخواهانه (هویت باختگان) داكتر همت میبیند و جاییكه به این مسئله تعمق بكند و بداند كه در پهلوی زبان پارسی زبان مادری تركی هم ضرور است ، اما طبق معمول دست به سبوتاژ ، دسیسه و توطئه میازد . اگر دیگر هیچ منطق و گفتنی موجود نباشد ، بهترین راه همین است كه دروغ بافی شود .
   دوست محترم ! من این معلومات خود را به مثل شما به هوا پف نمیكنم ، اینك آدرس ایمیل خود را برایتان مینویسم ، و در اولین تماس تان ، تیلفون خود را نیز برایتان میدهم و من معتقد هستم كه من و شما همدیگر را نیز میشناسیم تا چلوصاف من ویا شما را از آب بیرون كنیم . لطفآ به ایمیل من توجه كنید qashqar_20 hotmail.com
   كاشغر

  • شیطانت و رزالت نوكر های شورای نظار و كارملی ها با دنباله روی یك تعداد ازبك های منكر هویت به همه مردم عیان است ، چه حاجت به بیان است . آنهاییكه در طول چهار سال بر ضد فدراسیون تركان اوغانستان مبارزه كردند فایده نكرد حالا همین پشت پرده را غنیمت میدانند تا عقده های خود را بر ضد داكتر همت خالی بكنند ، آفرین به جرئت شما

  • او برادرا
   مه میگم كه هركس كه از زبان مادری خود اگر تاجیك است ازبك است یا پشتون است انكار میكند یا از قوم خود انكار میكند ای آدمها به هویت چه میدانند اگر یك چوكی بری شان بتی تمام قوم خود را هم میفروشد

  • آغای محترمی كه بنام ( كاشغر) پیام توهین آمیز بالا را نوشته كردید هدف شما را نفهمیدم كه آیا برای گرم نگاه كردن تنور این پیام توهین آمیز را بنام دیگر كس نوشتید ویا كدام هدف دیگر دارید
   كاشغر نام من است كه ایمیل خود را نیز نوشتم ، لطفآ از ایجاد كردن این سو تفاهم ها جلوگیری كنید كه به نفع هیچكسی نیست ، خواهشمندم كه نام كاشغر را دیگر در پیام خود ننویسید
   كاشغر qashqar_20 hotmail.com

  • اول بخوان باز امضا كو
   و انما الجاهلون قالو سلاما

  • اين نوشته مزخرف توسط شخص زير جادرى كه در فاميل شريف و نجيب مردم سرو كار كرفته,كار بسيار بست است.اينكه خانم داكتر صاحب همت از بنجشير است و يك زن تحصيل كرده است به خود ان شخص مربوط است . جشمت كور تا جيك و تركتبار هردو برادر هستند و در طول تاريخ هيج مشكلى نداشتند و تو انسان نماى كودن قدرت تجزيه اين دو عزيز را ندارى. تو بجف مانند سك ولى تو نميتوانى تر كان كه از فرهنك جندين هزارساله بر خوردار هستند با اين جفنك فريب نميخورند انها مخالف ازدواج هاى اولاد شان با اقوام و مليت هاى ديكر نيستند اين هم خوبى شان است .لى تو مريض؟خدا تورا شفا بدهد و كرنه در حسرت ديكران خواهى مورد.

  • كاشغر عزيز هدف اين انسان بست تفرقه است.او را همه شناخته است با اين نوع تفرقه هيج كسى او را نميبزيرد.اين از دواجها دوستى بين اقوام ومليت هارا قويتر ميسازد.ما يك دوست داريم ما درش بشتون و بدرش تاجيك است او هيج خوش ندارد كه كسى تا جيك و يا بشتون را بد بكويد و مليت هاى ديكر را همينطور.

  • دانشمند گرامی آقای داكتر صاحب فاریابی سلام به خدمت تان برسد
   بیانیه وزین شما انسان های خاین به مردم ترك را لرزانده و حالا دست به افترا میزنند و به اصطلاح لق لق میكند . اینها باید بدانند كه به لق لق سگ آب دریا مردار نمیشود
   تشكر ازینكه با این صراحت مشكلات جامعه ترك را مطرح میكنید

  • راست گفتید آغای طراب همان قسمیكه از نگاه فامیلی به تاجیك ها هم تعلقیت دارند و داكتر فاریابی بهترین دوستان پشتون تبار دارد و در مضمونها ، بیانات و مصاحبه های خود همیشه داد میزنند كه باید اقوام افغانستان باهم دوست شوند و حقوق مساوی داشته باشند و از دخالت مملكت های همزبان در امور داخلی جلوگیری شود . اما این گپ ها برای كسانیكه تحت تآثیر ایدولوژی های بیگانه و با خیانت و معامله گری زندگی كرده اند ، خوش نمیخورد . و در بخش زبان این بیانیه هم همه تآكید بر اینست كه زبان ازبكی هم در پهلوی زبانهای فارسی و پشتو در اجتماع افغانستان استفاده شود . این كه گپ بدی نیست و این خواسته انسانی و اسلامی است . من خودم تورك تبار نیستم اما میدانم كه همه قوم ها و اتنیك ها به حق خود نرسند وحدت ملی امكان ندارد و جنگ خاتمه پیدا نمیكند .

  • این آدم تفرقه انداز كه در مورد مسئله فامیلی داكتر صاحب همت تاخته است ، معلوم میشود كه خود چندان به حیثیت فامیلی خود نمیداند . این آدم كوردل از بیانیه نفهمیده كه داكتر همت مخالف گپ زدن به فارسی نیست بلكه میگوید در فامیل های مشترك زبان ازبكی هم باید جای داشته باشد و به خصوص انتقاد داكتر همت از كسانی است كه آنها زبان و هویت ازبك بودن خود را پنهان میكنند ، این خو یك گپ عیب و شرم است ، انسان از انسان برتری ندارد و چرا یك آدم از زبان خود و قوم خود بشرمد . این مشكل را داكتر صاحب همت بالایش تآكید كرده است اما كسانیكه قوه درك شان ضعیف است ویا ماجراجو هستند ، به این گپ حله میكنند .

  • ظاهرجان ازدل ماهم نوشتى.وحدت ملى و اقعى به نفع هر قوم است به نفع خود بشتونها هم است.ميكويند كسيكه ديكران را در اسارت قرار ميدهد او خودش ازاد نيست.داكتر همت هميشه استدلال كرده كه درين كشور اكر وحدت ملى واقعى بميان بيايد,دران صورت بيشرفت هتمى است.من يكبار با خودش صحبت داشتم و از شخص وى سولاتى مطرح كردم نظريات انها سخت خوشم امد.انها ميكويند اساس همين است .
   سنك اول كرنهد معمار كج
   تا ثرياميرود ديوار كج

  • جناب کاشغر ! امید وارم که واقعا کاش ـــ غر باشید. اولا" اینکه من به آغای داکتر همت توهین نکردم ،بلکه آنچیزیکه ایشان در بیانیۀ خود فرموده بودند را به نقد کشیدم . ا گر خارج از محدودۀ قدرت درک جناب نباشد،نقد کردن توهین نیست .بطور مثال ایشان فرموده بودند که « ازبک هایکه با اولاد شان پارسی صحبت مینمایند هویت باخته ،کم مایه ،بی منطق وبی درایت .... اند» . نقد این جانب نه بخاطر دفاع ازآن ، به گفتۀ داکترهمت ، ترک تباران بی منطق وکم مایه است ، بلکه من از لسان شیرین پارسی که عرب وعجم را با هم متحد ساخته است ، دفاع مینمایم . زبان یک پدیدۀ محیطی و قرار دادی است ، انسان آزاد است که به هرلسان حرف بزند ،اگر بتواند.
   چه کسی برای آغای دوکتور این اجازه را داده است که به نمایندهگی از سایرین حرف بزند ودستور بدهد که با کدام قوم وباکدام ملیت عروسی کن وبه کدام زبان حرف بزن ، ورنه هویت باخته ،کم مایه ،بی درایت وبی منطق هستی .
   آغای همت در بیانات پر محتوای خود از راسیسم ایرانی سخن به میان می آورند که منظور شان به جز فرهنگ با عظمت قوم پارسی گو چیز دیکری نیست . اگر بگوئید که من افاضات آغای دوکتر را درست درک نکردم ، در اشتباهید .من آنفدر سواد پارسی دارم که معنی جملات راسیسم ، فاشیزم ، بی منطق وبی درایت وازین قبیل چیز ها را درک کنم ، مگر اینکه از ازبیکی به پارسی ترجمۀ غلط شده باشد زیرا از خواندن ازبیکی عاجز هستم . من قضاوت ونقد خودرا از روی ترجمۀ پارسی انجام دادم .
   از طرف دیگر شما مرا متهم کرده اید که گویا من با سبک سری به فامیل داکتر صاخب حمله نموده باشم . جناب کاشغر من گفتم خانم داکتر صاحب از پنجشیر است ، به نظر شما این جمله ،حمله به فامیل است ؟ ویا گفتم داکتر با برادران خود جمله خلقی بودند آیا این حملۀ سبک سرانه است؟ من وفامیلم از آغاز جهاد مقدس مردم افغانستان یر علیه قشون اشغالگر روس در تحت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان جهاد را آغاز کردم و افتخار هم میکنم که جمعیتی هستم . اگر کسی من وسایر بردرانم را جمعیتی گفت این حمله ای سبک سرانه به فامیل من است؟ عجبا !
   کاشغر عزیز ! فرق بین من ودا کتر شما اینست که من با آغاز جهاد بر علیه روس اشغالکر در کوه ها ودشت ها آواره ودر بدر ، گشنه وگرسنه مصروف جنگ با متجاوز بودم وداکتر عزیز شما یکجا با جناب عالی در مکتب متجاوزان مصروف عیش ونوش با حوران کوه قاف بوده اید. بناء" قبول فرمائید که مسئلۀ عزیزالله وگری ها که از خانوادۀ خودم در دشت لیلی توسط این طائفه به شهادت رسید ، دروغ واتهام نیست.

   در اخیر باید بگویم که اگر باز هم خامه پردازی نمادید من سکوت خواهم کرد ، زیرا گویند که ... سکوت است

   در مورد سا یر برادرانیکه مرا متهم به این وآن نموده اند چیزی نمی گویم زیرا طو ریکه نوشته آنهارا خواندم همه بی ارزش بوده وحیف که به انها جواب داده شود .

  • عور بند خو تو را كه كفته بود كه برو در اغوش با كستانى خودرا بانداز.انكه تحصيل كرده علم اموخته و تو كه جاهلى و جهالت را بيشه كردى,ديكران جه تقصير دارند.تو جه حسادت دارى . را ستى تو در شوراى نظار هم نبودى لاف نزن از نو شته هايت ما ترا ميشناسيم كه همهان انسان هفت بدره هستى ما هيتتت معلوم نيست.نام مستعارت را هميشه تغير ميدهى تا ديروز شوراى نظار شوراى نظار بد ميكفتى و عرعر ميكردى.امروز ميخواهى كه از زير ريش ما خر سوار تير شوى.داكتر همت و تو بسيار فاصله داريد.هفت بار دهنت را بشوى بعد نام داكتر عزيز را بكير. ما او را ميشناسيم دهن كثيفت را ببند بهتر است كه تعفن ازان خارج نشود.

  • برادرعزیز آقای ‍‍کاشغر یا هرکی ‍ک‍ه می باشید!
   فرموده اید بعداز پیروزی ‍کمونیستها آقای فاریابی ازفا‍کولته شرعیات به بورس تحصیلی به اتحاد شوروی رفتند ودررشته ای حقوق بین الدول به تحصیلات خویش ادامه دادند
   پرسش من ازشما این است ‍که درآنزمان درصورتی‍که فرد ی‍ک ‍کمونیست قابل اعتماد نمی بود چطور مورد اعتماد مقامات ‍ کاگی بی ودولت مزدور وقت قرار میگرفت و راهی ‍کشور شوراها میشدـ؟

  • برادر بابك
   بعداز كودتای ثور و تا سقوط آخرین سردمدار حكومت طرفدار شوروی ده ها هزار انسان كه بیشتر آنها از قشر محروم جامعه بودند ، در شوروی سابق آمدند و تحصیل كردند . از شما میپرسم كه آیا همه آنها كمونست های طرف اعتماد كی جی بی بودند !!!
   این گفته شما از انصاف دور است ، در طول جنگها مردم افغانستان آواره شد ، كسی در شوروی ، كسی در پاكستان ، كسی در ایران و كسانی هم در ممالك غربی تحصیل كردند آیا درست است كه آنها را وابستگان استخبارات همین كشور ها قلمداد كنیم به سببی كه در آنجا تحصیل كردند !!!

  • جناب عالی غوربندی ! من خوشحال هستم كه اینبار حداقل نام مستعار خود را واضح نمودید و من ضرورت آنرا نیبینم كه بالای نام شما به مانند شما تبصره كنم ، من كوتاه گفتنی های دیگر دارم .
   این پیام شما از دشنام نامه بالایی تان بسیار فرق دارد و در بالا البته كه از چوكات ادب و اخلاق خارج شده بودید . با درنظرداشت تفاوت های این دو پیام تان من به این نتیجه رسیدم كه جناب عالی كدام مشكل صحی خودبزرگ بینی دارد و توازون را حفط كرده نمیتواند . یا كه به یك حالت مزاجی نمیباشد .
   شما میگوئید كه داكتر همت را توهین نكردید ، درحالیكه ایشان و فامیل ایشان را در همركابی با امین و تركی متهم میسازید و من كه ایشان را خوب میشناسم در زمان امین و تركی و كارمل و حتی مجاهدین یا متعلم و محصل یا كسبه كار ویا مامور پایان رتبه دولت بودند و با مردم خود روابط نیك و حسنه دارد .
   شما كه خود و فامیل خود را مجاهد قلمداد كردید رحمت خدا برایتان ارزانی باد ، از شما میپرسم اگر من كه یكی از اعضای فامیل تانرا نمیشناسم و به شما تهمت میبندم كه در زمان جهاد قتل كردید ، راهزنی كردید و دزدی كردید ، اینرا برای خود توهین میدانید یانه !!! از آنكه بگذریم شما هم میدانید كه در بیانیه داكتر همت آمده كه هركسیكه اولاد خود را از آموزش زبان مادری محروم میسازد و هویت ازبك بودن خود را پنهان میكند ، اینطور انسان ها فاقد هویت هستند ، آیا درین شك دارید !!! وچرا دروغ میگوئید كه گویا هركسیكه به زبان فارسی صحبت میكند ، داكتر همت آنرا هویت باخته میداند !!! انصاف و قضاوت را به دیگران میگذاریم . و فرموده های دیگر شما هم همه میتواند به همین قیاس شود ، من نه وقت ونه حوصله مندی دارم كه در هر مورد فرموده شما تبصره كنم و من وكیل دفاع داكتر صاحب همت هم نیستم اما دیدم كه شما بروی كدام عقده خاص خود شخصیت كسی را از عقب پرده و از زیر چادری به بازی میگیرید و شناخت كاملی كه من از داكتر همت و فامیل نجیب شان داشتم ، مسئولیت ایمانی و وجدانی خود دانستم كه داخل این بحث شده و اكاذب نا جوانمردانه شما را در قسمت شخصیت ایشان برملا سازم و منتظر نیستم كه داكتر صاحب همت برایم یك چپن ابریشمی بپوشاند . و خدماتیكه همت فاریابی برای مردم استبداد زده خود انجام میدهد ، برایم كافیست .

  • سالا نه تا 50000 نفر براى تحصيل رشته هاى مختلف.

  • به گفته های برادر ما آغای كاشقر زیاده میكنم كه از روز وفات شاعر شیرین كلام استاد حامد فاریابی برادر بزرگ داكتر صاحب همت فاریابی همه ساله در سطح ولایت فاریاب از طرف مردم اهل فرهنگ و اراكین دولت یادبود و تجلیل رسمی به عمل میآید .

 • راستى كه اين قد بر افراشتن جشم يك عده را كور كرده.انها به بزله كويي ميبردازند.انها نميخواهد قبول كنند كه تر كان او غانستان روزى به با ايستاده ميشوند و حق و حقوق خودرا ميخواهند.غير قابل تحمل است و براى يك عده نو است.

  • محترم غوربندی!
   تشکر از لطف شما. من خیال می کردم این جماعت " فرهنگی" اندک بویی از فرهنگ ودانش برده اند ؛ از آن رو ایشان را " دوستان" خطاب کردم. نمی دانستم که ایشان فقط نقش بادیگارد داکتر فاریابی را به دوش دارند ونوکر خان اند و نه نوکر بادنجلن. هدف من مثل شما نقد آن بخش از اندیشه های نادرستی بود که در بیانیه ی داکتر همت به نظر می رسد. من با هر گونه نژاد پرستی چه از سوی پشتون ، چه تاجیک ، چه تورکتبار وچه هزاره مخالف هستم و خودرا متعلق به نسل بشر می دانم. البته در کشوری که حقوق انسان ها به حساب تبعیض نژادی نادیده گرفته می شود مبارزه برای رسیدن به این حقوق وتامین عدالت اجتماعی وملی را یک امر بدیهی می دانم. اگر من نسبت به هموطنان تورکتبار نظر منفی ومتعصبانه می داشتم تا حال درمورد تشکیل" فدراسیون فرهنگی" تورکتباران تبارز می دادم. ولی من با آگاهی از این مساله که در طی سه قرن گذشته حقوق مردمان غیر پشتون از سوی حاکمیت های قبیله ای غصب یا مورد بی اعنتایی قرار گرفته است از تشکیل فدراسیون استقبال کرده ام. تنها ایرادی که در این مورد دارم این است که بنا بر اهداف اعلام شده و بیانیه های که داده می شود ، اهداف این تشکل آشکارا سیاسی اند. پس چرا این برادران اهداف مشروع مبارزه ی سیاسی خویش را زیر نام " فرهنگی" پنهان می کنند؟ چرا این شهامت را ندارند که یک تشکل سیاسی تورکتباران را ایجاد کنند؟ شما به لحن بیانیه ی داکتر همت در بخش زبان دقیق شوید؛ این لحن ولهجه به یک قوماندان یا رهبر سیاسی مستبد می ماند که خانواد ه هارا به جرم گفت وگو به زبان غیر خودی در زندگی شخصی شان ، مورد فحش وناسزا قرار می دهد. وچنان با عیض وغضب سخن می گوید که از یک فرد تحصیلکردهو با فرهنگ انتظار برده نمی شود. .
   دیدگاه من این است که چنین برخورد با انسان ها از روحیه ی بدوی و پندار های پیشا مدرن ریشه می گیرد. امروز مامعیار وملاک انسانی جهان پذیری داریم به نام حقوق بشرکه در آن حق انسان ها برای گزینش نوع زندگی شخصی از آن جمله سخن گفتن به هر زبانی، گزینش دین یا خروج از آن محترم شمرده شده است. به هیچ کس این حق داده نشده که درامور خانوادگی دیگران مداخله نموده و دیکته کند که دردرون خانه ی خویش باید به کدام زبان حرف بزند. حتا در جهان امروز گزینش مجدد دین نیز جزوی از حق یک انسان شمرده می شود یعنی کسی خواست از دین ابای خویش گذشته ودین دیگری را اختیار کند این حق او است. چنان که می بینیم سالانه صد ها تن مسیحی مسلمان می شوند وشاید صد ها مسلمان مسیحییت را اختیار کنند.ایا این مساله را می توان به نام " هویت باختگی" محکوم کردد و این همه انسان را " بی منطق" ، " کم مایه" ، " بی درایت" ارزان قیمت" خواند وعمل شان را " شرم آور"، " مضحک" ، "بدبختی" . " فاجعه ی جانسوز" قلمداد کرد؟ کسی که چنین کند بی هیچ تردید در ذهن خود آدم مستبد، ضد آزادی واختیار انسان و متعصب خواهد بود. چنین آدمی چگونه می تواند از مبارزه ی فرهنگی دم بزند؟
   من شکی ندارم که آقای همت از مساله ی ماهیت هویت و زبان فهم نادرستی دارندکه در گفتار شان برملا شده است. اما چون این یک مبحث دراز دامنی است؛ در این جا از پرداختن به آن می گذرم.
   گفتنی است که این آخرین کامنت من است و پس ازاین با با دیگارد های " فرهنگی" ولی فحاش ولجام گسیخته ی آقای همت پاسخی نخواهم داد.
   با مدعی مگویید اسرار عشق ومستی
   بگذار تا بمیرد درعین خود پرستی
   حافظ

  • نکته گیر صاحب ، این جماعت فحاش ونافهم ارزش دشنام دادن را ندارند چه رسد که با شعر حافظ شیرین سخن کنایه بگوئی . اگر به این چیز ها پی میبردند که داکتر صاحب همت این قدر ها رنج نمی برد . واقعا" دلم به داکتر میسوزد با این بادیگارد های بی فرهنگ شان .

  • نكته گیر بچیم مه میبینم كه تو همان جاهل هستی كه
   ( خر عیسا اگر به مكه رود چون بیاید هنوز خر باشد )
   اگر سواد نداری كسی را بگو گفته های داكتر صاحب فاریابی را برایت تشریح كند
   نامت را هم نكته گیر ماندی
   تو پاچه گیر هستی نه نكته گیر
   از خود كده كلان گپ ها را میزنی تو چكاره هستی كه در تشكیل فدرسیون تركتبار ها خود را تبارز میدادی !!! بسیار آدم ها دندان خود را با این چارمغز فدراسیون برابر ساختند و زور دندان شان نكشید و دندان شان شكست . میخواهی یك قصه برایت كنم : یك كرم بود كه كتی مار ها در راه افتید و چند قدم بعد سر خود را بلند كرد و از دیگر مار ها پرسید : ما مارها كجا میرویم !!!
   تو اگر كرم نباشی و همان مار باشی برو سوال و مشكل خود را با رهبری فدراسیون تركتبار ها مطرح بكو و نه اینجا در خانه نشسته از پشت كمپیوتر از زیر خیمه كلان كلان گپ بزن .
   تركستانی

  • تو نام خود را بیردی قل ماندی و بیردی قل ها به مانند تو بی غیرت نیستند . این نام مقدس را از سر بی غیرتی خود دور كن وگرنه كثیف میسازی .
   تو كه این نام تركی بیردی قل را به مانند نقاب به چهره كثیف خود پوشیده و الفاظ خود را با كلمات «فحاش و نافهم» شروع میكنی و از دیگران امید هم داری القاب شاهانه برایت بدهند ! متمئن باش كه ازبك ها از طرز خرامت میشناسند كه این نام ازبكی را به چه منظور به چهره سیاه خود پوشیده ئی .

  • تركستانى صاحب اين شخص نكته كير نيست بلكه خ ا ي ه ك ي ر است.

 • اوف ف ف ---بردی قل جان کشتی ماره ، یک باره DNA ات را چک کن نشود راستی بردی قل باشی، و اگر قبله گاه صاحب قوماندان بوده و آنهم در قندهار و زابل وغیره وغیره و نفر خدمت هم داشته اید ، راستی بردی قل هستی. نشود در روز ترخیصی، بردی قل پیراهن خامک دوزی و دستمال خامک دوزی تحفه گرفته باشد.

  • واقعا" وظیفۀ تانرا که همان نفر خدمتی بود شناختید . یک اعتراف جانانه

  • فرو شدن جوبديدى برامدن بنكر
   غروب شمس و قمر را جرا زيان باشد
   اى برادر نفر خدمتى از زن فروشى ,هيرويين فروشى,قاجاق انسان و فروش اعضاى بدن,قران خورى و وطنفروشى و بيناموسى كرده خوب است.نان حق و حلال.انكه نان حرام را ميخورد اولادش هم حرامى است.او ح ر ا م ى فهميدى ويا هنوز در خواب خر كوش هستى.

  • از کجا که این" بردی قل خان مرد " تخته پشت خانم منصب دار را کیسه نکرده و بچه های انان را مورد استفاده جنسی قرار نداده باشد چونکه اکثر پسران صاحبمنصبان ایکه نفر خدمت داشتند ..... میباشند .

   غیرتی های که سرباز نان سیلو خور که بسیار نان قویست را در خانه با سیاسر خود رها کرده خود نوکری شبانه روزی میکردنند باید ادعا معکوس نکنند .

  • شوخك و شیرینك جان اخلاقت از نامكت معلومدار است ، فكر میشود كه مسلك فامیلی خود را یكایك بیان كردی و در مابین همین گندیده گی ها زندگی كردی و به خوبی آنرا مانند طوطی میخوانی . اگر این نفر خدمتی را من كرده باشم ، من اینرا برای دفاع از زبان و هویت خود میكنم اما معلوم نیست كه تو از كی را مالیده روان هستی و برای چه!!!

 • زنده باد اکبر بای!!

  • عجب بزن بزنی است. کسی به نام سکندر نوشته که کسانی که زبان مادری خودرا نمی فهمند والدزنا می باشند .در فیسبوک خواندم که مهدیزاده ی کابلی نوشته که چند سال پیش از داکتر همت فاریابی تقاضا کردم تا در دانشنامه آریانا بخش زبان ازبکی را به دوش گرفته و همکاری کند اما دکتر همت به نسبت اینکه به زبان مادری نمی تواند در سطح علمی چیزی بنویسد از همکاری معذرت خواست . نمی دانم آقای سکندر داکتر همت را هم والدزنا می شتاسد یا نی. چرا که یک کسی به سویه دکتورا نتواند به زبان مادری خود در یک پرو ژه علمی کار کند قابل سوال رادارد. از طرف دیگر ایا داکتر همت قبول دارد که در خانواده اش زبان مادری آن قدر قوی نبوده ؟ پس تمام دشنام های که به دیگران داده اول باید به فامیل خود بدهد .می گویند اول سوزن را به جان خود بزن و بعد از آن جوالدوز را بجان دیگران .

  • برادر محترم فرشید جان
   همان متن بیانیه داكتر همت را من نیز به دقت مطالعه كردم، در كدام جای این بیانیه آمده كسی كه زبان مادری خود را نداند ، او خراب آدم است . آدم های با سواد هستید الحمد الله ، نمیدانم چرا طبق خواسته و میل خود از گفته ایشان تعبیر میكنید ! داكتر همت به سراحت گفته كه كسانیكه پدر و مادر ازبك یا تركمن ولی اولاد خود را از آموختن زبان مادری محروم میسازد و جایی هم بیاید از ازبك بودن یا تركمن بودن خود منكر میشود .
   اینقسم آدم ها را بی هویت و بی درایت خطاب كرده ، رحمت خدا به هفت پشت ایشان باد . شما خوب میدانید كه اینچنین اشخاص كه هویت خود را تحقیر و توهین میكند در بین هر قوم است و به خصوص در بین مردم شهر نشین ازبك ها این مرض بیشتر وجود دارد كه توجه قشر با سواد جامعه باید به این مشكل جلب شود . همین مردم هاییكه از زبان و هویت خود منكر میگردند و در خدمت اقوام دیگر قرار میگیرند ، بیشترین ضربه های هویتی را به قوم خود وارد میكنند . آیا شما توقع داشتید كه به گردن اینگونه بی هویتان حلقه گلی انداخته شود و چپن ابریشمی مزاری پوشانیده شود ! لطفآ اشتباه نكنید ، این گونه مردم از هر قوم و قبیله و زبانیكه باشند ، دانه سرطان قوم خود هستند و به دیگر قوم هم تا وقتی وفادار هستند كه مفادی از آن می بینند .

  • جناب فرشید
   یك تقلب دیگر هم در نوشته تان بعداز نوشتن نظر قبلی مشاهده كردم ، توجه كنید :
   نوشته شما را اینطور میخوانیم « کسی به نام سکندر نوشته که کسانی که زبان مادری خودرا نمی فهمند والد زنا می باشند » و نوشته كسی بنام اسكندر را اینگونه میخوانیم « از هویت و زبان خود كسی انكار میكند كه ( ولد زنا ) باشد » ببنید كه من هردو نوشته را كاپی كردم و حتی ولد را كه والد نوشتید به همان شكل انتقال دادم .
   آیا فرق میان نوشته شما و نوشته اسكندر را میبینید ، اینرا من میگذارم به سطح سواد شما و به قضاوت دیگر خوانندگان . “كسی گفته بود” ، قاز پرید و این خبر به پادشاه رسیده بود ، “قاضی مرد” من طرفدار گفته اسكندر ویا هر كس دیگر كه دشنام بدهد و توهین كند نیستم درحالیكه اینهمه ابراز نظریات از پشت پرده صورت میگیرد و انسان بی تربیه میتواند از پشت پرده به هر كس دشنام بدهد ویا تهمت بكند ویا توهین بكند ، مگر هدف من نشان دادن تفاوت ها و تحریفات بود . خداوند برایتان انصاف و عدالت ارزانی بدارد
   كوهستانی

  • برادر محترم کوهستانی. خود کلمه ولدزنا یک دشنام بسیار غلیظ است. آیا نیست وشما قبول دارید که یک آدم به کسی ولدزنا بگوید؟ حالا مهم نیست که من این کلمه را درست نقل کردم یا نادرست بلکه مهم واقعیت آن است. ایا اقای سکندر آن را به کار نبرده است؟ پس کجای این تحریف است؟ یا شاید شما می خواهید باقرینه سازی کلمات حرف های مرا بی اعتبار نشان دهید؟ من باز تکرار می کنم که چرا داکتر همت قادر نیست به زبان مادری کار علمی بکند؟ معلومدار او در خانه این زبان را درست نیاموخته یعنی پدر ومادرش در این زمینه تقصیر دارد. پس آیا پدر ومادر او هم شامل همان داو ودشنام ها می شود که داکتر همت به دیگران داده است؟ دیگر این که داکتر همت وهر کسی دیگر این حق را ندارد که به کسی فرمان بدهد که در خانه خود به کدام زبان حرف بزند. آیا شما به او یا کسی دیگر این حق را می دهید؟ هویت داشتن مساله ی شخص است وکسی اگر خواست از هویت خود گذشت وهویت جدید اختیار کرد آیا من وشما وهمت فاریا بی حق داریم به او دشنام دهیم؟ در چهان هیچ کس بی هویت پیدا نخواهد شد. هویت یعنی تو چه شخصیتی داری و به کدام دین و آیین عقیده داری به کدام زبان حرف می زنی ، در کدام فامیل بزرگ شده ای، چقدر تحصیل کرده ی ود ر کدام گروپ اجتماعی موقعیت داری وغیره. ایا شما کسی را می توانید پیدا کنید که این اجزای هویت شخصی را نداشته باشد؟ هویت مثل اجزای خود یک پدیده سیال وتغییر پذیر است وتحت شرایط معین می تواند تغییر یابد.ند.یک مثال ساده این که در جوزجان بسیاری از پشتون های ناقل که سالیان زیادی می شود در آنجا سکن ساخته شده اند به زبان ازبیکی گپ می زنند یا فارسی زبان ها در پکتیا وقندهار پشتو می گویند یا هزاره های شیعه در مناطقی به مرور زمان سنی شده اند . مثال های زیادی از استحاله ی هویت در جهان ما وجوددارد. ایا می توانیم همه را به نام هویت باخته محکوم کنیم؟ فرض کنیم کسی نخواست بنا بر یک علت یا پسند خود زبان مادری خودرا فرا بگیرد و ترجیح دهد یک زبان دیگررا فرابگید یا عناصر جدیدی را به هویت خود بیافزاید یا کم کند. من وشما وداکتر همت چکاره که اورا لعن ونفرین کنیم؟ شما آیا حق طبیعی و مدنی انسان هارا محترم می شمارید یا این که همه باید مطابق سلیقه وعقیده و ذوق شما زندگی کنند؟ امید است از این سوال ها نیت اصلی و برداشت مرا از موضوع درک کرده باشید. سطح سواد من مهم نیست . من برداشت خودم را می توانم به شما توضیح دهم. مهم نیست که " داکتر" نیستم.این طرز فکر من است اگر شما را خوش نمی اید بگویید که من با شما موافق نیستم نه این که تلاش نمایید که مرا محکوم کنید.

  • فرشید جان
   معلوم است كه شمایان چرا اینقدر میكوشید كه هویت باختگان در صفوف ازبك وتركمن زیاد باشد !
   شما از هویت گپ زدید و آنرا تحلیل هم كرده روان هستید ، من به این گپ ها زیاد نمیدانم مگر فهمیده گی من از هویت این بود كه مثلآ من یك ازبك هستم و زبان من ، قوم من و كلتور من هویت من را میسازد . اگر من از قوم و زبان خود منكر شوم و از كلتور خود منكر شوم ، درینصورت من هویت باخته و بی هویت نمیشوم !!! هویت خو قابل خرید و فروش نیست .
   سلامتی برایتان میخواهم
   تیمور

 • من كه بيانيه دكتر صاحب همت فاريابى را خواندم و با ان صد فيصد موفقم.راستى هم همينطور است.هركه و ظيفه دارد در شكوفايي زبان و فرهنك تبار خود بكوشد.راست ميكويد اكثرا خنجر از بشت از خايين خود يك قوم ميخورد.اين مشكل را همه اقوام برادر اين كشور دارند.بايد هركى به زبان مادرى خودش هم در مكاتب دسترسى داشته باشد.راستى شكوفايي لسان اوزبكى و تركمنى درين كشور ايجاب ميكند كه تركتباران اولاد خودرا در مكاتب كه دران لسان تركى هم فراكرفته ميشود شامل كنند,اهسته اهسته بعد از كزشت جندين سال زبان دوباره احيا ميشود.مانند تا جكان تا جكستان انها دارند اهسته رسم الخط فارسى هم فرا ميكيرند.

 • هزاره را چرا نام برده , هزاره که ترکمن و یا ازبک و یا تاجیک نیست ؟ از قوم منگول و یا چین است . با وجود همه این کله خام نمیفهمد که همه افغان هستند و ففتی بازی را باید کنار بگذادرو . توبه

  • هزاره اگر منگول ویا از چین باشد ، بت های بامیان را بی بی تو ساخته كه قوم هایت آنرا ویران كرد !

  • به کامنت نویس بی نام ونشانی که خودرا ازبیک خوانده است. اولآ من هیچگاه نگفته ام که کسی حتمآ زبان مادری یا هویت قومی خودرا ترک بگوید. من از آموزش ویاد گیری زبان مادری برای تمام اقوام پشتیبانی می کنم یعنی این را حق مشروع همه می دانم.درباره ی حق آزادی واختیار انسان ها و مساله ی هویت وبی هویتی فکر می کنم عقل قاصر شما کار نمی کند و نفهمیده اید که من چه نوشته ام. بهتر است اول گپ دیگران را خوب درک کنید وبعد چیزی بنویسید. کله کشک کردن از تاریکی به درد نمی خورد. آرام باشید.

  • خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنویشت — خدا آن ملتی را رنج فرمود که دهقانش برا ی دیگران کشت

 • همیشه خرد را تو دستور دار//بدان جانت از تیرگی دور دار//من نسبت به ترک زبان بودن ترکمانان و اوزبیگان گپ نمی زنم.اما در باره ترک بودن هزارگان شک قوی دارم.این ادعای بیانیه نباید دلیل هم داشته باشد؟زبان آنان که یک سره فارسی است.قیافه آنان هم شبیه ترکان نیست.پس این ادعا متکی به کدام دلیل است؟ دین انان هم که قبلاً به حکایت تندیس های بامیان بودائی بوده است و اکنون شیعه میباشند و میدانیم که ترکان بودائی و شیعه نداشته و ندارند.مردم قفقاز هم اگر ترکی زبان و شیعه میباشند ترک نیستند بلکه ترک ربان شده اند همانگونه که روم شرقی ترک زبان گردیده است.تاریخ نشان میدهد که زبان ترکی خود را توسعه میدهد اما عکس این دیده نشده است که در جائی زبان فارسی ترکی را از رواج توده ای بیندازد.بنظر میرسد که نویسندگان بیانیه عاشق افکار استالینیستی باشند ودچار احساسات شده اند و دلبخواهی گپ زده اند.

  آنلاین : محمدعلی قاصد

 • حالى كه موى ميبالى

  • ما منتظر هستیم که از میان بیانیه نویسان کسی شهامت این را داشته باشد که به پاسخ " دی به دی" بپردازد وبه ما ثابت کند که برمبنای کدام شواهدو اسناد تاریخی و دلایل علمی وکاوش های نژاد شناسی هزاره ها منشاء ترکی دارند و ترک حساب می شوند؟
   نگفته ندارد کسی با تو کار
   ولیکن چو گفتی دلیلش بیار
   بسم الله . داگز ودا میدان.

  • هزاره ها ترك نیستند بلكه تاجیك هستند و از نژاد نجیب آریائی هستند

  • هزاره ها تورک هستند و در این هیچ شکی نیست. ولی هزاره ها با برادران تاجیک خود سده ها بدون مشکل زندگی کردند که اوغانها این تفاهم را برهم زدند.

  • من هم به همين باور هستم كه هزاره ها از طرف مادر زاتى,ترك هستند.ولىيقين كامل ندارم شيطان ميكويد كه نى,انها تاجيك تبارهستند.اين همه شوخى بود.يك دوست مكتب من هزاره بود كه اورا مانند برادر خود دوست داشتم.بدر و مادر ان شخص مرا مانند اولاد خود ميدانستند.انها هيج نوع تبعيض نداشتند نه به دين و نه به ايين كسى و نه به قوم و قبيله كسى.سخت مردم با فرهنك عالى هستند ولى افسوس كه زندكى سخت نميكزاره كه انسان از زانو بر خيزد.مردم با غيرت دين دار ,دوست و دوست داستنى,شيرين سخن,در دوستى مرد,بيدون تعصب,باك,فاميل دوست ,مهمان دوست,علم دوست,صابر و برد بار كه من اين مردم را يافتم و از طريق همين دوست مكتب خود با اين قوم عزيز از داخل معرفت حاصل كردم.خيلى افواهات وحابى ها كه از مكاتب خاين و كفار با كستانى نشت كرده بود شنيده بودم برادران بخدا همه غلط بود.از كجاست از كجاست باباى ادم خو بشتون نبود.همه از نسل ادم.
   در هند برانند كه موجود نخستين
   مار است كه بر روى زمين كشته خزنده
   از مردم كوهسار شنيدم كه عقاب است
   مو جود نخستين كه به جرخ است برنده
   يك جمله از انان به عقابان شده تبديل
   جمعى ديكر از جمله ماران كزنده
   سعر از جنكيز حكمتوف

  • مكملش
   در هند برانند كه موجود نخستين
   مار است كه بر روى زمين كشته خزنده
   از مردم كوهسار شنيدم كه عقاب است
   موجود نخستين كه به جرخ است برنده
   من ليك برانم كه بشر بود از اغز
   وين اوست نخستي اثر از هستى زنده
   يك جمله از انان به عقابان شده تبديل
   جمعى ديكر از جمله ما ران كزنده

 • برادر های هزاره از قوم های منگول و چین هستند که با امدن و رفتن چنگیز ها در افغانستان به جا مانده اند مانند قزل باش های ایرانی که بعد از امد و رفت نادر افشار در افغانستان باقی مانده اند . از هزاره اگر ترک و یا ازبک و یا قفقازی بسازید ولی هزاره منگول است و خدش نیز اینرا خوب میدانند . شرم بر هزاره که خود را تاجیک و یا ازبک و تا ترکی چا بزند . زهاک در هزاره جات قلعه درست نموده بود و در شرح حالی زهاک در تواریخ چون ابن خلدون و طبری شرح رفته است که هزاره منگول و چنی است . شرم بر هزاره که از منگول بودن خود شرم داشته باشد .

  • بلاخره هركى از جايي امده يكى 2000 سال بيش ديكرى 5000 از بيدايش انسان عاقل 10000 سال ميكزرد.انسان عاقل يا در يك مركز كه مصرباشد بميان امده اس ويا موازى در هند و جين هم.يكى ديروز امده باسبورت تابعيت اين كشور را دارد هم همه مساوى است.
   اين سجره صاف كردن ها از براى جه است.حد اقل تنديس هاى با ميان توسط هزاره ها ساخته و حفاظت ميشده شكى نيست.من خوش هستم كه ما اينقدر اقوام و مليت ها داريم,نزد هر كدامش بروى يك جهان نو را ميبينى .در هند هزار زبان هزار قوم و مليت و هزار دين و مزهب است,همه دوستانه هركسى به دين خود به ديكرى مشكلى نميسازد.بزكترين دموكراسى جهان است .مارا جه شده؟

  • منظور ایشان مثل اکثر افغان ها دانشمند این است که چون هزاره از بازماندگان چنگیز اند. بصورت اوتومات انسان بد و جنایت کار هستند.
   و بیسواد دیگری افغان ها این است که هزاره ها را به چین نسبت میدهند یعنی ملت بزرگ مثل چین با 7 هزار تاریخ واقیعی و یکی از اولین مدنیت های جهان از نظر این دوستان دانشمند بد است. در حالیکه همه میدانیم که بنیاد تاریخ خودشان یعنی سیگوین گرایی و جت گرایی ( آریا بازی) بر اساس افسانه ها دروغین و حعل بنا نهاده شده است.

 • Cənab Faryabi təşəkkür edirəm. Biz bütün türklər və biz birlikdə işləməliyik.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس