صفحه نخست > دیدگاه > امریکا در تلاش احیای پیمان سنتوی دو

امریکا در تلاش احیای پیمان سنتوی دو

داکتر ثنا نیکپی
جمعه 11 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

حلقات حاکم در کشور های استیلاگر جهان در امتداد سده ها کوشیده اند که بخاطر حفظ منافع شان در جهان بر سرنوشت ملت های فقیر بازی کرده و با هزاران نوع نیرنگ، برخورد خصمانه شان را دوستانه جلوه داده و به بهانه ترقی و پیشرفت نه تنها جلو رشد عادی ملل دیگر را سد شده، بل با طرح پلان های محیلانه و غرض آلود، موجبات عقبگردی در سرنوشت ملل دیگر شده اند. کشور های قدرتمند دنیا بخاطر رقابت با یکدیگر از کشور های ضعیف مانند سنگر یا تخته خیز استفاده کرده اند که برای رسیدن به اهداف نظامی و اقتصادی شان مردم و سرزمین های فقیر را به خاک و خون کشانیده اند. یک کشور وقتی می تواند در استفاده کشور دیگر قرار بگیرد که هیچ نوع مقاومت در آن وجود نداشته باشد.

با تاسف افغانستان در معرض اهداف مغرضانه بیگانه قرار گرفته است که بعد از ده سال نفاق ملی پلان شده و عمدی، عقبگردی کشنده با استفاده از دین و مذهب، دست اندازی در ساختمان اجتماعی، قومی ، حمایه گری های بی شرمانه زبانی، قشری و سیاسی، ایجاد فضای اختناق و دهشت با استفاده از تروریزم ، جلوگیری از بیان نارضایتی با استفاده از تهدید افراد انتحاری، نابود کردن افراد ناراض توسط عمل انتحار، زدودن علایم دموکراسی با استفاده از یک دولت پولیسی و فوق العاده دکتاتور، فعالیت گسترده استخبارات ده ها کشور مغرض و منفعتجو و صد ها بدبختی دیگر ، اکنون خارجی ها افغانستان را به ضم خود شان به لقمه تبدیل کرده اند که آماده بلعیدن شده است.

اجلاس استانبول در دوم نومبر 2011 می رساند که امریکا برعلاوه تاسیس پایگاه نظامی اش در افغانستان، پلان گسترده تری هم دارد که یکی از هدف های آن ایجاد یک پیمان نظامی منطقوی مانند پیمان سنتو است. امریکا با استفاده از افغانستان در صدد پیمان های نظامی شده است که قبلا نظر به تحولات در منطقه از دست داده است. یکی از مهمترین پیمان های نظامی که منافع امریکا را در منطقه حفظ میکرد، پیمان سنتو بود که در سال 1959 بعد از همپاشی پیمان بغداد بوجود آمد. اعضای پیمان بغداد، ایران، عراق، پاکستان، ترکیه و بریتانیا بود که بعد از انقلاب مصر و ظهور جمال عبدالناصر از هم پاشید. پیمان سنتو که سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه اعضای آن بود، بعد از انقلاب اسلامی در ایران از هم پاشید که از همان وقت تا حال منافع امریکا، انگلستان و غرب پشتیبانه نظامی نداشت. اکنون کشور های قدرتمند بعد از چهل سال مداخله و دست اندازی در منطقه افغانستان را آماده این قربانی ساخته و شاید تجدید پیمان سنتو را به همین نام یا به گمان اغلب با نام و عنوان جدید تاسیس کنند که پاکستان و ترکیه اعضای سابقه و افغانستان جای خالی ایران را در این پیمان پر خواهد کرد. موجودیت عراق امریکایی نیز در این پیمان اشکالی ندارد و می تواند، در آینده کشور های دیگر منطقه را برای پیوستن به این پیمان آماده کنند. زیرا فعالیت های نظامی، دپلوماتیک امریکا نشان میدهد که این کشور بخاطر حضورش در افغانستان به حمایت نیرومند منطقه یی نیاز دارد. ایجاد یک نیروی مقابله با چین، ایران، روسیه، تاثیرگذاری با هند، تنها موجودیت امریکا به افغانستان کافی نیست. امریکا باید کشور های منطقه را با تمام مولفه های فرهنگی، مذهبی و مادی اش در اختیار داشته باشد. وضع اقتصادی امریکا و غرب در حالتی نیست که بتواند با کشور های نیرمند چین، روسیه و ایران مقابله کند، امریکا برای مقابله از اقتصاد کشور های منطقه استفاده می کند.

ارزش پیمان نظامی منطقه یی برای افغانستان

پیمان نظامی منطقه یی که افغانستان و پاکستان عضو آن باشد، برای افغانستان دستاوردی نخواهد داشت. ولی زیان این پیمان برای افغانستان تا از دست دادن حاکمیت ملی اش به پاکستان، تجزیه این کشور و از بین رفتن افغانستان تمام خواهد شد. فعالیت های ده ساله خارجی ها از قبیل تدویر جرگه های منطقوی، خاموشی "معنی دار" حکومت افغانستان و "جامعه جهانی" در باره تجاوز مستقیم و حملات راکتی پاکستان در خاک افغانستان، وخامت وضع امنیتی، تشدید فعالیت های انتحاری، انتقال فعالیت های انتحاری و جنگ از جنوب به شمال افغانستان و صد ها موضوع دیگر که امتیازطلبی و زورگویی پاکستان و انعطاف و تسلیمپذیری یک جانبه و غیرعادلانه طرف افغانستان را نشان میدهد، همه در چهارچوب یک پلان طرح شده عملی میگردد. تسلیم طلبی و زبونی و حقارت از طرف جامعه جهانی و حلقات مزدور حکومت کرزی بالای مردم افغانستان تحمیل میگردد، تا این مردم را به خواری، حقارت و بیچارگی عادت بدهند. زیرا پیمان آینده بر اصول کلاسیک پیمان سازی استوار نخواهد بود، و حالا پیمان های منطقوی باید "جهانی ساختن" و نقض حاکمیت ملی و فرهنگ، زبان و ارزش های کشور های فقیر را نیز باید در بر بگیرد. اصول پیمان های منطقوی در سابق بر اساس احترام متقابل بر حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور یکدیگر استوار بود، حالا دیده می شود که این اصول برای گرداننده های "سیاست جهانی" کهنه شده است. تجربه افغانستانی قضیه میرساند که جهانی ساختن از اعمار کشور ها نه، بلکه در تخریب و نابودی آنها انجام می شود. شیوه ی مافیای جهانی که نام شان را "جامعه جهانی" گذاشته اند، طوری است که جهانی ساختن را از نابودی ضعیفترین کشور و ادغام آن به کشور دیگر آغاز کرده و با همسان سازی فرهنگ و زبان با استفاده از زور ، تبلیغ و پرتکسیانیزم کار شان را انجام میدهند.

پس در ایجاد احیای پیمان نظامی منطقوی که من نام آنرا به طوری فرضی (سنتوی دو) گذاشته ام، افغانستان قربانی درجه اول است که موجودیتش را به صفت یک کشور از دست خواهد داد. واگزاری آموزش اردو و پولیس افغانستان به دوش پاکستان در اجلاس اسانبول، یکی از بی شرم ترین تصامیمی است که بر مردم افغانستان اهانت بزرگ را روا داشته اند. بدون شک حکومت مافیایی پاکستان که دشمن سرسخت مردم افغانستان است، بر علاوه ی که مردم افغانستان را در جریان دهه ها به خاک و خون کشانیده، در حال حاضر مصروف حملات و تجاوز مستقیم در خاک افغانستان است، هر روز ده ها افغان را قربانی فعالیت های انتحاری می سازد، حاکمیت ملی افغانستان را توسط افراد مزدور قبضه کرده، نفاق ملی و محرومیت های فرهنگی، زبانی ، قشری و جنسی را با استفاده از استخبارات و قشر "روحانیت" جاسوس بر مردم ما تحمیل می کنند که بدون شک این فعالیت های خصمانه کار دشمن است. پس آیا سپردن آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی یک کشور به دشمن علنی و ثابت شده به معنی نابودی آن کشور نیست؟؟؟

کارشناس در رشته حقوق و دولت

آنلاین :

کابل پرس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اقاى نيكبى شما قلمفرسايي ميكنيد قريب است نظر شما با اى اس اى تطابقت كند.ما بايد طالب و با كستانى را ببزيريم و يا امريكايي را ؟ما از دو يكى را بايد انتخاب كنيم.تو براى ما جه مسكينيار جورشدهيي.
  كور هم ميداند كه دلده شور است.ما خواز مريخ نيامده ايم.برادر تمام كشور ها به شكلى در تعلق هستند ازاد كسى نيست.با ابر قدرت ها فيفتى فيفتى ميشود,ما با فيفتى فيفتى مانند ديكران خوش هستيم ولى با كستانى شيرو شربت ميجوشد.اينكه ميجوشد با او جه كنيم؟
  باز هم بشت سير را ببينى رخ كشنه را نى...
  اينقدر فلسفه با سفسته در هم بر هم مكن.مرك بر با كستان و با كستانى بيناموس.
  با كستان ميخواهد مردم اين كشور را نيست و نا بود كند و خاك ما را بكيرد.نميتوانى كه همين يك مطلب را بيدون شفشفشفشف بكويي.برو برادر
  بازهم كرزى يك كار خوب كرد كه بيمان ستراتيزيك با كشوردوست و برادر عزيز ما هند امضا كرد.با امريكا و اروبا هم بايد دوستى محكم شود.ما از با كستان نفرت داريم .
  يك سك امريكايي از هزار با كستانى مسلمانما نا انسان كرده شرف دارد و نزد من بهتر است.از فانتازى به حقيقت بيا برادر.بعد از 2014 با كستانى اين جند مريض و نيم جانى كه مانده او را هم خواهد كشت.جاره ضد با كستانى سنجيده شود.با كستان از تصميم كشتار مردم نا يك قدم عقب نشينى نكرده و استوار به هدف خود روان است او نا بودى من وتوست.درين باره يكان جاره بسنج تو جى ما را از امريكا ميترسانى؟وحشى با كستانيست.

  • مراد
   آقای بینا در پیام شما دو نقص وجود دارد: اول بسیار کوجه بازاری حرف زدی. صحبت در باره جنین یک موضوع مهم به لندغری نمی شود، باید درست و با ادب صحبت کرد.
   نقص مهم شما اینست که شما از طبقه تان دفاع کرده اید. زیرا انگلیس و امریکا مردم افغانستان را به دو طبقه تقسیم کرده که طبقه بالا معاش دالری دارد و طبقه پایین معاش افغانی. معلوم است که شما از کسانی هستید که دالر چاپ می کنید.
   اگر عمیق تر فکر کیم، در میان طالبان هم کسانی اند که مانند شما دالری اند. شما ناحق کسی را که مو های خود را بر ضد نبیادگرایی سفید کرده، نظرش را با طالب مطابق میدانید. مگر تا حال نفهمیده اید که طذالبان هم از مخلوقات انگلیس، امریکا و پاستان هستند. مردم ما حق دارند که بدانند. شما نباید نادانی تان را بالای دیگران تحمیل کنید.
   یا مزه دالر شما را کر و کور کرده است.
   بچه تو را به این حرف های کلان چی؟
   لقمه ات را برابر دهانت بزن!
   فرق شما دا نیکپی اینست که نیکپی سال ها دور را دیده می تواند تو امروز را میبینی، نیکپی از میان نودودو فیصد مردم افغانستان صحبت می کند و تو از میان دو فیصد کسانی که دالر و کلدار چشمان شان را کور کرده است.

  • برى كلله مراد نام ! اينه علم غيب هم دارى.عالم الغيب .اول اينكه خودرا فهميده زمان ميتراشى خوب خير است خودستايي بوى بد نميدهد,من حقير هم بهتر از تو نيستم.ازلابلاى نوشته عالى جناب خودت دانستم كه كسيكه معاش دالرى دارد او طرفدار بايكاه نظامى امريكاست و كسيكه انرا ندارد او طرفدار با كستانى و طالب است؟
   اكر اين راز را فاش كنى كه از نوشته انترنيتى و بيام عاجل جطور دانستى كه اين شخص معاش دالرى دارد؟
   شما نوشته ايد كه من كوجه و بازارى حرف زده ام ولى ندانستم كه تو از كدام هوتل و يا كاباره جه معجزه بردازى ميكنى و ميخواهى انرا بر رخ ديكران بكشى؟
   خود بزرك بينى هم بد نيست,تو شايد كدام بيدل نوباشى ولى ما يك فرد عادى از يك قريه كشورى بنام او غانستان.ما تك صحيح خدا تو را شفا بتيه برار.
   اكر انسان وحشت و ظلم وزندان كه رزيم طالب و طالبى دارد با امروز كه فقر و كرسنكى ,بيكارى باين همه بيعدالتى ها مقايسه بكنيم باور كو از معاش دلرى بهتر است.رزيم طالب يك زندان بزرك براى همه است تنها مرك ميبارد از جهار طرف.بدين لحاظ اكر امريكا در كشور ما بايكاه داشته باشد,باز از جوى خون و درياى خون طالب حكمتيار و با كستانى جلوكيرى ميشود.با كستان را در جايش قرار ميدهد,تروريست ها من و تو را به نامردى نميكشند.با كستان ارزوى و اشتهاى خاك مارا در سر نميبروراند.هوتلى مراد خان يك بوتلى را بردار و همين مطلب من را بفهم كه هنوز طالب در عقبت نيست و كرنه از ح ل ق ت م ي ك ش د,ان وقت نا وقت خواهد بود .علاج واقعه بيش از وقوع ان.

  • آقای بینا لطفا به این سوالات جواب بگویید:

   • مگر شما کرزی را از طلب جدا میدانید؟
   • از کوشش های کرزی بخاطر زنده کردن قدرت دوباره طالب منکر هستید؟
   • آیا میدانید دایر نمودن این (لویه جرگه) چه معنی دارد؟
   • شما فکر می کنید که افغانستان نزد امریکا و انگلیس مهمتر است؟ یعنی امریکا افغانستان را دوست دارد و پاکستان را نه؟
    بعدا صحبت خواهیم کرد.
    صحتمند باشید
  • نى,كرزى بحساب بشتونوالى حاضر است با طالب معامله كند.برادرش را طالب كشت و تشنه به خون خودش نيز هستند.
   كرزى توسط او غانملتى هاى فاشيست ما اب احاطه شده است وشايد عمال با كستان هم دربين شان باشد,كلبدالدينى ها همه اى اس اى هستند.كرزى به مشوره هاى با كستان كوش فراداد و يكطرفه عقب رفت ولى انها يك قدم عقب نرفتند يكطرفه امتياز كرفتند.بلاخره انقدر به دشمن تسليم شد و سر خم كرد كه دشمن به او ديكر هيج ارزش قايل نشد.
   كرزى بار اول نيست كه راه را كزاشته به طرف جاه درحركت بوده است.بار اول نيست كه قانون اساسى را زير با ميكند.اصلا لويه جركه در طول تاريخ و سيله بوده كه به خيانت ملى مشروعيت ببخشند.يك شادى بازى بيش نيست.ما بار لمان داريم ما به انها راى داده ايم,انها حق دارند تصميم بكيرند.امريكا در عربستان سعودى بايكاه دارد كه ان سرزمين براى ما مقدس است.امريكا امروز براى ما ما نند اكسيجن ضرور است.ما كشور هاى با كستان و ايران را كه كشور هاى مسلمان هستند ديده ايم واز انها زخم در استخوان داريم ,كاشسكى انها نام خود را كافرستان ميماندند.كارى راكه انها به حق ما كردند به حق كافر كسى نكرده.امروز امريكا از كلوى با كستان كرفته است كه با تروز و خونريزى در كشور ما خاتمه بد هد.ما ديكر جه ميخواهيم.با كستان و ايران در ريختن خون اولاد ما سالهاست رقصيدند و خوشى كردند,امروز ما شاهد لرزش بشت انها هستيم .امروز كه مسمان نما هاى فاشيست زور را ديده اندلب بر اسلام بر كشوده اند كدام اسلام ؟
   تو مراد جان خواب خو نيستى ,اين هم جنايات بيش جشم خودت نميكزرد؟اين امريكايي بخاطر نجات من و تو عزيزان خود ها را از دست ندادند؟
   اين همه اخطار ها براى با كستان از براى جه اسيت.
   جلو صاف كشور با كستان را از اب بيرو ن كشيد كه كشور تروريست برور است ترور يزم شكل دولت را به خود كرفته است.
   باز هم ميكويم كه سك امريكايي بهتراست از طالب و باكستانى و حكمتيارى ها و اين ملاهاى ايرانى دمباله رو با كستان.تا ديروز با كستان در كشور خون ميريخت,ايران خاموش بود.ما بايد به كفتن اسلام اسلام اسلام فريب نخوريم .دين به بيمان هاى كه صلح بياورند و خونريزى رابر جينند جه مخا لفت دارد؟
   بيمان به دين ارتباط ندارد,اكر ميداشت اول بايد از عربستان سعودى برسيد؟
   براى ما كرنتى ميدهد كه كسور هاى مسلمان ديكر از ما خون نميخواهند و خون اولاد ما را نميريزند و ثروت ما نيست و نا بود و به يغما نميبرند.
   به جواب سول شما كه ايا امريكا افغانستان را دوست و يا با كستانرا؟
   دوستى كار دل است,از دل كسى ما جه خبر داريم ما حدس و كمان و جند نقطه را بيدا ميكنيم و بعد دايره رسم ميكنيم.
   امروز امريكا با ما از دوستى حرف ميزند,بهترين عزيزان خودرا فدا ميكند,بول خودرا فدا ميكند,به جهان از دوستى با ما حرف ميزند,ما به جه اساس اين دوستى را تحت سوال ببريم؟
   كه نى ما از دلت ميدانيم كه با كستان را دوست دارى ما را ندارى؟
   خلاصه از دويكرا بايد ببزيريم,مراد جان زنى و مردى خورا روشن بساز كه طالب را ميخواهى يا امريكايي را كه بايد در كشور ما بايكاه نظامى داشته باشند؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس